Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pro řešení majetkových otázek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pro řešení majetkových otázek"— Transkript prezentace:

1 pro řešení majetkových otázek
Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi V Praze

2 Zadané otázky 1) Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období 1948 – 1989. 2) Kvalifikovaný odhad výnosů z majetku, který byl státem po roce 1948 odejmut církvím a náboženským organizacím, a to za období 1948 – 2007. 3) Kvalifikovaný odhad hodnoty soukromých i veřejných patronátů nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na stát zákonem 218/49, a to za období 1949 – 2008.

3 Metodický postup Všechny požadované odhady jsou učiněny
v cenách roku 2007 z těchto důvodů: nutnost převést data na společnou (srovnatelnou) cenovou bázi za rok 2007 jsou poslední statisticky kompletní data ekonomické veličiny (ceny) blížící se současnosti nabízejí lepší představitelnost

4 Ad 1) Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které byly
vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období 1948 – 1989. Dominantní složkou těchto výdajů (cca 95 %) jsou platy kněží1). Odhad je založen na počtu kněží ve sledovaném období a velikosti reálné mzdy (včetně povinných odvodů) v cenách roku 2007: 1) Zdroj: MK ČR

5 x Průměrná roční dotace na x Počet let sledovaného období 42
Průměrný roční počet kněží ) x Průměrná roční dotace na 1 kněze (v r. 2007) ) x Počet let sledovaného období ________________________________________ Celkem ,5 mld. Kč 4) 2) Počet kněží v roce 2007 v ČR byl 3) K odhadu byla použita výše dotace vycházející z reálných veličin r 4) To je cca 1,01 mld. Kč ročně.

6 Tento majetek sestával zejména z budov (v hodnotě cca 43,8 mld. Kč),
Ad 2) Kvalifikovaný odhad výnosů z majetku, který byl státem po roce 1948 odejmut církvím náboženským organizacím, a to za období Tento majetek sestával zejména z budov (v hodnotě cca 43,8 mld. Kč), zemědělské a lesní půdy a vodních ploch (v celkové hodnotě cca 91,1 mld. Kč).

7 Průměrný roční výnos z výše uvedeného majetku, který se stanoví jako:
5 % p.a. u budov,5) 1 % p.a. u pozemků.6) Celkový průměrný roční výnos se vynásobí délkou stanoveného období v letech.7) Z této hodnoty vychází např. Zákon č. 107 /2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně Občanského zákoníku. Jde o obvyklou hodnotu ročního nájemného u zemědělské půdy v ČR. 7) let.

8 43,8 (hodnota budov v mld. Kč)
Výnosy z budov: ,4 mld. Kč 43,8 (hodnota budov v mld. Kč) x 0,05 (roční výnosnost budov) x (počet let) Výnosy z pozemků: 54,6 mld. Kč 91,1 (hodnota pozemků v mld. Kč ) x 0,01 (roční výnosnost pozemků) x (počet let) Celkem: ,0 mld. Kč (cca 3,1 mld. Kč ročně)8) 8) Tento výnos nebyl realizován, proto nebyl ani zdaněn. Pro uplatnění tohoto požadavku používáme sazbu DPPO referenčního roku 2007, tj. 24% (celková suma výnosů po zdanění činí tedy 141,4 mld. Kč).

9 Ad 3) Kvalifikovaný odhad hodnoty soukromých i veřejných
patronátů9) nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na stát zákonem 218/49, a to za období 1949 – 2008. Expertní odhad hodnoty patronovaného církevního majetku se vynásobí koeficientem stanovujícím velikost technických odpisů tohoto typu majetku a počtem let, kterých se to týká: 9) Patronátem se rozumí smluvní vztah mezi církví a patronem. Patron se zavazuje k údržbě nějakého církevního majetku (obvykle plášťů budov), na oplátku pak obvykle získává určitá práva spolurozhodovat o některých církevních záležitostech (např. o jmenování faráře jím patronovaného kostela). Hodnotu takového patronátu lze tedy aproximovat hodnotou odpisů patronovaného majetku (tj. výdaji nezbytnými na zajištění příslušné údržby).

10 87,8 mld. Kč (cca 1,46 mld. Kč ročně)
146,4 mld. Kč Odhad hodnoty patronovaného majetku (221,8 mld. Kč, tedy expertní odhad hodnoty církevních budov10), se vynásobí koeficientem 0,66, tedy podílem budov, ke kterým byly sjednány patronáty). x 0, % je hodnota technických odpisů tohoto typu nemovitého majetku (pro daňové účely se dnes používají u tohoto typu majetku dokonce 2 %). x 60 Počet let sledovaného období. 87,8 mld. Kč (cca 1,46 mld. Kč ročně) 10) V ČR je kostelů, zastavěná plocha průměrného kostela je 311 m2 a výška 10 m, objem tedy m3. Použitá cena stavebních prací je Kč za m3.

11 Souhrnná bilance (z pohledu státu)
Výdaje státu na církve ( )11) ,6 mld. Kč Nerealizované výnosy církví z: z majetku ,4 mld. Kč patronátů ,8 mld. Kč Saldo ,6 mld. Kč 11) Pro porovnání nákladů a výnosů stanovujeme jeden časový interval 1948 – 2007.

12 II. Další souvislosti řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi

13

14 Výdaje státu na církve za posledních 10 let (v milionech Kč, v cenách roku 2007)
nominální reálné reálná změna v % kumulovaná reálná změna v % 1997 543,096 751,142  - 1998 600,818 750,656 -0,1 1999 636,350 778,696 3,7 2000 662,538 780,310 0,2 3,9 2001 731,802 823,196 5,5 9,6 2002 832,753 920,099 11,8 22,5 2003 931,750 1 028,451 36,9 2004 968,654 1 040,063 1,1 38,5 2005 1 018,370 1 073,056 3,2 42,9 2006 1 113,898 1 145,087 6,7 52,6 2007 1 285,640 12,3 71,2

15

16 Počet kněží evidovaných MKČR za posledních 10 let
rok počty kněží reálná změna v % kumulovaná reálná změna v % 1997 2 898 1998 2 998 3,5 1999 3 298 10 13,8 2000 3 500 6,1 20,8 2001 3 480 -0,6 20,1 2002 3 651 4,9 26 2003 3 823 4,7 31,9 2004 3 940 3,1 36 2005 4 137 5 42,8 2006 4 283 47,8 2007 4 390 2,5 51,5

17

18 Odhad počtu kněží evidovaných MK ČR na příštích 60 let
rok počty kněží reálná změna v % kumulovaná reálná změna v % 2007 4 390 - 2017 6 650 51,5 2027 10 075 129,5 2037 15 264 247,7 2047 23 125 426,8 2057 35 034 698,0 2067 53 077 1 109,0

19

20 Odhad výdajů státu na církve na příštích 60 let (v mil. Kč, v cenách r
rok s růstem reálné mzdy bez růstu reálné mzdy 2007 1 285,640 2017 2 201,016 1 947,745 2027 3 768,139 2 950,834 2037 6 451,054 4 470,514 2047 11 044,204 6 772,829 2057 18 907,677 10 260,836 2067 32 369,943 15 545,167


Stáhnout ppt "pro řešení majetkových otázek"

Podobné prezentace


Reklamy Google