Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci"— Transkript prezentace:

1 Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci

2 Zákazníci Malé firmy a střední firmy s různorodým výrobním nebo obchodním sortimentem Instalace na pobočkových sítích velkých distribučních společností Speciální instalace vyžadující jednoznačnou identifikaci výrobku, zboží nebo služby

3 Struktura IS DIALOG 3000S Správa systému Finanční komplex
Finanční kancelář Nákup a prodej E-sklad E-business Mzdy a personalistika Docházka Kniha jízd Řízení výroby E-OTK E-majetek Snímání operací Servis Řízení dokumentace Řízení projektů ABC modely Workflow CRM

4 Struktura systému IS DIALOG 3000S
Client Server ASE Local NETWORK TCP data SQL LINUX Windows 2000, 2003 server data SQL D3000S D3000S graf. rozhraní Client Client SYBASE Windows Win 98SE, 2000, XP Struktura systému IS DIALOG 3000S Výstupy tiskárna - soubor - mail PDF

5 Uživatelská práva Kooperace uživatelů v systému a jejich odpovědnost je jednoznačně vymezena na těchto úrovních: Uživatel Modul Menu Pracovní skupina Okno (screen) Funkce Pole Podmínky Report (sestava)

6 Pošta a komunikace Multijazyčnost
Komunikace mezi uživateli nebo se zákazníky přímo z karty partnera Mail vzniká automaticky na základě provedení předdefinované akce Zachycení ových zpráv na kartách partnerů Multijazyčnost Lokalizace verze - anglická, německá, polská, slovenská Tisk sestav ve zvoleném jazyce

7 E - sklad

8 Pojem E - sklad Modul informačního systému Dialog 3000S
Přenáší funkce podsystému skladové hospodářství do přenosného počítače Využívá k tomu mobilní snímací zařízení - čtečku PDA Čtečka pracuje s čárovými kódy zboží, umístění, palety... Realizuje řízený sklad Přenáší práci skladníků přímo k místu, kde se pracuje se zbožím Změny aktuálního stavu artiklů jsou přenášeny do IS bez časové prodlevy a bez chyb

9 Připojení mobilního snímacího zařízení PDA k DIALOG 3000S
Co je mobilní snímací zařízení PDA ? Hardwarová konfigurace: Přenosný počítač Bezdrátové připojení do lokální sítě (WIFI) Display – vstupně výstupní zařízení, dotykový display – ovládací tužka Klávesnice – vstup dat Snímač čárových kódů Baterie Vše v kompaktním obalu, přenosné, odolné proti otřesům, pádům a oděru Kredl – stojan + nabíječka

10 Čtečka PDA

11 Manažerská čtečka

12 MC 9000

13 Základní funkce Operační systém Windows Mobile
Nainstalovaný ICA klient připojen k aplikačnímu serveru Vzdáleně spouštěná aplikace E - sklad

14 Struktura architektury (PDA, LAN)
OS Windows Mobile ICA klient E-sklad WiFi PDA čtečka Access Point LAN Aplikační server DB E-sklad data CITRIX OS Win 2003

15 Technické zázemí Aplikační server CITRIX Databázový server SYBASE ASE

16 Pro provoz řízeného skladu byly vytvořeny jednotky
Štítek umístění

17 Umístění Kód umístění Typ umístění

18 A 01 01 A 01 01 Kód umístění Regálová řada Budova Řádek Regálový
sloupec Číslo buňky v řádku Místnost

19 Štítek materiálu, zboží
Popis zboží – norma, rozměr a popis Produktový čárový kód EAN Dávka/paleta (dávka/sériové číslo) – CODE 128 Množství při příjmu Identifikace firmy

20 Štítek materiálu

21 Pojem řízený sklad Karty artiklu mají nastavené sledování podle sériových čísel nebo sledování podle salda palet Ve skladu je definované umístění Příjem materiálu, zboží – oštítkování palet, sériových čísel Umístění palety do okna Přesun palety mezi umístěními, rozdělení palety Vyskladnění na základě předběžného výdeje, skladníkovi je nabízen seznam artiklu požadovaných k výdeji, setříděn podle typu prostoru a kódu umístění Skladník urazí nejkratší cestu při vyskladňování jednoho výdeje Pracovník skladu je naváděn do konkrétního okna podle kódu umístění ve kterém se nachází požadované zboží

22 Funkce E-Skladu Přihlášení Objednávka Příjem Příjem z objednávky Výdej
Výdej z předběžného výdeje Meziskladový přesun Meziskladový přesun z předběžného výdeje Výdej do výroby Měnit doklad Umístění Kde leží? Inventura

23 Návrh funkcí aplikace E - Sklad musel vyhovět požadavkům
Umístění na malou plochu display Window size – 240 x 320 Window colors – 16, barevný display Zobrazují se jen nutné informace Při tvorbě dokladu se používají přednastavené hodnoty účtů, cen, daňových skupin Ovládání pomocí tlačítek nahoru, dolu, vpřed, vzad, Enter – spouštění tužkou nebo klávesou Využití vlastností transakční databáze – pokud se akce nedokončila (položka příjemky), dojde k návratu na původní stav

24 Přihlášení Přihlášení pomocí ID_uživatele, které je vloženo čtečkou čárového kódu Každý skladník má v nabídce funkce, ke kterým má přidělená práva

25 Štítek uživatele

26 Materiálový sklad řízený čárovým kódem ve firmě Tigemma s.r.o.

27 Příjem z objednávky Výběr objednávky dle čísla objednávky
Zpracování jednotlivých položek objednávky Tisk štítků k příjemce se štítkem čísla příjemky – tisk probíhá jen z nových položek Návrat do rozpracované příjemky Ukončení příjemky a předání dokladu oddělení zásobování k dalšímu zpracování – ocenění podle faktury, uvolnění pro výdej

28 Čtečka doklad příjmu

29 Čtečka doklad příjmu

30 Pracoviště příjmu

31 Tisk štítků k příjemce

32 Detail štítků k příjemce

33 Olepování štítků na příjmu

34 Umístění Funkce příjem z objednávky umístí palety do umístění příjmu
Funkcí umístění se přijaté palety umísťují do konkrétních oken Funkce rozdělení palety umožní část palety umístit do jiného okna (automatické rozdělení)

35 Umístění materiálu

36 Umístěný materiál, zboží

37 Výdej do výroby A. Výdej materiálu s vazbou na zakázku
Snímání čísla postupového lístku Výběr materiálové položky Výdej konkrétní palety B. Přesun do prostoru výrobního střediska Výdej materiálu pomocí sběrového pracoviště

38 Kde leží? Vstupem je jakýkoli čárový kód (produktový kód EAN, dávka/paleta, umístění) nebo název 1, název 2 Výstup tvoří seznam palet s názvem 1, názvem 2, umístěním a množstvím, který splňuje zadání

39 Inventura Inventarizace zboží probíhá po paletách, na každou paletu se zadává inventurní rozdíl Automatické zpracování inventurních rozdílu do inventurní příjemky, výdejky

40 Vozík

41 Sklad rozpracované výroby
Implementace v ROMOTOP spol. s r.o.

42 Charakteristiky implementace E - skladu
Sklad rozpracované výroby Požadavek na přesné sledování palet polotovarů Varianty artiklů – operace z kusovníku Identifikace pomocí vlastního štítku palety, které se automaticky generují ze systému Požadavky na skladové pohyby přichází z oddělení plánování výroby prostřednictvím předběžného výdeje Skladové pohyby realizují skladníci čtečkou 1 řídící referent pracující v modulu Nákup a prodej 20 skladníků realizuje požadavky, pracují se čtečkou s modulem E-sklad

43 Skladové pohyby Příjem palet polotovarů na sklad rozpracované výroby na základě identifikace č. artiklu z postupového lístku skupina/plán/položka Tisk štítků palet, označení postupového lístku štítkem palety Umístění palety do regálové buňky Přesun mezi prostory Rozdělení palety Generování požadavků na vyskladnění polotovarů na výrobní střediska formou předběžného výdeje přímo z denních plánů Řízení vyskladňování Výdej na základě předběžného výdeje Tisk čárového kódu pro částečný výdej

44 Štítek obsahuje Číslo artiklu Název artiklu Název varianty
Čárový kód čísla artiklu Čárový kód čísla palety Množství

45 Štítek artiklu

46 Skladovací prostory

47 Štítky umístění

48 Umístění palet

49 Sklad korpusů

50 Pracoviště skladníků

51 Výdej z předběžného výdeje
Vyskladnění polotovarů podle požadavku z podsystému plánování výroby Vedoucí pracovník vychystávání upraví nebo doplní datum a čas expedice a vychystání a zadá řešitele Skladník jde vychystávat – je naváděn podle umístění V zadaném umístění nachází palety Snímání čárového kódu palety polotovarů Po vyskladnění poslední položky provádí tisk štítků k výdejce

52 Řízení vyskladňování

53 Výhody použití štítků s čárovým kódem pro sklad rozpracované výroby
Zamezení chybovosti při výběru palet Sledování pohybů zadaného artiklu, přesunů mezi prostory Omezení chyb způsobených lidským faktorem Řízení vyskladňování polotovarů podle požadavku výroby On line zpracování skladových pohybů v informačním systému

54 Expediční sklad řízený čárovým kódem
Implementace v ROMOTOP spol. s r.o.

55 Charakteristiky implementace E - skladu
Expediční sklad Požadavek na přesné sledování sériových čísel a artiklů bez sériových čísel Varianty artiklů – barevné provedení Identifikace pomocí vlastního štítku sériového čísla nebo štítku artiklu, které se automaticky generují ze systému Požadavky na skladové pohyby přichází z oddělení obchodu prostřednictvím dodacího listu, maloobchodní kasy, jiných skladů Skladové pohyby realizují skladníci čtečkou 1 řídící referent pracující v modulu Nákup a prodej 3 skladníci realizující požadavky, pracují se čtečkou s modulem E-sklad

56 Skladové pohyby Příjem hotových výrobků do expedičního skladu
Výdej na základě dodacího listu, prodejního dokladu z kasy, interní objednávky

57 Štítek obsahuje Číslo artiklu, číslo skladu, název artiklu
Číslo skupiny Číslo plánu Sériové číslo - skupina artiklu, série, pořadové číslo Čárový kód

58 Štítky korpusu

59 Štítek artiklu

60 Hotový výrobek

61 Příjem hotových výrobků do expedičního skladu
Po ukončení zakázky v obchodní skupině je výrobek připraven pro příjem na expediční sklad Naskladnění pomocí modulu Sběrdat 2 Příjem hotového výrobku na expediční sklad pomocí snímání čárového kódu

62 Příjem hotových výrobků do expedičního skladu

63 Umístěné artikly ve skladu

64 Umístěné artikly

65 Výdej z předběžného výdeje, Meziskladový přesun z předběžného výdeje
Vyskladnění výrobků, zboží podle požadavku z podsystému prodej, registrační pokladna, sklad Dodací list z prodeje, prodejní doklad z registrační pokladny, předběžný výdej Z interní objednávky vytvoří ve skladu doklad předběžný výdej (datum a čas expedice, vychystání, řešitel) Vedoucí pracovník vychystávání upraví nebo doplní datum a čas expedice a vychystání a zadá řešitele Skladník jde vychystávat – (je naváděn podle umístění) V zadaném umístění nachází palety, sériová čísla, artikly s požadovaným výrobkem Snímání čárového kódu sériového čísla hotového výrobku - automatický výdej konkrétního sériového čísla nebo produktového kódu Po vyskladnění poslední položky provádí tisk štítků k výdejce, tisk dodacího listu

66 Schéma: Prodej  Dodací list  Předběžný výdej
Objednávka Artikl 1 Artikl .. Dodací list Převzetí položky rezervované množství odbyt Karta artiklu rezervované množství odbyt Karta artiklu Artikl 1 Obchodní oddělení Artikl .. vazba Sklad Před. výdej Výdejka Vychystání: Výdej z před.výdeje rezervované množství sklad Karta artiklu rezervované množství sklad Karta artiklu Artikl 1 Artikl 1 Artikl .. Artikl ..

67 Vazby dokladu prodeje na skladové hospodářství
Nabídka Objednávka Dodací list Faktura Dobropis Karta artiklu není rezervované množ. odbyt rezervované množ. sklad aktuální stav Příjemka Předběžný výdej Sklad dělá

68 Řízení vyskladňování

69 Čtečka doklad výdeje

70 Schéma interní objednávky
Karta artiklu Interní objednávka Artikl 1 Artikl 2 Artikl .. Příjemka aktuální stav Pobočka Předběžný výdej Meziskladový přesun Centrála objednané množství předběžný výdej Převzetí dokladu vazba

71 Výdej z předběžného výdeje

72 Výhody použití štítků s čárovým kódem pro sklad hotových výrobků
Zamezení chybovosti při výběru artiklů, sériového čísla Omezení chyb způsobených lidským faktorem Kontrola existence daného sériového čísla na skladě, kontrola artiklu při výdeji kouřovin Kontrola varianty Zkrácení času zpracování pohybů v expedičním skladu On line zpracování skladových pohybů v informačním systému

73 Personální požadavky na kapacitu a schopnosti pracovníku skladu
Práce skladníka s technologií čárových kódu a s počítačem Posílení příjmu – tisk štítků a olepení zboží, materiálů - oštítkování palet Vychystávání se čtečkou – dotisk a olepení chybějících štítků Vedoucí vychystávání zpracovává přicházející požadavky na sklad Inventura po paletách

74 Podmínky pro úspěšné instalace nabízeného řešení I.
Úspěšné zavedení kompletního řešení řízeného skladu: Provedení analýzy stávajících postupů a procesů ve firmě Zohlednění nových požadavků vyplývajících z analýzy a jejích příprava před školením Příprava převodního můstku a cvičný převod dat První školení s menším počtem zaměstnanců Analyzování nových požadavků na úpravy programu a převodu dat a jejich zpracování pro další školení Schopnost vedení zavádět nové postupy do práce skladníků Prosazení nových postupů práce zaměstnanců

75 Podmínky pro úspěšné instalace nabízeného řešení II.
Přesvědčení zaměstnanců o správnosti zavádění nového řešení Disciplína zaměstnanců při provádění nových úkonů – práce s počítačem, práce s čárovým kódem Správné pochopení nového systému skladování po paletách, po sériových číslech

76 Děkujeme za pozornost Kontakt: Control spol. s r.o.
B. Martinů Nový Jičín Tel.: Tel./fax:


Stáhnout ppt "Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci"

Podobné prezentace


Reklamy Google