Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multimediální systémy Přednáška XI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multimediální systémy Přednáška XI"— Transkript prezentace:

1 Multimediální systémy Přednáška XI
Multimediální systémy PXI

2 Multimediální systémy PXI
Animace Může být podstatným prvkem , který přinese oživení a dynamiku Umožňuje ukázat víc informací, než statické obrázky, ale bez rozsáhlých nároků na výkonnost systému a velkosti souborů digitálního videa. Animační techniky umožňují zobrazit informace dynamicky - titulky můžou „přiletěť“ na obrazovku - grafy sa můžou zvětšovat a zmenšovat - animované obrázky můžou zobrazit děje, jako je pohyb elektronů anebo planet, které na video obvykle nedokážeme zaznamena . Multimediální systémy PXI

3 Multimediální systémy PXI
Základy animace Pokud chceme do naší aplikace zařadit animace, můžeme: použít specializované animační programy, např. Autodesk Animator, Flash, 3DS Studio, Maya a pod. a importovat tyto soubory do našeho titulu. pokud to autorský program umožňuje, animovat přímo v autorském prostředku Multimediální systémy PXI

4 Multimediální systémy PXI
Principy animace Animace – oživení Snímková, vrstvová animace – Vytvoření dojmu pohybu – opakované zobrazení obrázků s postupným posunem objektů na obrázku Zobrazování obrázků – rámcová frekvence (fps - frames per second) Televizní a filmové animace - frekvence snímků za sekundu Počítačová animace snímků za sekundu - adekvátní iluze pohybu, zvládnutelná průměrně výkonným osobním počítačem Nižší frekvence - menší soubory Multimediální systémy PXI

5 Multimediální systémy PXI
Základy animace Animační programy používají snímkově orientovanou animaci (frame-based animation) vrstvově orientovanou animaci (cel- based animation) celluloid objektovou animaci (object animation) Multimediální systémy PXI

6 Snímkově orientovaná animace
Následné zobrazování celých obrázků, na kterých statické prvky nemění svůj tvar a pozici, pohybující se objekty mění svůj tvar anebo pozici. Změny mezi jednotlivými obrázky nesmí být velké, aby jsme dosáhli iluzi postupného pohybu. Vychádzí z původních technik „ruční“ animace. Počítače tuto činnost ulehčily tím, že můžeme jednoduše vybírat, kopírovat, vkládat části obrázků. Multimediální systémy PXI

7 Vrstvově orientovaná animace
Vyvinula se ze snímkově orientované ve snaze po zefektivnění práce animátorů. Anglický název (cel - based animation) odvozený z technologie používání celuloidových průsvitek - vrstev (cels) obsahujících aktivní elementy, které překrytím statického pozadí vytvářejí výsledný snímek. Mění se jenom aktivní prvky obrazu. Multimediální systémy PXI

8 Vrstvově orientovaná animace
Na počítači – zefektivnění procesu, kopírovánní jednotlivých prvků, uplatnění elementárních změn Pokud to animační program umožňuje, někdy stačí nakreslit dvě- tři základní polohy a program automaticky vygeneruje chýbějící mezistavy obrázku (tzv. tweening z výrazu inBetween-ing). Multimediální systémy PXI

9 Vrstvově orientovaná animace
Jiná možnost - specifikace dráhy, po které se má po obrazovce objekt pohybovat (path animation). Program automaticky může doplnit požadovaný počet mezistavů - jednotlivých obrázků, poskytujících při přehrávaní iluzi pohybu. Multimediální systémy PXI

10 Animace jednotlivých prvků snímku
Animace změnou atributů objektu – pozice, tvar, barva, … Objekt může měnit velikost, může rotovat anebo měnit tvar... Multimediální systémy PXI

11 Objektově orientovaná animace
Jiná možnost - specifikace dráhy, po které se má po obrazovce objekt pohybovat (path animation). Program automaticky může doplnit požadovaný počet mezistavů - jednotlivých obrázků, poskytujících při přehrávaní iluzi pohybu. Multimediální systémy PXI

12 Objektově orientovaná animace
Specifikace dráhy, po které se má po obrazovce objekt pohybovat (path animation) – předdefinované, vlastní dráhy. Multimediální systémy PXI

13 Multimediální systémy PXI
Další animační efekty Některé typy animace se staly tak rozšířené, že je pro ně dodáváno specializované programové vybavení. Patří k nim i tzv. morphing , jeden statický obrázek plynule prějde do jiného statického obrázku, jednotlivé “meziobrazy” jsou generovány buď úplně anebo tékměř úplně automaticky. Často je možné specifikovat základní charakteristiky obrázku, které mají být zachovány. Multimediální systémy PXI

14 Multimediální systémy PXI
Další animační efekty Výsledek- animační (anebo video) sekvence s plynulým přechodem mezi obrazy. Podobné techniky umožňují “pomačkání”, natočení, třesení obrazu, změnu jeho vnitřních dimenzií ( warping) a p. Multimediální systémy PXI

15 Multimediální systémy PXI
3D animace 2D - relatívně jednoduché 3D - komplikované – zákryty těles, světlo a stín, svítivost, úhel pozorování, prostorový dojem Obvyklý postup vytvoření modelu ( z 2D alebo v 3D) - prostorový drátěný model (wire frame) rendering – vykreslení, pokrytí modelu plochami - prostorový model textura – pokryti povrchu obvykle rastrovou grafikou Multimediální systémy PXI

16 Multimediální systémy PXI
Modelování v 3D Pohledy ve směru jednotlivých os x,y,z půdorys, nárys, bokorys + stanovení polohy kamery - přenesení do 3D stanovení viditelnosti Rendering - vykreslení – zpracování geometrie, - nastavení trojúhelníků, polygonů Pokrytí 2D texturami Stínování Rasterizace - převod do 2D obrazovky Animace + časové změny!!! Multimediální systémy PXI

17 Multimediální systémy PXI
Programy 3 ds max 7 AutoCAD 2005 Blender 2.34 Bryce 5 krajiny Carrara 4 Pro Cinema 4D 9 Genesis II krajiny Kashmir 3D krajiny LightWawe 3D 8 Maya 6 Pro/Engineer Solid Works True Space Multimediální systémy PXI

18 Multimediální systémy PXI
Modelování v 3D Multimediální systémy PXI

19 Multimediální systémy PXI
Modelování v 3D Multimediální systémy PXI

20 Zobrazení neviditelných hran
Multimediální systémy PXI

21 Multimediální systémy PXI
Modelovaní v 3D Multimediální systémy PXI

22 Multimediální systémy PXI
Transformace - rotace Multimediální systémy PXI

23 Multimediální systémy PXI
Vyhlazování povrchu Multimediální systémy PXI

24 Krajina - voda - povrchy
Multimediální systémy PXI

25 Multimediální systémy PXI
Křivky lomená čára kubická Akima Béziérova b-spline Multimediální systémy PXI

26 Multimediální systémy PXI
Objekty NURBS (NonUniform Rrational B-spline surfaces) volně tvarovatelné plochy Multimediální systémy PXI

27 Multimediální systémy PXI
Rotace Multimediální systémy PXI

28 Multimediální systémy PXI
Potažení Multimediální systémy PXI

29 Multimediální systémy PXI
Boolovské operace Multimediální systémy PXI

30 Multimediální systémy PXI
Nastavení kamery Multimediální systémy PXI

31 Multimediální systémy PXI
Zdroje světla Multimediální systémy PXI

32 Multimediální systémy PXI
Stíny Multimediální systémy PXI

33 Multimediální systémy PXI
Světlo Multimediální systémy PXI

34 Multimediální systémy PXI
Radiosita Multimediální systémy PXI

35 Skupinové animace - částice
Multimediální systémy PXI

36 Multimediální systémy PXI
Prostorové deformace Multimediální systémy PXI


Stáhnout ppt "Multimediální systémy Přednáška XI"

Podobné prezentace


Reklamy Google