Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Overview of Progress Europeana - aktuální stav a milníky Ivana Haladová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Overview of Progress Europeana - aktuální stav a milníky Ivana Haladová."— Transkript prezentace:

1 Overview of Progress Europeana - aktuální stav a milníky Ivana Haladová

2 Europeana aktuálně • Obsah: cca 5.9 milionů položek z různých domén, prakticky z každé členské země EU • Z toho: • 4 100 000 obrazových materiálů: fotky, obrazy, kresby, pohlednice, plakáty • 1 700 000 textových materiálů: knihy, novinové články, rukopisy, partitury, dopisy • 92 000 video záznamů: filmy, dokumenty, TV pořady, informační filmy • 22 000 audio záznamů: zvukové válečky, gramofonové desky, rádio, různé typy nahrávek

3 Cíle Europeany - Obsah • 10 milionů položek pro edici/ verzi Rhine (Rýn) • Prezentace a reprezentace národních i evropských kulturních hodnot, kterými disponují všechny evropské země (tedy jejich účast a zapojení v Europeaně) • Prezentace všech kulturních oblastí a všech typů digitálního obsahu

4 • Strategie získávání digitálního obsahu • Propagování a podpora agregátorů digitálního obsahu • Spolupráce mezi Europeanou a projekty, které na Europeanu navazují, nebo ji doplňují • Plán získávání nového digitálního obsahu - Content Acquisition Plan - zajišťuje rovnoměrnou prezentaci všech evropských zemí a typů digitálního obsahu • Vytvoření a zavedení vhodných „témat“, které budou odpovídat digitálnímu obsahu, který bude k dispozici • K nahlédnutí: https://version1.europeana.eu/web/guest/provide_content https://version1.europeana.eu/web/guest/provide_content

5 Aktivity směrem k agregátorům • Rada poskytovatelů digitálního obsahu a agregátorů (CCPA) • Společné setkání agregátorů – 21/4/2010 Leuven • Průzkum - Aggregator Survey - výstup - www.group.europeana.euwww.group.europeana.eu • Příručka - Aggregator Handbook • Organizační role • Obchodní role • Technická a provozní role • Komunikační role • Školení • Europeana Content Checker • Identifikace potenciálních nových agregátorů

6 EuropeanaLocal v Europeaně • Příspěvek k naplnění cílů verze Rýn – připraven Implementační plán • Cíl: 3 + miliony položek, kterými disponuje Europeana Local – poskytnout do léta 2010 (Rhine release) • Lepší reprezentace a prezentace regionálního a místního digitálního obsahu v Europeaně

7 Krátkodobý cíl (Rýn, léto 2010): • Spustit robustní servis s vylepšenými funkcionalitami – zejména rozšíření možností vyhledávání a prohlížení – k dispozici minimálně 10 mil. Digitálních objektů • Charakteristika: • Zlepšené vyhledávání, prohlížení a personalizace • Doplnění nových prvků vyhledávání založených na formulaci „co, kdy, kde“ • Rozvoj API infrastruktury pro snadné vkládání funkcionalit Europeany do aplikací, které jsou používány třetími stranami (jinými subjekty) • Spuštění Europeana search API • Mobilní prohlížeč – prohlížení portálu Europeana • Masivní a strukturovatelná infrastruktura pro příjem metadat a jejich obohacování/zušlechtění Plánovaný technický rozvoj (1)

8 Dlouhodobé cíle (Dunaj, jaro 2011): Více dostupného digitálního obsahu, nové funkcionality a služby, které vzejdou ze současných i budoucích výzkumných a vývojových aktivit, jako např.: • Charakteristika: • Multilingualní and semantické vyhledávání a prohlížení • Nové API pro individuální funkcionality Europeany (např. používání časové přímky) • Přidání obsahu generovaného samotnými uživateli User-Generated Content) • Nové služby: nástroje pro anotace a komentáře, e-knihy na objednávku, vyhledávání a lokace objektů pomocí časoprostorových prvků apod. Europeana bude pokračovat v rozvoji a růstu, který bude založen na mezinárodní spolupráci a technologickém dohledu Plánovaný technický rozvoj (2)

9 Data Model Do verze Rýn bude využíván: Europeana Semantic Elements V3.2 (ESE) & normalizace podle existujících a aktuálních směrnic (http://group.europeana.eu/web/guest/provide_content)http://group.europeana.eu/web/guest/provide_content Ve vývoji: Europeana Data Model (EDM) – bude aplikován pro verzi Dunaj

10

11 Vývoj SW a služeb EuropeanaLabs.eu – umožňuje partnerům a projektům: • Testovat kódování a nové funkcionality, které jsou výstupy dalších fází projektu • Vytvářet a vyvíjet inovace a doplňkové funkcionality a rysy, které přispějí k úspěšnosti Europeany • Využívat zdrojový kód Europeany a reprezentativní soubory dat, aby bylo možné provádět nezávislé testování a experimentování s novými aplikacemi • URL: http://europeanalabs.eu/http://europeanalabs.eu/ • Europeana.eu zdrojový kód podléhá European Union Public Licence [EUPL] open source license Europeana sama velmi podporuje vývoj a využívání Open Source služeb a nástrojů, které nabízejí EuropeanaLabs!!

12 Klíčové záležitosti - IPR • Europeana Licensing Framework • Data Provider Agreeement: pro jednotlivé instituce, které budou poskytovat metadata • Data Aggregator Agreement: pro organizace, které budou agregovat data od řady různých poskytovatelů digitálního obsahu • Public Domain Charter: • Veškeré materiály, které nepodléhají autorským právům a jsou volně přístupné by měly být poskytovány v tomto modu

13 Komunikace • Europeana RSS feeds: http://group.europeana.eu/http://group.europeana.eu/ • Europeana plenární zasedání: 13-15. října 2010

14 Skupina projektů kolem Europeany

15 Analýza obsahu– 1 82% obsahu Europeany pochází ze 4 zemí

16 Content Analysis – 2 70% obsahu pochází od 4 poskytovatelů

17 Content Analysis – 3 77.5% obsahu je klasifikováno jako ‘image’ – obrazový materiál

18 Technická spolupráce- nástroj Content Checker Aktualizovaná technická dokumentace: http://version1.europeana.eu/web/europeana-project/provide-content http://version1.europeana.eu/web/europeana-project/provide-content Europeana Semantic Elements Specifications v3.2.1 Metadata & Normalisation Guidelines v1.2 Europeana Semantic Elements v3.2 XML Schema About Europeana Semantic Elements v3.2 XML Schema • Europeana Content Checker

19 - Z pohledu poskytovatelů obsahu ovlivňuje rozhodování EDL Foundation a poskytuje jí informace v oblasti strategií a politik - Je pan-evropským fórem, kde mohou být reflektovány názory a postoje poskytovatelů (od velkých agregátorů až po individuální poskytovatele) - Reprezentuje muzea, knihovny, archivy, audio-vizuální sektor napříč všemi státy EU - Každoroční velké setkání členů CCPA + další operativní jednání - Rada může navrhovat vytváření pracovních skupin, které budou projednávat záležitosti obecného zájmu. - Členové Rady by měli mít významnou roli při komunikaci s národními a doménovými sítěmi - přínos a hodnota poskytování obsahu pro Europeanu Europeana. The Council of Content Providers and Aggregators

20 Přínosy a hodnoty: - Zlepšování zkušeností uživatelů integrováním různých typů obsahu - Obohacování obsahu souběžným zobrazováním a doplněním souvisejícími materiály z jiných zemí, domén apod. - Přenos znalostí a zkušeností mezi různými institucemi, doménami a zeměmi - Sdílení dobré praxe a společných standardů - Členové jsou součástí vysoce ceněného a zviditelňovaného portálu, který je součástí evropských strategií a politik a dostává se mu velké pozornosti - Demostrace významu a relevance kulturního a technického dědictví a bohatství institucí novým, nastupujícím generacím -https://group.europeana.eu/web/guest/councilregistrationhttps://group.europeana.eu/web/guest/councilregistration


Stáhnout ppt "Overview of Progress Europeana - aktuální stav a milníky Ivana Haladová."

Podobné prezentace


Reklamy Google