Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání žáků s tělesným postižením v základní škole Mgr. Zbyněk Němec, speciální pedagog Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Kladno, Pařížská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání žáků s tělesným postižením v základní škole Mgr. Zbyněk Němec, speciální pedagog Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Kladno, Pařížská."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání žáků s tělesným postižením v základní škole Mgr. Zbyněk Němec, speciální pedagog Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Kladno, Pařížská 2249 listopad 2011

2 Možnosti podpory – vyhláška 147/2011 Sb. (zdravotní nebo sociální znevýhodnění) Vyrovnávací opatření:  využívání speciálně pedagogických metod a postupů,  poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku,  využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení,  využívání individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga (zdravotní postižení) Podpůrná opatření:  využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání  kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů  zařazení předmětů speciálně pedagogické péče  poskytování pedagogicko- psychologických služeb  zajištění služeb asistenta pedagoga  snížení počtu žáků ve třídě

3 Asistenční služby Asistent pedagoga  zaměstnanec školy, financován pomocí dotace KÚ, o zřízení pozice žádá škola (k žádosti nutno doložit doporučení SPC)  pracuje i s ostatními žáky ve třídě,  náplň práce viz. vyhláška 147/2011 Sb. – nově může zajišťovat i pomoc při sebeobsluze  nutné pedagogické vzdělání (minimálně akreditovaný kurz pro asistenty pedagoga) Osobní asistent  zaměstnanec rodičů žáka nebo NNO; nutná smlouva mezi školou a zaměstnavatelem umožňující pohyb asistenta po škole  pracuje pouze s žákem s postižením  náplň práce určuje smlouva mezi asistentem a jeho zaměstnavatelem  vzdělání se buď nevyžaduje (jde-li o zaměstnance rodičů) nebo podléhá zákonu 108/2006 Sb. O sociálních službách (u zaměstnanců NNO)

4 Individuální vzdělávací plán  podle § 6 vyhlášky 73/2005 Sb. by měl obsahovat: a.závěry speciálně pedagogických a psychologických vyšetření b.údaje o poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče c.údaje o rozvržení učiva, pedagogických postupech, zadávání úkolů d.možnosti a formy hodnocení e.seznam kompenzačních a jiných speciálních pomůcek a učebnic f.vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka, návrh na snížení počtu žáků ve třídě, předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků g.jmenovité určení zodpovědného pracovníka SPC  Do IVP doporučujeme zakotvit i formu spolupráce s rodinou žáka  Je vypracován nejpozději 1 měsíc po nástupu žáka do školy, za jeho vypracování zodpovídá ředitel školy  Musí být podepsán zákonným zástupcem žáka; u žáků na druhém stupni doporučujeme i podpis žáka  PPP/SPC dvakrát ročně vyhodnocuje naplňování IVP

5 Pomůcky pro žáky s TP Výzkum Dagmar Opatřilové (2010, In Bartoňová, M., Vítková, M. et al.: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV.) – v běžných ZŠ, účastnilo se 122 žáků s TP a 110 učitelů  Nejčastěji využívané kompenzační pomůcky:  Speciálně upravená židle a deska stolu – 62,4 % žáků  Karimatka a relaxační kout – 39,5%  Vozíky – 38,8%  Pomůcky na rozvoj jemné motoriky – 34,2%  PC a speciální komponenty k němu – 28,1%  Gymbaly a rehabilitační válce – 26,9%  Kompenzační pomůcky na psaní a kreslení – 25,7%  Další pomůcky jako např. stojany na knihy a těžítka – 23,6%

6 Oblast podpory: Hrubá motorika  Problematické oblasti: chůze, sed – zajištění stabilní polohy pro čtení a psaní, sebeobsluha, relaxace Opatření:  Zajistit vhodný vozík (zákonný zástupce žáka, zdravotní pojišťovna) – může být problematické u žáků s elektrickým vozíkem  Překonání architektonických bariér – přístup do školy, do jednotlivých učeben, bezbariérová toaleta  Uzpůsobení pracovního místa – vhodná židle, školní lavice  Zajistit prostor a pomůcky pro fyzickou relaxaci (polohovací lůžko, chodítko…)

7 Hrubá motorika - pomůcky Nájezdové ližiny – cena podle délky a kvality od 4.000,- do 20.000,-; nehradí ZP  Schodišťové plošiny – cena podle individuálního projektu; nehradí ZP http://pomuckyzdravotnicke.cz/sikma-schodistova-plosina-16.html http://pomuckyzdravotnicke.cz/m7-najezdove-liziny-trojdilne- teleskopicke-kombi--308.html

8 Hrubá motorika - pomůcky  Schodolez – cena cca 100 až 150 tis., ZP nehradí  Hydraulická vertikální plošina – cena podle individuálního projektu, ZP nehradí www.schodolez.cz http://pomuckyzdravotnicke.cz/hydraulicka-vertikalni-plosina-t-709.html

9 Hrubá motorika - pomůcky  Vozík mechanický – cena 8.000,- až 80.000,- podle velikosti a kvality; hradí ZP  Vozík elektrický – cena 80.000,- až 260.000,- (včetně příslušenství); hradí ZP http://pomuckyzdravotnicke.cz/mechanicky- vozik-avangarde-teen-40.html http://pomuckyzdravotnicke.cz/mec hanicky-vozik-kid-2-239.html http://pomuckyzdravotnicke.cz/detske- voziky-elektricke.html

10 Hrubá motorika - pomůcky  Dětská chodítka a berle, ceny podle kvality provedení  Úprava toalet – např. sklopné madlo, cena okolo 1 tis. Kč  Pomůcky pro stravování: např. ergonomická lžíce (230,- Kč), nastavitelný okraj na talíř (150,- Kč) ad. http://pomuckyzdravotnicke.cz/pomucky-pro-sebeobsluhu.html http://pomuckyzdravotnicke.cz/4230-madlo- sklopne-s-dvojtym-ramenem-151.html http://pomuckyzdravotnicke.cz/d etska-choditka.html http://pomuckyzdravotnicke.cz/detske-hole-berle.html

11 Hrubá motorika - pomůcky  Pojízdné, rehabilitační, polohovatelné židle, např.  Aris (fa. RQL), cena bez přídavného stolku 6.500,- až 9.000,- (hrazeno ZP)  Židle 3A/3B (fa. RQL), cena 9-10.000,- (není hrazena ZP)  Sedačka Tobi (fa. Meyra), cena standardní sestavy 47.000,- (plně hrazena ZP) http://www.rql.cz/cz_nabytek.html http://www.meyra.cz/katalogi n.php?action=tobi

12 Hrubá motorika - pomůcky  Speciální polohovatelné školní lavice, např.  Pracovní plocha Golem (fa. RQL) vcelku nebo dělená, cena 4.200,- ZP hradí 75%  Pracovní plocha Péťa (REPO s.r.o.), cena cca 6.000,-, plně hrazena ZP http://www.rql.cz/cz_pdf/z_ cz_07.pdf http://pomuckyzdravotnicke.cz/d etske-pracovni-plochy.html

13 Oblast podpory: Jemná motorika, grafomotorika  Problematické oblasti: manipulace s pomůckami, psaní (grafomotorika), výtvarné a pracovní činnosti, ovládání počítače Opatření:  Zajistit vhodné psací náčiní, vhodné pomůcky pro výtvarné činnosti  Nácvik správného držení tužky a psaní, upravené písanky (větší řádky), kratší texty pro psaní, možnost kopírování poznámek od spolužáků  Usnadnit manipulaci s pomůckami a učebnicemi, např. pomocí různých těžítek, protiskluzových fólií a stojánků na učebnice  Vhodné úpravy počítače (hardware i software)

14 Jemná motorika - pomůcky Psací potřeby – trojhranný program např.  Pastelky Triocolor natur 12, cena 177,- Kč  Inkoustový roller Stabilo, cena 175,- Kč  Tužka Stabilo 321, cena 34,- Kč http://www.papirovyobchod.cz/produkty/predskolaci/tricolor-natur-12.htm http://www.dobryskolak.cz/produkt/inkoustovy-roller- stabilo-easy-original-roller-pro-pravaky-32445900 http://www.dobryskolak.cz/produkt/tuzka- stabilo-321-pravak-easy-32448100/

15 Jemná motorika - pomůcky  „Psací pták“ – psaní pomocí celé paže a jemného tlaku ruky, cena cca 900,- Kč  Psací deska s magnetickým pravítkem proti sklouzávání sešitů a pracovních listů (celý stůl cca 11.000,-) http://www.delso.cz/eshop/detsky-nabytek-rostouci- moll-psaci-stoly/14-sprinter-psaci-stul.html http://www.obchudek1.cz/cesky-obchudek/eshop/87-1-Pro-telesne- postizene/0/5/2552-Pomucka-usnadnujici-psani-Psaci-ptak/description#anch1

16 Jemná motorika - pomůcky Výtvarné potřeby  Štětec dlaňový, cena cca 100,- Kč  Štětce prstové, cena 290,- Kč/set  Vosková kulička Colorball, cena cca 150,- Kč http://www.papirovyobchod.cz/prod ukty/stetce/stetec-dlanovy-1.htm http://www.papirovyobchod.cz/produkty/pr edskolaci/prstove-stetce-da-vinci-8.htm http://www.pastelka.eu/store/goods-23654-kulicka-ses-colorball-ve- tvaru-kulicky-pro-nacvik-spetkoviteho-uchopu-6-barev.html

17 Jemná motorika - pomůcky  Nůžky se snadným úchytem – cena cca 300,-  Protiskluzová podložka – cena od několika set po několik tisíc korun  Držáky na knihy – do tisíce korun http://www.obchudek1.cz/cesky-obchudek/eshop/87- 1-Pro-telesne-postizene/0/5/3054-Nuzky-se- snadnym-uchytem-spicate http://www.obchudek1.cz/cesky-obchudek/eshop/87-1-Pro-telesne- postizene/0/5/2567-Drzak-na-knihy http://pomuckyzdravotnicke.cz/podlozka-protiskluzova- 758.html

18 Ovládání PC – pomůcky  Klávesnice s většími klávesami (o 50% oproti standardu), např.  BigKeys LX (cena okolo 6.000,-)  Jumbo XL (cena 2.600,- plus 800,- kryt)  Wasp Wrist Rest Set – předloketní opěrky, pár cca 3.000,- http://www.petit-os.cz/klavesnice.php http://www.petit- os.cz/adapt_tlac.php

19 Ovládání PC – pomůcky  Tracbally – např. Big Track (2.800,-) nebo Kensington Orbit Trackball (1.000,-)  I4Control – ovládání PC pohyby očí (39.000,-)  Integramouse – ovládání myši mikropohyby úst (60.000,-) http://www.petit-os.cz/poloh_zariz.php

20 Ovládání PC – pomůcky  Virtuální klávesnice – na obrazovce, ovládaná pouze myší, např. Click N-Type Keyboard (freeware – volně ke stažení)  JetVoice – program pro ovládání PC hlasem (350,-), umožňuje přes mikrofon nahrát řadu povelů, které pak stačí jen vyslovit  MyVoice – hlasová alternativa klávesnice a myši (6.700,-), lze diktovat slova i jednotlivá písmena, spouštět programy přímo jejich jménem apod. (používá slovník, 10.000 slov)  MyDictate – doplněk MyVoice umožňující plnohodnotný hlasový diktát (9.300,-, používá slovník s 50.000 slovy) http://www.petit-os.cz/progr_pro_ovl_PC.php

21 Další oblasti podpory  Pozornost – bývá kolísavá/slabší, často se projevuje větší unavitelnost žáka  Častější přestávky, kratší úkoly, více času na konkrétní práci, podpora asistenta  Myšlení, paměť – obtíže v abstraktním myšlení, paměť slabší hlavně střednědobá a dlouhodobá  Požívat názorné pomůcky, obrazové materiály, probranou látku častěji procvičovat  Sociální dovednosti – obtíže především ve vztahu k nedostatečným předchozím zkušenostem; častější vztahovačnost, vyšší citlivost k vlastním potřebám  Podporovat spolupráci v kolektivu, omezit závislost na přítomnosti dospělých

22 Další oblasti podpory  Komunikace – často pomalejší, hůře srozumitelná řeč, často dysartrie, (dyslálie, dysfázie)  Poskytovat dostatek prostoru pro vyjádření, logopedická péče, systémy AAK  Orientace v prostoru – negativně ovlivňuje orientaci v učebnicích, sešitech a mapách, způsobuje obtíže při výuce čtení  Používat dobře strukturované výukové materiály a učebnice, při čtení využít záložky, eventuálně čtecí okénko

23 Financování - normativy MŠMT, odbor 26 k č.j. 20/2011-26 NIV celkemMPodvodyONIV celkem Část VI. K normativu pro výuku dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v denní formě vzdělávání, kteří jsou individuálně integrovaní do běžných tříd škol, se poskytne příplatek: (pokud se nejedná o finanční prostředky na asistenta pedagoga) Tělesně postižení MŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 30 17722 1577 755265 Tělesně postižení ZŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 29 76521 6757 586504 Tělesně postižení SŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 35 91326 2989 204411 S více vadami, … těžké tělesné postižení…MŠ 48 26335 48712 420356 S více vadami, … těžké tělesné postižení…ZŠ 45 02132 90911 518594 S více vadami, … těžké tělesné postižení…SŠ 52 46438 51213 479473

24 Financování – rozdíly v normativech MŠMT, odbor 26 k č.j. 20/2011- 26 NIV celkem – individuální integrace NIV celkem – skupinová integrace NIV celkem – škola samostatně zřízená pro žáky s postižením Tělesně postižení MŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 30 17722 85050 307 Tělesně postižení ZŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 29 76529 79463 305 Tělesně postižení SŠ (pokud se nejedná o těžké postižení) 35 91332 22462 514 S více vadami, … těžké tělesné postižení…MŠ 48 26335 27978 996 S více vadami, … těžké tělesné postižení…ZŠ 45 02146 35498 992 S více vadami, … těžké tělesné postižení…SŠ 52 46450 09297 833

25 Financování – další možnosti  MŠMT – rozvojový program „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením“. V roce 2011 šlo žádat o pomůcky v cenové relaci 10.000,- až 40.000,- (resp. 60.000,- u nehmotného majetku); úspěšnost žádostí byla různá (celkově cca 14%, u SČ kraje ale jen 5%).  Krajské úřady – hlavně dotace na asistenty pedagoga; žádosti na jaře na následující školní rok. Eventuelně další prostředky příslušného kraje, např. Humanitární fond Středočeského kraje.  Obce – z pozice zřizovatele školy, podle možností obce a dohody se školou.

26 Financování – nadace, nadační fondy  Nadace ČEZ – projekt „Oranžové schody“, - cílem projektu je „pomoci základním a středním školám odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod.“ - v roce 2011 finančně podpořeno 7 škol www.nadacecez.cz  Nadace Dětský mozek - poskytuje finanční příspěvky rodinám pečujícím o dítě s postižením, ale i rodinám pečujícím o seniory; podpora zaměřená především na asistenční služby, rehabilitační pomůcky a respitní péči - projekt „Epilepsie/RESPI“ podporující rodiny s dítětem s epilepsií - právnické osoby mohou žádat o podporu ve zvláštním režimu (vždy v lednu) www.detskymozek.cz

27 Financování – nadace, nadační fondy  Nadace Jedličkova ústavu - poskytuje příspěvky individuálním žadatelům, kteří jsou uživateli služeb Jedličkova ústavu (včetně například klientů místního SPC) www.nadaceju.cz  NROS – „Pomozte dětem“ - finanční podpora pouze pro NNO (!), v oblasti integrace hlavně „individuální projekty“: maximální výše podpory 35.000,-, možno žádat 3x ročně www.pomoztedetem.cz  Projekt „Čtení pomáhá“ - možnost registrovat humanitárně zaměřený projekt; částku, která bude projektu předána určují sami žáci základních škol, kteří projekt podporují vlastní četbou www.ctenipomaha.cz

28 Děkuji za pozornost. nemeczb@gmail.com spc.kladno@centrum.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávání žáků s tělesným postižením v základní škole Mgr. Zbyněk Němec, speciální pedagog Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Kladno, Pařížská."

Podobné prezentace


Reklamy Google