Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření pH povrchových vod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření pH povrchových vod"— Transkript prezentace:

1 Měření pH povrchových vod
Vypracovali: Filip Staněk Klára Bednářová Lucie Palarczyková Mendelova SŠ, Nový Jičín

2 Úvod Pro svou závěrečnou práci jsme si vybrali Měření pH povrchových vod. Cílem bylo změření pH povrchových vod systémem Vernier v okolí našeho bydliště. Některá probíhala v CHKO Poodří a CHKO Beskydy. Měření probíhalo v jarním období , ale rádi bychom na podzim provedli další měření a porovnali případné změny pH.

3 Teoretická část:

4 Voda jako součást životního prostředí
Voda je nezbytná pro život všech organismů. Na Zemi je voda přítomna ve třech skupenstvích. Vodní plochy pokrývají dvě třetiny zemského povrchu, z nichž jde převážně o vodu slanou. Na sladkou vodu připadají zhruba 3%, z čehož jsou ještě dvě třetiny vázány v ledovcích. Voda patří mezi abiotické faktory, které jsou přestavovány fyzikálními a chemickými faktory. Molekula vody má základní tvar rovnoramenného trojúhelníku, jehož ramena svírají úhel 105°.

5 Koloběh vody Je to stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi (doprovázený změnami skupenství).

6 pH z chemického hlediska
pH (potential of hydrogen) = potenciál vodíku, také vodíkový exponent číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě) - jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14  u kyselin je pH – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada, přitom neutrální voda má pH rovno 7 definice pH: Hodnota pH je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů

7 Vliv pH na kvalitu povrchových vod
pH má velký vliv na průběh reakcí ve vodním systému, rozpouštění látek a také na život organismů závislých na vodě, proto má pH velkou váhu při určování kvality vody.

8 Acidifikace: Je to proces, při kterém dochází k poklesu pH v povrchové vodě. Hlavní příčinou je znečištění ovzduší. Projevy: neobyvatelnost a úhyn živých organismů ve vodě Nejkritičtější projevy acidifikace u nás byly na Šumavě v minulém století. Dnes se situace pomalu zlepšuje. Jezero: Rok měření: pH Černé jezero 1936 1979 6,5-7,0 4,5-4,8

9 Praktická část:

10 Měření pH povrchových vod
K naměření pH povrchových vod jsme využili pH senzor Vernier Měření probíhalo během dvou dnů na 11 místech Novojičínska a Frýdecko-Místecka. Místa odběru a zjištěné hodnoty pH jsou uvedeny v tabulce a v přiloženém grafu.

11 Tabulka naměřených hodnot:
Číslo měření Místo měření Datum pH 1 v. n. Baška - Baška 6,97 2 v. n. Olešná – Frýdek - Místek 8,36 3 potok Olešná - Palkovice 7,83 4 Jesenická kyselka – Jeseník nad Odrou 5,33 5 Jesenický rybník – Jeseník nad Odrou 7,03 6 Luha – Jeseník nad Odrou 6,48 7 Odra – Jeseník nad Odrou 6,93 8 soutok Odry a Luhy – Jeseník nad Odrou 6,11 9 rybník Kačák - Albrechtičky 6,52 10 rybník Kotvice - Albrechtičky 6,89 11 Odra - Albrechtičky 7,13

12 Mapa měřených povrchových vod v okolí Frýdku-Místku

13 Mapa měřených povrchových vod v okolí Jeseníku nad Odrou (Nový Jičín)

14 Mapa měřených povrchových vod v okolí Albrechtiček (Studénka)

15 Graf naměřené hodnoty pH – Jesenická kyselka (Jeseník nad Odrou)

16 Závěr Práce s měřícím systémem Vernier byla velice zajímavá, ale i pohotová. Ihned po odběru vzorku vody jsme mohli spustit, již na místě samotném, měření a tak maximalizovat přesnost zjištěných hodnot. Maximální hodnota pH – 8,36 byla zjištěna ve vodní nádrži Olešná u Frýdku-Místku. Minimální hodnota pH – 5,33 byla naměřena , podle očekávání, u vzorku Jesenické kyselky. Průměrné hodnota pH ze všech 11 vzorků byla 6,88. .

17 Zdroje Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia – Jiří Šlégl, František Kislinger, Jana Laníková (nakladatelství Fortuna)

18 Děkujeme za pozornost 


Stáhnout ppt "Měření pH povrchových vod"

Podobné prezentace


Reklamy Google