Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Několik poznámek k typologii a terapii patologických hráčů z psychodynamického pohledu MUDr.Petr Zahradník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Několik poznámek k typologii a terapii patologických hráčů z psychodynamického pohledu MUDr.Petr Zahradník."— Transkript prezentace:

1 Několik poznámek k typologii a terapii patologických hráčů z psychodynamického pohledu MUDr.Petr Zahradník

2 •Freudův výklad patologického hráčství •Dostojevskij a otcovražda (1928) – hráčství jako pokus o sebepotrestání za zakázaná oidipská přání (u Dostojevského nejprve epileptické záchvaty jako nevědomá identifikace s „mrtvým“ otcem, po jeho smrti hazardní chování) •byl schopen psát po masivních prohrách – ulehčil svému pocitu viny

3 •Self-psychologické výklady •hazard jako pokus o řešení narcistické krize v situaci, kdy selhávají přiměřenější prostředky narcistického importu •masivní rozpor mezi ego-ideálem a self reprezentací není řešitelný adekvátnějšími prostředky (profesní či finanční úspěch, využití specifického talentu atd.)

4 Hazardní hráčství jako -pokus sladit self-reprezentaci s ego ideálem při absenci jiných prostředků -stimulační chování při selhávání narcistického importu -snahu obejít období latence -dosycení vlastní grandiozity soubojem s neporazitelným protivníkem – osudem -symbolický pokus o reparaci ztrát v rané anamnéze hráče

5 •Pokus o typologii hráčů •Hráči na automatech •přítomno „soupeření s osudem“ – hra založena na náhodě, jindy pokus o systém – od jednoduchých pokusů po „souboj s tvůrci softwaru“

6 •Hráči rulety •pokus uspokojit nároky grandiosního self nejen výhrou, ale rovněž kontaktem s idealizovaným prostředím high society (přítomnost celebrit, interiéry kasin) •náhodní víkendoví hráči vs „systematici“ •„narcismus malých rozdílů“, hranice ale nejsou zcela neprostupné

7 •Sázkaři •různorodá skupina •„sportovní experti“ – u kursových sázek je soupeřem bookmaker •náhodné sázení – odpovídá systému hry na automatech •rekreační sázkaři – nevykazují znaky závislosti •kondenzace ego-ideálu všech skupin do podoby „profesionálního hráče“

8 •Důsledky •finanční kolaps obdobného průběhu •iniciální výhry následovány prohrami •půjčky v rodině, mimo rodinu •u sázkařů nabídky na zhodnocení financí známým vhodnou investicí •bankovní a nebankovní sektor s rostoucími úroky •osobní insolvence, rezignace na pokusy o splácení

9 •Obtíže v léčbě gamblerů •ze strany pacientů •- nedostatečná motivace (objednávání druhou osobou, odkaz gamblingu do minulosti, méně bagatelizace prohraných částek) •-ukončení hráčského chování nevede – narozdíl od alkoholových závislých – k okamžité úlevě a gratifikaci – přetrvávající fantazie o výhře jako jediném možném řešení situace tam, kde dluhy masivně přesahují finanční možnosti hráče

10 •výraznější osobnostní stigmatizace (narcismus „bezohledného typu“) •přenos pacienta spíše zrcadlící, se snahou vlákat do rivalizujícího protipřenosu i terapeuta (znalosti reálií, poloha „sportovního experta“ u sázkařů apod. – terapeut by měl v představě pacienta doložit svou kompetenci k léčbě)

11 •„jádroví hráči“ - symptomatika je ego- syntonní – pacienti akcentují hravost a soutěživost jako součást svého já, nepociťují nutnost ji léčit

12 •Obtíže ze strany terapeutů •hostilní protipřenos – provokován narcismem pacientů, jejich nízkou motivací, malou otevřeností •pocity beznaděje – obranou mohou být omnipotentní fantazie o záchraně hráče, překračování terapeutických hranic, pseudopedagogický přístup, odmítání pacientů

13 •beznaděj má projektivně-identifikační povahu, odpovídá beznaději hráče, kterou vkládá do nás •malá úspěšnost v léčbě je atakem na náš profesionální narcismus •nemáme k dispozici prostředky kontroly hráčské abstinence a setrváváme v nejistotě

14 •Predikce úspěšnosti v léčbě •obtížná, úspěšnost celkově nevysoká •míra osobnostní stigmatizace •zachované přiměřené zázemí •před hráčským obdobím předcházelo období kreativity a alespoň částečných životních úspěchů, na které lze navázat (možnost revitalizace narcistických self- objektů) •míra zadlužení

15 •patologické hráčství jako projev konfliktu mezi kreativitou a destruktivitou

16 •Literatura •1. Freud S. Dostojevský a otcovražda. Sebrané spisy: spisy z let 1925-1931. Psychoanalytické nakladatelství J.Kocourek. Praha. 2007: 462 s. •2. Kernberg O. Aggression in Personality Disorders and Perversions. Yale University Press. New Haven. 1992; 326 s. •3. Chassegeut-Smirgelová J. Kreativita a perverze. Portál. Praha. 2001: 199 s

17 •Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Několik poznámek k typologii a terapii patologických hráčů z psychodynamického pohledu MUDr.Petr Zahradník."

Podobné prezentace


Reklamy Google