Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATALOGIZACE MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATALOGIZACE MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE"— Transkript prezentace:

1 KATALOGIZACE MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti KATALOGIZACE MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE Adam PUSTĚJOVSKÝ, OKM Úř OSK SOJ VI. CODISEM SVK, 11. až 12. května 2010

2 Náměstek MO pro vyzbrojování
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku OKM Úř OSK SOJ Náměstek MO pro vyzbrojování Ředitel Úřadu odbor obranné standardizace odbor katalogizace majetku odbor strategie státního ověřování jakosti oddělení řízení jednotného systému katalogizace oddělení mimoresortních vtahů katalogizace odbor státního ověřování jakosti letecké techniky (Vodochody) odbor státního ověřování jakosti zbraní, munice, výstroje a spec. materiálu (Brno) odbor státního ověřování jakosti pozemní techniky (Ostrava) odbor státního ověřování jakosti telekomunikační techniky (Pardubice) 2

3 LEGISLATIVA Katalogizace majetku je v ČR upravena:
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku LEGISLATIVA Katalogizace majetku je v ČR upravena: zákonem č. 309/2000 Sb. vyhláškou MO č. 5/2001 Sb. vyhláškou MO č. 274/2006 Sb. Katalogizace majetku v působnosti resortu MO je dále upravena: RMO č. 25/2004 Věstníku ve znění RMO č. 35/2009 Sb. odbornými nařízeními ředitele Úř OSK SOJ: KAT–1 – ON ke katalogizaci majetku KAT–2 – ON pro zadavatele VZ k zabezpečení katalogizace majetku v působnosti resortu MO KAT–3 – ON pro SMU a MM ke katalogizaci majetku KAT–4 – ON pro vyžadování, přidělování, distribuci a aktualizaci KČM v působnosti resortu MO 3

4 PŘEDMĚT KATALOGIZACE MAJETKU
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku PŘEDMĚT KATALOGIZACE MAJETKU Předmětem katalogizace majetku v působnosti MO jsou všechny položky majetku bez ohledu na způsob jejich nabytí, které se evidují v účetní nebo doplňkové evidenci a které dosud nebyly katalogizovány. Výjimku tvoří položky majetku, které se pořizují ze zvláštních rozpočtových prostředků VZ. V ČR je položka majetku katalogizovaná, má-li přiděleno KČM a současně NSN. KATALOGIZACE VÝROBEK SLUŽBA, AKTIVITA, ČINNOST ne ano 4

5 Subjekty participující na katalogizaci majetku
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Subjekty participující na katalogizaci majetku SMU/MAJETKOVÝ MANAŽER logistik stanovující koncept a vyžadovaný typ položky majetku, posuzuje mimo jiné specifikace veřejných zakázek KATALOGIZAČNÍ AGENTURA soukromá firma certifikovaná Úř OSK SOJ ke zpracování návrhů katalogizačních dat pro položky majetku (SPÚK nepovinně, LNC povinně (5 na trhu v ČR) AKVIZIČNÍ PRACOVIŠTĚ MO zadavatel veřejné zakázky, smluvní strana MO v kupních smlouvách, žádá o katalogizaci, prosazuje KD VÝROBCE/DODAVATEL - SUBDODAVATEL NÁRODNÍ KODIFIKAČNÍ ÚŘAD - OKM Úř OSK SOJ garant katalogizace na národní úrovni, vyžaduje katalogizaci v zahraničí, přiděluje NCAGE, atd. SPRÁVCE POLOŽKY – KATALOGIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ Kodifikátor, podřízen majetkovému manažerovi, provádějící fyzické vložení, revizi a úpravu položky do Katalogu ISL 5

6 FÁZE KATALOGIZACE MAJETKU
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku FÁZE KATALOGIZACE MAJETKU Specifikace centrálního nákupu Zadání veřejné zakázky Smluvní dokument Zpracování technických podmínek Příprava Realizace Zpracování, doručení a kontrola SPÚK Zpracování, doručení a kontrola LNC Dopracování katalogizačních a logistických dat Schválení návrhu katalogizačních dat Zveřejnění výsledků katalogizace Údržba a aktualizace Koncepty, chybové protokoly, datové analýzy, atd. 6

7 Součinnost mezi Správcem a AP
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku SPECIFIKACE Majetkový manažer - typ položky stávající, - typ položky požadovaný, - rozpad, NSC, atd. Správce: - vymezit předmět pořízení zadáno parametricky Zpracování specifikace Doplnění specifikace Součinnost mezi Správcem a AP Součinnost mezi MM a AP OKM Úř OSK SOJ - Stanovisko ke specifikacím VZ - Stanovisko k naplnění KD „Čtení“ specifikace Posuzování specifikace Akviziční pracoviště MO ČR definování předmětu katalogizace v KS prosazení katalogizační doložky do KS 7

8 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
Zadání VZ Zadavatel VZ (akviziční pracoviště resortu MO ČR) u dodavatele uplatňuje a dodavatel musí souhlasit s: požadavkem na katalogizaci, nebyl-li majetek již katalogizován (NSN, KČM) požadavkem na návrh sortimentu položek majetku nutných k zabezpečení provozu, údržby a oprav k dodávanému majetku zapracováním katalogizačních dat do technických podmínek podle ČOS II. vydání, jsou-li tyto zpracovávány Není možné požadovat ukončenou katalogizaci jako podmínku účasti ve výběrovém řízení !!! 8

9 Text kupní či jiné smlouvy
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Smluvní dokument Text kupní či jiné smlouvy Závazek katalogizace Fakturační podmínky – součástí dokladů Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky Stanovení předmětu katalogizace (rozsahu) Katalogizační doložka Aktuální verze katalogizační doložky platná pro daný kalendářní rok dostupná na 9

10 KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA 2010
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA 2010 Dokument MS Word – příloha centrálních kupních a jiných smluv MO ČR stanovení termínu dodání SPÚK stanovení termínu dodání LNC poskytnout na vyžádání potřebnou technickou dokumentaci elektronická obrazová dokumentace pro položky majetku, jejichž katalogizace je vyžadována v zahraničí (LSA) Zpracování Souboru povinných údajů ke katalogizaci 10

11 TYPY POLOŽEK MAJETKU Položky zásobování „1” Položky ostatní
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku TYPY POLOŽEK MAJETKU Položky zásobování „1” Vojenský materiál dle Vyhlášky Ministra obrany č. 274 ze dne 30. května 2006, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách; předmět mezinárodní výměny dat komerční materiál podle rozhodnutí MM Položky ostatní „0” nestandardní položky „4” položky nehmotného a nemovitého majetku „2” dočasné položky „9” položky fiktivní položky majetku pouze pro vnitřní užití resortu MO ČR nejsou předmětem mezinárodní výměny dat Položky migrované „3” Položky majetku migrované do Katalogu ISL ze starých projektů migrované položky NEJSOU KATALOGIZOVANÉ i když mají KČM (nemají však NSN) 11

12 ZPŮSOB KATALOGIZACE MAJETKU
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku ZPŮSOB KATALOGIZACE MAJETKU 12

13 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
13

14 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
14

15 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
15

16 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
16

17 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
17

18 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
18

19 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
19

20 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
20

21 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
21

22 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
22

23 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
23

24 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
24

25 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
25

26 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
26

27 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
27

28 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
28

29 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
29

30 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
30

31 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
31

32 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
32

33 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku
33


Stáhnout ppt "KATALOGIZACE MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google