Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sexuální výchova dětí Co, kdy a jak... Biblický pohled, vedení k čistotě...

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sexuální výchova dětí Co, kdy a jak... Biblický pohled, vedení k čistotě..."— Transkript prezentace:

1 Sexuální výchova dětí Co, kdy a jak... Biblický pohled, vedení k čistotě...

2 RODIČE – JEJICH POHLED NA SEX A JEJICH SEXUÁLNÍ ŽIVOT

3 • S EXUALITA JE SOUČÁSTÍ DOBRÉHO STVOŘENÍ • S EX AŽ PO SVATBĚ • L IDSKÁ DŮSTOJNOST A NAHOTA • S EXUALITA PORUŠENÁ HŘÍCHEM – smilstvo – incest – cizoložství – homosexualita – bestialita – onanie, masturbace? – pornografie

4 RODIČE – JEJICH POHLED NA SEX A JEJICH SEXUÁLNÍ ŽIVOT • S EXUALITA JE SOUČÁSTÍ DOBRÉHO STVOŘENÍ • S EX AŽ PO SVATBĚ • L IDSKÁ DŮSTOJNOST A NAHOTA • S EXUALITA PORUŠENÁ HŘÍCHEM • E ROTICKÁ POEZIE • K RISTUS A CÍRKEV // MUŽ A ŽENA • M UŽ VLÁDNE TĚLEM ŽENY - Ž ENA VLÁDNE TĚLEM MUŽE

5 D ĚDICTVÍ : • jak se rodiče vypořádávají s dědictvím po svých předcích • jaké dědictví rodiče přenechají svým dětem

6 Jaký je váš pohled na sexualitu a intimitu?

7 Jaké poselství v oblasti sexuality jste přijali od svých rodičů?

8 ¨ Jak se vytvářel pohled na sex každého z vás?

9 Jaký je tvůj pohled na sex? • Sex je povinnost. Sex je volba • Sex souvisí se závislostí. Sex je přirozený pud. • Sex je zraňující. Sex je naplňující,uzdravující. • Sex je podmínka pro přijetí lásky. Sex je vyjádřením lásky. • Sex je tajný. Sex je soukromý. • Sex vyjadřuje zneužití. Sex vyjadřuje úctu. • Sex má užitek jen pro jednoho. Sex je vzájemný. • Sex je nebezpečný. Sex je bezpečný. • Sex je vyjádřením moci nad někým. Sex je zplnomocněním. • Sex je zlý. Sex je dar od Boha.

10 Náměty pro sebe-reflexi • Jak jednáš s lidmi opačného pohlaví? • Jak reaguješ, když se začne mluvit o sexu? • Jak zvládáš různé lechtivé vtipy, jak na ně reaguješ? • Jak se předvádíš před opačným pohlavím v soukromí či veřejně? • Jak se chováš ke své manželce, manželovi? • Na co se díváš v televizi, na internetu? • Jaké máš komentáře k různým „postelovým“ scénám?

11

12 Deut. 6:5-9 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

13 Je naše zodpovědnost děti • vychovávat, • vyučovat, • předávat jim víru, správné jednání, • budovat jejich charakter

14 PŘEDÁVÁNÍ Způsob – jak máme předávat? • R ODIČE HOVOŘÍ CÍLENĚ • R ODIČE ODPOVÍDAJÍ NA ZVĚDAVÉ OTÁZKY • O BA RODIČE MAJÍ ODPOVĚDNOST • Z AČÍT VČAS • S OHLEDEM NA INDIVIDUÁLNÍ OSOBNOST

15 „Sex až po svatbě!!!!!!!!“ „Vezmi si věřícího!!!!!!!!“

16 Veďte děti k tomu, aby žili čistě ve svých životech

17 Jako rodiče máme největší vliv na to,  jak se vyvíjí pohled našich dětí na intimitu a sexualitu  jak se vyvíjí jejich vlastní sexualita

18 když o intimitě nebudeme mluvit s dětmi my jako rodiče, bude s nimi mluvit někdo jiný, ale často se • špatnými důrazy, • nevhodným načasováním, • v nevhodném kontextu

19 Od koho a jak jste se poprvé dozvěděli o pohlavním styku? • Od vrstevníků • Ve škole • Od rodičů • Z knížek • Při prvním pohlavním styku • Od starších sourozenců

20

21 Jaké jsou podle vás nejvýhodnější formy sexuálního vzdělávání • Rozhovor v soukromí • Literatura • Škola • Rodinná diskuse • Přátelé • Filmy s hvězdičkou

22

23 Jak děti učit o intimitě a sexu? Modelování rodičů nejmocnější způsob jakým se naše děti od nás učí

24 modelování • Jak jednáš s lidmi opačného pohlaví? • Jak reaguješ, když se začne mluvit o sexu? • Jak zvládáš různé lechtivé vtipy, jak na ně reaguješ? • Jak se předvádíš před opačným pohlavím v soukromí či veřejně? • Jak se chováš ke své manželce, manželovi? • Na co se díváš v televizi, na internetu? • Jaké máš komentáře k různým „postelovým“ scénám?

25 Jak s dětmi mluvit o intimitě a sexu? • Stud? Rozpaky? Obavy? • Vyřešte si nejdříve svoje postoje k sexu • Buďte pozitivní • Sex je Božím darem do manželství • Soukromé, intimní prostředí • !!!Pozor když vaše vlastní postoje nejsou čisté!!!

26 Jak s dětmi mluvit o intimitě a sexu? Odhadněte načasování

27 Jak s dětmi mluvit o intimitě a sexu? Buďte dostupnými a otevřenými

28 Jak s dětmi mluvit o intimitě a sexu? Plánujte některé rozhovory

29 Jak s dětmi mluvit o intimitě a sexu? Biblické příběhy mohou být úžasnou inspirací.

30 Jak s dětmi mluvit o intimitě a sexu? Věkově přiměřenými fakty o sexu Nejjednodušší proces v sexuální výchově

31 Co v kterých věkových obdobích sdělovat dětem 0-3 roky Děti učíme nazývat jednotlivé části těla včetně genitálií, přirození. Tím děti učíme, že všechny části jejich těla jsou dobré, mají jména.

32 Co v kterých věkových obdobích sdělovat dětem 3-5 let  Děti by měli znát nejen přezdívky a dětské výrazy pro přirození, ale i jména penis, vagina. Postupně se seznamují i s hanlivými výrazy a je dobrým znamením když se vás přijdou samy zeptat, co znamená …..  Seznámení se základními fakty o lidské reprodukci, o tom, jak roste miminko v bříšku maminky, jak maminky rodí.  Zkoumání rozdílů mezi holčičkami a kluky.  Genitálie a přirození jsou soukromou záležitostí.  Hranice a řeč doteků. Odstupňované soukromí.

33 Co v kterých věkových obdobích sdělovat dětem 6-8 let  Fakta o sexu  Tělesné změny skrze které se dítě proměňuje v ženu či muže  Pohlavní styk z biblického pohledu, pokud možno dříve než se dozví od spolužáků  7-8 let plození dětí zahrnuje sociální vztah mezi mužem a ženou (manželství), pohlavní styk, splynutí vajíčka a spermie

34 Co v kterých věkových obdobích sdělovat dětem 9-11 let  Učit je zodpovědnosti za jejich čistotu – fyzickou, emoční, duchovní  Učit je jak reagovat na příslušníky druhého pohlaví  U děvčat nejvyšší čas mluvit o menstruačním cyklu pozor na pozitivní hodnocení!!!!  Pomoci jim vypořádat se s negativními vtipy a pohledy na sex, či naopak s jeho glorifikací a zbožňováním. Těhotenství, přenosné nemoci, morální volby.

35 Co v kterých věkových obdobích sdělovat dětem 12-14 let  Oslavit menstruaci!!!  Připravit děvčata na různorodost pocitů, emocí, frustrací, bolestí kolem dospívání  Sexuální vzrušení, masturbace  V tomto období není příjemné mluvit o sexu ani pro děti, ani pro rodiče a je to téměř nemožné, pokud už dříve neproběhly nějaké hovory  Nestačí jim podstrčit knihu

36 Co v kterých věkových obdobích sdělovat dětem 14-19 let  Masturbace - vysoce kontroverzní předmět  Píseň písní 2:7  Mnoho studu, zhnusení, zmatku, sebe-odsuzování,  Často spojená s představivostí, pornografií  Může se rozvíjet závislé chování  přátelství - homosexuální chování

37 Co v kterých věkových obdobích sdělovat dětem V období před svatbou  Rodinná selhání a hříchy v oblasti sexuality (nevěra, rozvod, pornografie, sexuální deviace, homosexualita…)  PPR  antikoncepce

38 Prevence sexuálního zneužití – co děti učit a jak je vychovávat Hlas • mohu v určitých situacích říci i dospělému NE, • mohu a mám věřit svým pocitům a vyjádřit je slovně • tajemství - existují dobrá tajemství, o kterých je dobře mlčet, ale jsou i špatná tajemství která mohu prozradit když se mi nelíbí • mohu volat o pomoc • mohu mluvit o tom, když si myslím, že někdo lže, něco jiného říká a něco jiného dělá

39 Prevence sexuálního zneužití – co děti učit a jak je vychovávat Vztah • rozlišuji vztahy dobré a špatné, lidi bezpečné a ty, kterých se bojím • mohu se bránit a někdy i neposlouchat dospělého, kterého se bojím • není dobré zůstat se svými těžkými tajemstvími sám, ale najít někoho bezpečného a mluvit o nich • mohu více důvěřovat svým pocitům než přesvědčování a tvrzení dospělého, kterého se bojím

40 Prevence sexuálního zneužití – co děti učit a jak je vychovávat Správcovství, delegovaná moc • moje tělo patří mně, dostal jsem ho od Pána Boha a mám právo i povinnost ho bránit • dotýkání - existují špatné a dobré doteky, které se učím rozlišovat podle vlastních pocitů a podle vědomostí • mohu odmítnout jakékoliv doteky, pokud se mi nelíbí a cítím ohrožení • musím hledat pomoc a bezpečí v případě ohrožení, jít za někým, zatelefonovat…


Stáhnout ppt "Sexuální výchova dětí Co, kdy a jak... Biblický pohled, vedení k čistotě..."

Podobné prezentace


Reklamy Google