Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Základy transferu technologií Ing Petr Holec,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Základy transferu technologií Ing Petr Holec,"— Transkript prezentace:

1 Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Základy transferu technologií Ing Petr Holec, CSc AKTOP CR Praha 9.4.2014 Realizátor projektu: AC Innovation s.r.o.

2 strana 2AC Innovation s.r.o. PARADIGMA ZNALOSTNÍ EKONOMIKY INOVACE PENÍZE VÝZKUM POZNATKY Účastníci: „triple helix“, věda a výzkum - podnikatelská sféra – státní správa a samospráva

3 strana 3AC Innovation s.r.o. INOVAČNÍ SYSTÉM Vláda, ministerstva, rozpočet TRH daně produkty FIRMY MSPMSP velké firmy odd V&V účelové dotace EC grantové agentury Věda a výzkum Ústavy AV University AVO jiné TT, KT granty nabídka poptávka, zadání Podpůrné instituce Patentování, licence Poradenství Osvěta, PR, vzdělávání FINANČNÍ INSTITUCE bankybanky fondyfondy Podnikatelští andělé Fondy typu „seed“ Přenos poznatků TT agentury VT parky Inkubátory Nové firmy (spin-outs) finanční toky informační toky

4 • Nedostatečná profesionalita: * transferu poznatků * řízení projektů * části státní správy a samosprávy odpovědné za ekonomický rozvoj • Nedostatečné finanční nástroje: seed fondy, BA, není možné IPO • Špatná legislativní úprava investování do nových technologií • Špatný daňový systém (daňová uznatelnost outsourcovaných inovací) • Podceňování problematiky, nezájem - příklad: v Evropě se na KM utratí 2% prostředků na V&V, snaha zvýšit na 3- 5%, UK uvádí až 10%!!, u nás jen přes projekty ESF strana 4AC Innovation s.r.o. NEDOSTATKY INOVAČNÍHO SYSTÉMU V ČR

5 • Neprofesionalita ve státní správě (komu dal Bůh úřad, tomu dal i rozum!) • Pro politickou sféru příliš složitá problematika bez přínosů v rámci volebního období • Chybně nastavené motivační parametry (body do RIVu za patenty přeceněny, chybí vazba na využívání patentů) • Předsudky na straně výzkumu (není pravá věda to, co vydělává peníze) • Přirozená šetrnost průmyslu, zájem ne o inovace, ale o konkurenční výhodu; neznalost moderních postupů (DTRO) • Spolupráce průmyslu a výzkumu založena jen na osobních vazbách, budování dlouhodobých vazeb obtížné • Nedostatečná infrastruktura podporující TT strana 5AC Innovation s.r.o. NEDOSTATKY INOVAČNÍHO SYSTÉMU V ČR (2)

6 strana 6AC Innovation s.r.o. ODLIŠNOSTI SVĚTA PODNIKÁNÍ A SVĚTA VĚDY • PRIORITY (MOTIVACE) • ZISK, EKONOMIKA - • UZNÁNÍ VĚDECKOU KOMUNITOU (PUBLIKACE + CITACE) • JAZYK • JAZYK ODBORNÝCH PUBLIKACÍ - • JAZYK MANAŽERSKÝCH ČINNOSTÍ • POSTUPY • MARKETING, FINANČNÍ KALKULACE S DCF, RENTABILITA, REÁLNÉ OPCE, NPV PROJEKTU, METODA DTRO, ap. - • DEFINICE A ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ, PRÁCE S INFORMACEMI, PŘESAHY DO JINÝCH DISCIPLIN • ÚSPĚŠNÝ MANAŽER TRANSFERU TECHNOLOGIÍ: • ZKUŠENOST Z OBOU OBLASTÍ • ŘADA ODBORNÝCH ZNALOSTÍ: • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ • VYJEDNÁVÁNÍ • OSOBNÍ KONTAKTY • ETICKÝ KODEX

7 strana 7AC Innovation s.r.o. JAKOU FORMOU SE POZNATEK KOMERCIALIZUJE? 1.VÝUKA + NÁSTUP ABSOLVENTŮ DO PRAXE, DOŠKOLOVÁNÍ (POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM) 2.PUBLIKACE - ZVEŘEJNĚNÍ NOVÝCH POZNATKŮ 3.LICENCE NA VYUŽITÍ CHRÁNĚNÝCH POZNATKŮ 4.SMLUVNÍ VÝZKUM 5.SPOLEČNÝ VÝZKUM 6.ZAKLÁDÁNÍ FIREM TYPU SPIN-OFF MEZIČLÁNEK (TT) MŮŽE BÝT ÚSPĚŠNÝ JEN POKUD JE OBĚMA STRANAMI VNÍMÁN JAKO PARTNER!! ČINNOST NESMÍ SKLOUZNOUT K PROSTÉ ADMINISTRATIVĚ!!

8 Veřejné financování Vzdělávací programy Dary Financování průmyslem Infrastruktura Vědci VÝZKUM Objevy VYNÁLEZY OCHRANA duševního vlastnictví PUBLIKACE FUNKČNÍ VZOREK SPOLEČNÝ VÝZKUM S PRŮMYSLEM VĚDECKÉ INKUBÁTORY FIRMY SPIN-OFF & FIRMY V PARKU KAPITÁL typu SEED Veřejné financování Ekonomické programy Rámcové programy EC VÝZKUMVÝZKUM INOVACEINOVACE VÝVOJVÝVOJ Nové produkty Nové služby Licence Licenční poplatky Nové firmy Vlastnictví Model otevřené vědy Inovační model UNIVERSITAUNIVERSITA PRŮMYSLPRŮMYSL

9 • Praktická zkušenost s řízením výzkumu • Praktická zkušenost s podnikatelskými činnostmi, rozvoj nového podniku (vč. sestavení podnikatelského plánu) • Ochrana duševního vlastnictví, licencování • Komerční činnosti a trhy • Právní nástroje KTM • Vyjednávání • Řízení informace, komunikace, budování sítí • Projektové řízení • Analýza informací • SBÍRÁNÍ ZKUŠENOSTÍ A BUDOVÁNÍ SÍTÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ strana 9AC Innovation s.r.o. POTŘEBNÉ KOMPETENCE PRO PROFESIONÁLNÍ KM

10 strana 10AC Innovation s.r.o. PROFESIONÁLOVÉ KM (ŘÍZENÍ POZNATKŮ) • vzdělávání nesmírně drahé, 700 až 1400 €/den.osobu • u nás není vnímáno jako pole pro celoživotní kariéru, „něco se dozvím a vrátím se ke vědě“ • snaha vytvořit standard EU a tím zlevnit vytvoření profesionální komunity • Evropské projekty: Proton Europe, CERT TTT, EuKTS • představa o kariéře: 3 stupně (junior, senior, master), mezi nimi praxe, certifikace • 1. stupeň v domácím jazyku, akreditace, schválení vzdělávacích materiálů • 2. stupeň: specializované akreditované kursy • 3. stupeň: koncepční práce, publikace

11 formalizované postupy osvědčené v praxi • technologický audit – podklad ke stanovení inovační strategie (M1) • test firemní kultury (M1), složky: kultura inovace, nové koncepty, vývoj výrobku, přezkoumání výrobních postupů, nový návrh marketingových procesů, řízení poznatků a technologií • vyhodnocení potenciálu komercializace • test podnikatelského konceptu • podnikatelská základna (M. Klofsten) – předpoklady životaschopnosti nově založené firmy (podnikatelský záměr, produkt, trh, rozvoj organizace, klíčové odbornosti, hlavní tahoun, vztahy se zákazníky, ostatní vztahy firmy), každá položka hodnocena ve 3 stupních, stanoveno, kde je nezbytné dosáhnout 3. stupně, a kde stačí 2. stupeň • zakládáme novou firmu (Ibis Associates): Budu dobrým podnikatelem? Mám svůj záměr dobře promyšlený? • systém monitoringu • kolik nás bude stát bankovní úvěr? • co bude zajímat investora? strana 11AC Innovation s.r.o. „TOOLBOX“, NÁSTROJE TT

12 • je klíčem k dlouhodobé konkurenční výhodě, pokud dosáhne úrovně strategické spolupráce • dosud spíš založena na osobních vazbách • rozvojem spolupráce se zabývá doporučení EC „Zásady odpovědného partnerství“, které vyplynulo z důkladné analýzy, na níž se podílely EUA, EARTO, EIRMA • všichni partneři se shodli na dvou základních zásadách: • maximální společenský prospěch z veřejného výzkumu • zodpovědné využívání veřejného výzkumu • navrhli postup budování vzájemné důvěry postupně na 3 úrovních: vstupní – expertní – strategická úroveň • obě strany respektují svá specifika strana 12AC Innovation s.r.o. SPOLUPRÁCE S VVO

13 strana 13AC Innovation s.r.o. 10 PRAVIDEL ODPOVĚDNÉHO PARTNERSTVÍ 1.Pěstuj silné instituce 2.Propojuj jejich zájmy 3.Pěstuj strategickou spolupráci 4.Snaž se o trvalé vztahy 5.Postarej se o skutečně profesionální dovednosti 6.Jasně zveřejni své záměry 7.Využívej standardní zkušenosti a pravidelně komunikuj 8.Vytvářej účinné portfolio duševního vlastnictví 9.Zabezpeč potřebný výcvik 10.Vnímej inovace jako mezioborovou záležitost

14 • doporučení k problematice ochrany duševního vlastnictví • doporučení ke smlouvám o společném výzkumu • doporučení, jak vyhledávat vhodné partnery • postupné kroky v každé ze 3 úrovní pro podniky – university - pro veřejnou správu • postupný přechod od drobnějších projektů, testujících přístup a důvěryhodnost partnera, až po strategické vnímání potřeb partnera a hledání cest, jak mu pomoci při jejich naplnění strana 14AC Innovation s.r.o. PŘÍRUČKA ODPOVĚDNÉHO PARTNERSTVÍ

15 • má některá specifika proti klasickému marketingu • obvykle probíhá ve dvou fázích: • zběžný průzkum - zjistit zájem trhu a stanovit cílové zákazníky • hloubkový průzkum - vyloučit veškerá možná nepříjemná překvapení při uvedení produktu na trh • marketingový mix (4P) • „produkt“: ujasnit si, pro koho je určen a jakou mu přináší hodnotu • „promotion“ (komunikace): častou chybou je zdůrazňování technických parametrů, vhodnější je zaměřit se na prospěch pro zákazníka • „place“ (distribuce): je důležité přemýšlet o poprodejní podpoře produktu • „price“ (cena): měla by odrážet mechanismus ocenění technologie na trhu a také ochotu vzdát se v jisté míře DV strana 15AC Innovation s.r.o. MARKETING INOVACÍ (S2B)

16 • oblast největších rozporů mezi výzkumem a podnikáním • Evropský systém roztříštěn do národních subsystémů odlišných jazykově i legálně, má i další nevýhody proti systému USA (důležité evropské vynálezy jsou často přednostně patentovány v USA) • snahy EC o nápravu trvají více než 10 let, jsou zatím neúspěšné • licenční politika tak účinná v USA se v Evropě používá mnohem méně • v USA r. 1980 znamenal zákon Bayh-Dole průlom do zásady, že výnosy na státním rozpočtu patří státnímu rozpočtu • neochota výzkumných institucí převádět průmyslová práva na podniky, i když samy nejsou schopny ani svá práva obhájit u soudu, ani platit rostoucí udržovací poplatky (strategie: nenajdu-li do 2 let pro patent uživatele, přestanu jej platit) • pokud se práva převádí, okamžitě se uzavírá zpětná licence, umožňující pokračovat na výzkumu problematiky strana 16AC Innovation s.r.o. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

17 • Mělo by být: efektivní, trvalé, a v možné míře respektovat oprávněné zájmy zúčastněných stran • Klasický přístup: vyjednávání poziční • měkké • tvrdé (partner je soupeř až nepřítel, ochota ke kompromisu vnímána jako slabost) • Vnímáno jako „hra s nulovým součtem“ • Vede vždy k pocitu, že jsem mohl vyjednat lepší výsledek strana 17AC Innovation s.r.o. VYJEDNÁVÁNÍ

18 • Principiální vyjednávání (Harvardská škola): řešení společného problému • oddělit osobní záležitosti od věcné problematiky • zaměřit se na zájmy, ne na pozice • příprava: nachystat několik variant řešení, mez: BATNA • požadovat objektivní skutečnosti jako východisko • 3 etapy: analýza – plánování – diskuse • analýza: shromáždění, uspořádání a promýšlení informací; zájmy obou stran; alternativy a kriteria jako východiska dohody; • plánování: návrhy a rozhodnutí, jak postupovat; priority zájmů; problémy lidí; realismus cílů; další alternativy a kriteria? • diskuse: komunikace, snaha porozumět zájmům strany druhé; protichůdné zájmy jsou řešeny na základě objektivních kritérií • !! oddělte lidi od problémů – umožňuje potlačit emoce • obvykle nezhoršuje vztahy, pokud je přímo neupevňuje strana 18AC Innovation s.r.o. VYJEDNÁVÁNÍ (2)

19 • neútočte na pozici „zakopané“ strany, ale pokuste se zjistit, co je za ní • nepokoušejte se obhajovat své nápady, a raději vyzvěte ke kritickým názorům, uvítejte radu • přesměrujte útok na svou osobu na útok na problém, potvrďte, že máte podobné zájmy • dva nástroje vyjednávacího juda: kladení otázek a mlčení • doporučené fráze: Řekněte mi prosím, zda se mýlím. Oceňujeme, co jste pro nás udělali. Rádi bychom problém zhodnotili s využitím nezávislých norem, místo abychom si vyhrožovali, co můžeme jeden druhému provést. Mohu vám položit několik otázek, abych si ověřil, že jsem vám rozuměl správně? Z jakých zásad váš návrh vychází? strana 19AC Innovation s.r.o. VYJEDNÁVÁNÍ (3)

20 Mnoha lidem u nás se zdá být celý postup zbytečně nákladný. V Evropě se říká: „Is competence too expensive? Try ignorance!“ strana 20AC Innovation s.r.o. RČENÍ

21 - DĚKUJI ZA POZORNOST - Ing. Petr Holec, CSc strana 21AC Innovation s.r.o.

22 AC Innovation s.r.o Poděbradská 206/57, Praha 9, PSČ 198 00 Email: info@acinnovation.cz Web: http://acinnovation.cz IČ: 6405261 strana 22AC Innovation s.r.o. KONTAKT


Stáhnout ppt "Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Základy transferu technologií Ing Petr Holec,"

Podobné prezentace


Reklamy Google