Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze 27.11. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze 27.11. 2008."— Transkript prezentace:

1 1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze 27.11. 2008

2 2 Zadané otázky 1) Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období 1948 – 1989. 2) Kvalifikovaný odhad výnosů z majetku, který byl státem po roce 1948 odejmut církvím a náboženským organizacím, a to za období 1948 – 2007. 3) Kvalifikovaný odhad hodnoty soukromých i veřejných patronátů nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na stát zákonem 218/49, a to za období 1949 – 2008.

3 3 Metodický postup Všechny požadované odhady jsou učiněny v cenách roku 2007 z těchto důvodů: a)nutnost převést data na společnou (srovnatelnou) cenovou bázi b)za rok 2007 jsou poslední statisticky kompletní data c)ekonomické veličiny (ceny) blížící se současnosti nabízejí lepší představitelnost

4 4 Ad 1) Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období 1948 – 1989. Dominantní složkou těchto výdajů (cca 95 %) jsou platy kněží 1). Odhad je založen na počtu kněží ve sledovaném období a velikosti reálné mzdy (včetně povinných odvodů) v cenách roku 2007: 1) Zdroj: MK ČR

5 5 Průměrný roční počet kněží 3.457 2) x Průměrná roční dotace na 1 kněze (v r. 2007) 292.856 3) x Počet let sledovaného období 42 ________________________________________ Celkem 42,5 mld. Kč 4) 2) Počet kněží v roce 2007 v ČR byl 4.390. 3) K odhadu byla použita výše dotace vycházející z reálných veličin r. 2007. 4) To je cca 1,01 mld. Kč ročně.

6 6 Ad 2) Kvalifikovaný odhad výnosů z majetku, který byl státem po roce 1948 odejmut církvím náboženským organizacím, a to za období 1948 - 2007. Tento majetek sestával zejména z budov (v hodnotě cca 43,8 mld. Kč), zemědělské a lesní půdy a vodních ploch (v celkové hodnotě cca 91,1 mld. Kč).

7 7 •Průměrný roční výnos z výše uvedeného majetku, který se stanoví jako: 5 % p.a. u budov, 5) 1 % p.a. u pozemků. 6) •Celkový průměrný roční výnos se vynásobí délkou stanoveného období v letech. 7) 5)Z této hodnoty vychází např. Zákon č. 107 /2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně Občanského zákoníku. 6)Jde o obvyklou hodnotu ročního nájemného u zemědělské půdy v ČR. 7) 60 let.

8 8 Výnosy z budov: 131,4 mld. Kč 43,8(hodnota budov v mld. Kč) x 0,05 (roční výnosnost budov) x 60 (počet let) Výnosy z pozemků: 54,6 mld. Kč 91,1(hodnota pozemků v mld. Kč ) x 0,01 (roční výnosnost pozemků) x 60 (počet let) Celkem: 186,0 mld. Kč (cca 3,1 mld. Kč ročně) 8) 8)Tento výnos nebyl realizován, proto nebyl ani zdaněn. Pro uplatnění tohoto požadavku používáme sazbu DPPO referenčního roku 2007, tj. 24% (celková suma výnosů po zdanění činí tedy 141,4 mld. Kč).

9 9 Ad 3) Kvalifikovaný odhad hodnoty soukromých i veřejných patronátů 9) nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na stát zákonem 218/49, a to za období 1949 – 2008. Expertní odhad hodnoty patronovaného církevního majetku se vynásobí koeficientem stanovujícím velikost technických odpisů tohoto typu majetku a počtem let, kterých se to týká: 9) Patronátem se rozumí smluvní vztah mezi církví a patronem. Patron se zavazuje k údržbě nějakého církevního majetku (obvykle plášťů budov), na oplátku pak obvykle získává určitá práva spolurozhodovat o některých církevních záležitostech (např. o jmenování faráře jím patronovaného kostela). Hodnotu takového patronátu lze tedy aproximovat hodnotou odpisů patronovaného majetku (tj. výdaji nezbytnými na zajištění příslušné údržby).

10 10 146,4 mld. Kč Odhad hodnoty patronovaného majetku (221,8 mld. Kč, tedy expertní odhad hodnoty církevních budov 10), se vynásobí koeficientem 0,66, tedy podílem budov, ke kterým byly sjednány patronáty). x 0,01 1 % je hodnota technických odpisů tohoto typu nemovitého majetku (pro daňové účely se dnes používají u tohoto typu majetku dokonce 2 %). x 60 Počet let sledovaného období. 87,8 mld. Kč (cca 1,46 mld. Kč ročně) 10) V ČR je 7 133 kostelů, zastavěná plocha průměrného kostela je 311 m 2 a výška 10 m, objem tedy 3 110 m 3. Použitá cena stavebních prací je 10 000 Kč za m 3.

11 11 Souhrnná bilance (z pohledu státu) Výdaje státu na církve (1948-2007) 11) - 60,6 mld. Kč Nerealizované výnosy církví z: -z majetku 141,4 mld. Kč -patronátů 87,8 mld. Kč Saldo 168,6 mld. Kč 11) Pro porovnání nákladů a výnosů stanovujeme jeden časový interval 1948 – 2007.

12 12 II. Další souvislosti řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi

13 13

14 14 Výdaje státu na církve za posledních 10 let (v milionech Kč, v cenách roku 2007) roknominálníreálné reálná změna v % kumulovaná reálná změna v % 1997543,096751,142 - - 1998600,818750,656-0,1 1999636,350778,6963,7 2000662,538780,3100,23,9 2001731,802823,1965,59,6 2002832,753920,09911,822,5 2003931,7501 028,45111,836,9 2004968,6541 040,0631,138,5 20051 018,3701 073,0563,242,9 20061 113,8981 145,0876,752,6 20071 285,640 12,371,2

15 15

16 16 Počet kněží evidovaných MKČR za posledních 10 let rokpočty kněží reálná změna v % kumulovaná reálná změna v % 19972 898- - 19982 9983,5 19993 2981013,8 20003 5006,120,8 20013 480-0,620,1 20023 6514,926 20033 8234,731,9 20043 9403,136 20054 137542,8 20064 2833,547,8 20074 3902,551,5

17 17

18 18 Odhad počtu kněží evidovaných MK ČR na příštích 60 let rokpočty kněží reálná změna v % kumulovaná reálná změna v % 20074 390-- 20176 65051,5 202710 07551,5129,5 203715 26451,5247,7 204723 12551,5426,8 205735 03451,5698,0 206753 07751,51 109,0

19 19

20 20 Odhad výdajů státu na církve na příštích 60 let (v mil. Kč, v cenách r. 2007) roks růstem reálné mzdybez růstu reálné mzdy 20071 285,640 20172 201,0161 947,745 20273 768,1392 950,834 20376 451,0544 470,514 204711 044,2046 772,829 205718 907,67710 260,836 206732 369,94315 545,167


Stáhnout ppt "1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze 27.11. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google