Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 1 Úloha dobrovolníků v zahraniční rozvojové pomoci Ing. Vladislava Šplíchalová Jitka Jandusová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 1 Úloha dobrovolníků v zahraniční rozvojové pomoci Ing. Vladislava Šplíchalová Jitka Jandusová."— Transkript prezentace:

1 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 1 Úloha dobrovolníků v zahraniční rozvojové pomoci Ing. Vladislava Šplíchalová Jitka Jandusová

2 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN Úloha dobrovolníků v ZRP2 Úloha dobrovolníků v zahraniční rozvojové pomoci Úvod  Rok 2001 byl vyhlášen OSN Mezinárodním rokem dobrovolníků. K této příležitosti byly přijaty zásadní postoje k vývoji dobrovolnictví a úloh vlád v tomto procesu: –Dobrovolnictví je jev, který je potřebné zahrnout do strategie rozvoje společnosti jako zdroje akviziční strategie –Dobrovolnictví velmi přispěje k pomoci u nejzranitelnější části obyvatelstva (sociálně slabým, nezaměstnaným, postiženým starým lidem)

3 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN Úloha dobrovolníků v ZRP3 – Vlády mohou napomáhat při budování infrastruktury dobrovolnické činnosti, která by měla podporovat národní i mezinárodní dobrovolnictví; – Vlády mohou podporovat výzkum v oblasti dopadů dobrovolnictví na rozvoj národních ekonomik; – Vlády by měly podporovat rozvoj dobrovolnictví tím, že vytvoří legislativní rámec, který pomůže odstranit politické a organizační bariery bránicí v zapojování více lidí do dobrovolnických aktivit v národním a celosvětovém měřítku.

4 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 4 Definice pojmů  Dobročinnost  Dárcovství  Dobrovolná činnost  Dobrovolnictví

5 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 5 Dobrovolnická činnost je prováděna jako:  nevýdělečná činnost po omezenou dobu na základě osobní motivace a pohnutek v rámci pevně sjednaných podmínek (kontraktu) Dobrovolník je:  občan/osoba účastnící se dobrovolnických aktivit doma či v zahraničí, na základě svobodného rozhodnutí;  podílí se na činnostech řešící problémy s cílem změnit společnost k lepšímu.

6 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 6 Zákon o dobrovolnické službě  V České republice byl v roce 2002 přijat Zákon o dobrovolnické službě (č. 198 z 24.4.2002), který reagoval na rozvoj domácího a zahraničního dobrovolnictví realizovaného prostřednictvím občanského sektoru.  Zákon vymezuje podmínky za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu organizovanou podle tohoto zákona.

7 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 7 Dle tohoto zákona se rozumí dobrovolnickou službou činnost, při níž dobrovolník poskytuje:  Pomoc nezaměstnaným, sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin a dalším skupinám;  Pomoc při přírodních, ekologických a humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí;  Pomoc při uskutečňování rozvojových programů v rámci operací, programů a projektů mezinárodních organizací včetně mezinárodních nevládních organizací.

8 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 8 Dobrovolníkem dle tohoto zákona může být fyzická osoba:  Starší 15 let jde-li o výkon dobrovolnické služby na území ČR;  Starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí; Státní podpora práce dobrovolníků v zahraničí Stát si uvědomuje, že dobrovolnictví je výrazem občanské angažovanosti na osudu země, politického společenství, světa a společných hodnot.

9 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 9 Hlavní současné trendy v zahraničním dobrovolnictví  Ekologie  Lidská práva  Práva žen  Prevence a léčba HIV/AIDS  Prevence konfliktů, udržování míru  Udržitelný rozvoj

10 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 10 Oblasti dobrovolnické činnosti v zahraničí  Humanitární pomoc a záchranné operace ČR v krizových oblastech  Zahraniční rozvojová pomoc/spolupráce ČR  Rozvojové programy a mírové mise OSN (Kontaktní místo dobrovolníků OSN)  Mezinárodní mise organizované mezinárodními organizacemi (OBSE, EU, NATO)  Dobrovolnické organizace v ČR a v zahraničí (INEX, EVS, Červený kříž, Lékaři bez hranic, Peace Corps, a další)

11 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 11 Základní předpoklady pro výkon činnosti dobrovolníka v zahraničí Základní předpoklady pro výkon činnosti dobrovolníka v zahraničí  dobrý zdravotní stav a odolnost proti stresům;  ukončené vzdělání střední nebo vysokoškolské;  znalost alespoň jednoho světového jazyka slovem a písmem a to dle země realizace dobrovolnického působení;  odborná způsobilost (praxe,zkušenost z práce pro dobrovolnické organizace nebo z terénních misí zejména misí mezinárodních organizací;  znalost práce na PC;  řidičský průkaz.

12 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 12  organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu;  respektovat národní zvyklosti dané země a schopnost diplomatického jednání a nevměšování se politických problémů dané země;  schopnost práce v obtížných životních podmínkách a v podmínkách mezinárodního týmu;  humanitární pohled na svět a vědomí solidarity.

13 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 13 Co přináší dobrovolníkům práce v zahraničí  Obohacení o jazykové znalosti a kulturní hodnoty hostitelské země, zvyšuje povědomí o celkové situaci ve světě, dobrovolníci se stávají zprostředkovateli multikulturních diskusí, naučí se respektu vůči právu na jinakost a jiná náboženství;  Nové osobní kontakty a přátelství, cenné aktuální informace o rozvojové zemi nebo krizové oblasti, využití informací pro další rozvojovou spolupráci;

14 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 14  Pobyt v zahraničí je současně další odbornou praxí, velmi žádanou ze strany mezinárodních organizací takz. field activities.  Cenné zkušenosti z mezinárodních programů a z oblastí kde nemá ČR diplomatické zastoupení; Možnosti uplatnění občanů ČR v zahraničí:  Prostřednictvím dobrovolnických organizací ve světě, nevládních a vládami podporovaných mezinárodních organizací a agentur, které se specializují na nábor, výběr, školení dobrovolníků pro vytčené záměry a cíle.

15 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 15 K nejvýznamnějším mezinárodním a dobrovolnickým organizacím patří :  Program Dobrovolníci OSN (United Nations Volunteers);  OBSE (Organization for Security and Co-operation in Europe);  Peace Corps (Americké mírové sbory) založené v 60 letech presidentem USA;  European Volunteer Service (EVS) realizuje dobrovolnické projekty Evropské komise;  Červený kříž pro humanitární oblast;  Lékaři bez hranic pro humanitární i rozvojovou spolupráci;  Národní dobrovolnické agentury

16 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 16 Organizace v ČR vysílající dobrovolníky do zahraničí:  Humanitární a rozvojové organizace sdružené v Českém forum pro rozvojovou spolupráci FoRS (např.Inex, Adra, Volonté Czech, o.p.s., Člověk v tísni,Česká katolická charita, a další);  Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN, Polytechna Consulting, a.s.;  Národní kontaktní místo MZV ČR pro vysílání občanů do mezinárodních vládních organizací.

17 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 17 Česká spolupráce s programem UNV – Dobrovolníci OSN  Partnerem ČR pro tento program je United Nations Volunteers, jedna z agencií OSN;  Spolupráce ČR a UNV funguje od roku 1996;  ČR podporuje tuto činnost v rámci dobrovolných příspěvků;  Od roku 2000 funguje Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN, na základě Dohody o spolupráci s MZV ČR.

18 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 18 Dobrovolník versus dobrovolník OSN  Shodné  Osobní motivace a přesvědčení (ochota pomoci bližnímu, menšinám apod.);  Kontrakt/smlouva s vysílající/přijímající org., většinou za podmínek organizace a dle zákona o dobrovolnické službě.  Rozdílné  Činnost, kterou dobrovolník v rámci OSN vykonává musí být podložena buď vzděláním, nebo dostatečnou praxí v daném oboru;  Kontrakt/smlouva s UNV za standardních podmínek OSN.

19 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 19 Kdo se může stát dobrovolníkem OSN?  Osoba starší 25 let, s ukončeným vzděláním;  Občan ČR;  Znalost cizích jazyků (slovem i písmem);  5 let praxe po ukončení studia;  Dobrovolník za všech okolností dodržuje zákon, morální kodex a tradice obvyklé v hostitelské zemi a řídí se pracovními pokyny, které jsou v souladu s jeho misí.

20 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN Jak funguje NKM UNV20 Jak funguje NKM UNV? Pomáhá dobrovolníkům při:  posouzení odborných a jazykových znalostí;  vypracování CV, včetně všech povinných příloh a jeho aktualizaci;  zařazení do databáze UNV dle odpovídající profese a jazykových znalostí;  nabídce na UNV;  uzavření kontraktu/smlouvy s UNV;  předodjezdové přípravě (víza, zdravotní prohlídky, očkování apod.);

21 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN Jak funguje NKM UNV21  orientaci v podmínkách kontraktu a zemi přidělení;  řešení problémů v průběhu přidělení;  orientaci o dalších možnostech působení v zahraničí; NKM dále provádí:  aktivně nabízí vhodné zájemce UNV;  udržuje vlastní databázi kandidátů;  vzdělávací činnost v oblasti rozvojové spolupráce.

22 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 22 Čeští dobrovolníci ve světě v misích OSN Celkem od roku 1995 bylo vysláno 128 českých dobrovolníků do následujících zemí: – Afganistan, Arménie, Bangladéš, Bosna a Hercegovina, Centrální Afrika, Djibuti, Eritrea, Gruzie, Guyana, Indonésie, Kambodža, Keňa, Kongo, Libérie, Mali, Rwanda, Sri Lanka, Sierra Leone, SRJ/Kosovo, Tanzanie/Zanzibar, Trinidad a Tobago, Východní Timor, Zair, Západní Sahara.

23 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN češi v terénu v roce 200423 Češi v terénu v roce 2004 K říjnu 2004 je v terénu 17 českých dobrovolníků:  Afganistan – Cíl mise: volební – prezidentské volby (3)  Kosovo – Cíl mise: rozvoj země po válečném konfliktu (2) – Cíl mise: odstraňování výskytu účinků těžkých kovů v půdě na člověka z psychologického hlediska (2)  Kongo – Cíl mise: profesní – řízení letového provozu (1) – Cíl mise: odzbrojování povstalců (food for work) (1)

24 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN Češi v terénu v roce 200424  Mongolsko – Cíl mise: prevence HIV/AIDS, ženská otázka (1)  Libérie – Cíl mise: volební - kontrola a ověřování materiálu, techniky a zbraní přivezených vojenskými jednotkami dle požadavků OSN (1)  Sierra Leone – Cíl mise: profesní – řízení letového provozu (1) – Cíl mise: humanitární – potravinová pomoc (1)  Trinidad a Tobago – Cíl mise: pomoc v oblasti zdravotnictví (1)  Ukrajina – Cíl mise: prevence a léčba HIV/AIDS postižených (2)

25 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 25 Full Fund Agreement  Je mezinárodní nadstandardní smlouva mezi ČR a UNV, v rámci které působí čeští dobrovolníci v misích OSN, a to dle priorit české zahraniční politiky a v souladu s oficiální rozvojovou pomocí ČR. Jejich pobyty jsou plně hrazeny českou stranou.  V rámci této smlouvy, která funguje od roku 2002 bylo v terénu 5 českých dobrovolníků v Indonésii, Kosovu, Mali, Mongolsku, Tanzanii/Zanzibaru a Ukrajině v oblasti:  IT, prevence a léčba HIV/AIDS, zdravotnictví a environmentální psychologie.

26 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 26 Mirek Florian „můj stan“ Banbat camp, Kasenyi, Kongo

27 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 27 „domorodí chlapci“ – Východní Timor 2002

28 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 28 Mirek Florian – Bunia office, Kongo 2004

29 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 29 Mirek Ječmen- prezidentské volby Afganistan 2004

30 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 30 „Karneval“ – MUDr. Štěpán Harant, Trinidad a Tobago 2003

31 NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 31 Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN Polytechna Consulting, a.s. Benediktská 2 110 05 Praha 1 Ing. Vladislava Šplíchalová – ředitelka  Jitka Jandusová - zástupce ředitelky Telefon: 224 827 047 Fax: 224 826 054 E-mail: nkmunv@polytechna.cz http://www.nkmunv.polytechna.cz


Stáhnout ppt "NKM pro spolupráci s dobrovolníky OSN 1 Úloha dobrovolníků v zahraniční rozvojové pomoci Ing. Vladislava Šplíchalová Jitka Jandusová."

Podobné prezentace


Reklamy Google