Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktéři regionálního rozvoje směrem k efektivitě Martin Zielina, Dana Pokorná Tento příspěvek je součástí výzkumného projektu GA ČR P 408-11-1929 (Kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktéři regionálního rozvoje směrem k efektivitě Martin Zielina, Dana Pokorná Tento příspěvek je součástí výzkumného projektu GA ČR P 408-11-1929 (Kraje."— Transkript prezentace:

1 Aktéři regionálního rozvoje směrem k efektivitě Martin Zielina, Dana Pokorná Tento příspěvek je součástí výzkumného projektu GA ČR P 408-11-1929 (Kraje České republiky: vytvoření modelu efektivity). Naše společná přítomnost: měnící se společnost? – Praha 23.3.2012

2 Obsah • 1) Cyklus procesu rozvoje; • 2) Zodpovězení otázek (řediteli KÚ a krajských zastupitelů): a) Kdo jsou aktéři regionálního rozvoje?; b) Jaký typ interakce mezi těmito aktéry probíhá?; • 3) Efektivita a efektivnost; • 4) Triple Helix; • 5) CSR;

3 Cyklus procesu rozvoje ANALÝZA Status Quo: Identifikace problémů a příležitostí Jaká je situace? POLITIKA Vyvážení cílů, hodnot a zájmů (efektivita?) Kdo jsou aktéři a co chtějí? IMPLEMENTACE Míra implementace Do jaké míry jsou scénáře použity? MODELOVÁNÍ Rozvoj scénářů a strategií Co je možné a co to může přinést? Zdroj: HEILIG 2004; převzato z TVRDÝ 2004 a upraveno autory.

4 Technické parametry průzkum • Název: Standardizovaný rozhovor s řediteli KÚ • Termín sběru dat: 1.11. – 20.1.2012 • Celkový počet (populace): 14 • Počet respondentů: 14 (100 %) • Metoda sběru dat: Standardizovaný rozhovor

5 Úspěšnost kraje Pozn.: Přesné znění otázky – „Teď mi prosím řekněte, co je podle Vás nejdůležitější podmínkou úspěšnosti kraje? Podívejte se na tuto kartu a vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá Vaší představě.

6 Na základě Vaší zkušenosti a nezávisle na formálních procedurách, zakřížkujte v následujícím seznamu, jaký vliv mají jednotlivé orgány, lidé či organizace na činnost krajské správy a samosprávy? KDO JSOU AKTÉŘI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE?

7 Jak často jste v kontaktu s následujícími osobami či skupinami? JAKÝ TYP INTERAKCE MEZI AKTÉRY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PROBÍHÁ?

8 Kdyby chtěla nějaká firma prosadit ve Vaší lokalitě projekt a očekávala by nesouhlas zastupitelstva, které aktéry by musela získat na svou stranu, aby ovlivnila rozhodnutí? JAKÝ TYP INTERAKCE MEZI AKTÉRY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PROBÍHÁ?

9 Technické parametry výzkumu • Název: Dotazníkové šetření krajští zastupitelé • Termín sběru dat: 15.1.2012 – 12.3.2012 • Celkový počet (populace): 675 • Počet respondentů: 195 (cca 29 %) • Metoda sběru dat: Dotazníkové šetření

10 Úspěšnost kraje Pozn.: Přesné znění otázky – „Co je podle Vás nejdůležitější podmínkou úspěšnosti kraje? Vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá Vaší představě.

11 Na základě Vaší zkušenosti a nezávisle na formálních procedurách, zakřížkujte v následujícím seznamu, jaký vliv mají jednotlivé orgány, lidé či organizace na činnost krajské správy a samosprávy? KDO JSOU AKTÉŘI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE?

12 Jak často jste v kontaktu s následujícími osobami či skupinami? JAKÝ TYP INTERAKCE MEZI AKTÉRY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PROBÍHÁ?

13 Kdyby chtěla nějaká firma prosadit ve Vaší lokalitě projekt a očekávala by nesouhlas zastupitelstva, které aktéry by musela získat na svou stranu, aby ovlivnila rozhodnutí? JAKÝ TYP INTERAKCE MEZI AKTÉRY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PROBÍHÁ?

14 Co vy osobně považujete za měřítka efektivity? Pozn.: Respondenti volili 1 až 3 měřítka efektivity.

15 Co je efektivita? • Efektivita, resp. efektivnost je ekonomický termín; • Efektivnost = nejvýhodnější možné využití zdrojů; • Efektivita = kýžená změna alespoň v jediném parametru; NÁKLADYKVANTITAKVALITA

16 Cíle a efektivita Lze považovat dosahování cílů za efektivitu? Ano i Ne! 1) Otázka délky času(1, 4, 8, 20 let atd.); 2) Otázka aktérů/stakeholderů (širší společnost, environment); 3) Otázka hodnot (podpora výzkumu, sociálního systému); 4) Otázka modelu rozvoje regionu (triple helix, klastr, výrobní okrsky, local embeddedness); Problém: nepředvídatelnost všech důsledků.

17 Znovu položení otázek • Žádný region není plně autonomní, ale je součástí vyšších celků (víceúrovňové řízení); • „…nejpodstatnější pro rozvoj regionu je role aktéra, aktivita ´zdola´ a využívání endogenních zdrojů růstu…“ (Blažek, Uhlíř 2011: 277). • Kdo jsou aktéři regionálního rozvoje? • Jaký typ interakce mezi těmito aktéry probíhá?

18 Triple helix (trojitá šroubovice) Aktéři soukromého sektoru Veřejná správa na národní/regionální úrovni Univerzity, vědeckovýzkumné instituce Zdroj: Blažek, Uhlíř 2011.

19 Triple helix (TH) • Snaha o propojení všech tří šroubovic; • Předpokladem je mít vzájemné povědomí o problémech a potřebách jednotlivých „šroubovic“; • Vzájemná spolupráce (i závislost!) při stanovování cílů;

20 Mody TH Zdroj: L. Leydesdorff (2012). • Autoři: Leysdorff a Etzkowitz (1996). • Snaha propojit tyto AKTÉRY: vysokoškolské prostředí, průmysl a veřejnou správu (University-Industry- Government). • Z původně bilaterálních komunikací vytvořit třístranné vztahy (viz Modus II.). • Modelem se zabývají odborníci z mnoha států – např. Velká Británie (Smith, Bagchi-Sen 2010), Německo (Leydesdorff, Fritsch 2006), Česká republika (Blažek 2010), Švédsko (Jacob 2006), USA (Kim et al. 2012), Etiopie (Saad et al. 2008), Brazílie (Almeida 2005) atd. Modus I. Modus II.

21 Další aktéři/stakeholders Klíčové otázky pro identifikaci: Kdo jsou? Jaké jsou jejich podíly (vliv)? Jaké příležitosti a vlivy reprezentují? Jakou odpovědnost vůči nim máme? Jakou strategii je nutno přijmout pro vypořádání se s nimi? Zdroj: Carroll 1991.

22 Model hlavních skupin Stakeholders podle Freemanna Korporace vlastníci dodavatelé zákazník zaměstnanci vláda politické skupiny finanční komunita skupiny aktivistů konkurenti prodejní asociace unie advokátní skupiny zákazníků

23 CSR, trvalá udržitelnost rozvoje • Principy CSR (Carroll 1979): – naplňování očekávání společnosti v daném čase a místě, – odrážení hodnot veřejných vztahů, – akceptace požadavků vyššího celku. – odehrává se na více úrovních (mikro, mezo, makro). • Požadavek společnosti – dříve vnější tlak, nyní morální povinnost (Porter, Cramer 2006): – oprávněnost vlastní existence ve společnosti – souhlas Stakeholders, – zabezpečení trvale udržitelného rozvoje.

24 DĚKUJEME ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "Aktéři regionálního rozvoje směrem k efektivitě Martin Zielina, Dana Pokorná Tento příspěvek je součástí výzkumného projektu GA ČR P 408-11-1929 (Kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google