Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Miroslav Neulinger 11. dubna 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Miroslav Neulinger 11. dubna 2012"— Transkript prezentace:

1 Miroslav Neulinger 11. dubna 2012

2 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)
Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního města Ostrava, Nadačního fondu EVRAZ a vlastních prostředků VŠB-Technické univerzity Ostrava; do provozu byl uveden v červnu 2008 jako největší podnikatelský inkubátor v České republice; svou činností rozšiřuje výzkumné a vývojové aktivity VŠB-TUO směrem k podpoře a realizaci inovací podnikatelským způsobem; svým členům umožňuje za předem stanovených podmínek využívat zvýhodněné nájemné, služby a řadu rozvojových příležitostí;

3 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava
V rámci univerzity provozuje Podnikatelský inkubátoru VŠB-TU Ostrava Centrum podpory inovací (CPI), konkrétně útvar Komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Vize CPI Stát se útvarem VŠB-TUO, který: ve významné míře přispívá k zapojování univerzity do realizace kvalitních vzdělávacích a výzkumných projektů; dokáže zajistit komercializaci vybraného know-how univerzity, která se projeví v navyšování příjmů univerzity a to zejména prostřednictvím uplatňovaní práv k duševnímu vlastnictví; podporuje popularizaci vědy a výzkumu ve prospěch VŠB-TUO.

4 Nabídka Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava
Prostory pro vaše podnikání Začínajícím podnikatelům nabízí podnikatelský inkubátor atraktivní kancelářské, poloprovozní, zasedací a doplňkové prostory za výhodné ceny. Na nabídku prostor k podnikání navazuje soubor vzájemně se doplňujících poradenských a administrativních služeb, které mladým firmám pomáhají překonat počáteční problémy a dosáhnout tak úspěchu na trhu. 

5 Nabídka Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava
Osobní konzultant pro snazší začátek Osobní konzultant vytváří partnerství se začínajícím podnikatelem, jehož účelem je definování konkrétního podnikatelského cíle a formou motivace a podpory vést co nejefektivněji k dosažení tohoto vytyčeného cíle. Inkubované společnosti získávají podporu formou osobního konzultanta zcela zdarma! Víme, jak důležitá je jistota v prvních krůčcích podnikatele. Proto rozvíjíme méně zkušené podnikatele, osobami zkušenými! Žádný podnikatel z nebe nespadl 

6 Nabídka Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava
Založení společnosti Posuzování novosti a zdokonalení produktů Komercializace Poradenství v každém okamžiku života podnikatele Prostřednictvím odborných konzultantů nabízíme poradenskou podporu v menších celcích a ve flexibilním čase. Přímo či zprostředkovaně poskytujeme konzultační rozvojové a technické služby formou tzv. „Balíčků“, které jsou uvedeny v nabídce. Inkubované společnosti získávají naše poradenství za zvýhodněných podmínek, anebo zcela zdarma! Finance Fond patentů Marketing Výkonnost firmy ODV Propagace Kurzy a školení Lidské zdroje Víme, že prostory nejsou vše!

7 Nabídka Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava
Profesionální software zdarma prostřednictvím projektu BizSpark™  společnosti Microsoft®, jehož je PI VŠB-TUO network partnerem, nabízíme začínajícím firmám příležitost získat profesionální software zdarma! Máte-li o tuto příležitost zájem, spojte se s námi a žádejte osobní konzultaci. Více informací:

8 Nabídka Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava
APPLE JUICE meeting = neformální setkání současných i budoucích podnikatelů a příznivců inovací za účelem sdílení informací, kontaktů a myšlenek. Tato setkání jsou obdobou známých inovačních klubů a jsou výbornou příležitostí jak pro síťování a sdílení zkušeností, tak pro setkání s řadou renomovaných odborníků. Více informací: PodnikatelskyInkubator

9 Soutěž o nejlepší podnikatelskou myšlenku
Nabídka Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava Soutěže pro budoucí i současné podnikatele Pro budoucí i současné podnikatele pravidelně připravujeme řadu soutěží, kde si mohou otestovat své podnikatelské dovednosti. Aktuální soutěže najdete na našich webových stránkách. Soutěž o nejlepší podnikatelskou myšlenku

10 Nabídka Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava
Podpora zakládání univerzitních SPIN-OFF ve spolupráci s VaV pracovišti VŠB-TUO vyhledáváme napříč naší univerzitou perspektivní  VaV týmy jejichž  výsledky činnosti v sobě ukrývají komerční potenciál; za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity až do formy produktu nebo služby, nabízíme zaměstnancům VŠB-TUO - nositelům ekonomicky zužitkovatelného know how - možnost založení univerzitní spin-off firmy, a to za plné podpory služeb podnikatelského inkubátoru a útvaru Komercializace výsledků vědy a výzkumu. Více informací:

11 Proč začít podnikat v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TU Ostrava
Komplexní podpora začínajícím podnikatelům od prvních krůčků k dospělosti Kvalitní služby, kvalitní zázemí Dynamické a tvůrčí prostředí s řadou příležitostí pro spolupráci i rozvoj Atraktivní adresa, prestižní partnerství s VŠB-TUO Strategická poloha - centrum dění Výborná dopravní dostupnost Bezproblémové parkování Moderní budova, reprezentativní prostory, atraktivní vybavení, nízká cena nájmu, řada služeb zdarma, podpora networkingu, marketingové příležitosti…

12 Kritéria přijetí žadatele do PI VŠB-TU Ostrava
Kritéria vstupu do PI VŠB-TUO Aby mohl žadatel vstoupit do Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava musí splňovat tyto základní kritéria vstupu. To znamená, že: Obor činnosti a produkt působí v jednom z hi-tech sektorů; nebo vyrábí hi-tech produkt. Zároveň MSP, klastry, platformy, OSVČ je OSVČ, klastr, platforma nebo malý nebo střední podnik (MSP,) jehož hlavním předmětem podnikání je realizovat projekt nového produktu (ve formě výrobku, technologie či služby) do komerční zralosti a uvést jej na trh; a současně tato OSVČ, klastr, platforma nebo MSP má historii maximálně 3 roky.

13 Kritéria přijetí žadatele do PI VŠB-TU Ostrava
Povinné znaky Žadatel také musí splňovat minimálně jeden z níže uvedených znaků: Žadatel o vstup je: Absolventem střední technické školy, střední odborné školy nebo gymnázia; Studentem VŠB-TU Ostrava/Ostravské univerzity; Absolventem VŠB-TU Ostrava/Ostravské univerzity; Zaměstnancem VŠB-TU Ostrava/Ostravské univerzity. Žadatel o vstup spolupracuje: s vysokou školou (VŠB-TU Ostrava, Ostravská univerzita), výzkumnými ústavy; musí jít o spolupráci prokazatelnou a plánovanou v podnikatelském záměru.

14 Přijímací proces do PI VŠB-TU Ostrava
První kontakt Žádost o přijetí do PI Strukturovaný pohovor Podnikatelský záměr Zasedání RPI Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu/firmy do PI Podpis nájemní smlouvy Více info:

15 Statistiky a obsazenost k 1. 4. 2012
3,5 roku provozu 3 tis m2 pronajatých kancelářských a laboratorních ploch 95% obsazenost 60 podpořených společností v inkubačním procesu od roku 2008 33 v současnosti inkubovaných společností 6 úspěšně ukončených inkubací 135 pracovních míst v IF 3 zaměstnanci věnující se chodu podnikatelského inkubátoru 3 stážisté

16 Obory činnosti inkubovaných firem k 1. 4. 2012

17 Naši partneři…

18 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Útvar Komercionalizace vědy a výzkumu VŠB-TU Ostrava 17. Listopadu 2172/15 708 33 Ostrava-Poruba Tel. : +420 597 329 002        Mobil:    web:


Stáhnout ppt "Miroslav Neulinger 11. dubna 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google