Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 – KRAJE; TWS_02 TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 – KRAJE; TWS_02 TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU."— Transkript prezentace:

1 Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 – KRAJE; TWS_02 TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU

2 Motto: Profesionální dokument (web) musí být správně nejen gramaticky, ale i typograficky.

3 Typografie Typografie – je umělecko-technický obor, zabývající se písmem, především jeho správným výběrem, použitím a sazbou. Slovo typografie se skládá ze dvou slov: typus (lat.) = znak a grafó (lat.) = píši.

4 Typografie Typografie je nauka o tom, jak má vypadat správně upravený text. Dodržení typografických pravidel má zajistit:  snadnou orientaci,  dobrou čitelnost,  estetické působení,  jednotnost. V minulosti – klasické umělecké řemeslo – knihtisk (od roku 1440). Dnes – počítače – píše a tiskne kdokoli.

5 Pravidla typografie ČSN 01 6910 - Úprava písemností zpracovaných textovými editory tzv. typografický úzus Pravidla českého pravopisu

6 Písmo

7 Patkové versus bezpatkové písmo Times New Roman Courier New Arial Verdana TTTT

8

9

10 Proporcionální a neproporcionální písmo Milost Pane Bože! Ikarův pád. Milost Pane Bože! Ikarův pád.

11 Neproporcionální písmo  text na psacích strojích,  tisk do tiskopisů,  programovací jazyky,  číselné sestavy, …… Využití v praxi:

12 Neproporcionální písmo 1.880,- Kč 110,- Kč 560,- Kč 7,- Kč

13 Druh písma a řez písma Times New Roman Trebuchet MS Verdana tučná Verdana kurziva Verdana podtržená http://jary.borec.cz/html/lesson02.php

14 Písmo Toto je písmo Garamound; nejoblíbenější písmo českých a zahraničních typografů. Toto je písmo Helvetica; druhé nejoblíbenější písmo českých a zahraničních typografů. zdroj: www.typo.cz a www.euro.typo.czwww.typo.czwww.euro.typo.cz

15 Typografická pravidla

16 Pevná mezera Pevná mezera █ + + Prof.█MUDr.█Mokroš, Ing.█Tomáš Kostka Zahrajte mi tu skladbu č.█3 v E█dur. 10 █ cm, § █ 9, 1 █ 300 █ 000, s. █ r. █ o., v █ Havířově, n. █ l. 7. █ 7. █ 1978, 605 █ 946 █ 855, Otec █ & █ syn PM po předložkách: K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u PM po spojkách: A, I, i U spojky a není PM povinná.

17 Zápis v HTML - entity pevná mezera && ±± ×× pevný spojovník ‑ …… Znakové entity se zapisují jako sekvence znaků. Sekvence začíná znakem & a končí středníkem.

18 Interpunkční znaménka Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Čalouníme nábytek. Chcete si vybrat látku? Obraťte se na nás! KAKTUS, spol. s r. o., Ústí n. Orl., Východočeský kraj Inzertní rubriky se týkají výměny bytů, nabídky služeb apod. funkce: sinus, kosinus a tangens

19 Interpunkční znaménka Tečka bez mezery tomas.kostka@seznam.cz www.outech-havirov.cz Mgr. Ivana Bendová, Ph.D. 10.000 Kč vysledky.xls kapitola 2.1.3.1 Tečka se nepoužívá u nadpisů, popisů obrázků a titulků, které stojí na samostatném řádku, lze ji použít, pokud nadpis není samostatně graficky oddělen.

20 Interpunkční znaménka Tři tečky = výpustka Opravujeme domácí elektrické spotřebiče, jako ledničky, pračky, … … všechny další připomínky jsou oprávněné. Doplň scházející: leden, únor, …, duben, květen. Větná tečka se za výpustku již nepíše. … výpustka

21 Interpunkční znaménka Pomlčka „–“ a spojovník „-“ Internet byl původně vytvořen a používán k rychlému a bezpečnému sdělování informací — nejprve pro armádu — a teprve později se ho začalo používat také ve vědeckých a vzdělávacích institucích. dálnice Praha — Brno; trať Ostrava — Frýdek-Místek V 13. kole 2. ligy se utkalo Brno–Plzeň. V 13. kole 2. ligy se utkalo Brno – Hradec Králové. Literárně-hudební obor; zemědělsko-lesnické otázky; Havířov-Šumbark

22 Interpunkční znaménka Pomlčka ve významu „až, až do“ válka 1914—1918; školní rok 2007—08; dovolená 11.—18. září; strana 125—142; ordinace pondělí—pátek 08:00—11:00 Pomlčka není na klávesnici, píšeme pomocí na numerické klávesnici nebo. Při grafickém zpracování vývěsních tabulí, ceníků apod. lze tolerovat i pomlčku s mezerami.

23 Interpunkční znaménka Pevný spojovník – nechtěné dělení Přesný název naší školy: Střední škola, Havířov- Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Přesný název naší školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Pevný spojovník „-“ + +

24 Interpunkční znaménka Závorky Pro děti od šesti do deseti let jsou vhodné stolní hry (fotbal, kulečník). Slovní zásoba se neustále mění, protože jazyk jako nástroj dorozumění se přetváří zároveň s vývojem společnosti. [5] Souřadnice bodu A jsou [−3,4]. Množina C obsahuje prvky A a B, tedy C = {A,B}.

25 Interpunkční znaménka Lomítko 60 km/h; čj. Pa/3456/07; faktura č. 2059/02; školní rok 2007/08 Vážená paní/vážený pane, … Údaje uvedené v záhlaví/v zápatí …

26 Interpunkční znaménka Uvozovky Ředitelka mateřské školy říká: „Dětem nechybějí věci, ale vztahy.” Správná hračka podporuje přirozenou touhu všech dětí „přicházet věcem na kloub”. Miloš Ondráček napsal: „Rytcův projev při tvorbě známky musí ‚souznít’ se záměrem výtvarníkovým.” Ke zrušení probíhající funkce se v programu používá klávesa. »Jdu domů,« oznámil.

27 Zkratky Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka. p. (pan), popř. (popřípadě), r. (rok), zvl. (zvláště) Jestliže se slovo krátí začátkem a koncem, tečka za zkratkou se zpravidla nedělá. fa (firma), pí (paní), cca (circa) Uvnitř zkratek dvou nebo více slov náleží za každou tečku mezera. a. s., t. r., v. r., Kamýk n. Vlt.

28 Zkratky Některé zkratky dvou nebo více slov se píší dohromady (ev. je možný dvojí způsob psaní). tj. (to je); atp.; č. j., čj. (číslo jednací); č. p., čp. (číslo popisné) Za iniciálovými zkratkami se tečka nepíše. ČR, AV ČR, MF ČR, PřF UK, ČSAD, ČRo, UNICEF, OSN

29 Zkratky apod. a atd. Prodáváme jablka, hrušky, švestky apod. Na našich stránkách najdete vtipná videa, tapety, melodie pro mobilní telefony atd. pokračování několikanásobného větného členu - čárku před nimi nepíšeme předchází-li zkratce vedlejší věta, čárku před těmito zkratkami píšeme Prodáváme jablka, hrušky, dále švestky, které jsou tentokrát mimořádně chutné, apod. Na našich stránkách najdete vtipná videa, tapety, ale také melodie, z nichž si určitě vyberou příznivci všech hudebních žánrů, atd.

30 Tituly akad. arch. David Bradáč doc. MUDr. Jaroslav Paderta, DrSc. Mgr. Ivana Bendová, Ph.D. prof. JUDr. Ing. Filip Novák, Ph.D., dr. h. c. Ing. & Ing. Pavel Kostka, Mgr. et Mgr. Jana Navrátilová Titul, který byl získán dříve se píše blíže u jména. Mgr. Ing. Šárka Dytková

31 Peněžní částka € 200.000; 200.000 € Kč 50,-; 50,- Kč $ 100; 100 $; 4 £ 79,50 Kč euro „€“ + dolar „$“ + Symboly měny se od okolního textu oddělují mezerami. Mohou se vyskytovat před i za částkou.

32 Značky Jednotky 10 cm; 6 V; 8,78 kg; 60 kW; 10 mA; 30 s; 250 Kč Stupeň (úhel, teplota, stupeň) úhel 90°; spád 15°; 65°12’10” teplota 11 °C; 72 °F pivo 12°

33 Značky sleva 5 % ale 5% sleva baterie 6 V ale 6V baterie teplota 1O °C ale 10° pivo, 10° stoupání CD za 25 $ ale 25$ cédéčko Bude teď 14 dní pryč. Odjel na 14denní dovolenou. Jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery.

34 Značky Matematické značky 45 - 15 = 3010 + 20 = 30 5 × 16 = 80200 : 10 = 20 -20 + 70 = 50|-4| = 4 +5 °C; -10 °C úsečka |AB|interval 60 mm × 20 mm × 50 mm nebo (60×20×50) mm 50 ± 5 °C (ČSN) nebo 50 ±5 °C (PČP) Ctrl + Alt + Del

35 Značky Matematické a zvláštní značky 85krát nebo 85× 10 ± 3 ‰ (ČSN); 10 ±3 ‰ (PČP) Václav Havel (* 5. října 1936, † 18. prosince 2011) Ústupky ČSN vzhledem ke špatné dostupnosti některých znaků: × krát alternativa „x“ ± plus-mínus alternativa „+/–“ ‰ promile alternativa „promile“ †kříž alternativa „+“

36 Značky Měřítko, poměr, skóre, průměr, exponenty, indexy Mapa v měřítku 1:50 000. Ředění koncentrátu v poměru 1:50. Výsledek zápasu Baník Ostrava – Brno 2:2 Hadice Ø 1/2" 300 m 3 ; (a + b) 2 ; 10 -5 ; H 2 SO 4 ; CaCO 3 ; HNO 3

37 Značky Paragraf § 58; § 121, 122 a 123; podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/1991 Sb. podle § 30a odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. Značka & a # Randall & Hopkirk, Thomas Brown & Co Pokrývky # 215 již nevyrábíme. Značka & nahrazuje slovo „and“ nebo „et“. Značka # nahrazuje slovo „číslo“.

38 Čísla Členění čísel 11 250 000 obyvatel; 2 000 km; 0,564 8 g zlata Řeč je o 1 356 247 lidech. 112,6; 0,10; 0,006; 0,125 7 2.350.000 Kč; 3.115,80 €; 100.000 eur; 4.000 dolarů; 0,50 Kč Telefonní čísla +420 251 566 363 tel.: 721 742 679

39 Čísla Kalendářní datum V Havířově 3. února 2012 2012-03-01 01/03/12 01.03.2012 1. 3. 2012 1. III. 2012 1. března 2012 Zásilka odeslaná 8. září 2012 byla poškozená. Váš dopis z 5. října t. r. jsme přijali. Povodně '97 si na Moravě pamatuje snad každý. Školní rok 2011/2012.

40 Čísla Čas 10:30:15 Start za 02:58. Porada začíná v 8.00 hod. Dostavte se v 9:15 hod. 1,3 s; rekord se zlepšil o 0,42 s Výsledek 2:08:45,13 je novým rekordem. Norma ČSN 01 6910 preferuje tvar „07:10“;. Typografický úzus, webová typografická pravidla, pravidla českého pravopisu a Ústav pro jazyk český preferují tvar „7.10“.

41 Čísla Internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/ - Grafická úprava písemností - Kalendářní data - Časové údaje

42 Čísla Spojení čísel se slovy 10násobek, 20násobný, 14denní, 5krát; odd. IIb; Alšova 15a; formát A4 Číslovky základní a řadové Na 25. straně ve 4. odstavci najdete další informace. („dvacátá pátá strana“, „čtvrtý odstavec" ) Další informace najdete na straně 25 v odstavci 4 … ("strana dvacet pět", "odstavec čtyři")

43 Podoba některých znaků Uvozovky, apostrof, minuty, palce Pomlčky, spojovník, minus, plus

44 Podoba některých znaků Krát, násobení, středová tečka, tečka, výpustka Lomítko a matematické lomítko

45 Psaní výčtů Soudní soustava ČR: - Okresní soudy - Krajské soudy - Vrchní soudy -Nejvyšší soud -Ústavní soud U dodaného zboží reklamujeme tyto závady: - lak na dveřích je oprýskaný, - barva prahu u dveří neodpovídá objednávce, - v zásilce chybí kukátko.

46 Psaní výčtů Problematikou úpravy písemností se zabývá řada specializovaných příruček a typografických prací, např.: -ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory; -O. Kuldová, E. Fleischmannová, Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti; -J. Kraus, J. Hoffmannová, Písemnosti v našem životě; -P. Kočička, F. Blažek, Praktická typografie.

47 Psaní výčtů Teplotní pásy na zemském povrchu I. Rovníkový II. Vnější tropický III. Subtropický IV. Mírný V. Subpolární VI. Polární

48 Ostatní pravidla Dělení slov Čísla stránek Číslování kapitol, tabulek a grafů Poznámky pod čarou Přílohy, rozdělovník Poštovní adresy …

49  Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 – KRAJE; TWS_02 TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU."

Podobné prezentace


Reklamy Google