Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha dobrovolníků v zahraniční rozvojové pomoci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha dobrovolníků v zahraniční rozvojové pomoci"— Transkript prezentace:

1 Úloha dobrovolníků v zahraniční rozvojové pomoci
Ing. Vladislava Šplíchalová Jitka Jandusová NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

2 Úloha dobrovolníků v zahraniční rozvojové pomoci
Úvod Rok 2001 byl vyhlášen OSN Mezinárodním rokem dobrovolníků. K této příležitosti byly přijaty zásadní postoje k vývoji dobrovolnictví a úloh vlád v tomto procesu: Dobrovolnictví je jev, který je potřebné zahrnout do strategie rozvoje společnosti jako zdroje akviziční strategie Dobrovolnictví velmi přispěje k pomoci u nejzranitelnější části obyvatelstva (sociálně slabým, nezaměstnaným, postiženým starým lidem) NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN Úloha dobrovolníků v ZRP

3 Úloha dobrovolníků v ZRP
Vlády mohou napomáhat při budování infrastruktury dobrovolnické činnosti, která by měla podporovat národní i mezinárodní dobrovolnictví; Vlády mohou podporovat výzkum v oblasti dopadů dobrovolnictví na rozvoj národních ekonomik; Vlády by měly podporovat rozvoj dobrovolnictví tím, že vytvoří legislativní rámec, který pomůže odstranit politické a organizační bariery bránicí v zapojování více lidí do dobrovolnických aktivit v národním a celosvětovém měřítku. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN Úloha dobrovolníků v ZRP

4 Definice pojmů Dobročinnost Dárcovství Dobrovolná činnost
Dobrovolnictví Dobročinnost považujeme za jednu z důležitých občanských aktivit, které v našem západním světě mají“ bez ohledu na to zda jsme věřící, či nikoliv“ kořeny v  křesťanské morálce. Dárcovství jsou peněžité a nepeněžité dary určené na veřejně prospěšné účely. Dobrovolná činnost - každý z nás již někdy byl dobrovolníkem a pomáhal rodině, sousedům, kolemjdoucím, škole nebo sportovnímu klubu. Jde o občanskou výpomoc. Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané zpravidla bezplatně.Dobrovolník věnuje část svého času, energie a schopností ve prospěch činností,které jsou časově i obsahově vymezeny. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

5 Dobrovolnická činnost je prováděna jako:
nevýdělečná činnost po omezenou dobu na základě osobní motivace a pohnutek v rámci pevně sjednaných podmínek (kontraktu) Dobrovolník je: občan/osoba účastnící se dobrovolnických aktivit doma či v zahraničí, na základě svobodného rozhodnutí; podílí se na činnostech řešící problémy s cílem změnit společnost k lepšímu. Dobrovolník je aktivní v projektech, které přispívají k mezinárodnímu porozumění, posilují a budují mír, napomáhají ekonomickému a ekologickému rozvoji dané země, řeší multikulturní problémy, pomáhá dětem, mládeži, starým osobám, nemohoucím a uprchlíkům apod.; Dobrovolník je činný na základě dobrovolnického kontraktu s vysílající/přijímající organizací bez nároku na mzdu,na dobu určitou, přičemž vysílající nebo přijímající organizace má odpovědnost za zabezpečení stravování(diety) ubytování, kapesného, pojištění proti nemocím a úrazu apod. vyplývající ze statutu dobrovolníka. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

6 Zákon o dobrovolnické službě
V České republice byl v roce 2002 přijat Zákon o dobrovolnické službě (č. 198 z  ), který reagoval na rozvoj domácího a zahraničního dobrovolnictví realizovaného prostřednictvím občanského sektoru. Zákon vymezuje podmínky za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu organizovanou podle tohoto zákona.  NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

7 Dle tohoto zákona se rozumí dobrovolnickou službou činnost, při níž dobrovolník poskytuje:
Pomoc nezaměstnaným, sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin a dalším skupinám; Pomoc při přírodních, ekologických a humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí; Pomoc při uskutečňování rozvojových programů v rámci operací, programů a projektů mezinárodních organizací včetně mezinárodních nevládních organizací. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

8 Dobrovolníkem dle tohoto zákona může být fyzická osoba:
Starší 15 let jde-li o výkon dobrovolnické služby na území ČR; Starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí; Státní podpora práce dobrovolníků v zahraničí Stát si uvědomuje, že dobrovolnictví je výrazem občanské angažovanosti na osudu země, politického společenství, světa a společných hodnot. Proč stát podporuje působení dobrovolníků v zahraničí: Podpora dotváření obrazu ČR ve světě, coby země vyznávající ideje humanismu a mezinárodní solidarity; Dobrovolníci jsou přínosem pro rozvoj bilaterálních a multilaterálních politickoekonomické vztahů ČR; Podporují obraz  ČR jako dárcovské země a posilují lidské kapacity pro poskytování zahraniční pomoci a rozvojové spolupráce; Doplňují chybějící kapacity státního a soukromého sektoru;Činnost dobrovolníků se odehrává mnohdy v zemích, kde nemá ČR zastoupení ani žádné jiné obchodní a politické kontakty; Zkušenosti dobrovolníků ze zahraničního působení přispívají v  dlouhodobé perspektivě k realizaci záměrů státu v oblasti posilování partnerství státního a občanského sektoru. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

9 Hlavní současné trendy v zahraničním dobrovolnictví
Ekologie Lidská práva Práva žen Prevence a léčba HIV/AIDS Prevence konfliktů, udržování míru Udržitelný rozvoj NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

10 Oblasti dobrovolnické činnosti v zahraničí
Humanitární pomoc a záchranné operace ČR v krizových oblastech Zahraniční rozvojová pomoc/spolupráce ČR Rozvojové programy a mírové mise OSN (Kontaktní místo dobrovolníků OSN) Mezinárodní mise organizované mezinárodními organizacemi (OBSE, EU, NATO) Dobrovolnické organizace v ČR a v zahraničí (INEX, EVS, Červený kříž, Lékaři bez hranic, Peace Corps, a další) NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

11 Základní předpoklady pro výkon činnosti dobrovolníka v zahraničí
dobrý zdravotní stav a odolnost proti stresům; ukončené vzdělání střední nebo vysokoškolské; znalost alespoň jednoho světového jazyka slovem a písmem a to dle země realizace dobrovolnického působení; odborná způsobilost (praxe,zkušenost z práce pro dobrovolnické organizace nebo z terénních misí zejména misí mezinárodních organizací; znalost práce na PC; řidičský průkaz. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

12 organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu;
respektovat národní zvyklosti dané země a schopnost diplomatického jednání a nevměšování se politických problémů dané země; schopnost práce v obtížných životních podmínkách a v podmínkách mezinárodního týmu; humanitární pohled na svět a vědomí solidarity. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

13 Co přináší dobrovolníkům práce v zahraničí
Obohacení o jazykové znalosti a kulturní hodnoty hostitelské země, zvyšuje povědomí o celkové situaci ve světě, dobrovolníci se stávají zprostředkovateli multikulturních diskusí, naučí se respektu vůči právu na jinakost a jiná náboženství; Nové osobní kontakty a přátelství, cenné aktuální informace o rozvojové zemi nebo krizové oblasti, využití informací pro další rozvojovou spolupráci; NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

14 Možnosti uplatnění občanů ČR v zahraničí:
Pobyt v zahraničí je současně další odbornou praxí, velmi žádanou ze strany mezinárodních organizací takz. field activities. Cenné zkušenosti z mezinárodních programů a z oblastí kde nemá ČR diplomatické zastoupení; Možnosti uplatnění občanů ČR v zahraničí: Prostřednictvím dobrovolnických organizací ve světě, nevládních a vládami podporovaných mezinárodních organizací a agentur, které se specializují na nábor, výběr, školení dobrovolníků pro vytčené záměry a cíle. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

15 K nejvýznamnějším mezinárodním a dobrovolnickým organizacím patří :
Program Dobrovolníci OSN (United Nations Volunteers); OBSE (Organization for Security and Co-operation in Europe); Peace Corps (Americké mírové sbory) založené v 60 letech presidentem USA; European Volunteer Service (EVS) realizuje dobrovolnické projekty Evropské komise; Červený kříž pro humanitární oblast; Lékaři bez hranic pro humanitární i rozvojovou spolupráci; Národní dobrovolnické agentury Program Dobrovolníci OSN (United Nations Volunteers) založený v roce 1970 Valným shromážděním OSN. V  Praze je Kontaktní místo UNV, Ročně působí dobrovolníků z celého světa v rozvojových zemích a v mírových misích OSN. Čeští dobrovolníci se od roku 1994 aktivně zapojují do těchto programů prostřednictvím Kontaktního místa UNV v Praze. viz další část presentace. Program je podporovaný MZV,ČR. OBSE (Organization for Security and Co-operation in Europe) zajišťuje mírové a demokratizační mise s účastí dobrovolníků z celého světa i z ČR v Evropě a ve státech bývalého SSSR. Nábor, výběr a logistické zabezpečení účasti českých dobrovolníků zabezpečovalo do roku 2001 Volonté Czech, o.p.s., nyní MZV,ČR. Národní dobrovolnické agentury využívající práce dobrovolníků, např.Agency for Personal Service Ovearseas APSO,Irsko, Australian Volunteers International, Austrálie,,German Development Service – DED, Německo, Skillshare International,VB, Voluntary services ovearseas, VB a další. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

16 Organizace v ČR vysílající dobrovolníky do zahraničí:
Humanitární a rozvojové organizace sdružené v Českém forum pro rozvojovou spolupráci FoRS (např.Inex, Adra, Volonté Czech, o.p.s., Člověk v tísni,Česká katolická charita, a další); Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN, Polytechna Consulting, a.s.; Národní kontaktní místo MZV ČR pro vysílání občanů do mezinárodních vládních organizací. Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN zabezpečuje pro občany ČR vstup do databáze OSN, přípravu, nábor, výběr a logistické zabezpečení krátkodobých nebo dlouhodobých pobytů převážně v nejméně rozvinutých zemích a krizových oblastech světa Národní kontaktní místo MZV ČR zabezpečuje uplatnění českých občanů v mezinárodních organizacích a mísích (OSN, OBSE, NATO a EU). Uplatnění zde nacházejí i občané mající zájem pracovat jako dobrovolník zejména prostřednictvím OBSE. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

17 Česká spolupráce s programem UNV – Dobrovolníci OSN
Partnerem ČR pro tento program je United Nations Volunteers, jedna z agencií OSN; Spolupráce ČR a UNV funguje od roku 1996; ČR podporuje tuto činnost v rámci dobrovolných příspěvků; Od roku 2000 funguje Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN, na základě Dohody o spolupráci s MZV ČR. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

18 Dobrovolník versus dobrovolník OSN
Shodné Osobní motivace a přesvědčení (ochota pomoci bližnímu, menšinám apod.); Kontrakt/smlouva s vysílající/přijímající org., většinou za podmínek organizace a dle zákona o dobrovolnické službě. Rozdílné Činnost, kterou dobrovolník v rámci OSN vykonává musí být podložena buď vzděláním, nebo dostatečnou praxí v daném oboru; Kontrakt/smlouva s UNV za standardních podmínek OSN. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

19 Kdo se může stát dobrovolníkem OSN?
Osoba starší 25 let, s ukončeným vzděláním; Občan ČR; Znalost cizích jazyků (slovem i písmem); 5 let praxe po ukončení studia; Dobrovolník za všech okolností dodržuje zákon, morální kodex a tradice obvyklé v hostitelské zemi a řídí se pracovními pokyny, které jsou v souladu s jeho misí. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

20 Jak funguje NKM UNV? Pomáhá dobrovolníkům při:
posouzení odborných a jazykových znalostí; vypracování CV, včetně všech povinných příloh a jeho aktualizaci; zařazení do databáze UNV dle odpovídající profese a jazykových znalostí; nabídce na UNV; uzavření kontraktu/smlouvy s UNV; předodjezdové přípravě (víza, zdravotní prohlídky, očkování apod.); NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN Jak funguje NKM UNV

21 orientaci v podmínkách kontraktu a zemi přidělení;
řešení problémů v průběhu přidělení; orientaci o dalších možnostech působení v zahraničí; NKM dále provádí: aktivně nabízí vhodné zájemce UNV; udržuje vlastní databázi kandidátů; vzdělávací činnost v oblasti rozvojové spolupráce. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN Jak funguje NKM UNV

22 Čeští dobrovolníci ve světě v misích OSN
Celkem od roku 1995 bylo vysláno 128 českých dobrovolníků do následujících zemí: Afganistan, Arménie, Bangladéš, Bosna a Hercegovina, Centrální Afrika, Djibuti, Eritrea, Gruzie, Guyana, Indonésie, Kambodža, Keňa, Kongo, Libérie, Mali, Rwanda, Sri Lanka, Sierra Leone, SRJ/Kosovo, Tanzanie/Zanzibar, Trinidad a Tobago, Východní Timor, Zair, Západní Sahara. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

23 Češi v terénu v roce 2004 Afganistan Kosovo Kongo
K říjnu 2004 je v terénu 17 českých dobrovolníků: Afganistan Cíl mise: volební – prezidentské volby (3) Kosovo Cíl mise: rozvoj země po válečném konfliktu (2) Cíl mise: odstraňování výskytu účinků těžkých kovů v půdě na člověka z psychologického hlediska (2) Kongo Cíl mise: profesní – řízení letového provozu (1) Cíl mise: odzbrojování povstalců (food for work) (1) NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN češi v terénu v roce 2004

24 Mongolsko Libérie Sierra Leone Trinidad a Tobago Ukrajina
Cíl mise: prevence HIV/AIDS, ženská otázka (1) Libérie Cíl mise: volební - kontrola a ověřování materiálu, techniky a zbraní přivezených vojenskými jednotkami dle požadavků OSN (1) Sierra Leone Cíl mise: profesní – řízení letového provozu (1) Cíl mise: humanitární – potravinová pomoc (1) Trinidad a Tobago Cíl mise: pomoc v oblasti zdravotnictví (1) Ukrajina Cíl mise: prevence a léčba HIV/AIDS postižených (2) NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN Češi v terénu v roce 2004

25 Full Fund Agreement Je mezinárodní nadstandardní smlouva mezi ČR a UNV, v rámci které působí čeští dobrovolníci v misích OSN, a to dle priorit české zahraniční politiky a v souladu s oficiální rozvojovou pomocí ČR. Jejich pobyty jsou plně hrazeny českou stranou. V rámci této smlouvy, která funguje od roku 2002 bylo v terénu 5 českých dobrovolníků v Indonésii, Kosovu, Mali, Mongolsku, Tanzanii/Zanzibaru a Ukrajině v oblasti: IT, prevence a léčba HIV/AIDS, zdravotnictví a environmentální psychologie. NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

26 Mirek Florian „můj stan“ Banbat camp, Kasenyi, Kongo
NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

27 „domorodí chlapci“ – Východní Timor 2002
NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

28 Mirek Florian – Bunia office, Kongo 2004
NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

29 Mirek Ječmen- prezidentské volby Afganistan 2004
NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

30 „Karneval“ – MUDr. Štěpán Harant, Trinidad a Tobago 2003
NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN

31 Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN
Polytechna Consulting, a.s. Benediktská 2 Praha 1 Ing. Vladislava Šplíchalová – ředitelka Jitka Jandusová - zástupce ředitelky Telefon: Fax: NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN


Stáhnout ppt "Úloha dobrovolníků v zahraniční rozvojové pomoci"

Podobné prezentace


Reklamy Google