Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci."— Transkript prezentace:

1 Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci

2 Zákazníci  Malé firmy a střední firmy s různorodým výrobním nebo obchodním sortimentem  Instalace na pobočkových sítích velkých distribučních společností  Speciální instalace vyžadující jednoznačnou identifikaci výrobku, zboží nebo služby

3 Struktura IS DIALOG 3000S  Správa systému  Finanční komplex  Finanční kancelář  Nákup a prodej  E-sklad  E-business  Mzdy a personalistika  Docházka  Kniha jízd  Řízení výroby  E-OTK  E-majetek  Snímání operací  Servis  Řízení dokumentace  Řízení projektů  ABC modely  Workflow  CRM

4 D3000S Client Windows ASE LINUX Windows 2000, 2003 server Local NETWORK TCP Výstupy - tiskárna - soubor - mail - PDF D3000S graf. rozhraní Client SYBASE Win 98SE, 2000, XP dataSQL dataSQL Client Server Struktura systému IS DIALOG 3000S

5 Uživatelská práva Kooperace uživatelů v systému a jejich odpovědnost je jednoznačně vymezena na těchto úrovních:  Uživatel  Modul  Menu  Pracovní skupina  Okno (screen)  Funkce  Pole  Podmínky  Report (sestava)

6  Komunikace mezi uživateli nebo se zákazníky přímo z karty partnera  Mail vzniká automaticky na základě provedení předdefinované akce  Zachycení emailových zpráv na kartách partnerů Multijazyčnost Pošta a komunikace  Lokalizace verze - anglická, německá, polská, slovenská  Tisk sestav ve zvoleném jazyce

7 E - sklad

8 Pojem E - sklad  Modul informačního systému Dialog 3000S  Přenáší funkce podsystému skladové hospodářství do přenosného počítače  Využívá k tomu mobilní snímací zařízení - čtečku PDA  Čtečka pracuje s čárovými kódy zboží, umístění, palety...  Realizuje řízený sklad  Přenáší práci skladníků přímo k místu, kde se pracuje se zbožím  Změny aktuálního stavu artiklů jsou přenášeny do IS bez časové prodlevy a bez chyb

9 Připojení mobilního snímacího zařízení PDA k DIALOG 3000S Co je mobilní snímací zařízení PDA ? Hardwarová konfigurace:  Přenosný počítač  Bezdrátové připojení do lokální sítě (WIFI)  Display – vstupně výstupní zařízení, dotykový display – ovládací tužka  Klávesnice – vstup dat  Snímač čárových kódů  Baterie  Vše v kompaktním obalu, přenosné, odolné proti otřesům, pádům a oděru  Kredl – stojan + nabíječka

10 Čtečka PDA

11 Manažerská čtečka

12 MC 9000

13 Základní funkce  Operační systém Windows Mobile  Nainstalovaný ICA klient připojen k aplikačnímu serveru  Vzdáleně spouštěná aplikace E - sklad

14 Struktura architektury (PDA, LAN) OS Windows Mobile ICA klient E-sklad WiFi OS Win 2003 CITRIX E-sklad DB Aplikační server LAN data PDA čtečka Access Point

15 Technické zázemí Aplikační server CITRIX Databázový server SYBASE ASE

16 Pro provoz řízeného skladu byly vytvořeny jednotky Štítek umístění

17 Umístění  Kód umístění  Typ umístění

18 A 01 01 Budova Místnost Regálovářada Regálovýsloupec Řádek Číslo buňky v řádku Kód umístění

19 Štítek materiálu, zboží  Popis zboží – norma, rozměr a popis  Produktový čárový kód EAN  Dávka/paleta (dávka/sériové číslo) – CODE 128  Množství při příjmu  Identifikace firmy

20 Štítek materiálu

21 Pojem řízený sklad  Karty artiklu mají nastavené sledování podle sériových čísel nebo sledování podle salda palet  Ve skladu je definované umístění  Příjem materiálu, zboží – oštítkování palet, sériových čísel  Umístění palety do okna  Přesun palety mezi umístěními, rozdělení palety  Vyskladnění na základě předběžného výdeje, skladníkovi je nabízen seznam artiklu požadovaných k výdeji, setříděn podle typu prostoru a kódu umístění  Skladník urazí nejkratší cestu při vyskladňování jednoho výdeje  Pracovník skladu je naváděn do konkrétního okna podle kódu umístění ve kterém se nachází požadované zboží

22 Funkce E-Skladu  Přihlášení  Objednávka  Příjem  Příjem z objednávky  Výdej  Výdej z předběžného výdeje  Meziskladový přesun  Meziskladový přesun z předběžného výdeje  Výdej do výroby  Měnit doklad  Umístění  Kde leží?  Inventura

23 Návrh funkcí aplikace E - Sklad musel vyhovět požadavkům  Umístění na malou plochu display Window size – 240 x 320 Window colors – 16, barevný display  Zobrazují se jen nutné informace  Při tvorbě dokladu se používají přednastavené hodnoty účtů, cen, daňových skupin  Ovládání pomocí tlačítek nahoru, dolu, vpřed, vzad, Enter – spouštění tužkou nebo klávesou  Využití vlastností transakční databáze – pokud se akce nedokončila (položka příjemky), dojde k návratu na původní stav

24 Přihlášení  Přihlášení pomocí ID_uživatele, které je vloženo čtečkou čárového kódu  Každý skladník má v nabídce funkce, ke kterým má přidělená práva

25 Štítek uživatele

26 Materiálový sklad řízený čárovým kódem ve firmě Tigemma s.r.o.

27 Příjem z objednávky  Výběr objednávky dle čísla objednávky  Zpracování jednotlivých položek objednávky  Tisk štítků k příjemce se štítkem čísla příjemky – tisk probíhá jen z nových položek  Návrat do rozpracované příjemky  Ukončení příjemky a předání dokladu oddělení zásobování k dalšímu zpracování – ocenění podle faktury, uvolnění pro výdej

28 Čtečka doklad příjmu

29

30 Pracoviště příjmu

31 Tisk štítků k příjemce

32 Detail štítků k příjemce

33 Olepování štítků na příjmu

34 Umístění  Funkce příjem z objednávky umístí palety do umístění příjmu  Funkcí umístění se přijaté palety umísťují do konkrétních oken  Funkce rozdělení palety umožní část palety umístit do jiného okna (automatické rozdělení)

35 Umístění materiálu

36 Umístěný materiál, zboží

37 Výdej do výroby  A. Výdej materiálu s vazbou na zakázku  Snímání čísla postupového lístku  Výběr materiálové položky  Výdej konkrétní palety  B. Přesun do prostoru výrobního střediska  Výdej materiálu pomocí sběrového pracoviště

38 Kde leží?  Vstupem je jakýkoli čárový kód (produktový kód EAN, dávka/paleta, umístění) nebo název 1, název 2  Výstup tvoří seznam palet s názvem 1, názvem 2, umístěním a množstvím, který splňuje zadání

39 Inventura  Inventarizace zboží probíhá po paletách, na každou paletu se zadává inventurní rozdíl  Automatické zpracování inventurních rozdílu do inventurní příjemky, výdejky

40 Vozík

41 Sklad rozpracované výroby Implementace v ROMOTOP spol. s r.o.

42 Charakteristiky implementace E - skladu  Sklad rozpracované výroby  Požadavek na přesné sledování palet polotovarů  Varianty artiklů – operace z kusovníku  Identifikace pomocí vlastního štítku palety, které se automaticky generují ze systému  Požadavky na skladové pohyby přichází z oddělení plánování výroby prostřednictvím předběžného výdeje  Skladové pohyby realizují skladníci čtečkou  1 řídící referent pracující v modulu Nákup a prodej  20 skladníků realizuje požadavky, pracují se čtečkou s modulem E-sklad

43 Skladové pohyby  Příjem palet polotovarů na sklad rozpracované výroby na základě identifikace č. artiklu z postupového lístku skupina/plán/položka  Tisk štítků palet, označení postupového lístku štítkem palety  Umístění palety do regálové buňky  Přesun mezi prostory  Rozdělení palety  Generování požadavků na vyskladnění polotovarů na výrobní střediska formou předběžného výdeje přímo z denních plánů  Řízení vyskladňování  Výdej na základě předběžného výdeje  Tisk čárového kódu pro částečný výdej

44 Štítek obsahuje  Číslo artiklu  Název artiklu  Název varianty  Čárový kód čísla artiklu  Čárový kód čísla palety  Množství

45 Štítek artiklu

46 Skladovací prostory

47 Štítky umístění

48 Umístění palet

49 Sklad korpusů

50 Pracoviště skladníků

51 Výdej z předběžného výdeje  Vyskladnění polotovarů podle požadavku z podsystému plánování výroby  Vedoucí pracovník vychystávání upraví nebo doplní datum a čas expedice a vychystání a zadá řešitele  Skladník jde vychystávat – je naváděn podle umístění  V zadaném umístění nachází palety  Snímání čárového kódu palety polotovarů  Po vyskladnění poslední položky provádí tisk štítků k výdejce

52 Řízení vyskladňování

53 Výhody použití štítků s čárovým kódem pro sklad rozpracované výroby  Zamezení chybovosti při výběru palet  Sledování pohybů zadaného artiklu, přesunů mezi prostory  Omezení chyb způsobených lidským faktorem  Řízení vyskladňování polotovarů podle požadavku výroby  On line zpracování skladových pohybů v informačním systému

54 Expediční sklad řízený čárovým kódem Implementace v ROMOTOP spol. s r.o.

55 Charakteristiky implementace E - skladu  Expediční sklad  Požadavek na přesné sledování sériových čísel a artiklů bez sériových čísel  Varianty artiklů – barevné provedení  Identifikace pomocí vlastního štítku sériového čísla nebo štítku artiklu, které se automaticky generují ze systému  Požadavky na skladové pohyby přichází z oddělení obchodu prostřednictvím dodacího listu, maloobchodní kasy, jiných skladů  Skladové pohyby realizují skladníci čtečkou  1 řídící referent pracující v modulu Nákup a prodej  3 skladníci realizující požadavky, pracují se čtečkou s modulem E-sklad

56 Skladové pohyby  Příjem hotových výrobků do expedičního skladu  Výdej na základě dodacího listu, prodejního dokladu z kasy, interní objednávky

57 Štítek obsahuje  Číslo artiklu, číslo skladu, název artiklu  Číslo skupiny  Číslo plánu  Sériové číslo - skupina artiklu, série, pořadové číslo  Čárový kód

58 Štítky korpusu

59 Štítek artiklu

60 Hotový výrobek

61 Příjem hotových výrobků do expedičního skladu  Po ukončení zakázky v obchodní skupině je výrobek připraven pro příjem na expediční sklad  Naskladnění pomocí modulu Sběrdat 2  Příjem hotového výrobku na expediční sklad pomocí snímání čárového kódu

62 Příjem hotových výrobků do expedičního skladu

63 Umístěné artikly ve skladu

64 Umístěné artikly

65 Výdej z předběžného výdeje, Meziskladový přesun z předběžného výdeje  Vyskladnění výrobků, zboží podle požadavku z podsystému prodej, registrační pokladna, sklad  Dodací list z prodeje, prodejní doklad z registrační pokladny, předběžný výdej  Z interní objednávky vytvoří ve skladu doklad předběžný výdej  (datum a čas expedice, vychystání, řešitel)  Vedoucí pracovník vychystávání upraví nebo doplní datum a čas expedice a vychystání a zadá řešitele  Skladník jde vychystávat – (je naváděn podle umístění)  V zadaném umístění nachází palety, sériová čísla, artikly s požadovaným výrobkem  Snímání čárového kódu sériového čísla hotového výrobku - automatický výdej konkrétního sériového čísla nebo produktového kódu  Po vyskladnění poslední položky provádí tisk štítků k výdejce, tisk dodacího listu

66 Schéma: Prodej  Dodací list  Předběžný výdej rezervovanémnožstvíodbyt Kartaartiklu rezervovanémnožstvísklad Kartaartiklu Artikl 1 Artikl.. Objednávka Artikl 1 Artikl.. Dodací list rezervovanémnožstvíodbyt Kartaartiklu Artikl 1 Artikl.. Před. výdej Artikl 1 Artikl.. Výdejka rezervovanémnožstvísklad Kartaartiklu Převzetí položky Vychystání: Výdej z před.výdeje vazba Obchodní oddělení Sklad

67 Nabídka Objednávka Dodací list Faktura Dobropis Kartaartiklu není rezervované množ. odbyt rezervované množ. sklad aktuální stav Příjemka Předběžnývýdej Skladdělávýdej Vazby dokladu prodeje na skladové hospodářství

68 Řízení vyskladňování

69 Čtečka doklad výdeje

70 Schéma interní objednávky Kartaartiklu Interní objednávka Artikl 1 Artikl 2 Artikl.. Příjemka Artikl 1 Artikl.. aktuální stav Kartaartiklu Pobočka Předběžný výdej Artikl 1 Artikl 2 Artikl.. Meziskladový přesun Artikl 1 Artikl.. aktuální stav Kartaartiklu Centrála Kartaartiklu objednanémnožství Kartaartiklu Kartaartiklu předběžnývýdej Převzetí dokladu vazba vazba

71 Výdej z předběžného výdeje

72 Výhody použití štítků s čárovým kódem pro sklad hotových výrobků  Zamezení chybovosti při výběru artiklů, sériového čísla  Omezení chyb způsobených lidským faktorem  Kontrola existence daného sériového čísla na skladě, kontrola artiklu při výdeji kouřovin  Kontrola varianty  Zkrácení času zpracování pohybů v expedičním skladu  On line zpracování skladových pohybů v informačním systému

73 Personální požadavky na kapacitu a schopnosti pracovníku skladu  Práce skladníka s technologií čárových kódu a s počítačem  Posílení příjmu – tisk štítků a olepení zboží, materiálů - oštítkování palet  Vychystávání se čtečkou – dotisk a olepení chybějících štítků  Vedoucí vychystávání zpracovává přicházející požadavky na sklad  Inventura po paletách

74 Podmínky pro úspěšné instalace nabízeného řešení I. Úspěšné zavedení kompletního řešení řízeného skladu:  Provedení analýzy stávajících postupů a procesů ve firmě  Zohlednění nových požadavků vyplývajících z analýzy a jejích příprava před školením  Příprava převodního můstku a cvičný převod dat  První školení s menším počtem zaměstnanců  Analyzování nových požadavků na úpravy programu a převodu dat a jejich zpracování pro další školení  Schopnost vedení zavádět nové postupy do práce skladníků  Prosazení nových postupů práce zaměstnanců

75 Podmínky pro úspěšné instalace nabízeného řešení II.  Přesvědčení zaměstnanců o správnosti zavádění nového řešení  Disciplína zaměstnanců při provádění nových úkonů – práce s počítačem, práce s čárovým kódem  Správné pochopení nového systému skladování po paletách, po sériových číslech

76 Děkujeme za pozornost Kontakt: Control spol. s r.o. B. Martinů 2 741 01 Nový Jičín Tel.: +420556704290 Tel./fax: +420556702895 e-mail: control@control.czcontrol@control.cz


Stáhnout ppt "Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google