Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.aura.cz Nové trendy: Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO s využitím eOTD Ing. Zdeněk Buřival výkonný ředitel AURA, s.r.o., Úvoz 499/56, 602 00.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.aura.cz Nové trendy: Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO s využitím eOTD Ing. Zdeněk Buřival výkonný ředitel AURA, s.r.o., Úvoz 499/56, 602 00."— Transkript prezentace:

1 Nové trendy: Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO s využitím eOTD Ing. Zdeněk Buřival výkonný ředitel AURA, s.r.o., Úvoz 499/56, Brno, Česká republika Tel.: , Fax: , Trenčín VI. mezinárodní konference „CODISEM 2010“

2 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO •Mezinárodní systém kodifikace ve vojenství •Základní vlastnosti: –Klasifikace položek do skupin a tříd –Standardizované pojmenování položky –Popsání vlastností položky podle předepsaných identifikačních směrnic (FIIG – Federal Item Identification Guide) –Přiřazení jedinečného skladového čísla (NSN – NATO Stock Number) •Koncepce NCS a jeho propracovaná metodika jsou základem jeho dlouhodobého úspěšného používání nejen v zemích NATO (52 zemí) •Probíhá modernizace NCS s cílem zohlednění moderních principů kodifikace, nových technologií a nových standardů ISO 8000 a ISO pro zpracování a výměnu dat Kodifikační systém NATO 2

3 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO Často neúplná data Potenciální duplicity Vyžaduje to spoustu času Dodám to, co mám, a není to důvěrné... Zašlete prosím data? (požadované vlastnosti produktu ) Vybrané části technické dokumentace Nedostatky stávající kodifikace Nakupující - žadatel o data Dodavatel - poskytovatel dat Důvěrná dokumentace Nekompletní data, různé formáty dat 3

4 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO •eOTD = ECCMA Open Technical Dictionary –Otevřený datový slovník kodifikačních pojmů –Zastřešeno mezinárodní asociací ECCMA –Založeno na Kodifikačním systému NATO (NCS). –Umožňuje moderní kodifikaci založenou na standardech –Zaimplementovány všechny číselníky z NCS nutné k popisu vlastností výrobku, čímž je zajištěna kompatibilita s NCS –Možnosti širokého využití eOTD nejen ve vojenské, ale i v komerční oblasti, jsou dány tím, že je tento slovník vytvořen na základě mezinárodních norem ISO a ISO •Smart STEP Codification (SSC) –Automatizace kodifikace s využitím stávajících dat v PDM, ERP... –Umožňuje ověřování eOTD v praxi •Cataloging at Source –Katalogizace u zdroje dat Řešení postavené na eOTD 4

5 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO •Electronic Commerce Code Management Association •Internetové stránky •Mezinárodní členská asociace komerčních firem a státních organizací zahrnující tisíce expertů z celého světa •Založena v dubnu 1999 •Poskytuje zázemí pro spolupráci všech členů •Umožňuje vznik globálních otevřených standardizovaných datových slovníků použitých pro jednoznačný zápis informací a jejich přenos z jednoho počítačového systému do druhého bez ztráty významu MISE ECCMA: Zvýšit kvalitu a snížit cenu popisných dat o jednotlivcích, organizacích, zboží a službách pomocí vývoje a propagace mezinárodních standardů pro kvalitu dat. Mezinárodní organizace ECCMA 5

6 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO Associate Membership •organizace uvedena v adresáři členů ECCMA •pravidelné zasílání ECCMA Newsletter •slevy na kurzy, konference a certifikace •přístup do eOTD klasifikačních tabulek (UNSPSC, CPV, FSC) •roční poplatek 350 USD Full Membership •navíc přístup do eIGR, eGOR, eOTD (ke stažení) •podpora zavedení nových pojmů do eOTD •roční poplatek USD Charter Membership •navíc podpora zavedení nových pojmů do eOTD •distribuovaný ECCMA server s eIGR, eGOR, eSAC, eOTD •roční poplatek USD Typy členství v ECCMA 6

7 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO - nternational rganization for tandardization ISO - International Organization for Standardization •zahrnuje 156 států, 192 technických komisí, technických skupin, doménových expertů •centrální sídlo v Ženevě (150 zaměstnanců) •oblast zpracování dat řeší ISO TC 184/SC4 (k omise: Industrial automation systems and integration, skupina: Industrial data) –komise se podílí na vývoji norem ISO 8000 a ISO –AURA je členem této komise od roku 2008 •ISO 8000 –Popis standardizované výměny dat mezi různými subjekty a definice principů, požadavků, procesů a řídicích postupů pro zajištění kvality kodifikačních dat •ISO –Specifikace standardu pro technologii popisování objektů, pomocí které se provádí tvorba, údržba, prezentace a vzájemná výměna katalogizačních dat (Master Data) Standardy ISO pro oblast kvality dat 7

8 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO ISO/TS Master data: Exchange of characteristic data •Part 1: Overview and fundamental principles, Part 2: Vocabulary •Part 100: Master data: Overview •Part 102: Vocabulary •Part 110: Syntax, semantic encoding, and conformance to data specification •Part 120: Provenance •Part 130: Accuracy •Part 140: Completeness ISO/TS Open technical dictionaries and their application to master data •Part 10: Dictionary representation •Part 11: Guidelines for the formulation of terminology •Part 13: Identification of concepts and terminology •Part 14: Dictionary query interface •Part 20: Procedures for the maintenance of an open technical dictionary •Part 30: Identification guide representation •Part 35: Query for characteristic data •Part 40: Master data representation ISO/TS Exchange of characteristic data •Part 4: Basic entities and types •Part 5: Identification scheme •Part 6: Concept dictionary terminology reference model •Part 10: Characteristic data exchange format •Part 20: Concept dictionary resolution services •Part 31: Query for characteristic data Zveřejněné části ISO 8 Zveřejněné části jsou k dispozici k zakoupení.

9 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO Typy certifikací: •Quality Master Data Provider Certification (pro dodavatele a výrobce) - prověřuje schopnost organizace: –vytvářet a zpracovávat dotazy ve formátu eOTD-q-XML –zasílat data ve formátu eOTD-r-XML •Master Data Quality Manager Certification - prověřuje schopnost organizace: Certifikace na ISO –vytvářet a zpracovávat Identifikační směrnice ve formátu eOTD-i-XML –vytvářet a zpracovávat dotazy v OTD-q-XML –zpracovávat a zasílat data v eOTD-r-XML AURA nabízí: •uspořádání certifikačního semináře •vyškolení pracovníků •provedení samotné certifikace

10 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO Struktura eOTD 10 Klasifikace Identification Guides - šablony ISO Unit of measure - jednotka Qualifiers - kvalifikátor UNSPSC Currencies - měna • šroub metrický • těsnění pístové Class - název • materiál • tvar hlavy Property - vlastnost CPV CPC FSC/NSC • stříbro, měď • čtverec, hexagon Controlled value - hodnoty ISO ISO RDLs

11 Položka zkodifikovaná podle eOTD 11 Property ID Value Measure ID # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #1 Property term Value Measure term eOTD CLASS NAMEBOLT:MECHANICAL PRODUCT NUMBER NOMINAL THREAD DIAMETER 1.0INCHES WIDTH ACROSS FLATS 1.450INCHES WIDTH ACROSS CORNERS 1.653INCHES HEAD HEIGHT0.591INCHES COUNT PER PACK 10 PACK PRICE 0.80US DOLLAR Machine Bolt; Product Number: ; Nominal thread diameter: 1.0 inches; Width across flats: inches; Width across corners: inches; Head height: inches; Count per pack: 10; Pack price: $0.80 (M- Bolt;NTD1.0”;WAF1.45”;CPP10) eOTD Identifier Coded eOTD Identifiers Resolved Rendered

12 Obecné schéma kodifikace pomocí eOTD 12 Zákazník (žadatel o data) Dodavatel Sub- dodavatel eOTD-i-xml (seznam požadavků na data) ISO eOTD-q-xml (žádost o data)‏ ISO Sub-dotaz eOTD-q-xml Požadovaná data eOTD-r-xml eOTD-r-xml (odpověď)‏ ISO

13 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO Žádost o data (eOTD-q-XML) Odpověď - data (eOTD-r-XML) Subdotaz Automatizovaná kodifikace podle eOTD Query Manager MD Manager Master Data Catalog Subdodavatel 13 Nakupující - žadatel o data Dodavatel - poskytovatel dat Zaslání technické dokumentace není potřeba Výsledek: •Data jsou úplná (plně popisná identifikace) •Čas a náklady jsou minimalizovány

14 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO Kodifikační data jsou definována jako minimální počet vlastností požadovaných k jednoznačné identifikaci položky zásobování nebo konceptu položky. Dodavatel dodá technická data pro kodifikační účely v elektronickém formátu pro každou dodávanou položku v souladu s následujícím: a.Data budou v souladu s Identifikačními směrnicemi (Identification Guides) vyhovujícími standardu ISO b.Data budou zakódována s použitím identifikátorů konceptů definovaných v ECCMA Open Technical Dictionary (eOTD), otevřeným technickým slovníkem vyhovujícím ISO c.Data budou poskytnuta v eOTD-r-xml, formátu XML (Extensible Markup Language) kompatibilním s ISO publikovaném organizací ECCMA. d.Data budou certifikována jako ISO kompatibilní. Příklad znění budoucí kodifikační doložky 14

15 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO Výhody zavedení eOTD 15 •Výhody pro dodavatele –snížení nákladů na pořizování, udržování a výměnu dat –portabilita dat na mezinárodní úrovni –zlepšení efektivity logistických procesů –zajištění certifikace dat a procesů podle ISO –zviditelnění produktů díky jejich standardizovanému popisu –získání náskoku před konkurencí •Výhody pro státní sféru –zásadní zvýšení kvality katalogizovaných dat –automatizace kodifikačního procesu –umožnění katalogizace u zdroje dat –snadná komunikace a výměna dat s komerční sférou

16 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO ECCMA zveřejnila webové aplikace:  ECCMA ImplArea – základní portál, především pro školicí účely  eIGR – ECCMA Identification Guide Registry – registr identifikačních směrnic  eCLR – ECCMA Classification Registry – registr pro novou klasifikaci  eGOR – ECCMA Global Organization Registry – registr organizací (široké zastoupení českých a slovenských firem) ECCMA založila pracovní skupinu „eOTD Implementers Group“  skupina řízená autorem ISO 8000 a ISO 22745, panem Geraldem Radackem  vytvoření skupiny iniciovala AURA při jednání s ECCMA v USA  probíhají pravidelné telekonference s mezinárodní účastí (mj. DLIS – hlavní kodifikační autorita v USA)  aktivní účast AURY – 3 zástupci reprezentující ČR a SR Novinky ECCMA v roce

17 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO Vize kodifikace v ČR a SR do roku Významní výrobci a dodavatelé v ČR a na Slovensku •jsou certifikování podle ISO •mají kvalitní databázi dat o dodávaných produktech •mají systém pro automatické poskytování dat v eOTD-XML •jsou vzorem pro nadnárodní společnosti zavádějící eOTD Kodifikační úřady v ČR a na Slovensku •je zavedená kodifikační doložka o povinném poskytování dat ve formátu ISO •většina kodifikovaných položek je popsána plně popisnou identifikací •je zaveden systém na automatizované žádosti a zpracování kodifikačních dat od dodavatelů, výrobců a agentur podle ISO 8000

18 Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO Výzva ke spolupráci 18 Ovlivňování dalšího rozvoje eOTD •Revize identifikačních směrnic (seznamu typických vlastností vztahující se k určité třídě (názvu)) – účast v asociacích •Propojení technických dat z ERP/PDM systémů s eOTD Ovlivňování uživatelského rozhraní aplikace MCC Industry •Zapojení do pilotního projektu Zpracování dat s využitím eOTD •Převod stávajících dat do formátu podle ISO •Nastavení procesů pro poskytování dat podle ISO 8000

19 Děkuji za pozornost AURA, s.r.o., Úvoz 499/56, Brno, Česká republika Tel.: , fax: ,


Stáhnout ppt "Www.aura.cz Nové trendy: Nové trendy: kodifikace dle standardů ISO s využitím eOTD Ing. Zdeněk Buřival výkonný ředitel AURA, s.r.o., Úvoz 499/56, 602 00."

Podobné prezentace


Reklamy Google