Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky ankety.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky ankety."— Transkript prezentace:

1 Výsledky ankety

2 Úvod: Cíl ankety: zmapovat postoje a názory návštěvníků letošního ročníků Letní filmové školy v Uherském Hradišti Cílová skupina: návštěvníci 38. LFŠ (skupina účastníci 2012) Metodologie: online dotazník za pomoci použití online platformy docs.google.com Termín ankety: 6.– 16. srpna 2012 Počet respondentů: 912 (téměř třetina oslovených) Vzhledem k vysokému počtu respondentů lze považovat výsledky ankety za reprezentativní průzkum. Uživatelé mohli vybrat u některých otázek více variant, proto výsledné procento může vzrůst na více než 100 %.

3 1. Respondenti Jaké je rozložení pohlaví respondentů?
Jaký je jejich věkový průměr? Jaký je jejich aktuální životní status? Ve kterém kraji mají respondenti trvalé bydliště? Jak dlouho již LFŠ navštěvují?

4 a. Pohlaví

5 b. Věk Věk: Počet Procenta méně než 15 0% 15 -20 180 20% 21 - 25 349
0% 15 -20 180 20% 349 38% 167 18% 143 16% 39 4% 51 a více 34

6 c. Životní status Více než polovina respondentů spadá do skupiny student VŠ a pracující. Další početnou skupinou jsou studenti středních škol, kteří tvoří 8 % respondentů.

7 d. Bydliště Kraj Počet Procenta HL. město Praha 247 27% Středočeský 58
6% Liberecký 28 3% Ústecký 22 2% Královehradecký 30 Karlovarský 9 1% Plzeňský 11 Pardubický k 27 Jihočeský 36 4% Vysočina 49 5% Jihomoravský 128 14% Moravskoslezský 74 8% Zlínský 117 13% Olomoucký 76

8 Jak dlouho již LFŠ navštěvujete?
e. Věrnost Jak dlouho již LFŠ navštěvujete? Počet Procenta letos poprvé 256 28% 2 - 5 let 414 45% let 163 18% více než 10 let 79 9%

9 Respondenti: cílová skupina
Cílovou skupinou LFŠ jsou studenti VŠ a pracující ve věku 21–25 let s trvalým bydlištěm převážně v Praze, kteří navštěvují festival 2–5 let. Za další cílové skupiny lze považovat osoby ve věku 15–20 let (20 %) a 26–30 let (18 %), studenty SŠ s trvalým bydlištěm v Jihomoravském a Zlínském kraji.

10 2. Komunikační kanály Jak se návštěvníci o LFŠ dozvěděli?
Z jakých zdrojů čerpali informace o dění na festivalu? Kterou sekci na webových stránkách festivalu vyhledávali? Co jim na webových stránkách chybí? Četli během festivalu Filmové listy, jak je hodnotí a co by na jejich podobě změnili? Jak se staví k zasílání newsletterů každý den?

11 a. Jak se návštěvníci o LFŠ dozvěděli?

12 b. Zdroj aktuálních informací o dění na LFŠ

13 c. Kterou sekci návštěvníci na webu LFŠ vyhledávali?

14 d. Asociace českých filmových klubů
Zaznamenali návštěvníci výstupy spojené s AČFK? Konkrétní výstupy:

15 e. Filmové listy Četli návštěvníci Filmové listy?

16 e. Filmové listy: hodnocení úrovně jednotlivých složek
Pozn. : Hodnoceno jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

17 f. Zasílání newsletterů
Uvítali by návštěvníci každodenní zasílání newsletterů?

18 Komunikační kanály: shrnutí
Celých 65 % respondentů odpovědělo, že přijelo na LFŠ na základě doporučení známých. 30 % se rekrutuje ze skupiny stálých návštěvníků, zbylé procento se pak o LFŠ dozvědělo z webu LFŠ či díky reklamě, tj. plakátům či letáčkům. Návštěvníci čerpají informace o aktuálním dění na festivalu především z Filmových listů (83 %), z programové brožury (72 %), z webu (51 %) a z katalogu (48 %). Na webu LFŠ nejvíce vyhledávají denní program (67 %), dále pak aktuality a info o hostech (cca 30 %). Celých 22 % návštěvníků web LFŠ vůbec nenavštívilo. Tiskové výstupy spojené s AČFK zaznamenalo 60 % respondentů, a to konkrétně ty spojené s Projektem 100, činností filmových klubů a s filmy Musíme si promluvit o Kevinovi a Stud.

19 Komunikační kanály: shrnutí
Festivalový deník Filmové listy četlo 94 % respondentů. Filmové listy hodnotí velmi pozitivně. Strukturu, rozsah i grafiku respondenti hodnotí číslem 1 či 2. Pouze kritérium náročnost textů nejvíce hodnotili číslem 3, tedy jako průměr. Vzhledem k cílové skupině návštěvníků by texty ve Filmových listech mohly být náročnější. Každodenní zasílání newsletterů není pro 59 % respondentů důležité. Uvítalo by to pouze 23%.

20 3. Prostor, termín a kapacity
Jaký termín LFŠ návštěvníci preferují? Jaká kritéria hrají roli při výběru projekcí? Co návštěvníci dělají v případě, že je kapacita v sále na vybrané projekci zaplněna? Co je nejvíce na LFŠ zaujalo? Který ze sálů preferují? Jak návštěvníci hodnotí Espace Dorleans?

21 a. Termín LFŠ Termín LFŠ sobota - sobota: Počet Procento
ano, termín mi vyhovoval 288 32% pátek - pátek, tj. 8 dní 42 5% pátek - nedělě, tj. 10 dní 207 23% rozhoduji se dle programu 129 14% termín není důležitý 219 24% Jiné 29 3%

22 b. Kritéria výběru filmové projekce

23 c. Kapacita Co dělali návštěvníci v případě, že se z kapacitních důvodů nedostali na vybranou projekci?

24 d. Preference místa projekce

25 e. Espace Dorleans Pozn. : Hodnoceno jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

26 f. Co návštěvníky na LFŠ nejvíce zaujalo?

27 Termín, prostor a kapacita: shrnutí
32 % respondentů odpovědělo, že jim termín vyhovoval, cca 23 % by preferovalo termín pátek – neděle, tj. 10 dní a pro stejné procento není termín vůbec důležitý. Respondenti si vybírají projekci dle konkrétního filmu (93 %), dále pak podle času projekce (55 %), dle doporučení kamaráda, přítomnosti hosta a prostoru, kde je film promítán. Na LFŠ respondenty nejvíce zaujaly filmové projekce (90 %), dále pak setkávání se s účastníky i hosty (50 %) a atmosféra na festivalu (64 %).

28 Termín, prostor a kapacita: shrnutí
V případě vyčerpání kapacity sálu respondenti navštívili jinou projekci či šli do stanu, restaurace a kavárny. Espace Dorelans získal pozitivní hodnocení. Negativně hodnotili respondenti hlučnost, pohodlí sedaček a teplotu v sále. Preferovaným sálem je Kino Hvězda (97 %), Klub kultury (45 %) a Espace Dorleans (27 %).

29 4. Dramaturgie a odborný program
Považují návštěvníci počet filmů na LFŠ za dostatečný? Který z promítacích sálů preferují? Které části odborného programu navštěvovali? Vadilo jim, že není odborný program překládán do angličtiny? Považují odborný program za dostatečný a jak byli s jeho úrovní spokojeni? Které sekce v programu se jim nejvíce líbily? Jak hodnotí letošní ročník LFŠ?

30 a. Dramaturgie Považují návštěvníci počet filmů na LFŠ za dostatečný?

31 b. Odborný program Odborný program v angličtině:
Návštěvnost odborného programu: Odborný program v angličtině: Vadilo návštěvníkům, že některé části odborného programu nebyly překládány do češtiny?

32 b. Odborný program Odborný program považuji za:
Úroveň odborného programu :

33 c. Hodnocení programových sekcí
Ohodnoťte sekce LFŠ 1 2 3 5 Nenavštívil jsem Maďarsko 280 117 11 224 István Szábó 345 213 70 7 277 Bence Fliegauf 220 93 54 538 David Lean 390 161 37 313 Oberhausenský manifest 59 78 50 13 712 Film a živá hudba 441 113 316 Blaxploitation 235 163 114 17 383 F jako Pravda 152 76 4 566 Současný ruský film 207 204 120 33 348 Abbás Kiarostámí 252 183 91 16 370 Vimukthi Jayasundara 104 122 77 36 573 Agnieszka Hollandová 216 150 51 490 Heidrichiáda 238 142 56 12 464 Česká sklizeň 200 259 115 24 314 Slovenská sklizeň 127 140 551 Polská sklizeň 145 180 62 521 AČFK uvádí 327 189 38 6 352 Zvláštní uvedení 244 141 488

34 d. Hodnocení letošního ročníku festivalu

35 Dramaturgie a odborný program: shrnutí
Počet filmů považují respondenti ze 74 % jako dostačují. 45 % respondentů nenavštěvovalo odborný program. Respondenti, kteří odborný program navštěvovali, pak preferovali přednášky a besedy. Fakt, že odborný program není překládán do českého jazyka nevadí 34 % respondentů, kteří alespoň jeden takový program navštívili.

36 Dramaturgie a odborný program: shrnutí
Z ankety vyplývá, že nejoblíbenější programovou sekcí byly sekce Film a živá hudba, David Lean, István Szábó a Maďarsko. Celkově hodnotí letošní ročník LFŠ respondenti velmi kladně. Všechny složky festivalu byly nejvíce hodnoceny známkou 1 či 2. Jako nedostatky jsou označovány promítací sály (kapacita), kvalita titulků a překladů a technické zajištění projekcí.

37 Děkuji za pozornost. Dotazníkové šetření, vyhodnocení výsledků a prezentaci zpracovala: Mgr. Alice Bittnerová


Stáhnout ppt "Výsledky ankety."

Podobné prezentace


Reklamy Google