Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRG-ZPD008-20041008-11373P1C p KAMPAŇ K PODPOŘE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNÝM JEDNÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ ÚVOD: Skupina ČEZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRG-ZPD008-20041008-11373P1C p KAMPAŇ K PODPOŘE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNÝM JEDNÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ ÚVOD: Skupina ČEZ."— Transkript prezentace:

0 BEZPEČNOSTNÍ KAMPAŇ „TY ROZHODUJEŠ“ Prezentace pro IIK Grand Prix v kategorii Strategie Šárka Samková, ředitelka útvaru interní komunikace, Skupina ČEZ

1 PRG-ZPD P1C p KAMPAŇ K PODPOŘE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNÝM JEDNÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ ÚVOD: Skupina ČEZ buduje firemní kulturu orientovanou nejen na vysokou výkonnost, ale i na bezpečnost. Je energetickým koncernem, navíc provozujícím jaderná zařízení. Bezpečná práce, bezpečný provoz energetických zařízení a ochrana životního prostředí proto musí být pro všechny zaměstnance Skupiny ČEZ stejnou prioritou jako vytváření maximální hodnoty pro vlastníky společnosti. Podstatou budování kultury bezpečnosti je snaha o neustále zvyšování úrovně bezpečnosti, proto je důležité zaměstnance neustále edukovat o možných rizicích a následcích, připomínat jim správné pracovní postupy, bezpečnostní předpisy, pravidla, komunikovat otevřeně o bezpečnostních událostech apod. Provozní zaměstnanci ve výrobě nebo distribuci elektřiny mají vysoké povědomí o rizicích a správných postupech, jak předcházet vzniku bezpečnostních událostí. Přesto z důvodu rutinní práce nebo časového tlaku občas k bezpečnostním událostem bohužel dochází… U zaměstnanců podpůrných procesů je povědomí o vlivu jejich práce na bezpečnost a ochranu životního prostředí velmi malé. Neuvědomují si souvislosti. Z výše uvedených důvodů byl útvar interní komunikace na jaře 2010 požádán vedením Skupiny o vytvoření interní kampaně, která by přispěla k zvýšení kultury bezpečnosti. Příprava této kampaně byla zdaleka nejnáročnější ve srovnání s jinými interními kampaněmi za několik let zpět. Komunikovat odborně správně a komunikačně účinně téma jako je bezpečnost se ukázalo jako mnohem větší oříšek než představit zaměstnancům nový benefit, nový projekt nebo strategii. Na přípravě kampaně jsme spolupracovali s dvěma desítkami bezpečnostních expertů z různých procesů Skupiny ČEZ. Svá specifika má totiž jaderná bezpečnost, bezpečnost práce pod vysokým napětím, ochrana životního prostředí v klasických elektrárnách nebo práce personalistů či finančních expertů, kteří mohou rovněž úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí svou prací ovlivnit, aniž si to často uvědomují…

2 PRG-ZPD P1C p KAMPAŇ K PODPOŘE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNÝM JEDNÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ Cíl kampaně: Zvýšit osobní odpovědnost manažerů a zaměstnanců za bezpečnost a ochranu životního prostředí, upozornit na hlavní rizika, podpořit sdílení zkušeností a ponaučení z bezpečnostních událostí. Slogan kampaně: Ty rozhoduješ! Slogan měl zdůraznit osobní odpovědnost naprosto každého zaměstnance za bezpečnost. Hlavní sdělení: Bezpečnost je v rukou každého z nás. V každé chvíli rozhodujeme svým jednáním o životě a zdraví nás samotných a lidí kolem, o bezpečném provozu našich zařízení a ochraně životního prostředí. Průběh kampaně: – (některé představené aktivity a nástroje trvalé)

3 PRG-ZPD P1C p KAMPAŇ K PODPOŘE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNÝM JEDNÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ Komunikační plán (1. část): informace pro manažery a prezentace pro liniovou osobní komunikaci vysvětlující záměr kampaně newsletter výkonného ředitele, sponzora bezpečnosti ve Skupině ČEZ zaměstnancům představující cíle kampaně 4.10. diskuze členů top magementu se zaměstnanci s různých útvarů, publikace reportáží z těchto diskuzí na intranetu a v ČEZ NEWS říjen 2010 – únor 2011 start nového Bezpečnostního portálu a Bezpečnostní schránky od 4.10. flash bannery na intranetu průběžně během kampaně ankety k různým oblastem bezpečnosti na intranetu průběžně během kampaně ČEZ TV reportáže k různým oblastem bezpečnosti průběžně během kampaně

4 PRG-ZPD P1C p KAMPAŇ K PODPOŘE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNÝM JEDNÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ Komunikační plán (2. část): Bezpečnostní bulletin – pravidelná příloha v magazínu ČEZ NEWS říjen 2010 – únor 2011 Plakáty na pracovištích zaměstnanců – Screensaver s hlavními sděleními kampaně od listopadu trvale Floorstickers u vstupních turniketů na pracoviště ČEZ od října 2010 trvale Promo akce v jídelnách listopad 2010 Promo předměty s bezpečnostními sděleními pro zaměstnance v provozu od října 2010 Bezpečnostní téma nově zapracováno do Induction Day pro nové zaměstnance od října 2010

5 BEZPEČNOSTNÍ PORTÁL – VŠE O BEZPEČNOSTI NA JEDNOM MÍSTĚ, BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKA PRO DOTAZY A PODNĚTY ZAMĚSTNANCŮ Z OBLASTI BEZPEČNOSTI Inzeráty v ČEZ NEWS a bannery na homepage intranetu nový portál propagují. Nový portál shrnuje veškeré informace o bezpečnosti ze všech procesů Skupiny ČEZ.

6 PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST
PRG-ZPD P1C p PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST Pozn. Všechna tato specifická sdělení a layouty připraveny i ve verzi flashových bannerů na intranet.

7 PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST
PRG-ZPD P1C p PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST Pozn. Všechna tato specifická sdělení a layouty připraveny i ve verzi flashových bannerů na intranet.

8 PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST
PRG-ZPD P1C p PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST Pozn. Všechna tato specifická sdělení a layouty připraveny i ve verzi flashových bannerů na intranet.

9 PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST
PRG-ZPD P1C p PLAKÁTY S APELEM NA ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST Pozn. Všechna tato specifická sdělení a layouty připraveny i ve verzi flashových bannerů na intranet.

10 BEZPEČNOSTNÍ BULETIN JAKO PŘÍLOHA ČEZ NEWS 10/2010 – 2/2011
PRG-ZPD P1C p BEZPEČNOSTNÍ BULETIN JAKO PŘÍLOHA ČEZ NEWS 10/2010 – 2/2011 Obsah: pohledy top managementu na ovlivňování bezpečnosti v různých procesech Skupiny ČEZ – vzkazy všem zaměstnancům osobní příběhy zaměstnanců z bezpečnostní události – ponaučení praktický, srozumitelný výklad částí Bezpečnostní politiky

11 SAMOLEPKY NA PODLAHÁCH U VSTUPNÍCH TURNIKETŮ
PRG-ZPD P1C p SAMOLEPKY NA PODLAHÁCH U VSTUPNÍCH TURNIKETŮ Samolepky na podlahách u vstupních turniketů v lokalitách - elektrárnách ČEZ i v dalších sídlech Skupiny ČEZ připomenutí odpovědnosti za bezpečnost při každém příchodu do práce, vstupu na lokalitu

12 PODPORA KAMPANĚ V JÍDELNÁCH
PRG-ZPD P1C p PODPORA KAMPANĚ V JÍDELNÁCH ... A5 stojka u denního menu a výdeje jídel ... potisk mincovníku u pokladny

13 PRG-ZPD P1C p POTISK PŘEDMĚTŮ PRO ZAMĚSTNANCE PRACUJÍCÍ V TERÉNU A PROVOZU (VÝROBA A DISTRIBUCE) Kampaň musela oslovit i zaměstnance v terénu bez přístupu na intranet, bez pravidelné přítomnosti v budovách ČEZ apod. K nim jsme chtěli komunikovat velmi pragmaticky a tím i účinně.

14 PRG-ZPD P1C p POTISK PŘEDMĚTŮ PRO ZAMĚSTNANCE PRACUJÍCÍ V TERÉNU A PROVOZU (VÝROBA A DISTRIBUCE) bloky s různými motivy bezpečnosti a tužky s bezpečnostním sdělením distribuovány mezi všechny zaměstnance, ať jsou připomínky bezpečnosti stále na očích…

15 VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ A ÚČINNOSTI KAMPANĚ – ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRŮZKUMU
Průzkum mezi zaměstnanci Skupiny ČEZ hodnotící kampaň Ty rozhoduješ proběhl v březnu 2010. Dotazník byl umístěn na intranetu a dále byl v papírové formě k dispozici na pracovních setkáních zaměstnanců vybraných elektráren. Odpovědi jsme získali od zaměstnanců, z toho 509 vyplnilo online dotazník. V dotazníku jsme se ptali: Zaznamenali jste v uplynulých měsících bezpečnostní kampaň s heslem Ty rozhoduješ ? Kde všude jste se s kampaní setkali? Myslíte, že kampaň pomohla zvýšit povědomí odpovědnosti každého zaměstnance za bezpečnost? Měly by se podobné bezpečnostní kampaně opakovat? Máte nějaká doporučení ke komunikaci bezpečnosti? (otevřená otázka)

16 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY: 95 % DOTÁZANÝCH ZAMĚSTNANCŮ KAMPAŇ ZAZNAMENALO
PRG-ZPD P1C SOUHRNNÉ VÝSLEDKY: 95 % DOTÁZANÝCH ZAMĚSTNANCŮ KAMPAŇ ZAZNAMENALO Zaznamenali jste v uplynulých měsících bezpečnostní kampaň s heslem Ty rozhoduješ? Martin Roman: 16 16

17 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY: NEJVÍCE BYLA KAMPAŇ VIDĚT V ČEZ NEWS A NA CHODBÁCH
PRG-ZPD P1C SOUHRNNÉ VÝSLEDKY: NEJVÍCE BYLA KAMPAŇ VIDĚT V ČEZ NEWS A NA CHODBÁCH Kde všude jste se s kampaní setkali? Martin Roman: 17 17

18 PRG-ZPD P1C SOUHRNNÉ VÝSLEDKY: 70% DOTÁZANÝCH VĚŘÍ, ŽE KAMPAŇ PŘISPĚLA K POSÍLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ZA BEZPEČNOST Myslíte, že kampaň pomohla zvýšit povědomí o odpovědnosti každého zaměstnance za bezpečnost? Martin Roman: 18 18

19 PRG-ZPD P1C SOUHRNNÉ VÝSLEDKY: 60% DOTÁZANÝCH JE PRO OPAKOVÁNÍ PODOBNÝCH KAMPANÍ, 34% SI NENÍ JISTO Měly by se podobné bezpečnostní kampaně opakovat? Martin Roman: 19 19

20 SHRNUTÍ HODNOCENÍ KAMPANĚ
PRG-ZPD P1C SHRNUTÍ HODNOCENÍ KAMPANĚ Hlavní závěry zhodnocení bezpečnostní kampaně: Kampaň byla velmi viditelná. Nezaregistrovalo ji jen 5% dotázaných zaměstnanců. Kampaň podle 70% dotázaných splnila cíl zvýšit povědomí o osobní odpovědnosti za bezpečnost. Většina - 60 % dotázaných zaměstnanců by uvítala další obdobné kampaně, protože přispívají ke kultuře bezpečnosti. Na základě toho, jak jsme zhodnotili míru našeho jednání v souladu či v protikladu se sedmi principy, jsme si následně řekli, co můžeme a chceme v prosazování sedmi principů zlepšit - na jaké nepříznivé jednání se chceme zaměřit a čím ho zlepšit. (následuje přehled nejvýznamnějších plánů/aktivit, jak chce vedení divize posílit mezi svými zaměstnanci jednání v souladu s principy. Mohou být obsaženy i výzvy k zaměstnancům, kde vedení divize žádá změnu jejich jednání k lepšímu.) Pokud se nám podaří sedm principů ještě více dostat do každodenního jednání nás všech, budeme snáze plnit společné cíle a bude se nám lépe fungovat jako týmu – každý totiž od druhého bude moci očekávat stejné chování a stejný přístup k práci i svým kolegům. Proto vás prosím, aby vám principy nebyly lhostejné a abyste podle nich jednali se stejnou samozřejmostí jako vaši kolegové v předchozím videospotu. Závěrem: Na kampaň jsme v roce 2011 navázali další komunikací témat z bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Lze očekávat i vývoj další obdobné kampaně, která by se zaměřila na konkrétní nejčastější rizika, jejich následky a předcházení bezpečnostním událostem.


Stáhnout ppt "PRG-ZPD008-20041008-11373P1C p KAMPAŇ K PODPOŘE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODPOVĚDNÝM JEDNÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ ÚVOD: Skupina ČEZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google