Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multimediální systémy PXI 1 Multimediální systémy Přednáška XI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multimediální systémy PXI 1 Multimediální systémy Přednáška XI."— Transkript prezentace:

1 Multimediální systémy PXI 1 Multimediální systémy Přednáška XI

2 Multimediální systémy PXI 2 Animace Může být podstatným prvkem, který přinese oživení a dynamiku Umožňuje ukázat víc informací, než statické obrázky, ale bez rozsáhlých nároků na výkonnost systému a velkosti souborů digitálního videa. Animační techniky umožňují zobrazit informace dynamicky - titulky můžou „přiletěť“ na obrazovku - grafy sa můžou zvětšovat a zmenšovat - animované obrázky můžou zobrazit děje, jako je pohyb elektronů anebo planet, které na video obvykle nedokážeme zaznamena.

3 Multimediální systémy PXI 3 Základy animace Pokud chceme do naší aplikace zařadit animace, můžeme: - - použít specializované animační programy, např. Autodesk Animator, Flash, 3DS Studio, Maya a pod. a importovat tyto soubory do našeho titulu. - - pokud to autorský program umožňuje, animovat přímo v autorském prostředku

4 Multimediální systémy PXI 4 Principy animace Animace – oživení Snímková, vrstvová animace – Vytvoření dojmu pohybu – opakované zobrazení obrázků s postupným posunem objektů na obrázku Zobrazování obrázků – rámcová frekvence (fps - frames per second) Televizní a filmové animace - frekvence 28 - 30 snímků za sekundu Počítačová animace 12 - 16 snímků za sekundu - adekvátní iluze pohybu, zvládnutelná průměrně výkonným osobním počítačem Nižší frekvence - menší soubory

5 Multimediální systémy PXI 5 Základy animace Animační programy používají snímkově orientovanou animaci (frame-based animation) vrstvově orientovanou animaci (cel- based animation) celluloid objektovou animaci (object animation)

6 Multimediální systémy PXI 6 Snímkově orientovaná animace Následné zobrazování celých obrázků, na kterých statické prvky nemění svůj tvar a pozici, pohybující se objekty mění svůj tvar anebo pozici. Změny mezi jednotlivými obrázky nesmí být velké, aby jsme dosáhli iluzi postupného pohybu. Vychádzí z původních technik „ruční“ animace. Počítače tuto činnost ulehčily tím, že můžeme jednoduše vybírat, kopírovat, vkládat části obrázků.

7 Multimediální systémy PXI 7 Vrstvově orientovaná animace Vyvinula se ze snímkově orientované ve snaze po zefektivnění práce animátorů. Anglický název (cel - based animation) odvozený z technologie používání celuloidových průsvitek - vrstev (cels) obsahujících aktivní elementy, které překrytím statického pozadí vytvářejí výsledný snímek. Mění se jenom aktivní prvky obrazu.

8 Multimediální systémy PXI 8 Vrstvově orientovaná animace Na počítači – zefektivnění procesu, kopírovánní jednotlivých prvků, uplatnění elementárních změn Pokud to animační program umožňuje, někdy stačí nakreslit dvě- tři základní polohy a program automaticky vygeneruje chýbějící mezistavy obrázku (tzv. tweening z výrazu inBetween-ing).

9 Multimediální systémy PXI 9 Vrstvově orientovaná animace Jiná možnost - specifikace dráhy, po které se má po obrazovce objekt pohybovat (path animation). Program automaticky může doplnit požadovaný počet mezistavů - jednotlivých obrázků, poskytujících při přehrávaní iluzi pohybu.

10 Multimediální systémy PXI 10 Animace jednotlivých prvků snímku Animace změnou atributů objektu – pozice, tvar, barva, … Objekt může měnit velikost, může rotovat anebo měnit tvar...

11 Multimediální systémy PXI 11 Objektově orientovaná animace Jiná možnost - specifikace dráhy, po které se má po obrazovce objekt pohybovat (path animation). Program automaticky může doplnit požadovaný počet mezistavů - jednotlivých obrázků, poskytujících při přehrávaní iluzi pohybu.

12 Multimediální systémy PXI 12 Objektově orientovaná animace Specifikace dráhy, po které se má po obrazovce objekt pohybovat (path animation) – předdefinované, vlastní dráhy.

13 Multimediální systémy PXI 13 Další animační efekty Některé typy animace se staly tak rozšířené, že je pro ně dodáváno specializované programové vybavení. Patří k nim i tzv. morphing, jeden statický obrázek plynule prějde do jiného statického obrázku, jednotlivé “meziobrazy” jsou generovány buď úplně anebo tékměř úplně automaticky. Často je možné specifikovat základní charakteristiky obrázku, které mají být zachovány.

14 Multimediální systémy PXI 14 Další animační efekty Výsledek- animační (anebo video) sekvence s plynulým přechodem mezi obrazy. Podobné techniky umožňují “pomačkání”, natočení, třesení obrazu, změnu jeho vnitřních dimenzií ( warping) a p.

15 Multimediální systémy PXI 15 3D animace 2D - relatívně jednoduché 3D - komplikované – zákryty těles, světlo a stín, svítivost, úhel pozorování, prostorový dojem Obvyklý postup vytvoření modelu ( z 2D alebo v 3D) - prostorový drátěný model (wire frame) rendering – vykreslení, pokrytí modelu plochami - prostorový model textura – pokryti povrchu obvykle rastrovou grafikou

16 Multimediální systémy PXI 16 Modelování v 3D Pohledy ve směru jednotlivých os x,y,z půdorys, nárys, bokorys + stanovení polohy kamery - přenesení do 3D stanovení viditelnosti Rendering - vykreslení – zpracování geometrie, - nastavení trojúhelníků, polygonů Pokrytí 2D texturami Stínování Rasterizace - převod do 2D obrazovky Animace + časové změny!!!

17 Multimediální systémy PXI 17 Programy 3 ds max 7 AutoCAD 2005 Blender 2.34 Bryce 5 krajiny Carrara 4 Pro Cinema 4D 9 Genesis II krajiny Kashmir 3D 8.0.9 krajiny LightWawe 3D 8 Maya 6 Pro/Engineer Solid Works True Space

18 Multimediální systémy PXI 18 Modelování v 3D

19 Multimediální systémy PXI 19 Modelování v 3D

20 Multimediální systémy PXI 20 Zobrazení neviditelných hran

21 Multimediální systémy PXI 21 Modelovaní v 3D

22 Multimediální systémy PXI 22 Transformace - rotace

23 Multimediální systémy PXI 23 Vyhlazování povrchu

24 Multimediální systémy PXI 24 Krajina - voda - povrchy

25 Multimediální systémy PXI 25 Křivky lomená čára kubickáAkima b-spline Béziérova

26 Multimediální systémy PXI 26 Objekty NURBS (NonUniform Rrational B-spline surfaces) volně tvarovatelné plochy

27 Multimediální systémy PXI 27 Rotace

28 Multimediální systémy PXI 28 Potažení

29 Multimediální systémy PXI 29 Boolovské operace

30 Multimediální systémy PXI 30 Nastavení kamery

31 Multimediální systémy PXI 31 Zdroje světla

32 Multimediální systémy PXI 32 Stíny

33 Multimediální systémy PXI 33 Světlo

34 Multimediální systémy PXI 34 Radiosita

35 Multimediální systémy PXI 35 Skupinové animace - částice

36 Multimediální systémy PXI 36 Prostorové deformace


Stáhnout ppt "Multimediální systémy PXI 1 Multimediální systémy Přednáška XI."

Podobné prezentace


Reklamy Google