Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost Control spol. s r.o. se představuje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost Control spol. s r.o. se představuje"— Transkript prezentace:

1 Společnost Control spol. s r.o. se představuje
w w w c o n t r o l . c z

2 Historie společnosti Společnost byla založena v roce 1994 a již 14 let se specializuje na vývoj, prodej, implementaci a customizaci komplexního informačního systému DIALOG. Předchůdce prezentovaného systému DIALOG 2000C byl vy-víjen švýcarskou firmou Simultan a Control převzal vývojová práva v roce 1998. V roce 1999 byl na trh uveden IS DIALOG 3000S, který využívá databázovou technologii společnosti SYBASE. Počet instalací programu Dialog 3000S dosáhl čísla 118, z toho na Slovensku je v provozu 14 instalací.

3 „Holding“ Control dnes tvoří společnosti Control spol. s r. o
„Holding“ Control dnes tvoří společnosti Control spol. s r.o., Control Informatika s.r.o. a Control Informatika SR s.r.o.. Control Informatika s.r.o. realizuje vývoj speciálních řešení postavených na bázi IS DIALOG 3000S. Od bude také nabízet služby personální agentury v oblasti informačních technologií. Pro všechny naše zákazníky se nabízí možnost nechat si vybrat a připravit správce IS Dialog 3000S. Uchazeče o zaměstnání budeme vybírat z absolventů vysokých škol, kdy byla navázána spolupráce se všemi významnými fakultami informatiky, provozujeme aktivní inzerci na personálních serverech a zájemci o práci se mohou registrovat také na personálním webu Control Informatika SR s.r.o. zajišťuje podporu IS DIALOG 3000S u slovenských uživatelů, tzn. lokalizaci, sledování legislativy a zajišťování Update v tomto směru. Cílem této firmy je rozšiřování počtu slovenských instalací díky aktivními markentingu a počtu rostoucích referencí. „Holding Control“

4 Aktivity společnosti Základní naší aktivitou, která se největší mírou podílí na obratu společnosti je realizace projektů podnikového informačního systému DIALOG 3000S podporovaného technologií SYBASE specializovaného na ekonomické řízení firem střední kategorie přicházející z oborů strojírenských, hutních, gumárenských, chemických a plastikářských výrob a z oblasti obchodu a služeb. Základní charakteristika aktivit: produkt: informační systém DIALOG 3000S databáze Sybase Adaptive Server Enterprise klient/server nebo možnost třetí vrstvy (aplikační server) multijazyčnost IS DIALOG 3000S replikace dat – Sybase Replication Server technologie Metaframe od společnosti Citrix terminálové řešení na platformě Linux spolupráce s technologickými systémy

5 Dynamický růst a dlouhodobý vzestup
Naší základní strategií je již několik let myšlenka „být odněkud, podnikat a uspokojovat zákazníka kdekoliv“. místo instalace není omezeno vzdáleností díky novým technologiím prohlubování spolupráce s dodavateli speciálních technologií (JetCam, TOPS, KLAES, Solid Edge, Solid Works) uplatňujeme při implementacích teorii omezení (TOC) specializujeme se na řízené sklady realizujeme komplexní řešení (síťové infrastruktury, dodávky serverů a ostatní hardwarové vybavení) implementujeme metody ABC (Activity Based Costing), BSC (Balanced Scorecard), ROLAP řešení, Workflow systémy,

6 Politika jakosti Společnost Control byla certifikována ČESKÝM LODNÍM A PRŮMYSLOVÝM REGISTREM na normy ISO 9001:2001 dne Jednoznačným cílem politiky jakosti naší firmy je uspokojování potřeb Vás jako uživatelů ještě ve vyšší kvalitě. Předpokládá se využití nejmodernějších komunikačních technologií při tvorbě dalších verzí našeho informačního systému. Nadále budeme rozšiřovat péči o zákazníky formou široké škály servisních služeb jako je poradenská služba (HotLine), vzdálená správa informačního systému (servery, databáze,tvorba záloh), služba technické podpory, školení uživatelů nebo trénink uživatelů ve školícím centru.

7 Politika jakosti

8 Počty uživatelů a prodejů
Modul Počet uživatelů Počet prodejů Nákup a prodej 1242 118 Finanční komplex 420 107 Správa systému 120 104 Řízení výroby 544 6 Mzdy 87 54 CRM 828 47 Finanční kancelář 103 40 Sběr dat 1 291 33 Personalistika 59 31 Docházka 119 30 Servis 316 27

9 Počty uživatelů a prodejů
Modul Počet uživatelů Počet prodejů Workflow 642 26 Doprava 340 24 Řízená dokumentace 264 22 Projekt manager 266 19 E-sklad 190 15 Sběr dat 2 59 11 ABC modely 14 8 Listeninterpreter 320 7 SMS odesílání 3 Sběr dat 3 21 2 Konfigurátor 5 1 Celkem 6257 791

10 Počty uživatelů a prodejů

11 Zastoupení produktu ve výrobních oborech

12 Hospodářské výsledky Výsledková položka 2006 2007 30.6.2008
Tržby za prodej zboží 10365 7698 4829 Výnosy-licence 7293 5184 6780 Výnosy -služby 10211 13496 9382

13 Hospodářské výsledky Aktivita 2006 2007 31.8.2008
Prezentace potenciálním zákazníkům 67 65 68 Cenové nabídky řešení 71 75 64 Provedené analýzy 2 6 13 Uzavřené smlouvy o dílo 9 10

14 Na co se můžete v budoucnu těšit:
Budoucnost firmy Na co se můžete v budoucnu těšit: na větší školící centrum v nové budově firmy Control, které bude v provozu od na nové moduly Dialogu, konkrétně mohu uvést modul Docházky, CRM, Řízení výroby s pokročilým plánováním s využitím TOC projektové řízení s využitím metody „kritický řetěz“ věříme, že na větší počet konzultantů

15 Produkt naší společnosti informační systém DIALOG 3000S

16 komplexní informační systém vzdálená správa systému
Produkt DIALOG 3000S Pokrývá požadavky středních a velkých firem na komplexní informační systém vzdálená správa systému replikace dat v pobočkových sítích podpora US GAAP a IFRS propojení na technologické systémy

17 Přehled modulů IS DIALOG 3000S
Správa systému Finanční komplex Finanční kancelář (Rolap engine) Nákup a prodej CRM Poštovní klient E-sklad E-OTK E-majetek E-business Mzdy Personalistika Docházka Řízení výroby Sběr dat 1 Sběr dat 2 Sběr dat 3 Konfigurátor Řízení dokumentace Řízení projektů (projekt manažer) Servis Modely ABC Workflow Doprava Údržba Odesílání SMS zpráv Listeninterpreter

18 Správa systému správa systému
definice uživatelů a jejich přístupových práv správa číselníků údržba databáze konfigurace replikace dat zálohování databáze volba úrovně zabezpečení

19 Finanční komplex řízení saldokonta odběratelských a dodavatelských dokladů (aktuální salda dle měn, zápočty, odpisy pohledávek, faktoring, penalizace) evidence a správa majetku (odpisové plány, účetní a daňové odpisy, údržba) finanční agenda (pokladny, bankovní účty, elektronický platební styk) zpracování finančního účetnictví agenda DPH, daňové formuláře podklady pro přiznání daně z příjmu statistické výkazy konsolidace do vyšších účetních knih výkaznictví dle standardů US GAAP a IFRS

20 Finanční komplex - ukázka

21 Finanční komplex - ukázka

22 Finanční kancelář definice ukazatelů finanční analýzy
sestavování výkazů hodnocení finančního zdraví firmy vedení manažerského účetnictví manažerské reporty technologie ROLAP engine BSC (Balanced Scorecard)

23 Finanční kancelář - ukázka

24 Finanční kancelář - ukázka

25 Nákup a prodej skladové hospodářství
organizace a plánování prodeje s vazbou na výrobu registrační pokladny zásobování s vazbou na sklady a požadavky výroby výběr a hodnocení dodavatelů marketing podpora čárových kódů interaktivní vazba na e-business

26 Nákup a prodej – DL s dopravou

27 Nákup a prodej – Nabídka s kalkulací

28 Nákup a prodej – nové fyzikální vlastnosti materiálu

29 Nákup a prodej - ukázka

30 Nákup a prodej - ukázka

31 Nákup a prodej – plán prodeje

32 Nákup a prodej – plán prodeje

33 Nákup a prodej - ukázka

34 Nákup a prodej - ukázka

35 Nákup a prodej - ukázka

36 Nákup a prodej - ukázka

37 Nákup a prodej - ukázka

38 Konfigurátor výrobku zpracování cenové kalkulace založení objednávky
evidence objednávek generování výrobních zakázek stanovení termínu expedice

39 Založení nabídky do IS D3000S
Uživatel založí doklad „Nabídka“ do IS D3000S Vyplní všechny potřebné údaje 39

40 Vyvolání konfigurátoru z IS D3000S
Na záložce „Doplněk“ se nachází uživatelský screen obsahující odkaz. Pomocí tohoto odkazu se kliknutím na tlačítko „KONFIGURÁTOR“ vyvolá samotná webová aplikace, která slouží pro konfiguraci interiérových dveří 40

41 Vyvolání konfigurátoru z IS D3000S
41

42 Webová aplikace „Konfigurátor“
42

43 Webová aplikace „Konfigurátor“
43

44 Webová aplikace „Konfigurátor“
44

45 Načtení konfigurace do IS D3000S
Potvrzením nabídky v „KONFIGURÁTORU“ dochází k automatickému přenosu nakonfigurovaných dveří do IS D3000S. Součástí přenosu je i XML soubor, který pak dále slouží pro další software, který nám v IS D3000S vytvoří kusovník na požadované dveře. 45

46 Načtení konfigurace do IS D3000S
46

47 E-sklad komunikace PDA terminálu s aplikačním serverem
příjem, výdej, přesun skladové položky volba umístění skladových artiklů navigační systém pro vyskladnění artiklů inventarizace identifikace zboží čárovým kódem volba balení a kompletace dodávek interaktivní vazba na ostatní moduly IS DIALOG 3000S

48 E-sklad-ukázka

49 E-business definice a správa katalogů produktů na www stránkách
registrace zákazníků příjem objednávek a jejich zpracování expediční informace platební pokyny

50 Mzdy a personalistika podpora národních legislativ a jejich definice
výpočty mezd a zákonných povinností zaměstnavatele import dat z docházkových systémů a z výrobních modulů statistické výkaznictví personální agenda (strukturované databáze zaměstnanců a ucha-zečů o zaměstnání, školící plány, tvorba organizačních struktur, organizace náboru pracovníků, zdroje nových uchazečů, popisy funkcí a pracovního zařazení) práce s dokumenty v prostředí MS Office

51 Mzdy a personalistika – karta zaměstnance

52 Mzdy a personalistika – hodnocení školení

53 Docházka evidence odpracovaného času a výkonu
evidence a definice důvodů absence organizace směnového provozu sledování přítomnosti zaměstnanců na pracovištích interaktivní vazba na mzdy a personalistiku internetový klient komunikace s hardwarovým vybavením

54 Docházka-docházková konta

55 Docházka-docházková konta

56 Docházka-docházková konta

57 Docházka-zpracování docházky

58 Řízení výroby a sběry dat
technická příprava výroby kooperace plánování výroby kapacitní řízení kalkulace vyhodnocení zakázek a sledování krycího příspěvku snímání materiálu a technologických operací pracovní postupy pro jakost (měření, neshody, laboratorní testy) operativní údržba strojů

59 Řízení výroby - ukázka

60 Řízení výroby – skládání nestingů

61 Řízení výroby – uvolnění kusovníků, hromadné změny

62 Řízení výroby – hromadné změny detailů kusovníků

63 Řízení výroby – metody pořízení,automatické výpočty ploch a hmotností

64 Řízení výroby – úpravy ukončených operací o mzdy

65 Řízení výroby – přidání typů zakázek,zvýšení počtu metod zakázek pro dělení materiálu

66 Řízení výroby – oběh formy

67 Řízení výroby - ukázka

68 Řízení výroby - ukázka

69 Řízení výroby - ukázka

70 Řízení výroby - ukázka

71 Řízení výroby - ukázka

72 identifikace čárovým kódem
Sběry dat identifikace čárovým kódem sledování materiálu na montážních operacích záznam průběhu technologické operace v systému vznik podkladů pro expedici výrobků expedice výrobků a jejich vyskladnění

73 Sběry dat-sériová linka

74 Sběry dat-sériová linka

75 podklady pro fakturaci (protokoly)
Servis a projekty řízení servisních zásahů (hlášení, přidělení technika, objednací lhůty, čerpání materiálu,cestovné, doba výkonu u zákazníka, komunikace se zákazníkem) podklady pro fakturaci (protokoly) projektové řízení dle zvolené metodiky hodnocení projektovaných činností (náklady, výnosy, kapacitní nároky) řešení reklamací

76 Servis - montážní list

77 Servis - ukázka

78 Projekty - ukázka

79 Řízení dokumentace podpora ISO procesů a dokumentace správa technické dokumentace řízení tvorby a uzavírání smluv spisová služba archiv

80 Řízení dokumentace - ukázka

81 Řízení dokumentace - ukázka

82 Modely ABC analýza firemních procesů diagnostika nákladů a stanovení podílů režií podle činností sledování vývoje v minulosti, přítomnosti a predikce budoucího vývoje hodnocení vývoje metodou Balanced Scorecard

83 Modely ABC - ukázka

84 Modely ABC - ukázka

85 CRM s poštovním klientem
aplikační řízení vztahů se zákazníky integrovaný poštovní klient řízení marketingových kampaní řízení a vyhodnocení produktového portfolia kalendář akcí práce s dokumenty

86 CRM s poštovním klientem - ukázka

87 CRM s poštovním klientem-ukázka

88 CRM s poštovním klientem - ukázka

89 Workflow definice procesů struktura manažerů procesů monitoring workflow

90 Workflow-ukázka

91 Workflow-ukázka

92 plánování rozvozových tras objednávky dopravy knihy jízd
Doprava plánování rozvozových tras objednávky dopravy knihy jízd vyúčtování cestovních náhrad načítání dat z CCS karet do knihy jízd shromažďování technických a administrativních údajů o vozidle

93 Doprava-plán rozvozu

94 Doprava-vazba na DL

95 plánování podnikové údržby definovaní aktivit měření výkonnosti
Údržba plánování podnikové údržby definovaní aktivit měření výkonnosti systém jakosti v údržbě vazba na modul Nákup a prodej spolupráce se servisním modulem

96 Control spol. s r.o. Bohuslava Martinů 1885/2 741 01 Nový Jičín
Tel./fax:


Stáhnout ppt "Společnost Control spol. s r.o. se představuje"

Podobné prezentace


Reklamy Google