Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovali: Filip Staněk Klára Bednářová Lucie Palarczyková Mendelova SŠ, Nový Jičín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovali: Filip Staněk Klára Bednářová Lucie Palarczyková Mendelova SŠ, Nový Jičín."— Transkript prezentace:

1 Vypracovali: Filip Staněk Klára Bednářová Lucie Palarczyková Mendelova SŠ, Nový Jičín

2  Pro svou závěrečnou práci jsme si vybrali Měření pH povrchových vod. Cílem bylo změření pH povrchových vod systémem Vernier v okolí našeho bydliště. Některá probíhala v CHKO Poodří a CHKO Beskydy. Měření probíhalo v jarním období, ale rádi bychom na podzim provedli další měření a porovnali případné změny pH.

3

4  Voda je nezbytná pro život všech organismů. Na Zemi je voda přítomna ve třech skupenstvích.  Vodní plochy pokrývají dvě třetiny zemského povrchu, z nichž jde převážně o vodu slanou. Na sladkou vodu připadají zhruba 3%, z čehož jsou ještě dvě třetiny vázány v ledovcích.  Voda patří mezi abiotické faktory, které jsou přestavovány fyzikálními a chemickými faktory. Molekula vody má základní tvar rovnoramenného trojúhelníku, jehož ramena svírají úhel 105°.

5

6  pH (potential of hydrogen) = potenciál vodíku, také vodíkový exponent  číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě) - jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14  u kyselin je pH – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina  zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada, přitom neutrální voda má pH rovno 7  definice pH: Hodnota pH je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů

7  pH má velký vliv na průběh reakcí ve vodním systému, rozpouštění látek a také na život organismů závislých na vodě, proto má pH velkou váhu při určování kvality vody.

8  Je to proces, při kterém dochází k poklesu pH v povrchové vodě. Hlavní příčinou je znečištění ovzduší.  Projevy: neobyvatelnost a úhyn živých organismů ve vodě  Nejkritičtější projevy acidifikace u nás byly na Šumavě v minulém století. Dnes se situace pomalu zlepšuje. Jezero:Rok měření:pH Černé jezero1936 1979 6,5-7,0 4,5-4,8

9

10  K naměření pH povrchových vod jsme využili pH senzor Vernier  Měření probíhalo během dvou dnů na 11 místech Novojičínska a Frýdecko-Místecka. Místa odběru a zjištěné hodnoty pH jsou uvedeny v tabulce a v přiloženém grafu.

11 Tabulka naměřených hodnot:

12 Mapa měřených povrchových vod v okolí Frýdku-Místku

13 Mapa měřených povrchových vod v okolí Jeseníku nad Odrou (Nový Jičín)

14 Mapa měřených povrchových vod v okolí Albrechtiček (Studénka)

15 Graf naměřené hodnoty pH – Jesenická kyselka (Jeseník nad Odrou) pH = 5,33

16  Práce s měřícím systémem Vernier byla velice zajímavá, ale i pohotová. Ihned po odběru vzorku vody jsme mohli spustit, již na místě samotném, měření a tak maximalizovat přesnost zjištěných hodnot. Maximální hodnota pH – 8,36 byla zjištěna ve vodní nádrži Olešná u Frýdku-Místku. Minimální hodnota pH – 5,33 byla naměřena, podle očekávání, u vzorku Jesenické kyselky. Průměrné hodnota pH ze všech 11 vzorků byla 6,88..

17  http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es- 006/ebook.html?p=A001 http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es- 006/ebook.html?p=A001  http://ekologie-v- kostce.blogspot.com/2011/07/organismy- abioticke-faktory-prostredi-b.html http://ekologie-v- kostce.blogspot.com/2011/07/organismy- abioticke-faktory-prostredi-b.html  http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikipedia.org/  http://www.mapy.cz http://www.mapy.cz  www.vernier.cz. www.vernier.cz  Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia – Jiří Šlégl, František Kislinger, Jana Laníková (nakladatelství Fortuna)

18


Stáhnout ppt "Vypracovali: Filip Staněk Klára Bednářová Lucie Palarczyková Mendelova SŠ, Nový Jičín."

Podobné prezentace


Reklamy Google