Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KULTURA 7. ročník. Kultura • z latiny, původně znamenalo pěstovat, to, co je pěstováno (viz. kulturní plodiny) • vše, co člověk vytvořil, vymyslel nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KULTURA 7. ročník. Kultura • z latiny, původně znamenalo pěstovat, to, co je pěstováno (viz. kulturní plodiny) • vše, co člověk vytvořil, vymyslel nebo."— Transkript prezentace:

1 KULTURA 7. ročník

2 Kultura • z latiny, původně znamenalo pěstovat, to, co je pěstováno (viz. kulturní plodiny) • vše, co člověk vytvořil, vymyslel nebo je výsledkem lidské činnosti

3 Rozdělení kultury • kultura: • duchovní (poznatky, morálka, výchova a osvěta, zejména pak věda, filozofie, umění, právo, mytologie a náboženství) • hmotná (pracovní nástroje, obydlí, předměty denní potřeby, dopravní prostředky, pěstování plodin a zvířat...)

4 Zápis do sešitu Kultura • z latiny, pěstovat (viz. kulturní plodiny) • vše, co člověk vytvořil, vymyslel nebo je výsledkem lidské činnosti Rozdělení: kultura • duchovní (poznatky, morálka, výchova a osvěta, zejména pak věda, filozofie, umění, právo, mytologie a náboženství) • hmotná (pracovní nástroje, obydlí, předměty denní potřeby, dopravní prostředky, pěstování plodin a zvířat...)

5 Umění Výtvarné umění • díla s estetickou funkcí, vyvolávají v nás prožitek • vývoj umění od pravěku – nejprve mystická funkce (kouzlo k ulovení kořisti a podobně), pak až estetická funkce • stručné dějiny umění stručné dějiny umění

6 Umění Hudba • sloužila nejprve hlavně jako součást rituálů (hlavně náboženských) • za samostatnou uměleckou kategorii byla uznána poměrně pozdě • ukázky: • středověká hudba středověká hudba • renesanční hudba renesanční hudba • barokní hudba barokní hudba • klasicistní hudba klasicistní hudba • romantická hudba romantická hudba • hudba 20. století hudba 20. století

7 Umění Divadlo • činohra činohra • opera opera • opereta opereta • muzikál muzikál • pantomima pantomima • balet balet

8 Zápis do sešitu Umění Výtvarné umění • estetická funkce, vyvolávají prožitek • od pravěku – nejprve mystická funkce (kouzlo k ulovení kořisti a pod.), pak až estetická funkce Hudba • nejprve součást rituálů (náboženských) • jako samostatná umělecká kategorie poměrně pozdě Divadlo • činohra • opera • opereta • muzikál • pantomima • balet

9 Estetické vnímání • záleží na osobním vkusu • pojem krása – také subjektivní • kýč – označení díla, které je příliš okázalé, rušivé nebo „laciné“

10 Zápis do sešitu Estetické vnímání • záleží na osobním vkusu • pojem krása –subjektivní • kýč – dílo, které je příliš okázalé, rušivé nebo „laciné“

11 Móda • nejčastěji spojená s odíváním • z latiny: modus – míra, vzhled, způsob, pravidlo, předpis • s módou je spojen určitý duch doby, dobová obliba • neustále se objevují nové módní vlny • to, co je nové, se nazývá módní; to, co je překonané, se nazývá staromódní • dějiny módy dějiny módy • obrázky obrázky

12 Zápis do sešitu Móda • hlavně odívání • s módou je spojena dobová obliba • objevují se módní vlny • co je nové = módní; to, co je překonané = staromódní

13 Krása lidského těla • také podléhá módě • různé ideály krásy v různých dobách • v pravěku Venuše – zobrazení žen se zvýrazněnými atributy plodnosti 1, 2, 3 (výjimka)123 • Egypt – štíhlé krky a končetiny, protáhlá lebkaštíhlé krky • antika – kalokaghatia (ideál tělesné a duchovní krásy) 1, 21 2 • gotika – štíhlá silueta, světlá pleť gotika • renesance – širší boky, malá prsa renesance • baroko – velmi kyprá postava (důkaz blahobytu) baroko

14 Krása lidského těla • tento trend trval až do 19. století, kdy se znovu objevil ideál štíhlejší postavy (empír, romantismus)empír • přílišná hubenost ale v módě nebyla (připomínala tuberkulózu) • ve 20. letech minulého století se objevil ideál chlapecké sportovní postavychlapecké sportovní postavy • ve 30. a 40. letech se vrátila móda ženských tvarů (Marilyn Monroe)Marilyn Monroe • v 60. letech se objevila modelka Twiggy a s ní trend extrémní štíhlosti – od té doby tento trend trvá prakticky bez přestávkyTwiggy

15 Nepřirozené ideály krásy • v některých kulturách si lidé různým způsobem upravují a deformují tělo • „žirafí ženy“ v Thajsku „žirafí ženy“ • dřevěné kotouče ve rtu v Etiopii dřevěné kotouče • pilování zubů do špičky (Mentawai, Indonésie) pilování zubů • tetování obličeje (Maoři, Nový Zéland) tetování obličeje • a další • takovéto jevy najdeme i v evropské kultuře, například užívání korzetů 1, 212 • v současnosti hlavně poruchy příjmu potravy – bulimie, mentální anorexie

16 Zápis do sešitu Krása lidského těla • různé ideály krásy v různých dobách • v pravěku Venuše – zobrazení žen se zvýrazněnými atributy plodnosti • Egypt – štíhlé krky a končetiny, protáhlá lebka • antika – kalokaghatia (ideál tělesné a duchovní krásy) • gotika – štíhlá silueta, světlá pleť • renesance – širší boky, malá prsa • baroko – velmi kyprá postava – až do 19. století, kdy se znovu objevil ideál štíhlejší postavy • empír, romantismus – ideál štíhlejší postavy

17 Zápis do sešitu • 20. léta minulého století – ideál chlapecké sportovní postavy • 30. a 40. léta – móda ženských tvarů (Marilyn Monroe) • v 60. letech modelka Twiggy, trend extrémní štíhlosti • tento trend od té doby trvá • v některých kulturách si lidé různým způsobem upravují a deformují tělo: „žirafí ženy“ v Thajsku, • dřevěné kotouče ve rtu v Etiopii… • v evropské kultuře například užívání korzetů • poruchy příjmu potravy – bulimie, mentální anorexie

18 Víra a náboženství

19

20 Křesťanství • vzniklo ze sekty kolem Jana Křtitele • věří ve Svatou trojici – trojjediného Boha (Otce, Syna a Ducha) • Ježíš Kristus – z mrtvých vstalý syn Boží • Bible – sbírka slova Božího • odnože: katolíci, protestanti, pravoslavní • symbol - kříž

21 Víra a náboženství Judaismus • podle legendy izraelský vůdce Mojžíš vytvořil první náboženství uctívající jediného boha zvaného Jahve • jejich učení vychází z bible ze Starého zákona • Jeruzalém = svaté město • tóra = část židovské bible • synagoga = židovský kostel • rabín = židovský kněz • symbol – Davidova hvězda

22 Víra a náboženství Islám • učení bylo sesláno lidem prostřednictvím proroka Mohameda • uctívá jediného boha, Alláha • věřící musí např. nepožívat alkohol a vepřové maso, pravidelně se modlit, držet půst jeden měsíc v roce (ramadán), jednou za život navštívit Mekku..atd. • Mekka, Medina = svatá města • korán = svatá kniha • šaría = církevní předpisy • symbol – hvězda a půlměsíc

23 Víra a náboženství Buddhismus • Buddha (probuzený) – mudrc z Indie, Buddhou se stal rozjímáním o samotě • uznává rovnost všech lidí, hlásá lásku ke všem živým tvorům • po smrti se člověk převtělí do jiného člověka nebo živočicha • duše dosáhne stavu věčné blaženosti nazývané nirvána • k nirváně vede: nelhat, nekrást, nekonat zlo, neužívat alkohol, neoddávat se smyslovým požitkům • guru = buddhistický náboženský vůdce (mistr) • symbol - dharmačakra

24 Víra a náboženství Hinduismus • rozdělení lidí do určitých skupin zvaných kasty (kněží, úředníci, řemeslníci, nejchudší vrstva) • hlavní je trojice bohů – nejvyšší Brahma, Višnu a Šiva • Ganga = posvátná řeka • kráva = posvátné zvíře • védy = soubor posvátných písem • bráhman = kněz pověřený bohoslužbami • guru = duchovní vůdce • symbol – óm (posvátná slabika)

25 Zápis do sešitu Víra a náboženství Křesťanství • vzniklo ze sekty kolem Jana Křtitele • Svatá trojice – trojjediný Bůh (Otec, Syn a Duch) • Ježíš Kristus – z mrtvých vstalý syn Boží • Bible – sbírka slova Božího • odnože: katolíci, protestanti, pravoslavní • symbol - kříž Judaismus • izraelský vůdce Mojžíš, jediný bůh Jahve • vychází z bible ze Starého zákona • Jeruzalém = svaté město • tóra = část židovské bible • synagoga = židovský kostel • rabín = židovský kněz • symbol – Davidova hvězda

26 Zápis do sešitu Islám • prorok Mohamed, jediný bůh Alláh • Mekka, Medina = svatá města • korán = svatá kniha • šaría = církevní předpisy, ramadán = měsíc půstu • symbol – hvězda a půlměsíc Buddhismus • Buddha (probuzený) – mudrc z Indie • víra v převtělení, nirvána = stav věčné blaženosti duše • guru = buddhistický náboženský vůdce (mistr) • symbol – dharmačakra

27 Zápis do sešitu Hinduismus • rozdělení lidí do skupin zvaných kasty • hlavní trojice bohů – Brahma, Višnu a Šiva • Ganga = posvátná řeka • kráva = posvátné zvíře • védy = soubor posvátných písem • bráhman = kněz pověřený bohoslužbami • guru = duchovní vůdce • symbol – óm (posvátná slabika)

28 Nejstarší formy náboženství • strach ze živlů (blesk, oheň, silný vítr...) – jejich uctívání • uctívání zvířat jako zdroje potravy nebo pro jejich vlastnosti (síly, rychlost...)

29 Nejstarší formy náboženství Totemismus • kořeny člověka v přírodě, duchovní předci ve formě rostlin nebo živočichů • vztah mezi člověkem a jeho totemovým zvířetem • jeho ochrana a různá „tabu“ týkající se totemu, jeho nedotknutelnost

30 Nejstarší formy náboženství Fetišismius • uctívání původně neživých předmětů – fetišů (stromy, vodní zdroje) • přinášení obětí • pak umělá výroba posvátných předmětů s magickou mocí – amulety, talismany

31 Nejstarší formy náboženství Animismus • představa, že člověk je tvořen dvěma složkami, tělem a duší • úplné oddělení duše od těla znamená smrt • vše v přírodě může mít duši • přetrvání představy o duši do ostatních náboženství

32 Mytologie • původně „vyprávění příběhů“ • příběhy – mýty – vznikaly, aby si člověk dokázal vysvětlit, co se kolem děje • mýty se týkají například vzniku světa, původu člověka, původu různých zvyků nebo svátků, hrdinů a podobně • zvláštní formou mýtů jsou pohádky • pověst o Krokovi a jeho dcerách pověst

33 Zápis do sešitu Nejstarší náboženství • strach ze živlů (blesk, oheň, silný vítr...) – jejich uctívání • uctívání zvířat jako zdroje potravy nebo pro jejich vlastnosti (síly, rychlost...) Totemismus • kořeny člověka v přírodě, duchovní předci ve formě rostlin nebo živočichů • vztah mezi člověkem a totemovým zvířetem • „tabu“ týkající se totemu

34 Zápis do sešitu Fetišismius • uctívání neživých předmětů – fetišů • přinášení obětí • umělá výroba posvátných předmětů s magickou mocí – amulety, talismany Animismus • člověk je tvořen dvěma složkami, tělem a duší • úplné oddělení duše od těla znamená smrt • přetrvání představy o duši do ostatních náboženství Mytologie • příběhy – mýty – vznikaly, aby si člověk dokázal vysvětlit, co se kolem děje • zvláštní formou mýtů jsou pohádky

35 Etiketa • pravidla společenského chování – kultura chování • etiketa je různá v různých typech společnosti a v různém prostředí • okruhy etikety: • držení těla a gesta • oblečení a účes • pozdrav a gesta při setkání a loučení • chování při jídle • chování vůči osobám druhého pohlaví • řeč a rozhovor • vznikají nové oblasti etikety, např. netiketa (chování na internetu) • portál věnovaný etiketě portál

36 „Jiný kraj, jiný mrav“ • v různých kulturách jsou různé zásady a zvyklosti při společenském styku • někde jsou věci, které jsou u nás žádoucí, naprosto nepřijatelné • například: při vstupu do synagogy se sluší mít pokrytou hlavu, při vstupu do křesťanského kostela se smeká, muslimové se před mešitou dokonce zouvají • některé takové zvláštnosti najdeme například zdezde

37 Šaty dělají člověka • k pravidlům slušného chování patří i oblečení vhodné k dané příležitosti • platí tzv. dress codedress code • vkus – představa o ideálu krásy, harmonie a módnosti • obvykle platí tzv. většinový vkus

38 Zápis do sešitu Etiketa • pravidla společenského chování – kultura chování • různá v různých typech společnosti a prostředí • okruhy etikety: • držení těla a gesta • oblečení a účes • pozdrav a gesta při setkání a loučení • chování při jídle • chování vůči osobám druhého pohlaví • řeč a rozhovor • nové oblasti etikety, např. netiketa (chování na internetu)

39 Zápis do sešitu • v různých kulturách různé zásady a zvyklosti při společenském styku • někde jsou věci, které jsou u nás žádoucí, naprosto nepřijatelné • např.: při vstupu do synagogy se sluší mít pokrytou hlavu, při vstupu do křesťanského kostela se smeká, muslimové se před mešitou dokonce zouvají • Odívání • oblečení vhodné k dané příležitosti – pravidlo slušného chování • tzv. dress code • vkus – představa o ideálu krásy, obvykle platí tzv. většinový vkus

40 Kam za kulturou? • navštěvujeme různé kulturní instituce: kino, divadlo, muzeum, ale i knihovna, ZOO, zimní stadion a podobně • mezi kulturní bohatství patří i přírodní a kulturní zajímavosti (hrady, zámky, chráněné krajinné oblasti, přírodní útvary a podobně)

41 Zápis do sešitu Kultura • kulturní instituce: kino, divadlo, muzeum, ale i knihovna, ZOO, zimní stadion apod. • mezi kulturní bohatství patří i přírodní a kulturní zajímavosti (hrady, zámky, chráněné krajinné oblasti, přírodní útvary…)

42 Otázky a úkoly • Jaké divadelní formy znáš? • Jak se v historii měnil ideál krásy lidského těla a proč? • Která náboženství jsou na světě nejrozšířenější? • Co je to totem? • Vysvětli pojem netiketa. • Pokud se potkají muž a žena, kdo komu jako první podá ruku? • Ve dvojicích si vylosujte některé historické období a popište, jak tehdy vypadala kultura (architektura, umění, hudba, literatura, móda, šperky…). • Zjisti, jaké kulturní akce můžeme v následujícím týdnu v našem městě navštívit a vytvoř plán kulturních akcí na tento týden (kdy, kde, co, za kolik peněz, jak se tam dostat).

43 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "KULTURA 7. ročník. Kultura • z latiny, původně znamenalo pěstovat, to, co je pěstováno (viz. kulturní plodiny) • vše, co člověk vytvořil, vymyslel nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google