Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky ankety. Úvod:  Cíl ankety: zmapovat postoje a názory návštěvníků letošního ročníků Letní filmové školy v Uherském Hradišti  Cílová skupina:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky ankety. Úvod:  Cíl ankety: zmapovat postoje a názory návštěvníků letošního ročníků Letní filmové školy v Uherském Hradišti  Cílová skupina:"— Transkript prezentace:

1 Výsledky ankety

2 Úvod:  Cíl ankety: zmapovat postoje a názory návštěvníků letošního ročníků Letní filmové školy v Uherském Hradišti  Cílová skupina: návštěvníci 38. LFŠ ( skupina účastníci 2012 )  Metodologie: online dotazník za pomoci použití online platformy docs.google.com  Termín ankety: 6.– 16. srpna 2012  Počet respondentů: 912 (téměř třetina oslovených)  Vzhledem k vysokému počtu respondentů lze považovat výsledky ankety za reprezentativní průzkum.  Uživatelé mohli vybrat u některých otázek více variant, proto výsledné procento může vzrůst na více než 100 %.

3 1. Respondenti • Jaké je rozložení pohlaví respondentů? • Jaký je jejich věkový průměr? • Jaký je jejich aktuální životní status? • Ve kterém kraji mají respondenti trvalé bydliště? • Jak dlouho již LFŠ navštěvují?

4 a. Pohlaví

5 b. Věk Věk:PočetProcenta méně než 1500% 15 -2018020% 21 - 2534938% 26 - 3016718% 31 - 4014316% 41 - 50394% 51 a více344%

6 c. Životní status • Více než polovina respondentů spadá do skupiny student VŠ a pracující. • Další početnou skupinou jsou studenti středních škol, kteří tvoří 8 % respondentů.

7 d. Bydliště KrajPočetProcenta HL. město Praha24727% Středočeský586% Liberecký283% Ústecký222% Královehradecký303% Karlovarský91% Plzeňský111% Pardubický k273% Jihočeský364% Vysočina495% Jihomoravský12814% Moravskoslezský748% Zlínský11713% Olomoucký768%

8 e. Věrnost Jak dlouho již LFŠ navštěvujete? PočetProcenta letos poprvé25628% 2 - 5 let41445% 5 - 10 let16318% více než 10 let799%

9 Respondenti: cílová skupina • Cílovou skupinou LFŠ jsou studenti VŠ a pracující ve věku 21–25 let s trvalým bydlištěm převážně v Praze, kteří navštěvují festival 2–5 let. • Za další cílové skupiny lze považovat osoby ve věku 15–20 let (20 %) a 26–30 let (18 %), studenty SŠ s trvalým bydlištěm v Jihomoravském a Zlínském kraji.

10 2. Komunikační kanály • Jak se návštěvníci o LFŠ dozvěděli? • Z jakých zdrojů čerpali informace o dění na festivalu? • Kterou sekci na webových stránkách festivalu vyhledávali? • Co jim na webových stránkách chybí? • Četli během festivalu Filmové listy, jak je hodnotí a co by na jejich podobě změnili? • Jak se staví k zasílání newsletterů každý den?

11 a. Jak se návštěvníci o LFŠ dozvěděli?

12 b. Zdroj aktuálních informací o dění na LFŠ

13 c. Kterou sekci návštěvníci na webu LFŠ vyhledávali?

14 d. Asociace českých filmových klubů Zaznamenali návštěvníci výstupy spojené s AČFK? Konkrétní výstupy:

15 e. Filmové listy Četli návštěvníci Filmové listy?

16 e. Filmové listy: hodnocení úrovně jednotlivých složek Pozn. : Hodnoceno jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

17 f. Zasílání newsletterů Uvítali by návštěvníci každodenní zasílání newsletterů?

18 Komunikační kanály: shrnutí • Celých 65 % respondentů odpovědělo, že přijelo na LFŠ na základě doporučení známých. 30 % se rekrutuje ze skupiny stálých návštěvníků, zbylé procento se pak o LFŠ dozvědělo z webu LFŠ či díky reklamě, tj. plakátům či letáčkům. • Návštěvníci čerpají informace o aktuálním dění na festivalu především z Filmových listů (83 %), z programové brožury (72 %), z webu (51 %) a z katalogu (48 %). • Na webu LFŠ nejvíce vyhledávají denní program (67 %), dále pak aktuality a info o hostech (cca 30 %). Celých 22 % návštěvníků web LFŠ vůbec nenavštívilo. • Tiskové výstupy spojené s AČFK zaznamenalo 60 % respondentů, a to konkrétně ty spojené s Projektem 100, činností filmových klubů a s filmy Musíme si promluvit o Kevinovi a Stud.

19 Komunikační kanály: shrnutí • Festivalový deník Filmové listy četlo 94 % respondentů. • Filmové listy hodnotí velmi pozitivně. Strukturu, rozsah i grafiku respondenti hodnotí číslem 1 či 2. Pouze kritérium náročnost textů nejvíce hodnotili číslem 3, tedy jako průměr. Vzhledem k cílové skupině návštěvníků by texty ve Filmových listech mohly být náročnější. • Každodenní zasílání newsletterů není pro 59 % respondentů důležité. Uvítalo by to pouze 23%.

20 3. Prostor, termín a kapacity • Jaký termín LFŠ návštěvníci preferují? • Jaká kritéria hrají roli při výběru projekcí? • Co návštěvníci dělají v případě, že je kapacita v sále na vybrané projekci zaplněna? • Co je nejvíce na LFŠ zaujalo? • Který ze sálů preferují? • Jak návštěvníci hodnotí Espace Dorleans?

21 a. Termín LFŠ Termín LFŠ sobota - sobota:PočetProcento ano, termín mi vyhovoval28832% pátek - pátek, tj. 8 dní425% pátek - nedělě, tj. 10 dní20723% rozhoduji se dle programu12914% termín není důležitý21924% Jiné293%

22 b. Kritéria výběru filmové projekce

23 c. Kapacita Co dělali návštěvníci v případě, že se z kapacitních důvodů nedostali na vybranou projekci?

24 d. Preference místa projekce

25 e. Espace Dorleans Pozn. : Hodnoceno jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

26 f. Co návštěvníky na LFŠ nejvíce zaujalo?

27 Termín, prostor a kapacita: shrnutí • 32 % respondentů odpovědělo, že jim termín vyhovoval, cca 23 % by preferovalo termín pátek – neděle, tj. 10 dní a pro stejné procento není termín vůbec důležitý. • Respondenti si vybírají projekci dle konkrétního filmu (93 %), dále pak podle času projekce (55 %), dle doporučení kamaráda, přítomnosti hosta a prostoru, kde je film promítán. • Na LFŠ respondenty nejvíce zaujaly filmové projekce (90 %), dále pak setkávání se s účastníky i hosty (50 %) a atmosféra na festivalu (64 %).

28 Termín, prostor a kapacita: shrnutí • V případě vyčerpání kapacity sálu respondenti navštívili jinou projekci či šli do stanu, restaurace a kavárny. • Espace Dorelans získal pozitivní hodnocení. Negativně hodnotili respondenti hlučnost, pohodlí sedaček a teplotu v sále. • Preferovaným sálem je Kino Hvězda (97 %), Klub kultury (45 %) a Espace Dorleans (27 %).

29 4. Dramaturgie a odborný program • Považují návštěvníci počet filmů na LFŠ za dostatečný? • Který z promítacích sálů preferují? • Které části odborného programu navštěvovali? • Vadilo jim, že není odborný program překládán do angličtiny? • Považují odborný program za dostatečný a jak byli s jeho úrovní spokojeni? • Které sekce v programu se jim nejvíce líbily? • Jak hodnotí letošní ročník LFŠ?

30 a. Dramaturgie Považují návštěvníci počet filmů na LFŠ za dostatečný?

31 b. Odborný program Návštěvnost odborného programu: Odborný program v angličtině: Vadilo návštěvníkům, že některé části odborného programu nebyly překládány do češtiny?

32 b. Odborný program Odborný program považuji za:Úroveň odborného programu :

33 c. Hodnocení programových sekcí Ohodnoťte sekce LFŠ 1235 Nenavštívil jsem Maďarsko280 11711224 István Szábó345213707277 Bence Fliegauf22093547538 David Lean3901613711313 Oberhausenský manifest59785013712 Film a živá hudba441113375316 Blaxploitation23516311417383 F jako Pravda114152764566 Současný ruský film20720412033348 Abbás Kiarostámí2521839116370 Vimukthi Jayasundara1041227736573 Agnieszka Hollandová216150515490 Heidrichiáda2381425612464 Česká sklizeň20025911524314 Slovenská sklizeň1271407717551 Polská sklizeň145180624521 AČFK uvádí327189386352 Zvláštní uvedení244141336488

34 d. Hodnocení letošního ročníku festivalu

35 Dramaturgie a odborný program: shrnutí • Počet filmů považují respondenti ze 74 % jako dostačují. • 45 % respondentů nenavštěvovalo odborný program. • Respondenti, kteří odborný program navštěvovali, pak preferovali přednášky a besedy. • Fakt, že odborný program není překládán do českého jazyka nevadí 34 % respondentů, kteří alespoň jeden takový program navštívili.

36 Dramaturgie a odborný program: shrnutí • Z ankety vyplývá, že nejoblíbenější programovou sekcí byly sekce Film a živá hudba, David Lean, István Szábó a Maďarsko. • Celkově hodnotí letošní ročník LFŠ respondenti velmi kladně. Všechny složky festivalu byly nejvíce hodnoceny známkou 1 či 2. Jako nedostatky jsou označovány promítací sály (kapacita), kvalita titulků a překladů a technické zajištění projekcí.

37 Děkuji za pozornost. Dotazníkové šetření, vyhodnocení výsledků a prezentaci zpracovala: Mgr. Alice Bittnerová


Stáhnout ppt "Výsledky ankety. Úvod:  Cíl ankety: zmapovat postoje a názory návštěvníků letošního ročníků Letní filmové školy v Uherském Hradišti  Cílová skupina:"

Podobné prezentace


Reklamy Google