Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Europeana - aktuální stav a milníky Ivana Haladová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Europeana - aktuální stav a milníky Ivana Haladová"— Transkript prezentace:

1 Europeana - aktuální stav a milníky Ivana Haladová
Overview of Progress Europeana - aktuální stav a milníky Ivana Haladová

2 Europeana aktuálně Obsah: cca 5.9 milionů položek z různých domén, prakticky z každé členské země EU Z toho: obrazových materiálů: fotky, obrazy, kresby, pohlednice, plakáty textových materiálů: knihy, novinové články, rukopisy, partitury, dopisy video záznamů: filmy, dokumenty, TV pořady, informační filmy audio záznamů: zvukové válečky, gramofonové desky, rádio, různé typy nahrávek

3 Cíle Europeany - Obsah 10 milionů položek pro edici/ verzi Rhine (Rýn) Prezentace a reprezentace národních i evropských kulturních hodnot, kterými disponují všechny evropské země (tedy jejich účast a zapojení v Europeaně) Prezentace všech kulturních oblastí a všech typů digitálního obsahu

4 Strategie získávání digitálního obsahu
Propagování a podpora agregátorů digitálního obsahu Spolupráce mezi Europeanou a projekty, které na Europeanu navazují, nebo ji doplňují Plán získávání nového digitálního obsahu - Content Acquisition Plan - zajišťuje rovnoměrnou prezentaci všech evropských zemí a typů digitálního obsahu Vytvoření a zavedení vhodných „témat“, které budou odpovídat digitálnímu obsahu, který bude k dispozici K nahlédnutí:

5 Aktivity směrem k agregátorům
Rada poskytovatelů digitálního obsahu a agregátorů (CCPA) Společné setkání agregátorů – 21/4/2010 Leuven Průzkum - Aggregator Survey - výstup - Příručka - Aggregator Handbook Organizační role Obchodní role Technická a provozní role Komunikační role Školení Europeana Content Checker Identifikace potenciálních nových agregátorů

6 EuropeanaLocal v Europeaně
Příspěvek k naplnění cílů verze Rýn – připraven Implementační plán Cíl: 3 + miliony položek, kterými disponuje Europeana Local – poskytnout do léta 2010 (Rhine release) Lepší reprezentace a prezentace regionálního a místního digitálního obsahu v Europeaně

7 Plánovaný technický rozvoj (1)
Krátkodobý cíl (Rýn, léto 2010): Spustit robustní servis s vylepšenými funkcionalitami – zejména rozšíření možností vyhledávání a prohlížení – k dispozici minimálně 10 mil. Digitálních objektů Charakteristika: Zlepšené vyhledávání, prohlížení a personalizace Doplnění nových prvků vyhledávání založených na formulaci „co, kdy, kde“ Rozvoj API infrastruktury pro snadné vkládání funkcionalit Europeany do aplikací, které jsou používány třetími stranami (jinými subjekty) Spuštění Europeana search API Mobilní prohlížeč – prohlížení portálu Europeana Masivní a strukturovatelná infrastruktura pro příjem metadat a jejich obohacování/zušlechtění

8 Plánovaný technický rozvoj (2)
Dlouhodobé cíle (Dunaj, jaro 2011): Více dostupného digitálního obsahu, nové funkcionality a služby, které vzejdou ze současných i budoucích výzkumných a vývojových aktivit, jako např.: Charakteristika: Multilingualní and semantické vyhledávání a prohlížení Nové API pro individuální funkcionality Europeany (např. používání časové přímky) Přidání obsahu generovaného samotnými uživateli User-Generated Content) Nové služby: nástroje pro anotace a komentáře, e-knihy na objednávku, vyhledávání a lokace objektů pomocí časoprostorových prvků apod. Europeana bude pokračovat v rozvoji a růstu, který bude založen na mezinárodní spolupráci a technologickém dohledu

9 Data Model Do verze Rýn bude využíván: Europeana Semantic Elements V3.2 (ESE) & normalizace podle existujících a aktuálních směrnic ( Ve vývoji: Europeana Data Model (EDM) – bude aplikován pro verzi Dunaj

10

11 Vývoj SW a služeb EuropeanaLabs.eu – umožňuje partnerům a projektům: Testovat kódování a nové funkcionality, které jsou výstupy dalších fází projektu Vytvářet a vyvíjet inovace a doplňkové funkcionality a rysy, které přispějí k úspěšnosti Europeany Využívat zdrojový kód Europeany a reprezentativní soubory dat, aby bylo možné provádět nezávislé testování a experimentování s novými aplikacemi URL: Europeana.eu zdrojový kód podléhá European Union Public Licence [EUPL] open source license Europeana sama velmi podporuje vývoj a využívání Open Source služeb a nástrojů, které nabízejí EuropeanaLabs!!

12 Klíčové záležitosti - IPR
Europeana Licensing Framework Data Provider Agreeement: pro jednotlivé instituce, které budou poskytovat metadata Data Aggregator Agreement: pro organizace, které budou agregovat data od řady různých poskytovatelů digitálního obsahu Public Domain Charter: Veškeré materiály, které nepodléhají autorským právům a jsou volně přístupné by měly být poskytovány v tomto modu

13 Komunikace Europeana RSS feeds: Europeana plenární zasedání: října 2010

14 Skupina projektů kolem Europeany

15 Analýza obsahu– 1 82% obsahu Europeany pochází ze 4 zemí

16 Content Analysis – 2 70% obsahu pochází od 4 poskytovatelů

17 Content Analysis – 3 77.5% obsahu je klasifikováno jako ‘image’ – obrazový materiál

18 Technická spolupráce- nástroj Content Checker
Aktualizovaná technická dokumentace: Europeana Semantic Elements Specifications v3.2.1 Metadata & Normalisation Guidelines v1.2 Europeana Semantic Elements v3.2 XML Schema About Europeana Semantic Elements v3.2 XML Schema Europeana Content Checker

19 The Council of Content Providers and Aggregators
- Z pohledu poskytovatelů obsahu ovlivňuje rozhodování EDL Foundation a poskytuje jí informace v oblasti strategií a politik Je pan-evropským fórem, kde mohou být reflektovány názory a postoje poskytovatelů (od velkých agregátorů až po individuální poskytovatele) Reprezentuje muzea, knihovny, archivy, audio-vizuální sektor napříč všemi státy EU Každoroční velké setkání členů CCPA + další operativní jednání Rada může navrhovat vytváření pracovních skupin, které budou projednávat záležitosti obecného zájmu. - Členové Rady by měli mít významnou roli při komunikaci s národními a doménovými sítěmi - přínos a hodnota poskytování obsahu pro Europeanu Europeana.

20 Přínosy a hodnoty: - Zlepšování zkušeností uživatelů integrováním různých typů obsahu - Obohacování obsahu souběžným zobrazováním a doplněním souvisejícími materiály z jiných zemí, domén apod. - Přenos znalostí a zkušeností mezi různými institucemi, doménami a zeměmi - Sdílení dobré praxe a společných standardů - Členové jsou součástí vysoce ceněného a zviditelňovaného portálu, který je součástí evropských strategií a politik a dostává se mu velké pozornosti Demostrace významu a relevance kulturního a technického dědictví a bohatství institucí novým, nastupujícím generacím


Stáhnout ppt "Europeana - aktuální stav a milníky Ivana Haladová"

Podobné prezentace


Reklamy Google