Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pomoc dětem s Hepatitidou C v ústavních podmínkách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pomoc dětem s Hepatitidou C v ústavních podmínkách"— Transkript prezentace:

1 Pomoc dětem s Hepatitidou C v ústavních podmínkách
MVDr. Silvie Kubešová

2 Roche – portrét společnosti
Založena 1. října 1896 průmyslníkem Fritz Hoffmann-La Roche V současné době nejvýznamnějším světovým dodavatelem biotechnologií se svými inovativními produkty určenými pro včasnou detekci, prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění Je světovou jedničkou v oboru diagnostiky, dále předním dodavatelem léků pro onkologii, transplantační medicínu a virologii, úspěšně působí i v jiných lékařských oblastech jako je léčba autoimunitních onemocnění, zánětů, metabolických poruch a poruch centrálního nervového sytému Celosvětově zaměstnává přes lidí a ročně investuje do výzkumu a vývoje přibližně 9 miliard švýcarských franků Od roku 1992 působí úspěšně v České republice

3 Charakteristika činnosti v ČR
Podpora prevence, diagnostiky, léčby a edukace v problematice chronických virových hepatitid Profesionální týmy s pokrytím Moravy a Čech Specifické projekty zaměřené na prevenci a včasný záchyt onemocnění Zajištění odborné komunikace s léčebnými centry

4 Chronická virová hepatitida typu C charakteristika onemocnění
Nejvýznamnější virovou hepatitidou v současné době v ČR Značná část infikovaných nemá zpočátku obtíže – zdravotní důsledky neodhaleného a neléčeného onemocnění Převážně se šíří kontaktem s infikovanou krví, méně často pohlavním stykem, z matky na dítě během těhotenství či porodu V současné době neexistuje očkování proti hepatitidě typu C Celková léčba nejčastěji jeden rok

5 Chronická virová hepatitida typu C cesty přenosu
Pacienti se zvýšeným rizikem nákazy: Narkomani (experimentátoři) s parenterální aplikací drog (IVDU) – 70-90% nově vzniklých případů Příjemci krevních transfuzí a transplantátů před rokem 1992 (zejména hemofilici) Hemodialyzovaní pacienti Osoby operované před rokem často dostaly krevní transfuzi a neví o tom (totéž platí i pro ženy, které rodily před tímto datem) Tetovaní, piercing, akupunktura za nesterilních podmínek Výkon trestu odnětí svobody Osoby často střídající sexuální partnery

6 Proč zaměření na diagnostické a výchovné ústavy ?
Koncentrace mládeže s rizikovým chováním ve smyslu experimentování nebo užívání drog Možnost osvěty, diagnostiky a případné léčby pod profesionálním zdravotnickým a pedagogickým dohledem Snížení rizika šíření chronické virové hepatitidy C v zařízeních ústavního typu a veřejného zdraví Ochrana a edukace ostatních dětí a personálu ústavů

7 Návrh bezplatné nabídky společnosti Roche pro ústavy:
Zajištění zdarma orientačních anti-HCV testů Vytvoření harmonogramu vzdělávacího programu pro jednotlivá zařízení-přednášky pro děti i zaměstnance, osvěta Možnost okamžitého anonymního testování dětí i zaměstnanců anti-HCV testy přímo v zařízení Proškolení v testování pracovníků (zdravotníků), nebo zajištění anonymního testování dětí i zaměstnanců profesionálními pracovníky naší společnosti. Dále možnost testování anti-HCV testů v rámci vstupních, preventivních a výstupních zdravotních prohlídek u smluvního lékaře. Návaznost na případnou konfirmaci reaktivních testů a pomoc při zprostředkování případné léčby

8 Testování anti-HCV v ústavních podmínkách
Testy pro profesionální použití – minimálně střední odborné zdravotnické vzdělání (zdravotní sestra – ZS) Možnosti v případě, že není zdravotník v zařízení: V rámci odborného semináře – nasmlouvaná ZS (praktický lékař, přednášející lékař apod.) V rámci vstupní, periodické, příp. výstupní zdravotní prohlídky – spádový praktický lékař pro děti

9 Základní principy Princip respektu – možnost volby, respektována práva klientů Princip anonymity – evidence pouze pomocí kódů Princip aktuálnosti – řešení situací bez odkladu Princip individuálního přístupu

10 Příklad z praxe Výchovný ústav Střílky-první ústav, který využil naší bezplatné služby
Jednání zástupce společnosti s ředitelem a zdravotníkem Navrhnut speciální program dle možností a požadavků zařízení Termín konání Proškolen zdravotník, předány testy, přednáška na téma: Chronická hepatitída typu C Zajištěn profesionální přednášející prof. MUDr. Petr Husa,CSc., přednosta infekční kliniky FN Brno Cílová skupina děti let a zaměstnanci Dobrovolné testování / 24 dětí/ a /10 zaměstnanců/

11 Příklad z praxe Výchovný ústav Střílky-první ústav, který využil naší bezplatné služby
Předány materiály s danou tématikou 1 pozitivní dítě, které v současné době na vlastní žádost a žádost zákonných zástupců absolvuje léčbu Ústav požádal o další spolupráci v školním roce 2013/2014 a možnost informovat o nabídnutém programu společnosti i ostatní zařízení

12 Příklad z praxe další ústavy. které využily naší nabídky
Výchovný ústav Velké Meziříčí- testováno 25 dětí, 1 pozitivní Výchovný ústav Višnové – testovován0 15 dětí, 1 pozitivní, 8 zaměstnanců Výchovný ústav Janštejn – testováno 8 dětí,1 pozitivní, 8 zaměstnanců Výchovný ústav Ždár nad Sázavou – testováno 21 dětí, 2 zaměstnanci Výchovný ústav Moravský Krumlov – testováno 10 dětí

13 Kontakty Roche: MVDr. Silvie Kubešová – Morava + kraje Vysočina, Královehradecký a Pardubický Tel.: MUDr. Hana Markovová – Čechy Tel.:

14 Výchovný ústav Střílky
Preventivní a léčebný program HEPATITIDY C v ústavních podmínkách Zdravotní sestra Radka Konečná

15 O co usilujeme minimalizovat co do největší možné míry poškození a zdravotní důsledky způsobené konzumaci drog, nebo rizikový způsob života dětí, kteří jsou infikováni virem HEPATITIDY C a zároveň zajistit ochranu zdravých dětí a zaměstnanců v kolektivním ústavním prostředí. NABÍZÍME – dobrovolnost, anonymitu, možnost volby a aktuálnosti při řešení zdravotní dopadů, osvětu

16 Z čeho vycházíme Ze zkušenosti a spolupráce:
DŘÍVE - Hygienické stanice Kroměříž SOUČASNOST - Nízkoprahová centra Charita - K PLUS Kroměříž, K CENTRUM Kyjov. Vybrané nabízené služby společnosti Roche Praha Zdravotnické specializační středisko - Infekční ambulance FN Brno

17 Konkrétní příklady pomoci
Ambulantní léčba, která probíhá bez vyčlenění dítěte ze současného prostředí kmenového ústavu, nevyžadující hospitalizaci, nebo jen minimální v podobě detoxu do 10 dnů. Léčebný program přímo pro určitého spolupracujícího klienta Zajištění komunikace s rodinou , léčeným dítětem a zdravotnickým zařízením Nepřetržité informace, injekční aplikace léku a kontroly zdravotního stavu dítěte přímo v zařízení zaškoleným profesionálním zdravotníkem kmenového ústavu

18 Praxe V rámci preventivního zdravotního filtru v zařízení otestuje zdravotník dítě jednoduchým testem. Jedná se o odběr kapky krve z prstu, do které se přidá připravené sérum. Po 5-10 minutách dochází k reakci a samotnému vyhodnocení spojeném s informováním testované osoby. V případě negativního výsledku je osoba poučena o možnosti přetestování vzhledem k inkubační době nemoci. V případě pozitivity testu / prokázání viru Hepatitidy C v krvi/je osobě bezodkladně nabídnuta pomoc. Pokud osoba tuto pomoc přijme, zajistí zdravotník specializované zdravotnické zařízení, kde dochází k přetestování a navržení způsobu léčby. Podmínkou je abstinence drog a souhlas zákonného zástupce v případě, že se jedná o osobu mladší 18 let

19 Léčba hepatitídy v ústavních podmínkách
Vstupní pohovor na infekční ambulanci Kontrolní krevní testy Nasazení interferonu v injekční formě 1x týdně subkutálně + každodenní užívání léku ribavirin 1x měsíčně kontrola na infekční ambulanci, spojená s konzultací lékaře po dobu 1 roku.

20 závěr Současný stav institucionální péče o ohrožené děti nabízí jistý nadstandard, v této léčbě hepatitidy C, která v běžných podmínkách jeho okolí, není dostatečně prezentována a řešena, důvodem je skutečnost, že se k dítěti nedostanou potřebné informace a rychlá odborná pomoc, která vede ve většině případů k celkovému vyléčení a zařazení do běžného života.


Stáhnout ppt "Pomoc dětem s Hepatitidou C v ústavních podmínkách"

Podobné prezentace


Reklamy Google