Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj“ Závěrečné zhodnocení výsledků projektu www.ceskedrahy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj“ Závěrečné zhodnocení výsledků projektu www.ceskedrahy.cz."— Transkript prezentace:

1 „Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj“ Závěrečné zhodnocení výsledků projektu www.ceskedrahy.cz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

2 2 Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. Cíl projektu: kvalitní zlepšení vzdělávání zaměstnanců naší společnosti vycházející z rozvoje informačních a komunikačních technologií, posílení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce v oblasti železniční dopravy Trvání projektu: červen 2006 - leden 2008 Celkové náklady projektu: 8 351 900,- Kč Dotace: 5 011 140,- Kč (60% nákladů) Počet vyškolených osob: 777

3 3 Od října 2006 do ledna 2008 bylo v rámci projektu proškoleno celkem 7 7 7 o s o b v těchto kurzech: –ŠKOLENÍ PRO PRVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA –ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU –JAZYKOVÉ KURZY PRO VLAKOVÉ ČETY - NĚMČINA, ANGLIČTINA –JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE OSOB. PŘEPRAVY - NĚMČINA, ANGLIČTINA –JAZYKOVÉ KURZY PRO STROJVEDOUCÍ - NĚMČINA –KURZY ECDL S CERTIFIKACÍ –ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE VLAKŮ VYŠŠÍ KVALITY –ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANANGEMENTU II. –ASERTIVITA PRO PERSONALISTY –JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY A NĚMČINY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT –KURZ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI

4 4 Činnosti realizačního týmu -Příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele služeb -Příprava a uzavírání smluv s dodavateli -Příprava jazykových skript a slovníků -Nábor jazykových lektorů -Organizace kurzů -Nábor účastníků kurzů Realizační tým projektu děkuje za spolupráci SPS Ústí n. L. paní Bc. Šuvarské a paní Zajíčkové!

5 5 Další činnosti realizačního týmu -Vypracování metodik účtování nákladů projektu -Kontrola a zpracování účetních dokladů -Zajištění publicity projektu -Vypracování Monitorovacích zpráv a žádostí o platbu – každé 3 měsíce -Vedení evidence účastníků projektu

6 6 Revize projektu -Dne 1. 8. 2007 proběhla kontrola Úřadu práce v Ústí nad Labem, poskytovatele dotace -Kontrola se zaměřila na tři oblasti plnění: •Věcná část projektu •Finanční část projektu (kontrola účetních dokladů) •Publicita projektu -Protokol o výsledku kontroly: „Kontrolní komise neshledala nedostatky.“

7 7 Obsah Monitorovací zprávy Věcná a finanční část Přílohy: -Přehled uzavřených zadávacích řízení -Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek -Žádost o platbu -Přehled čerpání uznatelných výdajů projektu -Přepracovaný rozpočet projektu -Metodika výpočtu nákladů -Soupiska účetních dokladů a jejich kopie -Dokumentace publicity -Monitorovací ukazatele

8 8 MONITOROVACÍ ZPRÁVY „Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RZL“ stanovuje předkládání monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu zpravidla po třech měsících. Předložené monitorovací zprávy • Monitorovací zpráva č. 1 (červen 2006 – srpen 2006) • Monitorovací zpráva č. 2 (září 2006 – listopad 2006) • Monitorovací zpráva č. 3 (prosinec 2006 – únor 2007) • Monitorovací zpráva č. 4 (březen 2007 – květen 2007) • Monitorovací zpráva č. 5 (červen 2007 – srpen 2007) • Monitorovací zpráva č. 6 (září 2007 – listopad 2007) • Monitorovací zpráva č. 7 (závěrečná)

9 9 VÝBĚR DODAVATELŮ SLUŽEB „Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RZL“ stanovuje pravidla výběru dodavatelů dle předpokládané hodnoty zakázky: -postup při hodnotě zakázky do 100 000 Kč bez DPH -postup při hodnotě zakázky od 100 001 Kč do 500 000 Kč bez DPH -postup při hodnotě zakázky od 500 001 Kč do 1 999 999 Kč bez DPH -postup při hodnotě zakázky od 2 000 000 Kč bez DPH

10 10 DODAVATELÉ SLUŽEB Pro projekt dodávaly služby firmy: -ČD - Telematika, a. s. -Škola manažerského rozvoje, s. r. o. -J. Cibulková, Memory training -Jazyková škola Lingua Rumburk -Radix, spol. s r. o. -Hotel JEF Doubice -1. VOX, a. s. -Best Western Hotel Vladimír, Ústí nad Labem

11 11 HOTEL JEF DOUBICE U KRÁSNÉ LÍPY Většina kurzů probíhala v Hotelu JEF, který je umístěn uprostřed nádherné krajiny na rozhraní Národního parku České Švýcarsko a chráněných krajinných oblastí Lužické hory a Labské pískovce.

12 12 Best Western Hotel Vladimír, Ústí nad Labem

13 13 DOHODY O ÚČASTI V PROJEKTU Na základě Dohody o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR bylo nutné s každým účastníkem kurzu uzavřít Dohodu o účasti v projektu.

14 14 DATABÁZE S ÚČASTNÍKY PROJEKTU Pro evidenci účastníků projektu byla vedena podrobná databáze.

15 15 DATABÁZE S ÚČASTNÍKY PROJEKTU Účastníci kurzů byli tříděni podle pohlaví, věku a dle účasti v kurzech s IT, tyto ukazatelé byly vykazovány v pravidelných monitorovacích zprávách předkládaných poskytovateli dotace.

16 16 ŠKOLENÍ PRO PROVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA -OBSAH KURZU: principy a zásady asertivní komunikace, procvičování klíčových dovedností asertivity při jednání se zákazníky. -MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice -UKONČENÍ KURZU: certifikát osvědčující absolvování kurzu -DÉLKA KURZU: 3 dny -POČET ABSOLVENTŮ: 159 osob

17 17 ŠKOLENÍ PRO PROVOSLEDOVÉ ZAMĚSTNACE - ASERTIVITA

18 18 ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNACE VLAKŮ VYŠŠÍ KVALITY -OBSAH KURZU: principy a zásady společenského chování, technika pro přístup k zákazníkům, zvládání konfliktní komunikace, prezentování, moderování, trénink dovedností v simulátorech. -MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice -UKONČENÍ KURZU: certifikát osvědčující absolvování kurzu -DÉLKA KURZU: 3 dny -POČET ABSOLVENTŮ: 60 osob

19 19 ASERTIVITA PRO PERSONALISTY -OBSAH KURZU: principy asertivní komunikace, zvládání konfliktních situací, nábor zaměstnanců, vedení pohovorů -MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel Vladimír, Ústí nad Labem -UKONČENÍ KURZU: certifikát osvědčující absolvování kurzu -DÉLKA KURZU: 3 dny -POČET ABSOLVENTŮ: 16 osob

20 20 ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU -OBSAH KURZU: manažerské dovednosti, ekonomika a státní správa, controlling, personalistika, obchodního právo v ČR a EU, management kvality, ekologie a udržitelný rozvoj -MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice -UKONČENÍ KURZU: osvědčení o absolvování kurzu -DÉLKA KURZU: 4 x 3 dny -POČET ABSOLVENTŮ: 30 osob

21 21 UKÁZKY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO ŠKOLENÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU

22 22 JAZYKOVÉ KURZY PRO VLAKOVÉ ČETY- NĚMČINA, ANGLIČTINA -OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce zaměřené na jednání se zahraničními zákazníky. Vzorové situace - poskytnutí informace o spojeních a službách během přepravy, kontrola jízdních dokladů, vyřizování reklamací, řešení konfliktních situací, vzorová hlášení dle platných předpisů apod. -MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice -UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu -DÉLKA KURZU: 2 x 3 dny -POČET ABSOLVENTŮ: 100 osob

23 23 UKÁZKY CERTIFIKÁTŮ

24 24 JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE OSOBNÍ PŘEPRAVY - NĚMČINA, ANGLIČTINA -OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce zaměřené na jednání se zahraničními zákazníky. Modelové situace - poskytnutí informace o spojeních a službách během přepravy, výdej jízdních dokladů, informace o slevách, vyřizování reklamací, řešení konfliktních situací apod. -MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice -UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu -DÉLKA KURZU: 2 x 3 dny -POČET ABSOLVENTŮ: 100 osob

25 25 UKÁZKY ZÁVĚREČNÝCH TESTŮ

26 26 JAZYKOVÉ KURZY PRO STROJVEDOUCÍ - NĚMČINA -OBSAH KURZU: aktivní procvičování komunikace v německém jazyce. Vzorové situace - komunikace při výkonech na dopravní cestě v zahraničí, řešení problémových situací, administrace spojená s výkony v mezinárodní přepravě a dopravě apod. -MÍSTO ŠKOLENÍ: Hotel JEF Doubice -UKONČENÍ KURZU: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu -DÉLKA KURZU: 4 x 3 dny -POČET ABSOLVENTŮ: 80 osob

27 27 UKÁZKY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PROJEKTU

28 28 JAZYKOVÉ KURZY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT PŘEPRAVY - NĚMČINA, ANGLIČTINA -OBSAH KURZU: rozšíření jazykových znalostí se zaměřením na jednání se zákazníkem v železniční terminologii. -MÍSTO ŠKOLENÍ: Ústí nad Labem -UKONČENÍ KURZU: certifikát o úspěšném absolvování kurzu -DÉLKA KURZU: 6 dnů -POČET ABSOLVENTŮ: 15 osob

29 29 UKÁZKY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PROJEKTU

30 30 KURZ ECDL START S CERTIFIKACÍ -OBSAH KURZU: MS Windows 2000, Elektronická pošta a Internet, MS Word pro pokročilé, MS Excel pro pokročilé. Pro účastníky kurzů je připravena úvodní konzultace pro seznámení se s konceptem ECDL a s možností vyzkoušet si vzorové testy -MÍSTO ŠKOLENÍ: Ústí nad Labem -UKONČENÍ KURZU: osvědčení ECDL start -DÉLKA KURZU: 8 dnů + 1 den konzultace + 1 den testování -POČET ABSOLVENTŮ: 180 osob

31 31 KURZ ECDL KOMPLET S CERTIFIKACÍ -OBSAH KURZU: MS Power Point 2000, MS Access 2000, Teorie IS/IT, testování -MÍSTO ŠKOLENÍ: Ústí nad Labem -UKONČENÍ KURZU: osvědčení ECDL Komplet -DÉLKA KURZU: 4 dny + 1 den testování -POČET ABSOLVENTŮ: 24 osob

32 32 DOKLADY ECDL START - ECDL index - Osvědčení ECDL start - po úspěšném absolvování testů ze 4 výukových modulů

33 33 PUBLICITA PROJEKTU - webové stránky www.cd.cz - články v tisku - informační plakát

34 34 PUBLICITA PROJEKTU - propagační předměty

35 35 VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY Dotazníky byly pravidelně vyhodnocovány a získané informace sloužily pro inspiraci při přípravě dalších kurzů.

36 36 PREZENTACI PŘIPRAVILI A ZA POZORNOST DĚKUJÍ: PhDr. Jana Kobzová 9722 32 765 Ing. Hana Vágnerová 9722 33 178 Mgr. Věra Nadějová 9722 32 763 Tomáš Lorman 9722 32 625 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR


Stáhnout ppt "„Zvýšení adaptability a úrovně vzdělání zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. - oblast Ústecký kraj“ Závěrečné zhodnocení výsledků projektu www.ceskedrahy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google