Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti KATALOGIZACE MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE VI. CODISEM SVK, 11. až 12. května 2010Adam.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti KATALOGIZACE MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE VI. CODISEM SVK, 11. až 12. května 2010Adam."— Transkript prezentace:

1 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti KATALOGIZACE MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE VI. CODISEM SVK, 11. až 12. května 2010Adam PUSTĚJOVSKÝ, OKM Úř OSK SOJ

2 OKM Úř OSK SOJ Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 2 odbor obranné standardizace odbor strategie státního ověřování jakosti Ředitel Úřadu oddělení mimoresortních vtahů katalogizace oddělení řízení jednotného systému katalogizace odbor katalogizace majetku odbor státního ověřování jakosti letecké techniky (Vodochody) odbor státního ověřování jakosti zbraní, munice, výstroje a spec. materiálu (Brno) odbor státního ověřování jakosti pozemní techniky (Ostrava) odbor státního ověřování jakosti telekomunikační techniky (Pardubice) Náměstek MO pro vyzbrojování

3 LEGISLATIVA Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Katalogizace majetku je v ČR upravena:  zákonem č. 309/2000 Sb.  vyhláškou MO č. 5/2001 Sb.  vyhláškou MO č. 274/2006 Sb. Katalogizace majetku v působnosti resortu MO je dále upravena:  RMO č. 25/2004 Věstníku ve znění RMO č. 35/2009 Sb.  odbornými nařízeními ředitele Úř OSK SOJ:  KAT–1 – ON ke katalogizaci majetku  KAT–2 – ON pro zadavatele VZ k zabezpečení katalogizace majetku v působnosti resortu MO  KAT–3 – ON pro SMU a MM ke katalogizaci majetku  KAT–4 – ON pro vyžadování, přidělování, distribuci a aktualizaci KČM v působnosti resortu MO 3

4 PŘEDMĚT KATALOGIZACE MAJETKU Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Předmětem katalogizace majetku v působnosti MO jsou všechny položky majetku bez ohledu na způsob jejich nabytí, které se evidují v účetní nebo doplňkové evidenci a které dosud nebyly katalogizovány. Výjimku tvoří položky majetku, které se pořizují ze zvláštních rozpočtových prostředků VZ. 4 ne ano KATALOGIZACE VÝROBEK SLUŽBA, AKTIVITA, ČINNOST V ČR je položka majetku katalogizovaná, má-li přiděleno KČM a současně NSN.

5 Subjekty participující na katalogizaci majetku Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 5 SMU/MAJETKOVÝ MANAŽER •logistik stanovující koncept a vyžadovaný typ položky majetku, posuzuje mimo jiné specifikace veřejných zakázek AKVIZIČNÍ PRACOVIŠTĚ MO •zadavatel veřejné zakázky, smluvní strana MO v kupních smlouvách, žádá o katalogizaci, prosazuje KD NÁRODNÍ KODIFIKAČNÍ ÚŘAD - OKM Úř OSK SOJ •garant katalogizace na národní úrovni, vyžaduje katalogizaci v zahraničí, přiděluje NCAGE, atd. SPRÁVCE POLOŽKY – KATALOGIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ •Kodifikátor, podřízen majetkovému manažerovi, provádějící fyzické vložení, revizi a úpravu položky do Katalogu ISL VÝROBCE/DODAVATEL - SUBDODAVATEL KATALOGIZAČNÍ AGENTURA •soukromá firma certifikovaná Úř OSK SOJ ke zpracování návrhů katalogizačních dat pro položky majetku (SPÚK nepovinně, LNC povinně (5 na trhu v ČR)

6 FÁZE KATALOGIZACE MAJETKU Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 6 Příprava  Specifikace centrálního nákupu  Zadání veřejné zakázky  Smluvní dokument  Zpracování technických podmínek  Zpracování, doručení a kontrola SPÚK  Zpracování, doručení a kontrola LNC  Dopracování katalogizačních a logistických dat  Schválení návrhu katalogizačních dat  Zveřejnění výsledků katalogizace  Koncepty, chybové protokoly, datové analýzy, atd. Údržba a aktualizace Realizace

7 SPECIFIKACE Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 7 Správce: - vymezit předmět pořízení -zadáno parametricky Majetkový manažer - typ položky stávající, - typ položky požadovaný, - rozpad, NSC, atd. Doplnění specifikace Akviziční pracoviště MO ČR - definování předmětu katalogizace v KS - prosazení katalogizační doložky do KS Součinnost mezi MM a AP Posuzování specifikace Zpracování specifikace „Čtení“ specifikace Součinnost mezi Správcem a AP OKM Úř OSK SOJ - Stanovisko ke specifikacím VZ - Stanovisko k naplnění KD

8 Zadání VZ Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Zadavatel VZ (akviziční pracoviště resortu MO ČR) u dodavatele uplatňuje a dodavatel musí souhlasit s:  požadavkem na katalogizaci, nebyl-li majetek již katalogizován (NSN, KČM)  požadavkem na návrh sortimentu položek majetku nutných k zabezpečení provozu, údržby a oprav k dodávanému majetku  zapracováním katalogizačních dat do technických podmínek podle ČOS 051625 II. vydání, jsou-li tyto zpracovávány 8 Není možné požadovat ukončenou katalogizaci jako podmínku účasti ve výběrovém řízení !!!

9 Smluvní dokument Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 9 Text kupní či jiné smlouvy  Závazek katalogizace  Fakturační podmínky – součástí dokladů Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky  Stanovení předmětu katalogizace (rozsahu) Katalogizační doložka Aktuální verze katalogizační doložky platná pro daný kalendářní rok dostupná na www.okm.army.czwww.okm.army.cz

10 KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA 2010 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Dokument MS Word – příloha centrálních kupních a jiných smluv MO ČR  stanovení termínu dodání SPÚK  stanovení termínu dodání LNC  poskytnout na vyžádání potřebnou technickou dokumentaci  elektronická obrazová dokumentace pro položky majetku, jejichž katalogizace je vyžadována v zahraničí (LSA) Zpracování Souboru povinných údajů ke katalogizaci www.cz-katalog.czwww.aura.cz/mcrlnew 10

11 TYPY POLOŽEK MAJETKU Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 11 Položky zásobování „1” Vojenský materiál dle Vyhlášky Ministra obrany č. 274 ze dne 30. května 2006, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách;  předmět mezinárodní výměny dat  komerční materiál podle rozhodnutí MM Položky ostatní „0” nestandardní položky „4” položky nehmotného a nemovitého majetku „2” dočasné položky „9” položky fiktivní  položky majetku pouze pro vnitřní užití resortu MO ČR  nejsou předmětem mezinárodní výměny dat Položky migrované „3” Položky majetku migrované do Katalogu ISL ze starých projektů  migrované položky NEJSOU KATALOGIZOVANÉ i když mají KČM (nemají však NSN)

12 ZPŮSOB KATALOGIZACE MAJETKU Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 12

13 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 13

14 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 14

15 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 15

16 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 16

17 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 17

18 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 18

19 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 19

20 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 20

21 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 21

22 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 22

23 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 23

24 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 24

25 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 25

26 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 26

27 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 27

28 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 28

29 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 29

30 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 30

31 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 31

32 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 32

33 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 33


Stáhnout ppt "Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti KATALOGIZACE MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE VI. CODISEM SVK, 11. až 12. května 2010Adam."

Podobné prezentace


Reklamy Google