Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU"— Transkript prezentace:

1 TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU
Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 – KRAJE; TWS_02

2 Motto: Profesionální dokument (web) musí být správně nejen gramaticky, ale i typograficky.

3 Typografie Typografie – je umělecko-technický obor, zabývající se písmem, především jeho správným výběrem, použitím a sazbou. Slovo typografie se skládá ze dvou slov: typus (lat.) = znak a grafó (lat.) = píši.

4 Typografie Typografie je nauka o tom, jak má vypadat správně upravený text. Dodržení typografických pravidel má zajistit: snadnou orientaci, dobrou čitelnost, estetické působení, jednotnost. V minulosti – klasické umělecké řemeslo – knihtisk (od roku 1440). Dnes – počítače – píše a tiskne kdokoli.

5 Pravidla typografie ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory tzv. typografický úzus Pravidla českého pravopisu

6 Písmo

7 Patkové versus bezpatkové písmo
Times New Roman Courier New Arial Verdana

8

9

10 Proporcionální a neproporcionální písmo
Milost Pane Bože! Ikarův pád.

11 Neproporcionální písmo
Využití v praxi: text na psacích strojích, tisk do tiskopisů, programovací jazyky, číselné sestavy,

12 Neproporcionální písmo
1.880,- Kč 110,- Kč 560,- Kč 7,- Kč

13 Times New Roman Trebuchet MS Verdana tučná Verdana kurziva
Druh písma a řez písma Times New Roman Trebuchet MS Verdana tučná Verdana kurziva Verdana podtržená

14 Písmo Toto je písmo Garamound; nejoblíbenější písmo českých a zahraničních typografů. Toto je písmo Helvetica; druhé nejoblíbenější písmo českých a zahraničních typografů. zdroj: a

15 Typografická pravidla

16 Pevná mezera Pevná mezera █ <Ctrl> + <Shift> + <mezerník> Prof.█MUDr.█Mokroš, Ing.█Tomáš Kostka Zahrajte mi tu skladbu č.█3 v E█dur. 10█cm, §█9, 1█300█000, s.█r.█o., v█Havířově, n.█l. 7.█7.█1978, 605█946█855, Otec█&█syn PM po předložkách: K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u PM po spojkách: A, I, i U spojky a není PM povinná.

17 Zápis v HTML - entity Znakové entity se zapisují jako sekvence znaků. Sekvence začíná znakem & a končí středníkem. pevná mezera & & × × pevný spojovník &#8209

18 Interpunkční znaménka
Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Čalouníme nábytek. Chcete si vybrat látku? Obraťte se na nás! KAKTUS, spol. s r. o., Ústí n. Orl., Východočeský kraj Inzertní rubriky se týkají výměny bytů, nabídky služeb apod. funkce: sinus, kosinus a tangens

19 Interpunkční znaménka
Tečka bez mezery Mgr. Ivana Bendová, Ph.D. vysledky.xls kapitola Tečka se nepoužívá u nadpisů, popisů obrázků a titulků, které stojí na samostatném řádku, lze ji použít, pokud nadpis není samostatně graficky oddělen.

20 Interpunkční znaménka
Tři tečky = výpustka Opravujeme domácí elektrické spotřebiče, jako ledničky, pračky, … … všechny další připomínky jsou oprávněné. Doplň scházející: leden, únor, …, duben, květen. Větná tečka se za výpustku již nepíše. … výpustka <Alt + 0133>

21 Interpunkční znaménka
Pomlčka „–“ a spojovník „-“ Internet byl původně vytvořen a používán k rychlému a bezpečnému sdělování informací — nejprve pro armádu — a teprve později se ho začalo používat také ve vědeckých a vzdělávacích institucích. dálnice Praha — Brno; trať Ostrava — Frýdek-Místek V 13. kole 2. ligy se utkalo Brno–Plzeň. V 13. kole 2. ligy se utkalo Brno – Hradec Králové. Literárně-hudební obor; zemědělsko-lesnické otázky; Havířov-Šumbark

22 Interpunkční znaménka
Pomlčka ve významu „až, až do“ válka 1914—1918; školní rok 2007—08; dovolená 11.—18. září; strana 125—142; ordinace pondělí—pátek 08:00—11:00 Pomlčka není na klávesnici, píšeme pomocí <Ctrl + mínus> na numerické klávesnici nebo <Alt >. Při grafickém zpracování vývěsních tabulí, ceníků apod. lze tolerovat i pomlčku s mezerami.

23 Interpunkční znaménka
Pevný spojovník – nechtěné dělení Pevný spojovník „-“ <Ctrl> + <Shift> + <pomlčka> Přesný název naší školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Přesný název naší školy: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace.

24 Interpunkční znaménka
Závorky Pro děti od šesti do deseti let jsou vhodné stolní hry (fotbal, kulečník). Slovní zásoba se neustále mění, protože jazyk jako nástroj dorozumění se přetváří zároveň s vývojem společnosti. [5] Souřadnice bodu A jsou [−3,4]. < Množina C obsahuje prvky A a B, tedy C = {A,B}.

25 Interpunkční znaménka
Lomítko 60 km/h; čj. Pa/3456/07; faktura č. 2059/02; školní rok 2007/08 Vážená paní/vážený pane, … Údaje uvedené v záhlaví/v zápatí …

26 Interpunkční znaménka
Uvozovky Ředitelka mateřské školy říká: „Dětem nechybějí věci, ale vztahy.” Správná hračka podporuje přirozenou touhu všech dětí „přicházet věcem na kloub”. Miloš Ondráček napsal: „Rytcův projev při tvorbě známky musí ‚souznít’ se záměrem výtvarníkovým.” Ke zrušení probíhající funkce se v programu používá klávesa <Esc>. »Jdu domů,« oznámil.

27 Zkratky p. (pan), popř. (popřípadě), r. (rok), zvl. (zvláště)
Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka. p. (pan), popř. (popřípadě), r. (rok), zvl. (zvláště) Jestliže se slovo krátí začátkem a koncem, tečka za zkratkou se zpravidla nedělá. fa (firma), pí (paní), cca (circa) Uvnitř zkratek dvou nebo více slov náleží za každou tečku mezera. a. s., t. r., v. r., Kamýk n. Vlt.

28 Zkratky Některé zkratky dvou nebo více slov se píší dohromady (ev. je možný dvojí způsob psaní). tj. (to je); atp.; č. j., čj. (číslo jednací); č. p., čp. (číslo popisné) Za iniciálovými zkratkami se tečka nepíše. ČR, AV ČR, MF ČR, PřF UK, ČSAD, ČRo, UNICEF, OSN

29 Zkratky apod. a atd. Prodáváme jablka, hrušky, švestky apod.
pokračování několikanásobného větného členu - čárku před nimi nepíšeme Prodáváme jablka, hrušky, švestky apod. Na našich stránkách najdete vtipná videa, tapety, melodie pro mobilní telefony atd. předchází-li zkratce vedlejší věta, čárku před těmito zkratkami píšeme Prodáváme jablka, hrušky, dále švestky, které jsou tentokrát mimořádně chutné, apod. Na našich stránkách najdete vtipná videa, tapety, ale také melodie, z nichž si určitě vyberou příznivci všech hudebních žánrů, atd.

30 Tituly akad. arch. David Bradáč doc. MUDr. Jaroslav Paderta, DrSc.
Mgr. Ivana Bendová, Ph.D. prof. JUDr. Ing. Filip Novák, Ph.D., dr. h. c. Ing. & Ing. Pavel Kostka, Mgr. et Mgr. Jana Navrátilová Titul, který byl získán dříve se píše blíže u jména. Mgr. Ing. Šárka Dytková

31 Peněžní částka € 200.000; 200.000 € Kč 50,-; 50,- Kč $ 100; 100 $; 4 £
Symboly měny se od okolního textu oddělují mezerami. Mohou se vyskytovat před i za částkou. € ; € Kč 50,-; 50,- Kč $ 100; 100 $; 4 £ 79,50 Kč euro „€“ <Alt Gr> + <E> dolar „$“ <Alt Gr> + <Ů>

32 Značky Jednotky Stupeň (úhel, teplota, stupeň)
10 cm; 6 V; 8,78 kg; 60 kW; 10 mA; 30 s; 250 Kč Stupeň (úhel, teplota, stupeň) úhel 90°; spád 15°; 65°12’10” teplota 11 °C; 72 °F pivo 12°

33 Značky sleva 5 % ale 5% sleva baterie 6 V ale 6V baterie
Jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery. sleva 5 % ale 5% sleva baterie 6 V ale 6V baterie teplota 1O °C ale 10° pivo, 10° stoupání CD za 25 $ ale 25$ cédéčko Bude teď 14 dní pryč. Odjel na 14denní dovolenou.

34 Značky Matematické značky 45 - 15 = 30 10 + 20 = 30
= = 30 5 × 16 = : 10 = 20 = 50 |-4| = 4 +5 °C; -10 °C úsečka |AB| interval <4;20> 60 mm × 20 mm × 50 mm nebo (60×20×50) mm 50 ± 5 °C (ČSN) nebo 50 ±5 °C (PČP) Ctrl + Alt + Del

35 Značky Matematické a zvláštní značky 85krát nebo 85×
10 ± 3 ‰ (ČSN); 10 ±3 ‰ (PČP) Václav Havel (* 5. října 1936, † 18. prosince 2011) Ústupky ČSN vzhledem ke špatné dostupnosti některých znaků: × krát <Alt + 0215> alternativa „x“ ± plus-mínus <Alt > alternativa „+/–“ ‰ promile <Alt > alternativa „promile“ † kříž <Alt > alternativa „+“

36 Značky Měřítko, poměr, skóre, průměr, exponenty, indexy
Mapa v měřítku 1: Ředění koncentrátu v poměru 1:50. Výsledek zápasu Baník Ostrava – Brno 2:2 Hadice Ø 1/2" 300 m3; (a + b)2; 10-5; H2SO4; CaCO3; HNO3

37 Značky Paragraf Značka & a #
§ 58; § 121, 122 a 123; podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/1991 Sb. podle § 30a odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. Značka & a # Randall & Hopkirk, Thomas Brown & Co Pokrývky # 215 již nevyrábíme. Značka & <Alt Gr + C> nahrazuje slovo „and“ nebo „et“. Značka # <Alt Gr + X> nahrazuje slovo „číslo“.

38 Čísla Členění čísel Telefonní čísla
obyvatel; km; 0,564 8 g zlata Řeč je o 1 356 247 lidech. 112,6; 0,10; 0,006; 0,125 7 Kč; 3.115,80 €; eur; dolarů; 0,50 Kč Telefonní čísla tel.:

39 Čísla Kalendářní datum V Havířově 3. února 2012 2012-03-01 01/03/12
1. III. 2012 1. března 2012 Zásilka odeslaná 8. září 2012 byla poškozená. Váš dopis z 5. října t. r. jsme přijali. Povodně '97 si na Moravě pamatuje snad každý. Školní rok 2011/2012.

40 Čísla Čas 10:30:15 Start za 02:58. Porada začíná v 8.00 hod.
Dostavte se v 9:15 hod. 1,3 s; rekord se zlepšil o 0,42 s Výsledek 2:08:45,13 je novým rekordem. Norma ČSN preferuje tvar „07:10“; . Typografický úzus, webová typografická pravidla, pravidla českého pravopisu a Ústav pro jazyk český preferují tvar „7.10“.

41 Čísla Internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/
Grafická úprava písemností - Kalendářní data - Časové údaje

42 Čísla Spojení čísel se slovy Číslovky základní a řadové
10násobek, 20násobný, 14denní, 5krát; odd. IIb; Alšova 15a; formát A4 Číslovky základní a řadové Na 25. straně ve 4. odstavci najdete další informace. („dvacátá pátá strana“, „čtvrtý odstavec" ) Další informace najdete na straně 25 v odstavci 4 … ("strana dvacet pět", "odstavec čtyři")

43 Podoba některých znaků
Uvozovky, apostrof, minuty, palce Pomlčky, spojovník, minus, plus

44 Podoba některých znaků
Lomítko a matematické lomítko Krát, násobení, středová tečka, tečka, výpustka

45 Psaní výčtů Soudní soustava ČR: - Okresní soudy - Krajské soudy
- Vrchní soudy Nejvyšší soud Ústavní soud U dodaného zboží reklamujeme tyto závady: - lak na dveřích je oprýskaný, - barva prahu u dveří neodpovídá objednávce, - v zásilce chybí kukátko.

46 Psaní výčtů Problematikou úpravy písemností se zabývá řada
specializovaných příruček a typografických prací, např.: ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory; O. Kuldová, E. Fleischmannová, Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti; J. Kraus, J. Hoffmannová, Písemnosti v našem životě; P. Kočička, F. Blažek, Praktická typografie.

47 Psaní výčtů Teplotní pásy na zemském povrchu I. Rovníkový
II. Vnější tropický III. Subtropický IV. Mírný V. Subpolární VI. Polární

48 Ostatní pravidla Dělení slov Čísla stránek
Číslování kapitol, tabulek a grafů Poznámky pod čarou Přílohy, rozdělovník Poštovní adresy

49 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU"

Podobné prezentace


Reklamy Google