Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dvacet let obnovy venkova Spolek pro obnovu venkova ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dvacet let obnovy venkova Spolek pro obnovu venkova ČR."— Transkript prezentace:

1 Dvacet let obnovy venkova Spolek pro obnovu venkova ČR

2 •Před rokem 1990 byl mapován příkladný rozvoj venkova v sousedním Rakousku a Německu •Otevřením hranic také Francie, Švédska, Finska •Aktivisté – Ing. Dejmal, arch. Baše, Mgr. Blažek, arch. Kutěj, Ing. Vačkář, arch. Florian, Ing. Hladík atd.

3 •Pozitivním příkladem byl koncepčně dotažený systém pozemkových úprav v Bavorsku, řešící ÚP i péči o krajinu •Rakouský model řešící výstavbu dvou domů v obci ročně – důvod – splynutí se stávajícím obyvatelstvem •Vstřícnost úřadů – možnosti prodeje vyrobených produktů ze dvora

4 Program obnovy venkova •Program obnovy vesnice byl přijat vládou ČR dne 29.5.1991 •Týkal se participace obyvatelstva i duchovního rozměru obnovy vesnice, rozvoje podnikání na venkově, stavební obnovy a péče o krajinu •Novela programu byla schválena usnesením vlády č. 730 z 11.11.1998

5 POV - financování •Od roku 1994 mohly obce získat podporu od státu s využitím vlastního POV •V roce 1994 bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 100 mil. Kč •V roce 1997 (povodně) byl navýšen na 250 mil. Kč •V roce 1999 objem dosáhl téměř 490 mil Kč

6 •Spolek pro obnovu venkova ČR byl založen dne 1.černa1993 a je registrován jako občanské sdružení

7 SPOV ČR je: pracovní a iniciativní skupina občanů ustavená na podporu a koordinaci prací při obnově a rozvoji venkova a posílení nástrojů umožňujících rozvoj venkovských komunit. Spolek sdružuje zástupce obcí, zemědělců, orgánů samosprávy, venkovských mikroregionů a skupin pro místní akce, dále pracovníky státní správy, odborných institucí, škol, projekčních pracovišť, peněžních ústavů a věci oddané jednotlivce, kteří mají společný cíl - rozvoj venkova. Vedení Spolku: Předseda: Mgr. Eduard Kavala – starosta obce Bělotín 1. Místopředseda: Jiří Žák – senátor Místopředseda: JUDr. Radan Večerka - tajemník MŠTM

8 Cíle Spolku  Pečovat o prohloubení duchovního a společenského života na venkově.  Propagovat obnovu a rozvoj venkova a získávat jim vážnost ve společnosti.  Vytvářet podmínky pro spolupráci při obnově a rozvoji venkova.  Napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení a spolků ustavených k obnově a rozvoji venkova, a to dětí, mládeže i dospělých.  Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova.  Spolupracovat na realizaci a rozvoji vládního Programu obnovy venkova.  Pomáhat při vytváření a rozvíjení podpor venkovského života a hájení jeho základních principů.  Motivovat venkovské občany k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce.  Překonávat úzce resortní přístupy v řešení venkova.

9 Aktivity Spolku 1.Pracovní setkání v časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických osob při obnově venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace a financování Programu obnovy venkova a dalších projektů dotýkajících se venkova. 2.Pořádání odborných přednášek, tématických exkurzí a seminářů k obnově venkova. 3.Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k obnově venkova. 4.Pravidelné vydávání Zpravodaje SPOV ČR. 5.Spolupráce a podpora občanských a podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji a obnově venkova. 6.Spolupráce se senátory, poslanci, samosprávou a státní správou ve směru rozvoje a obnovy venkova. 7.Aktivní působení směřující k uznání trvale udržitelného venkovského způsobu života a obhajobě podmínek k životu venkovských komunit. 8.Aktivní realizace projektů k podpoře výše vytýčených cílů.

10 Krajské organizace Spolku KrajpředsedaulicePSČobec JihočeskýJan MalíkHorní Stropnice 212373 35Horní Stropnice JihomoravskýZdenek Pešanám. Míru 20679 740lešnice KarlovarskýJUDr. Radan VečerkaStružná 112364 22Stružná KrálovehradeckýMartina BedrychováHolovousy 39508 01Holovousy LibereckýJindřich KvapilKoberovy 140468 22Železný Brod MoravskoslezskýJan TomiczekTřanovice 250739 93Třanovice OlomouckýOtakar HlaváčMasarykova n. 213783 73Grygov PardubickýJiří KoselHorní Ředice533 75Horní Ředice StředočeskýRadomír HanačíkLoděnice Jánská 74267 12Loděnice Janská PlzeňskýStanislav RampasEjpovice 61337 01Ejpovoce VysočinaZdena ŠvaříčkováLuka nad Jihlavou588 22Luka n. Jihlavou ZlínskýBohumil ŠkarpichRusava 244768 45Rusava ÚsteckýVáclav TylVědomice 270413 01Vědomice

11 Soutěž Vesnice roku Spolek je iniciátorem a zakladatelem soutěže Poprvé byla soutěž vyhlášena v roce 1995 Cíl soutěže : Povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit na význam venkova Vyhlašovatelé soutěže v roce 2010: Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR Spolupracující úřady: Kancelář prezidenta ČR, krajské úřady, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Ministerstvo životního prostředí ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Ministerstvo kultury ČR, MŠMT ČR,SMS ČR, Folklorní sdružení ČR

12 Vítězné obce 1995Telnice 2004Kovářov 1996Vratěnín 2005Bořetice 1997Svatý Jan nad Malší 2006Liptál 1998Jiřetín 2007Havlovice 1999 Olešnice 2008 Lidečko 2000Sloup 2009 Tučín 2001Kameničky 2002Nečtiny 2003Vilémov

13 Vesnice roku 2009

14 Vyhlášení výsledků SVR 2009

15 Slavnostní přijetí vítězů soutěže

16

17 POV a kraje •Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 793/2003 byly do rozpočtu krajů v rámci dotace na financování běžného a investičního rozvoje územních samosprávných celků na rok 2004 převedeny také prostředky na financování POV •Spolek zajistil podpis „Prohlášení Asociace krajů“, o využití převedených financí do POV v jednotlivých krajích

18 POV tabulka 2004

19 Petice proti diskriminaci obyvatel venkova Spolek zorganizoval a v červnu 2007 předal Senátu Parlamentu ČR Petici, kterou požaduje, aby senátoři a poslanci •změnili „Zákon o rozpočtovém určení daní“ tak, aby nebyl venkov diskriminován vůči větším sídlům, •v tomto smyslu tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty místní samosprávy •přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“, který by kodifikoval pojem venkov a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj, •novelizovali „kompetenční zákon“ tak, aby zvýšili odpovědnost Ministerstva zemědělství za rozvoj venkova až po jeho přejmenování na Ministerstvo venkova

20 Petice – usnesení Senátu •Výpis z jednání Senátu PČR dne 26.3.2008 •Senát Parlamentu České republiky považuje za žádoucí, aby Ministerstvo financí České republiky připravilo nový zákon o rozpočtovém určení daní s účinností nejpozději od 1. 1. 2010 tak, aby zohledňoval venkovský prostor, považuje za žádoucí, aby Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky společně s Ministerstvem zemědělství České republiky předložilo změnu zákona číslo 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, která by zahrnula i problematiku rozvoje venkova včetně vymezení pojmu venkov, a opět považuje za žádoucí, aby vláda České republiky předložila Parlamentu České republiky návrh novely zákona číslo 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kompetenční zákon, tak, aby byla povýšena a zprůhledněna resortní odpovědnost za venkov a jeho rozvoj.

21 Kontakty: Předseda Spolku Tajemnice Spolku Mgr.Eduard Kavala Ing. Marcela Harnová starosta obce Bělotín Slaměníkova č. 37 753 53 Bělotín 151 751 11 Radslavice mobil 602514347 mobil 737520886 e-mail spov@belotin.cz harnova.marcela@tiscali.cz www.spov.org spov@belotin.czharnova.marcela@tiscali.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Dvacet let obnovy venkova Spolek pro obnovu venkova ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google