Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Roman Uhrin Gn 1,29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Roman Uhrin Gn 1,29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny."— Transkript prezentace:

1

2

3 Roman Uhrin

4

5

6

7

8

9 Gn 1,29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.

10 Gn 2,15 Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.

11 Gn 2,10 Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky.

12 Gn 1,16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Gn 1,3-5 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

13 Gn 2,16-17 A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez.

14 Gn 1,6-8 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod! Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

15 Gn 1,20 I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"

16 Gn 2,2-3 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

17 Gn 2,16-17 A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."

18 Gn 2,18 I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

19

20

21

22

23 Vzdej dík /:Vzdej dík Bohu, rád tě má, vzdej dík, přidej píseň chval, vzdej dík, protože Ježíš je tvůj Pán a Král:/. /:Tak věř: Když jsi slabý, sílu máš a už nouzi nepoznáš, protože Pán Ježíš byl dán za nás:/. Vzdej dík! /:Vzdej dík Bohu, rád tě má, vzdej dík, přidej píseň chval, vzdej dík, protože Ježíš je tvůj Pán a Král:/. /:Tak věř: Když jsi slabý, sílu máš a už nouzi nepoznáš, protože Pán Ježíš byl dán za nás:/. Vzdej dík! /:Vzdej dík Bohu, rád tě má, vzdej dík, bratra uč Jej znát, vzdej dík, protože pro něj chce být Pán a Král:/ /:Tak běž, volej bližní k Ježíši, ať tě všichni uslyší, ať ví, že Pán Ježíš byl dán za nás:/. Vzdej dík! /:Vzdej dík Bohu, rád tě má, vzdej dík, bratra uč Jej znát, vzdej dík, protože pro něj chce být Pán a Král:/ /:Tak běž, volej bližní k Ježíši, ať tě všichni uslyší, ať ví, že Pán Ježíš byl dán za nás:/. Vzdej dík!

24 Hlas zvonů Až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán, tak vezmu svou víru a půjdu s ní sám a s poslední prosbou k bohu i k vám. To až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán. Až zazní hlas zvonů tak začneme žít a z poháru lásky všichni budeme pít, ty největší sbory k díkům zaplní chrám. To až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán.

25 Až zazní hlas zvonů na poslední soud, ti, kdo nechtěli lásku, ti, změní se v troud, kdo neměl v životě štěstí, tak přidá se k nám. To až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán. Až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán, všichni vrátí se domů, kam každý je zván a společně sejdem se v jediný chrám. To až zazní hlas zvonů a přijde k nám pán.

26

27 (: Měl bych mít bílou hůl a na oči dát pásku, protože nevidím, jak vroucně má Bůh rád. :) Tu krásu květů bohatství života i hloubku vesmíru i slunce zář, myriády světů, to všechno z lásky jen učinil Pán. A ještě mnohem víc lásky měl k nám, když nám to nejdražší zatoužil dát, chtěl z nás mít děti své tak poslal Syna nám – jak nás má rád! (: Nechci mít bílou hůl a na očích mít pásku, já toužím prohlédnout, jak vroucně má Bůh rád. :) (: Měl bych mít bílou hůl a na oči dát pásku, protože nevidím, jak vroucně má Bůh rád. :) Tu krásu květů bohatství života i hloubku vesmíru i slunce zář, myriády světů, to všechno z lásky jen učinil Pán. A ještě mnohem víc lásky měl k nám, když nám to nejdražší zatoužil dát, chtěl z nás mít děti své tak poslal Syna nám – jak nás má rád! (: Nechci mít bílou hůl a na očích mít pásku, já toužím prohlédnout, jak vroucně má Bůh rád. :) Měl bych mít bílou hůl

28 Přestávka

29 Povídala žabka žabce, jestli pak znáš toho chlapce, co uhodil rosničku, až zlomila si nožičku. Jakpak bych ho nepoznala, druhá žabka povídala. Mravenečkům rozbil dům a hnízdo shodil vrabečkům. Že ti není hanba kluku, na to přece nemáš ruku. Raděj kdybys pomáhal, na to ti Pán Bůh ruce dal. Co vy děti, co říkáte, ať se někdy nepoznáte v téhle naší písničce o neposlušné ručičce. Povídala žabka žabce, jestli pak znáš toho chlapce, co uhodil rosničku, až zlomila si nožičku. Jakpak bych ho nepoznala, druhá žabka povídala. Mravenečkům rozbil dům a hnízdo shodil vrabečkům. Že ti není hanba kluku, na to přece nemáš ruku. Raděj kdybys pomáhal, na to ti Pán Bůh ruce dal. Co vy děti, co říkáte, ať se někdy nepoznáte v téhle naší písničce o neposlušné ručičce. Žabka

30 (: Moje malé světélko, chci aby svítilo :) svítilo, svítilo, svítilo. (: Všude tam, kde smutno je, chci aby svítilo :) svítilo, svítilo, svítilo. (: Moje malé světélko, chci aby svítilo :) svítilo, svítilo, svítilo. (: Všude tam, kde smutno je, chci aby svítilo :) svítilo, svítilo, svítilo. Světélko (: Nikdo mi ho nezhasne, chci aby svítilo :) svítilo, svítilo, svítilo. V úterý i ve středu,… V hotelu i na hřišti,… (: Nikdo mi ho nezhasne, chci aby svítilo :) svítilo, svítilo, svítilo. V úterý i ve středu,… V hotelu i na hřišti,…

31

32 Kdybys věděl jak mi chybíš, jak toužím po lásce tvé. Co nadělám, když tě nezajímám, musím čekat dál. Tak ti píšu, snad se ozveš, svobodu máš. Láska nenutí milovat s nechutí, vždyť láska se nedá vzít. /: Já mám, mám tvý jméno vepsaný do dlaní. :/ úúú Kdybys věděl Kdybys věděl jak tě hledám, kde všude jsem s tebou byl. Tys mě neviděl, ani neslyšel, musím čekat dál. Jen si vzpomeň, když jsi na dně v drogách se utápíš, o tobě vím, o tobě sním, kdy už pochopíš? /: Já mám, mám tvý jméno vepsaný do dlaní. :/ úúú

33 Kdybys věděl jak mi chybíš, jak toužím po lásce tvý. Nic ti nevyčítám, křivdy nepočítám, já svobodu ti dám. Já vím, jseš zklamanej, bojíš se citům průchod dát. Už tolikrát, chtěls mít rád, vzpomínky bolí. /: Já mám, mám tvé jméno vepsaný do dlaní. :/ úúú

34 Spoj nás v jedno, Pane Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem, jež nemůže být zlámáno. Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno láskou svou. Je jen jeden Bůh, je jen jedno tělo, je jen jeden Král, proto zpíváme: Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem, jež nemůže být zlámáno. Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno láskou svou. Je jen jeden Bůh, je jen jedno tělo, je jen jeden Král, proto zpíváme: Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem, jež nemůže být zlámáno. Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno láskou svou.

35 Oslavujte Hospodina Oslavujte Hospodina dobrý jest, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Když volají v úzkosti, vytrhuje, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Zachraňuje z temnosti a ze smrti, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Oslavujte Hospodina dobrý jest, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Když volají v úzkosti, vytrhuje, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Zachraňuje z temnosti a ze smrti, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej.

36 Posílá slovo své a uzdravuje, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Proměňuje bouři a utišuje, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Pustiny obrací v prameny vody, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Upřímní to vidí a veselí se, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Posílá slovo své a uzdravuje, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Proměňuje bouři a utišuje, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Pustiny obrací v prameny vody, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej. Upřímní to vidí a veselí se, 3x Sláva, haleluja, chvalte Jej.

37 Den jak den toužím jít za tebou, být s tebou Pane můj. Být jen stín, v tobě žít duší svou, být s tebou, Pane můj. Lásko ty věčná s námi zůstávej a dej pokoj svůj všem nám, v pokorné prosbě ruce spínáme, ty skloň se milostivě k nám. Den jak den vidíš jen bídu mou, buď se mnou, Pane můj. Touhu mám s tebou žít na kolenou, buď se mnou, Pane můj. Den jak den hojíš má zranění, jsi se mnou, Pane můj. Sílu mám konat své spasení jsi se mnou, Pane můj. Den jak den chceme jít za tebou, být tvoji, Pane náš. Sloužit všem, aby též mohli žít, být s tebou, Pane náš. Den jak den

38 Celý den pracuje, na to, že jí bolí nožky si neztěžuje včelka z mého úlu. Sotva rán vyletí, hledá jídlo pro děti, nefňuká, že už toho má akorát po krk. Nám všem ji za příklad dal, Pán Bůh a Stvořitel Král. Když slyším bzučení včel, vím, co nám tím říci chtěl. Když ji květy pokosí vyletí už za rosy, nevzdá to a hledá jinde louku rozkvetlou! Nám všem ji za příklad dal, Pán Bůh a Stvořitel Král. Když slyším bzučení včel, vím, co nám tím říci chtěl. Celý den pracuje, na to, že jí bolí nožky si neztěžuje včelka z mého úlu. Sotva rán vyletí, hledá jídlo pro děti, nefňuká, že už toho má akorát po krk. Nám všem ji za příklad dal, Pán Bůh a Stvořitel Král. Když slyším bzučení včel, vím, co nám tím říci chtěl. Když ji květy pokosí vyletí už za rosy, nevzdá to a hledá jinde louku rozkvetlou! Nám všem ji za příklad dal, Pán Bůh a Stvořitel Král. Když slyším bzučení včel, vím, co nám tím říci chtěl. Včelky

39


Stáhnout ppt "Roman Uhrin Gn 1,29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny."

Podobné prezentace


Reklamy Google