Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze 27.11. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze 27.11. 2008."— Transkript prezentace:

1 1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze

2 2 Zadané otázky 1) Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období 1948 – ) Kvalifikovaný odhad výnosů z majetku, který byl státem po roce 1948 odejmut církvím a náboženským organizacím, a to za období 1948 – ) Kvalifikovaný odhad hodnoty soukromých i veřejných patronátů nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na stát zákonem 218/49, a to za období 1949 – 2008.

3 3 Metodický postup Všechny požadované odhady jsou učiněny v cenách roku 2007 z těchto důvodů: a)nutnost převést data na společnou (srovnatelnou) cenovou bázi b)za rok 2007 jsou poslední statisticky kompletní data c)ekonomické veličiny (ceny) blížící se současnosti nabízejí lepší představitelnost

4 4 Ad 1) Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období 1948 – Dominantní složkou těchto výdajů (cca 95 %) jsou platy kněží 1). Odhad je založen na počtu kněží ve sledovaném období a velikosti reálné mzdy (včetně povinných odvodů) v cenách roku 2007: 1) Zdroj: MK ČR

5 5 Průměrný roční počet kněží ) x Průměrná roční dotace na 1 kněze (v r. 2007) ) x Počet let sledovaného období 42 ________________________________________ Celkem 42,5 mld. Kč 4) 2) Počet kněží v roce 2007 v ČR byl ) K odhadu byla použita výše dotace vycházející z reálných veličin r ) To je cca 1,01 mld. Kč ročně.

6 6 Ad 2) Kvalifikovaný odhad výnosů z majetku, který byl státem po roce 1948 odejmut církvím náboženským organizacím, a to za období Tento majetek sestával zejména z budov (v hodnotě cca 43,8 mld. Kč), zemědělské a lesní půdy a vodních ploch (v celkové hodnotě cca 91,1 mld. Kč).

7 7 •Průměrný roční výnos z výše uvedeného majetku, který se stanoví jako: 5 % p.a. u budov, 5) 1 % p.a. u pozemků. 6) •Celkový průměrný roční výnos se vynásobí délkou stanoveného období v letech. 7) 5)Z této hodnoty vychází např. Zákon č. 107 /2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně Občanského zákoníku. 6)Jde o obvyklou hodnotu ročního nájemného u zemědělské půdy v ČR. 7) 60 let.

8 8 Výnosy z budov: 131,4 mld. Kč 43,8(hodnota budov v mld. Kč) x 0,05 (roční výnosnost budov) x 60 (počet let) Výnosy z pozemků: 54,6 mld. Kč 91,1(hodnota pozemků v mld. Kč ) x 0,01 (roční výnosnost pozemků) x 60 (počet let) Celkem: 186,0 mld. Kč (cca 3,1 mld. Kč ročně) 8) 8)Tento výnos nebyl realizován, proto nebyl ani zdaněn. Pro uplatnění tohoto požadavku používáme sazbu DPPO referenčního roku 2007, tj. 24% (celková suma výnosů po zdanění činí tedy 141,4 mld. Kč).

9 9 Ad 3) Kvalifikovaný odhad hodnoty soukromých i veřejných patronátů 9) nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na stát zákonem 218/49, a to za období 1949 – Expertní odhad hodnoty patronovaného církevního majetku se vynásobí koeficientem stanovujícím velikost technických odpisů tohoto typu majetku a počtem let, kterých se to týká: 9) Patronátem se rozumí smluvní vztah mezi církví a patronem. Patron se zavazuje k údržbě nějakého církevního majetku (obvykle plášťů budov), na oplátku pak obvykle získává určitá práva spolurozhodovat o některých církevních záležitostech (např. o jmenování faráře jím patronovaného kostela). Hodnotu takového patronátu lze tedy aproximovat hodnotou odpisů patronovaného majetku (tj. výdaji nezbytnými na zajištění příslušné údržby).

10 10 146,4 mld. Kč Odhad hodnoty patronovaného majetku (221,8 mld. Kč, tedy expertní odhad hodnoty církevních budov 10), se vynásobí koeficientem 0,66, tedy podílem budov, ke kterým byly sjednány patronáty). x 0,01 1 % je hodnota technických odpisů tohoto typu nemovitého majetku (pro daňové účely se dnes používají u tohoto typu majetku dokonce 2 %). x 60 Počet let sledovaného období. 87,8 mld. Kč (cca 1,46 mld. Kč ročně) 10) V ČR je kostelů, zastavěná plocha průměrného kostela je 311 m 2 a výška 10 m, objem tedy m 3. Použitá cena stavebních prací je Kč za m 3.

11 11 Souhrnná bilance (z pohledu státu) Výdaje státu na církve ( ) 11) - 60,6 mld. Kč Nerealizované výnosy církví z: -z majetku 141,4 mld. Kč -patronátů 87,8 mld. Kč Saldo 168,6 mld. Kč 11) Pro porovnání nákladů a výnosů stanovujeme jeden časový interval 1948 – 2007.

12 12 II. Další souvislosti řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi

13 13

14 14 Výdaje státu na církve za posledních 10 let (v milionech Kč, v cenách roku 2007) roknominálníreálné reálná změna v % kumulovaná reálná změna v % ,096751, ,818750,656-0, ,350778,6963, ,538780,3100,23, ,802823,1965,59, ,753920,09911,822, , ,45111,836, , ,0631,138, , ,0563,242, , ,0876,752, ,640 12,371,2

15 15

16 16 Počet kněží evidovaných MKČR za posledních 10 let rokpočty kněží reálná změna v % kumulovaná reálná změna v % , , ,120, ,620, , ,731, , , ,547, ,551,5

17 17

18 18 Odhad počtu kněží evidovaných MK ČR na příštích 60 let rokpočty kněží reálná změna v % kumulovaná reálná změna v % , ,5129, ,5247, ,5426, ,5698, ,51 109,0

19 19

20 20 Odhad výdajů státu na církve na příštích 60 let (v mil. Kč, v cenách r. 2007) roks růstem reálné mzdybez růstu reálné mzdy , , , , , , , , , , , , ,167


Stáhnout ppt "1 Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze 27.11. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google