Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZPEČNOSTNÍ KAMPAŇ „TY ROZHODUJEŠ“ Prezentace pro IIK Grand Prix v kategorii Strategie Šárka Samková, ředitelka útvaru interní komunikace, Skupina ČEZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZPEČNOSTNÍ KAMPAŇ „TY ROZHODUJEŠ“ Prezentace pro IIK Grand Prix v kategorii Strategie Šárka Samková, ředitelka útvaru interní komunikace, Skupina ČEZ."— Transkript prezentace:

1 BEZPEČNOSTNÍ KAMPAŇ „TY ROZHODUJEŠ“ Prezentace pro IIK Grand Prix v kategorii Strategie Šárka Samková, ředitelka útvaru interní komunikace, Skupina ČEZ

2 1 KAMPAŇ K PODPOŘE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNÝM JEDNÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ ÚVOD: Skupina ČEZ buduje firemní kulturu orientovanou nejen na vysokou výkonnost, ale i na bezpečnost. Je energetickým koncernem, navíc provozujícím jaderná zařízení. Bezpečná práce, bezpečný provoz energetických zařízení a ochrana životního prostředí proto musí být pro všechny zaměstnance Skupiny ČEZ stejnou prioritou jako vytváření maximální hodnoty pro vlastníky společnosti. Podstatou budování kultury bezpečnosti je snaha o neustále zvyšování úrovně bezpečnosti, proto je důležité zaměstnance neustále edukovat o možných rizicích a následcích, připomínat jim správné pracovní postupy, bezpečnostní předpisy, pravidla, komunikovat otevřeně o bezpečnostních událostech apod. Provozní zaměstnanci ve výrobě nebo distribuci elektřiny mají vysoké povědomí o rizicích a správných postupech, jak předcházet vzniku bezpečnostních událostí. Přesto z důvodu rutinní práce nebo časového tlaku občas k bezpečnostním událostem bohužel dochází… U zaměstnanců podpůrných procesů je povědomí o vlivu jejich práce na bezpečnost a ochranu životního prostředí velmi malé. Neuvědomují si souvislosti. Z výše uvedených důvodů byl útvar interní komunikace na jaře 2010 požádán vedením Skupiny o vytvoření interní kampaně, která by přispěla k zvýšení kultury bezpečnosti. Příprava této kampaně byla zdaleka nejnáročnější ve srovnání s jinými interními kampaněmi za několik let zpět. Komunikovat odborně správně a komunikačně účinně téma jako je bezpečnost se ukázalo jako mnohem větší oříšek než představit zaměstnancům nový benefit, nový projekt nebo strategii. Na přípravě kampaně jsme spolupracovali s dvěma desítkami bezpečnostních expertů z různých procesů Skupiny ČEZ. Svá specifika má totiž jaderná bezpečnost, bezpečnost práce pod vysokým napětím, ochrana životního prostředí v klasických elektrárnách nebo práce personalistů či finančních expertů, kteří mohou rovněž úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí svou prací ovlivnit, aniž si to často uvědomují…

3 2 KAMPAŇ K PODPOŘE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNÝM JEDNÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ Průběh kampaně: 4. 10. 2010 – 31. 12. 2010 (některé představené aktivity a nástroje trvalé) Cíl kampaně: Zvýšit osobní odpovědnost manažerů a zaměstnanců za bezpečnost a ochranu životního prostředí, upozornit na hlavní rizika, podpořit sdílení zkušeností a ponaučení z bezpečnostních událostí. Slogan kampaně: Ty rozhoduješ! Slogan měl zdůraznit osobní odpovědnost naprosto každého zaměstnance za bezpečnost. Hlavní sdělení: Bezpečnost je v rukou každého z nás. V každé chvíli rozhodujeme svým jednáním o životě a zdraví nás samotných a lidí kolem, o bezpečném provozu našich zařízení a ochraně životního prostředí.

4 3 KAMPAŇ K PODPOŘE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNÝM JEDNÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ Komunikační plán (1. část):  informace pro manažery a prezentace pro liniovou osobní komunikaci vysvětlující záměr kampaně 20.9. - 8.10.  newsletter výkonného ředitele, sponzora bezpečnosti ve Skupině ČEZ zaměstnancům představující cíle kampaně 4.10.  diskuze členů top magementu se zaměstnanci s různých útvarů, publikace reportáží z těchto diskuzí na intranetu a v ČEZ NEWS říjen 2010 – únor 2011  start nového Bezpečnostního portálu a Bezpečnostní schránky od 4.10.  flash bannery na intranetu průběžně během kampaně  ankety k různým oblastem bezpečnosti na intranetu průběžně během kampaně  ČEZ TV reportáže k různým oblastem bezpečnosti průběžně během kampaně

5 4 KAMPAŇ K PODPOŘE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNÝM JEDNÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ Komunikační plán (2. část):  Bezpečnostní bulletin – pravidelná příloha v magazínu ČEZ NEWS říjen 2010 – únor 2011  Plakáty na pracovištích zaměstnanců 4.10.2010 – 30.1.2011  Screensaver s hlavními sděleními kampaně od listopadu trvale  Floorstickers u vstupních turniketů na pracoviště ČEZ od října 2010 trvale  Promo akce v jídelnách listopad 2010  Promo předměty s bezpečnostními sděleními pro zaměstnance v provozu od října 2010  Bezpečnostní téma nově zapracováno do Induction Day pro nové zaměstnance od října 2010

6 5 BEZPEČNOSTNÍ PORTÁL – VŠE O BEZPEČNOSTI NA JEDNOM MÍSTĚ, BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKA PRO DOTAZY A PODNĚTY ZAMĚSTNANCŮ Z OBLASTI BEZPEČNOSTI Nový portál shrnuje veškeré informace o bezpečnosti ze všech procesů Skupiny ČEZ. Inzeráty v ČEZ NEWS a bannery na homepage intranetu nový portál propagují.

7 6 PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST Pozn. Všechna tato specifická sdělení a layouty připraveny i ve verzi flashových bannerů na intranet.

8 7 PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST Pozn. Všechna tato specifická sdělení a layouty připraveny i ve verzi flashových bannerů na intranet.

9 8 PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST Pozn. Všechna tato specifická sdělení a layouty připraveny i ve verzi flashových bannerů na intranet.

10 9 PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST Pozn. Všechna tato specifická sdělení a layouty připraveny i ve verzi flashových bannerů na intranet.

11 10 BEZPEČNOSTNÍ BULETIN JAKO PŘÍLOHA ČEZ NEWS 10/2010 – 2/2011 Obsah:  pohledy top managementu na ovlivňování bezpečnosti v různých procesech Skupiny ČEZ – vzkazy všem zaměstnancům  osobní příběhy zaměstnanců z bezpečnostní události – ponaučení  praktický, srozumitelný výklad částí Bezpečnostní politiky

12 11 SAMOLEPKY NA PODLAHÁCH U VSTUPNÍCH TURNIKETŮ Samolepky na podlahách u vstupních turniketů  v lokalitách - elektrárnách ČEZ i v dalších sídlech Skupiny ČEZ  připomenutí odpovědnosti za bezpečnost při každém příchodu do práce, vstupu na lokalitu

13 12 PODPORA KAMPANĚ V JÍDELNÁCH... potisk mincovníku u pokladny... A5 stojka u denního menu a výdeje jídel

14 13 POTISK PŘEDMĚTŮ PRO ZAMĚSTNANCE PRACUJÍCÍ V TERÉNU A PROVOZU (VÝROBA A DISTRIBUCE) Kampaň musela oslovit i zaměstnance v terénu bez přístupu na intranet, bez pravidelné přítomnosti v budovách ČEZ apod. K nim jsme chtěli komunikovat velmi pragmaticky a tím i účinně.

15 14 POTISK PŘEDMĚTŮ PRO ZAMĚSTNANCE PRACUJÍCÍ V TERÉNU A PROVOZU (VÝROBA A DISTRIBUCE)  bloky s různými motivy bezpečnosti a tužky s bezpečnostním sdělením distribuovány mezi všechny zaměstnance, ať jsou připomínky bezpečnosti stále na očích…

16 15 VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ A ÚČINNOSTI KAMPANĚ – ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRŮZKUMU  Průzkum mezi zaměstnanci Skupiny ČEZ hodnotící kampaň Ty rozhoduješ proběhl v březnu 2010.  Dotazník byl umístěn na intranetu a dále byl v papírové formě k dispozici na pracovních setkáních zaměstnanců vybraných elektráren.  Odpovědi jsme získali od 1 013 zaměstnanců, z toho 509 vyplnilo online dotazník.  V dotazníku jsme se ptali: 1. Zaznamenali jste v uplynulých měsících bezpečnostní kampaň s heslem Ty rozhoduješ ? 2. Kde všude jste se s kampaní setkali? 3. Myslíte, že kampaň pomohla zvýšit povědomí odpovědnosti každého zaměstnance za bezpečnost? 4. Měly by se podobné bezpečnostní kampaně opakovat? 5. Máte nějaká doporučení ke komunikaci bezpečnosti? (otevřená otázka)

17 16 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY: 95 % DOTÁZANÝCH ZAMĚSTNANCŮ KAMPAŇ ZAZNAMENALO 16 16 Zaznamenali jste v uplynulých měsících bezpečnostní kampaň s heslem Ty rozhoduješ?

18 17 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY: NEJVÍCE BYLA KAMPAŇ VIDĚT V ČEZ NEWS A NA CHODBÁCH Kde všude jste se s kampaní setkali? 17 17

19 18 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY: 70% DOTÁZANÝCH VĚŘÍ, ŽE KAMPAŇ PŘISPĚLA K POSÍLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ZA BEZPEČNOST Myslíte, že kampaň pomohla zvýšit povědomí o odpovědnosti každého zaměstnance za bezpečnost? 18 18

20 19 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY: 60% DOTÁZANÝCH JE PRO OPAKOVÁNÍ PODOBNÝCH KAMPANÍ, 34% SI NENÍ JISTO 19 19 Měly by se podobné bezpečnostní kampaně opakovat?

21 20 SHRNUTÍ HODNOCENÍ KAMPANĚ Hlavní závěry zhodnocení bezpečnostní kampaně:  Kampaň byla velmi viditelná. Nezaregistrovalo ji jen 5% dotázaných zaměstnanců.  Kampaň podle 70% dotázaných splnila cíl zvýšit povědomí o osobní odpovědnosti za bezpečnost.  Většina - 60 % dotázaných zaměstnanců by uvítala další obdobné kampaně, protože přispívají ke kultuře bezpečnosti. Závěrem: Na kampaň jsme v roce 2011 navázali další komunikací témat z bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Lze očekávat i vývoj další obdobné kampaně, která by se zaměřila na konkrétní nejčastější rizika, jejich následky a předcházení bezpečnostním událostem.


Stáhnout ppt "BEZPEČNOSTNÍ KAMPAŇ „TY ROZHODUJEŠ“ Prezentace pro IIK Grand Prix v kategorii Strategie Šárka Samková, ředitelka útvaru interní komunikace, Skupina ČEZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google