Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

W w w. c o n t r o l. c z Společnost Control spol. s r.o. se představuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "W w w. c o n t r o l. c z Společnost Control spol. s r.o. se představuje."— Transkript prezentace:

1 w w w. c o n t r o l. c z Společnost Control spol. s r.o. se představuje

2 Společnost byla založena v roce 1994 a již 14 let se specializuje na vývoj, prodej, implementaci a customizaci komplexního informačního systému DIALOG. Předchůdce prezentovaného systému DIALOG 2000C byl vy-víjen švýcarskou firmou Simultan a Control převzal vývojová práva v roce 1998. V roce 1999 byl na trh uveden IS DIALOG 3000S, který využívá databázovou technologii společnosti SYBASE. Počet instalací programu Dialog 3000S dosáhl čísla 118, z toho na Slovensku je v provozu 14 instalací. Historie společnosti

3 „ Holding“ Control dnes tvoří společnosti Control spol. s r.o., Control Informatika s.r.o. a Control Informatika SR s.r.o.. Control Informatika s.r.o. realizuje vývoj speciálních řešení postavených na bázi IS DIALOG 3000S. Od 1.10.2008 bude také nabízet služby personální agentury v oblasti informačních technologií. Pro všechny naše zákazníky se nabízí možnost nechat si vybrat a připravit správce IS Dialog 3000S. Uchazeče o zaměstnání budeme vybírat z absolventů vysokých škol, kdy byla navázána spolupráce se všemi významnými fakultami informatiky, provozujeme aktivní inzerci na personálních serverech a zájemci o práci se mohou registrovat také na personálním webu www.control-informatika.cz.www.control-informatika.cz Control Informatika SR s.r.o. zajišťuje podporu IS DIALOG 3000S u slovenských uživatelů, tzn. lokalizaci, sledování legislativy a zajišťování Update v tomto směru. Cílem této firmy je rozšiřování počtu slovenských instalací díky aktivními markentingu a počtu rostoucích referencí. „Holding Control“

4 Základní naší aktivitou, která se největší mírou podílí na obratu společnosti je realizace projektů podnikového informačního systému DIALOG 3000S podporovaného technologií SYBASE specializovaného na ekonomické řízení firem střední kategorie přicházející z oborů strojírenských, hutních, gumárenských, chemických a plastikářských výrob a z oblasti obchodu a služeb.  produkt: informační systém DIALOG 3000S  databáze Sybase Adaptive Server Enterprise  klient/server nebo možnost třetí vrstvy (aplikační server)  multijazyčnost IS DIALOG 3000S  replikace dat – Sybase Replication Server  technologie Metaframe od společnosti Citrix  terminálové řešení na platformě Linux  spolupráce s technologickými systémy Základní charakteristika aktivit: Aktivity společnosti

5 Naší základní strategií je již několik let myšlenka „být odněkud, podnikat a uspokojovat zákazníka kdekoliv“.  místo instalace není omezeno vzdáleností díky novým technologiím  prohlubování spolupráce s dodavateli speciálních technologií (JetCam, TOPS, KLAES, Solid Edge, Solid Works)  uplatňujeme při implementacích teorii omezení (TOC)  specializujeme se na řízené sklady  realizujeme komplexní řešení (síťové infrastruktury, dodávky serverů a ostatní hardwarové vybavení)  implementujeme metody ABC (Activity Based Costing), BSC (Balanced Scorecard), ROLAP řešení, Workflow systémy, Dynamický růst a dlouhodobý vzestup

6 Politika jakosti Společnost Control byla certifikována ČESKÝM LODNÍM A PRŮMYSLOVÝM REGISTREM na normy ISO 9001:2001 dne 22.5.2008. Jednoznačným cílem politiky jakosti naší firmy je uspokojování potřeb Vás jako uživatelů ještě ve vyšší kvalitě. Předpokládá se využití nejmodernějších komunikačních technologií při tvorbě dalších verzí našeho informačního systému. Nadále budeme rozšiřovat péči o zákazníky formou široké škály servisních služeb jako je poradenská služba (HotLine), vzdálená správa informačního systému (servery, databáze,tvorba záloh), služba technické podpory, školení uživatelů nebo trénink uživatelů ve školícím centru.

7 Politika jakosti

8 ModulPočet uživatelůPočet prodejů N á kup a prodej 1242118 Finančn í komplex 420107 Spr á va syst é mu 120104 Ř í zen í výroby 5446 Mzdy8754 CRM82847 Finančn í kancel á ř 10340 Sběr dat 129133 Personalistika5931 Doch á zka 11930 Servis31627 Počty uživatelů a prodejů

9 ModulPočet uživatelůPočet prodejů Workflow64226 Doprava34024 Řízená dokumentace26422 Projekt manager26619 E-sklad19015 Sběr dat 25911 ABC modely148 Listeninterpreter3207 SMS odesílání73 Sběr dat 3212 Konfigurátor51 Celkem6257791

10 Počty uživatelů a prodejů

11 Zastoupení produktu ve výrobních oborech

12 Hospodářské výsledky Výsledková položka 2006200730.6.2008 Tržby za prodej zboží1036576984829 Výnosy-licence729351846780 Výnosy -služby10211134969382

13 Hospodářské výsledky Aktivita2006200731.8.2008 Prezentace potenciálním zákazníkům676568 Cenové nabídky řešení717564 Provedené analýzy2613 Uzavřené smlouvy o dílo9610

14 Budoucnost firmy Na co se můžete v budoucnu těšit: -na větší školící centrum v nové budově firmy Control, které bude v provozu od 1.6.2009 - na nové moduly Dialogu, konkrétně mohu uvést modul Docházky, CRM, Řízení výroby s pokročilým plánováním s využitím TOC -projektové řízení s využitím metody „kritický řetěz“ věříme, že na větší počet konzultantů

15 Produkt naší společnosti informační systém DIALOG 3000S

16  Pokrývá požadavky středních a velkých firem na komplexní informační systém  vzdálená správa systému  replikace dat v pobočkových sítích  podpora US GAAP a IFRS  propojení na technologické systémy Produkt DIALOG 3000S

17  Správa systému  Finanční komplex  Finanční kancelář (Rolap engine)  Nákup a prodej  CRM  Poštovní klient  E-sklad  E-OTK  E-majetek  E-business  Mzdy  Personalistika  Docházka Přehled modulů IS DIALOG 3000S  Řízení výroby  Sběr dat 1  Sběr dat 2  Sběr dat 3  Konfigurátor  Řízení dokumentace  Řízení projektů (projekt manažer)  Servis  Modely ABC  Workflow  Doprava  Údržba  Odesílání SMS zpráv  Listeninterpreter

18  správa systému  definice uživatelů a jejich přístupových práv  správa číselníků  údržba databáze  konfigurace replikace dat  zálohování databáze  volba úrovně zabezpečení Správa systému

19  řízení saldokonta odběratelských a dodavatelských dokladů (aktuální salda dle měn, zápočty, odpisy pohledávek, faktoring, penalizace)  evidence a správa majetku (odpisové plány, účetní a daňové odpisy, údržba)  finanční agenda (pokladny, bankovní účty, elektronický platební styk)  zpracování finančního účetnictví  agenda DPH, daňové formuláře  podklady pro přiznání daně z příjmu  statistické výkazy  konsolidace do vyšších účetních knih  výkaznictví dle standardů US GAAP a IFRS Finanční komplex

20 Finanční komplex - ukázka

21

22  definice ukazatelů finanční analýzy  sestavování výkazů  hodnocení finančního zdraví firmy  vedení manažerského účetnictví  manažerské reporty  technologie ROLAP engine  BSC (Balanced Scorecard) Finanční kancelář

23 Finanční kancelář - ukázka

24

25  skladové hospodářství  organizace a plánování prodeje s vazbou na výrobu  registrační pokladny  zásobování s vazbou na sklady a požadavky výroby  výběr a hodnocení dodavatelů  marketing  podpora čárových kódů  interaktivní vazba na e-business Nákup a prodej

26 Nákup a prodej – DL s dopravou

27 Nákup a prodej – Nabídka s kalkulací

28 Nákup a prodej – nové fyzikální vlastnosti materiálu

29 Nákup a prodej - ukázka

30

31 Nákup a prodej – plán prodeje

32

33 Nákup a prodej - ukázka

34

35

36

37

38 Konfigurátor výrobku  zpracování cenové kalkulace  založení objednávky  evidence objednávek  generování výrobních zakázek  stanovení termínu expedice

39 -Uživatel založí doklad „Nabídka“ do IS D3000S -Vyplní všechny potřebné údaje Založení nabídky do IS D3000S

40 Vyvolání konfigurátoru z IS D3000S -Na záložce „Doplněk“ se nachází uživatelský screen obsahující odkaz. -Pomocí tohoto odkazu se kliknutím na tlačítko „KONFIGURÁTOR“ vyvolá samotná webová aplikace, která slouží pro konfiguraci interiérových dveří

41 Vyvolání konfigurátoru z IS D3000S

42 Webová aplikace „Konfigurátor“

43

44

45 Načtení konfigurace do IS D3000S -Potvrzením nabídky v „KONFIGURÁTORU“ dochází k automatickému přenosu nakonfigurovaných dveří do IS D3000S. -Součástí přenosu je i XML soubor, který pak dále slouží pro další software, který nám v IS D3000S vytvoří kusovník na požadované dveře.

46 Načtení konfigurace do IS D3000S

47  komunikace PDA terminálu s aplikačním serverem  příjem, výdej, přesun skladové položky  volba umístění skladových artiklů  navigační systém pro vyskladnění artiklů  inventarizace  identifikace zboží čárovým kódem  volba balení a kompletace dodávek  interaktivní vazba na ostatní moduly IS DIALOG 3000S E-sklad

48 E-sklad-ukázka

49  definice a správa katalogů produktů na www stránkách  registrace zákazníků  příjem objednávek a jejich zpracování  expediční informace  platební pokyny E-business

50  podpora národních legislativ a jejich definice  výpočty mezd a zákonných povinností zaměstnavatele  import dat z docházkových systémů a z výrobních modulů  statistické výkaznictví  personální agenda (strukturované databáze zaměstnanců a ucha-zečů o zaměstnání, školící plány, tvorba organizačních struktur, organizace náboru pracovníků, zdroje nových uchazečů, popisy funkcí a pracovního zařazení)  práce s dokumenty v prostředí MS Office Mzdy a personalistika

51 Mzdy a personalistika – karta zaměstnance

52 Mzdy a personalistika – hodnocení školení

53  evidence odpracovaného času a výkonu  evidence a definice důvodů absence  organizace směnového provozu  sledování přítomnosti zaměstnanců na pracovištích  interaktivní vazba na mzdy a personalistiku  internetový klient  komunikace s hardwarovým vybavením Docházka

54 Docházka-docházková konta

55

56

57 Docházka-zpracování docházky

58  technická příprava výroby  kooperace  plánování výroby  kapacitní řízení  kalkulace  vyhodnocení zakázek a sledování krycího příspěvku  snímání materiálu a technologických operací  pracovní postupy pro jakost (měření, neshody, laboratorní testy)  operativní údržba strojů Řízení výroby a sběry dat

59 Řízení výroby - ukázka

60 Řízení výroby – skládání nestingů

61 Řízení výroby – uvolnění kusovníků, hromadné změny

62 Řízení výroby – hromadné změny detailů kusovníků

63 Řízení výroby – metody pořízení,automatické výpočty ploch a hmotností

64 Řízení výroby – úpravy ukončených operací o mzdy

65 Řízení výroby – přidání typů zakázek,zvýšení počtu metod zakázek pro dělení materiálu

66 Řízení výroby – oběh formy

67 Řízení výroby - ukázka

68

69

70

71

72 Sběry dat  identifikace čárovým kódem  sledování materiálu na montážních operacích  záznam průběhu technologické operace v systému  vznik podkladů pro expedici výrobků  expedice výrobků a jejich vyskladnění

73 Sběry dat-sériová linka

74

75  řízení servisních zásahů (hlášení, přidělení technika, objednací lhůty, čerpání materiálu,cestovné, doba výkonu u zákazníka, komunikace se zákazníkem)  podklady pro fakturaci (protokoly)  projektové řízení dle zvolené metodiky  hodnocení projektovaných činností (náklady, výnosy, kapacitní nároky)  řešení reklamací Servis a projekty

76 Servis - montážní list

77 Servis - ukázka

78 Projekty - ukázka

79  podpora ISO procesů a dokumentace  správa technické dokumentace  řízení tvorby a uzavírání smluv  spisová služba  archiv Řízení dokumentace

80 Řízení dokumentace - ukázka

81

82  analýza firemních procesů  diagnostika nákladů a stanovení podílů režií podle činností  sledování vývoje v minulosti, přítomnosti a predikce budoucího vývoje  hodnocení vývoje metodou Balanced Scorecard Modely ABC

83 Modely ABC - ukázka

84

85  aplikační řízení vztahů se zákazníky  integrovaný poštovní klient  řízení marketingových kampaní  řízení a vyhodnocení produktového portfolia  kalendář akcí  práce s dokumenty CRM s poštovním klientem

86 CRM s poštovním klientem - ukázka

87

88

89  definice procesů  struktura manažerů procesů  monitoring workflow Workflow

90 Workflow-ukázka

91

92  plánování rozvozových tras  objednávky dopravy  knihy jízd  vyúčtování cestovních náhrad  načítání dat z CCS karet do knihy jízd  shromažďování technických a administrativních údajů o vozidle Doprava

93 Doprava-plán rozvozu

94 Doprava-vazba na DL

95  plánování podnikové údržby  definovaní aktivit  měření výkonnosti  systém jakosti v údržbě  vazba na modul Nákup a prodej  spolupráce se servisním modulem Údržba

96 Control spol. s r.o. Bohuslava Martinů 1885/2 741 01 Nový Jičín Tel./fax: +420556702895 +420556704290 Email: control@control.cz


Stáhnout ppt "W w w. c o n t r o l. c z Společnost Control spol. s r.o. se představuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google