Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj“ Závěrečné zhodnocení výsledků projektu Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj“ Závěrečné zhodnocení výsledků projektu Tento."— Transkript prezentace:

1 „Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj“ Závěrečné zhodnocení výsledků projektu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

2 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s.
Cíl projektu: kvalitní zlepšení vzdělávání zaměstnanců naší společnosti vycházející z rozvoje informačních a komunikačních technologií, posílení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce v oblasti železniční dopravy Trvání projektu: červen leden 2008 Celkové náklady projektu: ,- Kč Dotace: ,- Kč (60% nákladů) Počet vyškolených osob: 777

3 co to je Od října 2006 do ledna 2008 bylo v rámci projektu proškoleno celkem o s o b v těchto kurzech: ŠKOLENÍ PRO PRVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU JAZYKOVÉ KURZY PRO VLAKOVÉ ČETY - NĚMČINA, ANGLIČTINA JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE OSOB. PŘEPRAVY - NĚMČINA, ANGLIČTINA JAZYKOVÉ KURZY PRO STROJVEDOUCÍ - NĚMČINA KURZY ECDL S CERTIFIKACÍ ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE VLAKŮ VYŠŠÍ KVALITY ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANANGEMENTU II. ASERTIVITA PRO PERSONALISTY JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY A NĚMČINY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT KURZ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI

4 Činnosti realizačního týmu
Příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele služeb Příprava a uzavírání smluv s dodavateli Příprava jazykových skript a slovníků Nábor jazykových lektorů Organizace kurzů Nábor účastníků kurzů Realizační tým projektu děkuje za spolupráci SPS Ústí n. L paní Bc. Šuvarské a paní Zajíčkové!

5 Další činnosti realizačního týmu
co to je Další činnosti realizačního týmu Vypracování metodik účtování nákladů projektu Kontrola a zpracování účetních dokladů Zajištění publicity projektu Vypracování Monitorovacích zpráv a žádostí o platbu – každé 3 měsíce Vedení evidence účastníků projektu

6 „Kontrolní komise neshledala nedostatky.“
co to je Revize projektu Dne proběhla kontrola Úřadu práce v Ústí nad Labem, poskytovatele dotace Kontrola se zaměřila na tři oblasti plnění: Věcná část projektu Finanční část projektu (kontrola účetních dokladů) Publicita projektu Protokol o výsledku kontroly: „Kontrolní komise neshledala nedostatky.“

7 Obsah Monitorovací zprávy
Věcná a finanční část Přílohy: Přehled uzavřených zadávacích řízení Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek Žádost o platbu Přehled čerpání uznatelných výdajů projektu Přepracovaný rozpočet projektu Metodika výpočtu nákladů Soupiska účetních dokladů a jejich kopie Dokumentace publicity Monitorovací ukazatele

8 Předložené monitorovací zprávy
„Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RZL“ stanovuje předkládání monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu zpravidla po třech měsících. Předložené monitorovací zprávy Monitorovací zpráva č. 1 (červen 2006 – srpen 2006) Monitorovací zpráva č. 2 (září 2006 – listopad 2006) Monitorovací zpráva č. 3 (prosinec 2006 – únor 2007) Monitorovací zpráva č. 4 (březen 2007 – květen 2007) Monitorovací zpráva č. 5 (červen 2007 – srpen 2007) Monitorovací zpráva č. 6 (září 2007 – listopad 2007) Monitorovací zpráva č. 7 (závěrečná)

9 VÝBĚR DODAVATELŮ SLUŽEB
„Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RZL“ stanovuje pravidla výběru dodavatelů dle předpokládané hodnoty zakázky: postup při hodnotě zakázky do Kč bez DPH postup při hodnotě zakázky od Kč do Kč bez DPH postup při hodnotě zakázky od Kč do Kč bez DPH postup při hodnotě zakázky od Kč bez DPH

10 Pro projekt dodávaly služby firmy:
DODAVATELÉ SLUŽEB Pro projekt dodávaly služby firmy: ČD - Telematika, a. s. Škola manažerského rozvoje, s. r. o. J. Cibulková, Memory training Jazyková škola Lingua Rumburk Radix, spol. s r. o. Hotel JEF Doubice 1. VOX, a. s. Best Western Hotel Vladimír, Ústí nad Labem

11 HOTEL JEF DOUBICE U KRÁSNÉ LÍPY
Většina kurzů probíhala v Hotelu JEF, který je umístěn uprostřed nádherné krajiny na rozhraní Národního parku České Švýcarsko a chráněných krajinných oblastí Lužické hory a Labské pískovce.

12 Best Western Hotel Vladimír, Ústí nad Labem

13 DOHODY O ÚČASTI V PROJEKTU
Na základě Dohody o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR bylo nutné s každým účastníkem kurzu uzavřít Dohodu o účasti v projektu.

14 DATABÁZE S ÚČASTNÍKY PROJEKTU
Pro evidenci účastníků projektu byla vedena podrobná databáze.

15 DATABÁZE S ÚČASTNÍKY PROJEKTU
Účastníci kurzů byli tříděni podle pohlaví, věku a dle účasti v kurzech s IT, tyto ukazatelé byly vykazovány v pravidelných monitorovacích zprávách předkládaných poskytovateli dotace.

16 ŠKOLENÍ PRO PROVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA
OBSAH KURZU: principy a zásady asertivní komunikace, procvičování klíčových dovedností asertivity při jednání se zákazníky. MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice UKONČENÍ KURZU: certifikát osvědčující absolvování kurzu DÉLKA KURZU: 3 dny POČET ABSOLVENTŮ: 159 osob

17 ŠKOLENÍ PRO PROVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA

18 ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNACE VLAKŮ VYŠŠÍ KVALITY
OBSAH KURZU: principy a zásady společenského chování, technika pro přístup k zákazníkům, zvládání konfliktní komunikace, prezentování, moderování, trénink dovedností v simulátorech . MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice UKONČENÍ KURZU: certifikát osvědčující absolvování kurzu DÉLKA KURZU: 3 dny POČET ABSOLVENTŮ: 60 osob

19 ASERTIVITA PRO PERSONALISTY
OBSAH KURZU: principy asertivní komunikace, zvládání konfliktních situací, nábor zaměstnanců, vedení pohovorů MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel Vladimír, Ústí nad Labem UKONČENÍ KURZU: certifikát osvědčující absolvování kurzu DÉLKA KURZU: 3 dny POČET ABSOLVENTŮ: 16 osob

20 ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU
OBSAH KURZU: manažerské dovednosti, ekonomika a státní správa, controlling, personalistika, obchodního právo v ČR a EU, management kvality, ekologie a udržitelný rozvoj MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice UKONČENÍ KURZU: osvědčení o absolvování kurzu DÉLKA KURZU: 4 x 3 dny POČET ABSOLVENTŮ: 30 osob

21 UKÁZKY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU

22 JAZYKOVÉ KURZY PRO VLAKOVÉ ČETY- NĚMČINA, ANGLIČTINA
OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce zaměřené na jednání se zahraničními zákazníky. Vzorové situace - poskytnutí informace o spojeních a službách během přepravy, kontrola jízdních dokladů, vyřizování reklamací, řešení konfliktních situací, vzorová hlášení dle platných předpisů apod. MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu DÉLKA KURZU: 2 x 3 dny POČET ABSOLVENTŮ: 100 osob

23 UKÁZKY CERTIFIKÁTŮ

24 JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE OSOBNÍ PŘEPRAVY - NĚMČINA, ANGLIČTINA
OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce zaměřené na jednání se zahraničními zákazníky. Modelové situace - poskytnutí informace o spojeních a službách během přepravy, výdej jízdních dokladů, informace o slevách, vyřizování reklamací, řešení konfliktních situací apod. MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu DÉLKA KURZU: 2 x 3 dny POČET ABSOLVENTŮ: 100 osob

25 UKÁZKY ZÁVĚREČNÝCH TESTŮ

26 JAZYKOVÉ KURZY PRO STROJVEDOUCÍ - NĚMČINA
OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce. Vzorové situace - komunikace při výkonech na dopravní cestě v zahraničí, řešení problémových situací, administrace spojená s výkony v mezinárodní přepravě a dopravě apod. MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu DÉLKA KURZU: 4 x 3 dny POČET ABSOLVENTŮ: 80 osob

27 UKÁZKY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PROJEKTU

28 JAZYKOVÉ KURZY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT PŘEPRAVY - NĚMČINA, ANGLIČTINA
OBSAH KURZU: rozšíření jazykových znalostí se zaměřením na jednání se zákazníkem v železniční terminologii. MÍSTO ŠKOLENÍ: Ústí nad Labem UKONČENÍ KURZU: certifikát o úspěšném absolvování kurzu DÉLKA KURZU: 6 dnů POČET ABSOLVENTŮ: 15 osob

29 UKÁZKY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PROJEKTU

30 KURZ ECDL START S CERTIFIKACÍ
OBSAH KURZU: MS Windows 2000, Elektronická pošta a Internet, MS Word pro pokročilé, MS Excel pro pokročilé. Pro účastníky kurzů je připravena úvodní konzultace pro seznámení se s konceptem ECDL a s možností vyzkoušet si vzorové testy MÍSTO ŠKOLENÍ: Ústí nad Labem UKONČENÍ KURZU: osvědčení ECDL start DÉLKA KURZU: 8 dnů + 1 den konzultace + 1 den testování POČET ABSOLVENTŮ: 180 osob

31 KURZ ECDL KOMPLET S CERTIFIKACÍ
OBSAH KURZU: MS Power Point 2000, MS Access 2000, Teorie IS/IT, testování MÍSTO ŠKOLENÍ: Ústí nad Labem UKONČENÍ KURZU: osvědčení ECDL Komplet DÉLKA KURZU: 4 dny + 1 den testování POČET ABSOLVENTŮ: 24 osob

32 DOKLADY ECDL START ECDL index
Osvědčení ECDL start - po úspěšném absolvování testů ze 4 výukových modulů

33 PUBLICITA PROJEKTU webové stránky www.cd.cz články v tisku
informační plakát

34 PUBLICITA PROJEKTU propagační předměty

35 VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY Dotazníky byly pravidelně vyhodnocovány a získané informace sloužily pro inspiraci při přípravě dalších kurzů.

36 PREZENTACI PŘIPRAVILI A ZA POZORNOST DĚKUJÍ:
PhDr. Jana Kobzová Ing. Hana Vágnerová Mgr. Věra Nadějová Tomáš Lorman Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR


Stáhnout ppt "„Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj“ Závěrečné zhodnocení výsledků projektu Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google