Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Onemocnění malých přežvýkavců  Neinfekční  Infekční  Parazitární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Onemocnění malých přežvýkavců  Neinfekční  Infekční  Parazitární."— Transkript prezentace:

1 Onemocnění malých přežvýkavců  Neinfekční  Infekční  Parazitární

2 Onemocnění malých přežvýkavců  Poruchy výměny látkové

3 Lízavka a požírání vlny  Stájový syndrom ovcí, jehňat  Zima, jaro  Příznak nedostatečné, nevyrovnané výživy, nedostatečné péče o zvířata  Příčiny –Karence soli –Mikroprvků(Cu, Fe, Co)  Příznaky –Olizování a přijímání nezvyklých látek, předmětů –Důsledkem poruchy trávicího aparátu –U jehňat chronický meteorismus

4 Lízavka a požírání vlny  Dg. –Typické příznaky –Laboratorně – krev  Léčba –Přechodná izolace aktivních požíračů vlny –Bahnice ostříhat kolem vemene –Úprava KD  Prevence –Vyvážená výživa

5 Kachexie - vyhublost  Syndrom nevyrovnané a nedostatečné výživy  hynutí a nutné porážky  Příčina –Karence živin, minerálních látek  Příznaky –Slabost, úbytek hmotnosti, vyhublost –Suchá, neelastická kůže, zapadlé oko –Až vypadávání vlny –Porody slabých málo životných jehňat, kůzlat  Léčba a prevence –Úprava KD

6 Křivice a osteomalácie  Křivice –Mláďata, zvláště rychle rostoucí kůzlata jehňata po odstavu  Příčina –Porucha minerálního metabolismu –Karence Ca, P, nedostatek vitaminu D, –Acidózy bachoru, průjmy, metabolická acidóza –Snížení resorpce a využití Ca a tím jeho vyplavování z kostí

7 Křivice a osteomalácie  Příznaky –Přešlapování, obtížná chůze, křivení dlouhých kostí – hrudní končetiny –Zaostávání ve vývinu, hrubá vlna, srst  Dg –Klinika a laboratorní vyšetření  Léčba a prevence –Dotace minerálů, vitamunu D, pobyt na slunci

8 Křivice a osteomalácie  Osteomalácie •Bahnice, kozy •Období gravidity, laktace  Příčina –Karence a poruchy metabolismu Ca  Příznaky –Pozdější stádium – horší výživný stav –Zhoršená kvalita vlny, paznehtů –Bolestivost kostí –Následné ulehnutí – dekubity –Až sterilita

9 Křivice a osteomalácie  Dg. –Klinika a laboratorní vyšetření  Léčba –Dostatečná a vyrovnaná dotace Ca a P –Pobyt na slunci

10 Mléčná horečka - hypokalcémie  Akutní selhání regulace krevní hladiny vápníku při nedostatečné rovnováze s hořčíkem u bahnic  Příčiny –Stresory (transporty a.p., změny krmení, nedostatek Ca v KD)  Příznaky –Zvláště u starších bahnic •6 týdnů a.p. •10 týdnů p.p. •Jako u hypomagnezémie a poporodní parézy u skotu

11 Mléčná horečka - hypokalcémie  Dg. –Dle anamnézy, laboratorní vyšetření  Léčba –Jako u poporodní parézy •Dobře nastlané lože •Aplikace Ca a glukózy i.v. •Podpůrné preparáty –D vitamin před přesunem

12 Pastevní tetanie  Zejména bahnice  Křeče, rychlý průběh, úhyn  Příčiny –Hypomagnezémie doprovázená hypokalcémií –Narušení poměru Na a K : Mg a Ca  Klinika –Akutní – pastva •Křeče, skleslost, třes svalstva •Potácení, pády – strnutí končetin •Křeče vymizí a zase se opakují

13 Pastevní tetanie  Klinika –chronická •Plachost, ustrašenost •Snížení chuti ke žrádlu •Zlenění činnosti předžaludků •Sklon k agresivitě •Chvění svalstva •Házení hlavou, natahování dozadu •Toporná chůze •Hluk vyvolá záchvaty křečí

14 Pastevní tetanie  Dg. –Stanovení minerálů v krvi  Léčba –Preparáty s Ca a Mg  Prevence –Úprava KD

15 Ketóza březích bahnic  Vysokobřezí bahnice s více plody  Příčiny –Polyfaktoriální onemocnění •Nevyvážená KD •Poruchy metabolismu bachoru •Hladovění z jiných příčin  Příznaky –Hlavně trávicí trakt a nervová soustava

16 Ketóza březích bahnic  Akutní –Nechutenství –Podrážděnost –Poruchy vědomí –Zpomalení činnosti předžaludků – systují –Záchvaty křečí –Játra silně bolestivá –Sliznice nepigmentované, nažloutlé

17 Ketóza březích bahnic  Chronická –Nechutenství –Zhoršená kondice –Zvrácené chuti –Podrážděnost –Zpomalení činnosti předžaludků – systují –Suchý trus –Acetonový dech –Játra bolestivá

18 Ketóza březích bahnic  Dg –Klinika a laboratorní vyšetření krve  Léčba –Hepatoprotektiva –Preparáty upravující funkci předžaludků –Symptomatická  Prevence –Výživa na požadované úrovni

19 Karence vitaminů  Především vitaminy rozpustné v tucích  A,D,E  a B 12

20 Hypovitaminóza A  Šeroslepost, rohovatění spojivky  Nechutenství hubnutí  Neplodnost  Odúmrť a malformace plodů, retence sekundin  Snížení odolnosti  Skopci, berani –Močové kameny

21 Hypovitaminóza D  Jako křivice a osteomalácie

22 Hypovitaminóza E  Pokles produkce  Poruchy plodnosti  Odúmrť a zmetání plodu  Sklon k onemocnění jater  Syndrom vyčerpanosti  Nutriční svalová dystrofie –Spolu se Se

23 Selen  jedním z esenciálních prvků chránící organismus před oxidativním poškozením –udržuje nízkou hladinu ROS v tkáních –hlavním intracelulárním neenzymovým antioxidantem –Komponent enzymu glutathionperoxidasy • katalyzuje redukci hydrogen peroxidu a organického hydroperoxidu na netoxické sloučeniny  stopová množství selenu velmi potřebná  ve vetším množství se stává toxickým – způsobuje poškození jater, kosterní a srdeční svaloviny (Wuryastusi, 1993) (Tesař et al., 1999)

24 Funkční podobou selenu jsou selenoproteiny  je součástí nejméně 5 selenoproteinů : –tří glutathionových peroxidáz –jodothyroninové deiodinázy v játrech a ledvinách •přeměňuje T4 na T3 –jiné selenoproteiny •thioredoxin reduktasa, selenoproteiny P, W, R, T, N •selenoprotein P - plazmový protein neznámé funkce •selenoproteiny hlavičky spermie a proteiny buněk žlaznatého epitelu prostaty • selenoprotein W - svalový protein

25 Nutriční svalová dystrofie  Březí bahnice, jehňata  Degenerativní, nekrobiotické změny ve svalech  Klinika –Jehňata do 3 měsíců –Po vyhnání na pastvu – pohybové potíže, oběhové potíže, dechové potíže –Celková slabost, hubnutí –Až úhyn po celkovém vyčerpání

26 Karence vitaminů sk. B  Cerebrokortikální nekróza  Jehňata stará 2 – 4 měsíce  Klinika –Třesy, slinění, nutkavé pohyby, křeče, slepota, hluchota  Dg. –Rozbor KD, P.A. nález  Léčba –Změna KD –kvasnice  Prevence –Ůprava krmení

27 Nedostatek Zn  Ve formě parakeratózy –Součást metaloenzymů (15x více než Cu) –Karboanhydráza, ACP, ALP, SOD, LD, –syntéza bílkovin, sacharidů –Část vázána na nukleové kyseliny –Maximum- cévnatka a prostata, pankreas –Blokován Ca 2+ a Cd  Vztah k vývinu a růstu organismu  Ovlivňuje pohlavní orgány – vývoj, činnost  Imunitní systém - leukocyty

28 Nedostatek Zn  Příznaky  Snížení příjmu potravy, zastavení růstu, záněty kůže, sliznic, vypadávání srsti, vlny zhrubnutí kůže  Poruchy reprodukce – metritidy, mastitidy, poruchy spermatogeneze  Dg  Klinika a vyšetření krve

29 Nedostatek mědi  Ovlivňuje krvetorbu, vztah k hormonům, pigmetům, součást elastinu, kolagenu  Aktivátor enzymů –Cytochromoxidáza, SOD, LD, monoaminooxidáza..  součást metaloproteinů  Příznaky  U jehňat do 4 měsíců – enzootická ataxie jehňat –Degenerace bílé hmoty  na pastvě průjmy  poruchy plodnosti – embryonální odúmrť, anemie, depigmentace srst, vlny  léčba –Per os Cu

30 Nedostatek manganu  Vysoký příjem Ca a P zvyšuje potřebu –Součást enzymů (ALP, argináza, pyruvátkarboxyláza) v mitochondriích –ovlivňuje syntézu C vitaminu, syntézu glykosaminglykanů – hormonů adenohypofýzy  Příznaky –Důležitý pro rozvoj bachorové mikroflóry –poruchy plodnosti •poruchy říje, sterilita, cysty •Potraty, porody se sníženou životaschopností –Deformity končetin a trupu –Změny vybarvení srsti  Dg. klinika, vyšetření krve  Léčba, prevence –Přídavek MnSO 4

31 Nedostatek kobaltu  Ojedinělý – většina diet kryje požadavky na Co –Více než ½ ve vitaminu B 12 –Aktivátor arginázy, karboanhydrázy, deoxyribonukleázy, ALP, některých dehydrogenáz  u skot, ovce – enzootický marasmus –Výrazná kachexie, nechutenství, mikrocytární hypochromní anémie  K intoxikacím zpravidla nedochází- zvířata tolerantní ke zvýšenému příjmu Co

32 Onemocnění malých přežvýkavců  Infekční onemocnění

33 Neštovice ovcí  Zjištěny naposledy v r. 1951, velmi nebezpečná nákaza (VNN)  Původce –Virové onemocnění –Odolný mimo tělo zvířete několik měsíců –Aerogenní cestou –nákup

34 Neštovice ovcí  Příznaky –Inkubační doba 4 - 12 dní –Vysoká t 42 °C –Apatie, špatně žerou –Katarální zánět sliznic –Kožní uzlíky, puchýřky, neštovičky (5 – 8 dní)  Dg. –Změny na kůži  Léčba –Nepřichází v úvahu  Opatření –vymezení

35 Slintavka a kulhavka  Závažné nakažlivé onemocnění (VNN)  Původce –Filtrabilní virus, tři kmeny (O, A, C)  Příznaky –Inkubační doba 8 - 12 dní –horečka –Kůže končetin - mezipaznehtí –sliznice dutiny ústní –Polehávání, kulhání –V době gravidity i potraty –Hynutí sajících jehňat – alterace triasu, obtížně sají, tympanie  Dg. –Dle kliniky  Opatření ke zdolání nákazy

36 Brucelóza  VNN  Původce –Brucella melitensis –Nebezpečí i pro člověka –Br.m. proniká do mízních uzlin- rozmnožování –Krevní oběh – generalizace- 10 - 20 dnů –Placenta a tkáně plodu  Nakažlivé zmetání ovcí

37 Brucelóza  Berani – záněty varlat – pohlavní styk –Infikovaná zvířata bacilonosiči –Přežívá několik měsíců v zevním prostředí –Přirozená infekce – styk nemocných se zdravými – zmetání  Příznaky –Inkubační doba až několi měsíců –Teploty ( 40,5 - 41,5 °C) a nechutenství –Potrat v druhé polovině březosti –Berani – zduření varlat, záněty kloubů  Dg. –Dle kliniky  Léčba se neprovádí, likvidace

38 Příměť pysková (ecthyma contagiosum)  Infekční onemocnění –Záněty kůže pysků, sliznice ústní, někdy i distální části končetin  Epiteliotropní vir – určitá ag. příbuznost s viry něštovic –Velmi odolný –kontaminovanou slinou, šupinkami změněné kůže –Brána infekce- dutina ústní, pohlavní ústrojí, kůže vemene po poranění –Primární infekce se rychle hojí

39 Příměť pysková (ecthyma contagiosum)  Inkubační doba –5-8 dní  Příznaky –Stádia zánětlivého exantému •Zarudnutí uzlíček – puchýřek - stroupek •Nedojde-li k sekundární infekci vyhojení do 14 dnů •Někdy – těžký difteroidně nekrotická zánět – velké ztráty jehňat

40 Příměť pysková  Dg. –Charakteristické změny  Léčba –Nepřichází v úvahu –Likvidace vnímavých zvířat  Prevence –Ochrana před zavlečením

41 listerióza  Infekční onemocnění  Hlavně ovce – i člověk  Akutní, subakutní, latentní  Často enzootie  Původce –Listeria monocytogenes –Zevní prostředí •za sucha virulentní – 12 dnů • v zimě 6 měsíců •V silážích – 6 měsíců

42 listerióza  Infekce alimentární cestou, pohlavním stykem  Dospělí – často bacilonosiči  Příznaky –Zánět mozku a mozkových plen –Teplota (41°C) –malátnost, nechutenství –přecitlivělost kůže, záněty spojivek –nekoordinované pohyby, křeče- jednotlivé svaly, celé končetiny –V závěru – leží

43 listerióza  Klinika –Teploty 41- 42°C –záněty mozku a mozkových plen •aborty •sekundární infekce  Dg.: dle kliniky, bakteriologicky –bakteriologické vyšetření moku, trusu, výtěr z nosu, genitálií, zmetků  Léčba –Se neprovádí  Prevence –Dobrá zoohygiena a výživa •( přenášena i hlodavci)

44 Nakažlivá agalakcie ovcí a koz  původce –Mycoplazma agalactiae –V zevním prostředí virulentní několik měsíců  Infekce: –per os, dojení –Zánětlivé změny v lymfatickém aparátu, mléčné žláze, kloubech, pohlavních orgánech  Inkubační doba –5 - 60 dnů

45 Klostridiové infekce  Prudce, většinou letálně probíhající onemocnění  Původce –Anaerobní bakterie Clostridium

46 Klostridiové infekce  1. Infekční nekrotická hepatitis –Cl. novyi-typ A,B –Spóry velmi virulentní – v půdě roky –Nakažení – per os  Příznaky –Rychlý úhyn (několi hodin) –celková slabost, střípání zubů, zrychlené dýchání – neschopnost vstát – celková toxemie  Dg. –pitva, izolace původce  Prevence • i likvidace fasciolózy

47 Klostridiové infekce  2. Dyzentérie jehňat –jehňata první dny po narození  Clostridium welchi, typ B –Jako saprofyt ve střevě dospělců  Inkubační doba –Několik hodin  Příznaky –Profuzní průjmy s příměsí krve –Úhyn do 24 hodin  Léčba: ATB

48 Klostridiové infekce  3. Enterotoxémie ovcí –Cl. perfringen typ C (běžný saprofyt ve střevě)  příčiny –Oslabení, chyby ve výživě  Příznaky –Řídký, zapáchající trus, krvavý –Nekoordinované pohyby, ulehnutí, úhyny

49 Klostridiové infekce  Dg. –Klinika, bakteriologie  Léčba –Není možná -perakutní průběh  Prevence –Výživa a ošetřování –(vakcinace)

50 Klostridiové infekce  4. Enterotoxémie jehňat –Podobně jak u ovcí  Původce •Cl. perfringens typ D  Klinika •1- 4 měsíční jehňata •Akutní f. –Horečka, nekoordinované pohyby –Ulehnutí a uhynutí

51 Klostridiové infekce  Dg. –Klinika, bakteriologie  Léčba –Začátek – širokospektrální ATB  Prevence –Výživa, dezinfekce ustajovacích prostor –Vakcinace v poslední čtvrtině gravidity

52 Nakažlivé kulhání ovcí Nakažlivá hniloba paznehtů  Původce –Fusiformis nodosus, Spirocheta penortha  Výskyt –V průběhu celého roku •vrchol- jaro, podzim –Rezervoár •nemocné paznethy •Přetrvá i roky

53 Nakažlivé kulhání ovcí  Klinika –Povrchový hnisavý zánět škáry paznehtní  Dg. –Klinika –Bakteriologie  Léčba –Chirurgické ošetření paznehtů, ATB

54 Nakažlivé kulhání ovcí  Prevence –Úpravy paznehtů, koupele (5% formalín) –Popř. vakcinaci

55 Klusavka - paraplegia enzootica  Chronicky probíhající nehorečkovité onemocnění  Postihuje nervové ústrojí –Pruritus –nekoordinované pohyby –Progredující poruchy CNS - exitus  Dlouhé inkubační období – 1- 5 roků  Ovce nad 18 měsíců stáří

56 Klusavka - paraplegia enzootica  Příznaky –Nenápadně –Zvýšená dráždivost –Jemný tremor svalstva hlavy, krku –Pruritus zadních končetin – vyhryzávání, otírání - následné dermatitidy –Motorické poruchy- kohoutí krok  Dg. klinika  Dif. Dg. vyloučit vzteklinu, Aujezského ch., cenurózu - vrtohlavost, dermatitidy, myopatie

57 tetanus  Prudce probíhající bakteriální onemocnění  Vznik –infekcí ran (po operacích, po porodu, stříhání..)  Původce –Anaerobní Clostridium tetani – G+ tyčinka - schopná sporulace –Toxin tetanospazmin postihuje CNS •Neurální transport •tonicko-klonické křeče

58 tetanus  Inkubační doba –1-2 týdny, i kratší  Příznaky –Malátnost –Strnulá chůze –Nefyziologický postoj, zvednutý ocas –Tetanické křeče svalstva –na hlavě – žvýkací svaly – trismus –Problémy s příjmem potravy a přežvykováním –Ztížené dýchání, zrychlené dýchání –Nemocná zvířata – leží v boční poloze s prohnutým hřbetem

59 tetanus  Perakutní případy •zhroucení a uhynutí do 24 hodin  Léčba –Prognóza nepříznivá –Chirurgické ošetření místa –Aplikace protitetanových sér –Myotropní spasmolytika –Zabránění dehydratace a autointoxikace

60 tetanus  Prevence –Ošetření každého poranění –Aplikace protitetanového séra

61 Bluetongue - katarální horečka ovcí  Původce  Virové nekontagiózní onemocnění –Přenašeč: tiplík Culicoides imicola •větší letní parna doprovázená větší vlhkostí •v teplejších oblastech •virus jsou schopni přenášet i některé další druhy z tohoto rodu •infikují se při sání krve nemocných zvířat •Asi po týdnu mohou virus přenášet na další zvířata •Infikovaný tiplík zůstává infekční po celý život tiplíka •u nás byl popsán výskyt celé řady jiných tiplíkù, z nichž někteří mohou nákazu přenášet

62 Bluetongue - katarální horečka ovcí  postihuje skot a ovce i volně žijící přežvýkavce  Klinické příznaky  u skotu většinou mírnější(I ojedinělé úhyny)  akutní forma nákazy –Horečka –otoky hlavy, očních víček a uší –krváceniny a vředy na sliznicích –Jazyk může být oteklý, prekrvený, ve zvláště silných případech cyanotický – zamodralý –Otoky se mohou rozšířit i na ostatní části těla - zvláště podpaží a slabiny –dochází též k degeneraci svalstva –U ovcí mùže dojít i k vypadávání vlny –obvykle krváceniny do rohového pouzdra kopýtek –bolestivost a zvířata se odmítají pohybovat a uléhají

63 Bluetongue - katarální horečka ovcí  Nemoc bluetongue zdraví lidí neohrožuje  pro chovy, zejména ovcí, velmi nebezpečná  Komise –akceptovala kroky, které přijaly země, kde se vyskytlo toto onemocnění –tj. vymezení pásem a zákaz přemísťování zvířat z pásem •vzhledem k charakteru nákazy až do vzdálenosti 150 km od ohniska. –nutnost osvěty •informovat chovatele o možném riziku dalšího šíření tohoto onemocnění.  Státní veterinární správa upozornila, že do budoucna mohou Evropu se změnami klimatu ohrožovat i nemoci hospodářských zvířat, které jsou vnímány jako exotické

64 Bluetongue (BT) •Bulharsko •výskyt 1. případu BT v r. 2006 •primární ohnisko •původ neznámý •Datum potvrzení nákazy: 10. 10. 2006 •Počet vnímavých zvířat: •85 ovcí •50 koz •Počet klinicky postižených: 11 koz (sentinelová zvířata) •zjištěno ve vesnici Slivarovo (region Burgas).

65 Onemocnění ovcí, koz Ektoparazitózy, endoparizitózy

66 svrab  Kožní onemocnění  Původce –Roztoči - Zákožka svrabová –délka života 3-7 týdnů  Velmi resistentní vůči vnějším vlivům  Přenos –Bezprostředně stykem –pomůckami

67 Svrab - klinika  Silné svědění  Zvířata se dřou o pevné předměty  Na kůži drobné uzlíčkovité útvary  Na kůži lysá místa s drobnými šupinkami  Kůže zduří je pokrytá strupy  Ztrácí pružnost  Hubnutí zvířat (až smrt)

68 Psoroptový svrab  Původce –Psoroptes ovis –Největší –Viditelný jako bělavý puntík –nejrozšířenější  Životní cyklus –Samička klade vajíčka –za 1-5 dní - larvy –Za 6 dní – nymfy 1. a 2. stádium-vyvinuté pohl. Orgány –Celý vývoj – 12 dní (optimální podmínky – t, Rv)  Olysalá místa –Krk, hřbet, bedra –Blízko zevních genitálií a vemene  Přenos –Přímý styk –Podzim, začátek jara

69 Psoroptový svrab  Klinika –Inkubační doba •14dní –Neklid –Otírání o žlaby – svrbění –Srst zježená, vlna v chuchvalcích vypadává –Šupinatění kůže, se strupy  Dg. –laboratorní

70 Sarcoptový svrab  původce –Sarcoptes ovis •Nejmenší •Zavrtává se hluboko –až stratum corneum –Chronické změny na místech s krátkou srstí  Přenos –Vzájemný styk  Příznaky  Vývoj –2-3 týdny

71 Sarcoptový svrab  Klinika –Nejdříve hlava, krk, •často mění svoje místa – vyhryzávají jamky, chodbičky ve spodních vrstvách pokožky •Úplná ztráta chlupů • V lysých oblastech dochází k sekundárnímu poškození –Svrbění  Dg. –laboratorní

72 Chorioptový svrab  Původce –Chorioptes ovis –Plemenní berani –Vývojový cyklus jako u předešlých –Kolem ocasu, zadní končetiny, na spěnkách –silné krustry, serózní výpotek –Červené pustulární léze  Dg. –laboratorní

73 Demodikóza ovcí  Původce –Roztoč demodex ovis  Klinika –Kožní změny v okolí hlavy, strany trupu, stehna –Pustuly, šupiny, zhrubnutí kůže, vypadávání vlny  Dg. –Šeškraby - mikroskopie

74 svrab  Dg. –Mikroskopie –Nativní preparát v KOH  Léčba –Chlórové cyklické uhlovodíky-bromociclen –Karbamáty, organické estery kyseliny fosforečné (Diazinon, Toxaphen, Neguvon) – roztoky, postřiky –Dehtové linimenty s fenoformem

75 svrab  Prevence –Suchá stání, pravidelné ošetřování –Vystěhovat nakaženou stáj alespoň na 3 týdny –Dezinfekce-organické estery kyseliny fosforečné:Trichlorfon – 2% roztok

76 Červivost slezu a střev  Oblí červi – Trichostrongylidae  Živí se krví  Průnik – per os, někteří pokožkou  Podhorské a záplavové louky, deštivé léto  Slez –Vlasovka slezová  Tenké střevo –Rod Strongyloides –Bunostomum  Tlusté střevo –Trichuris ovis Ostertagia ostertagi Cooperia curticei Nematodirus filicollis Chabertia ovina oesophagostomum

77 Červivost slezu a střev  Příznaky –Střídavé nechutenství –Vodnaté průjmy, hubnutí –Anemie –Nezánětlivé otoky –Horší kvalita vlny  Dg. –Klinika, koprologie

78 Červivost plicní  Rod Metastrongylidae –Geohelminti (diktyokaulus) – mezihostitelem suchozemští plži (protostrongylidae)  Invazní larvy odolné (3 – 12 měsíců)  Vlhčí horské oblasti  Provrtávají plicní kapiláry, bronchy, plicní sklípky  Sezónní charakter  Klinika –Kašel- suchý, krátký, záchvatovitý– vlhký s výhozem –Hubnutí  Dg. –Klinika, koprologie  Léčba –antiparazitika

79 Fasciolóza ovcí motoličnatost  Původce –Fasciola hepatica •biohelmint - mezihostitel-hlemýžď •Pastevní helmintóza  Vývojový cyklus-4 fáze •Embryogeneze –vajíčko dozrává ve vnějším prostředí •10 dní - 4 měsíce –Miracidium vniká do mezihostitele

80 Fasciolóza ovcí motoličnatost •Partenogeneze – sporocysta v mezihostiteli –88-122 dní –400 a více cerkarií z 1 sporocysty –Cerkárie na stéblách travin •Cystogeneze –Cysty – změna na adoleskárie •Maritogeneze –Vývin F. hepatica v definitivním hostiteli

81 Fasciolóza ovcí motoličnatost  Migrační proces do jater –Z tenkého střeva do břišní dutiny a jater –Do žlučovodů 3-4 měsíce od invaze  Akutní forma –Perihepatitida s fibrinovými nálepy –Traumatizace parenchymu, exudát s krví  Chronická forma –Méně zřetelné projevy-kachexie, hydrémie

82 Fasciolóza ovcí motoličnatost  Klinika –Závisí na intenzitě invaze –Teplota (41,2-41,6° C) –Nechutenství –Trávicí poruchy, cirkulační a dýchací poruchy –Palpačně zvětšená játra  Léčba –antifasciolika  Prevence –Dehelmintizace zvířat, asanace pastvin

83 kokcidióza  Původce –Rod Eimeria – deset druhů patogenních –Sporulované oocysty značně odolné  Příznaky –Jehňata, kůzlata 6 – 12 měsíců –Akutně – vodnatý až krvavý průjem –Rychlé zhoršení zdravotního stavu –Teplota, zježená srst –Úhyn do několika dnů  Dg. –Klinika  Léčba –Sulfonamidy, nitrofurany

84 vrtohlavost  Parazitární onemocnění mozku  Probíhá chronicky  Původce –Tasemnice Taenia multiceps –Psovití – mezihostitel ovce –Nákaza krmivem, vodou – vajíčka –Larvy do mozku – poškození mozkové tkáně

85 vrtohlavost  Klinika –Tři stádia –Ročci, mladší ovce –I. Zánět mozkových blan, –bolestivost hlavy na dotek –Poruchy motility - úhyn –II. Bez příznaků – 4 – 6 měsíců –III. Vrtohlavost (pohyb do kruhu), nepřirozené držení hlavy, končetin


Stáhnout ppt "Onemocnění malých přežvýkavců  Neinfekční  Infekční  Parazitární."

Podobné prezentace


Reklamy Google