Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ATMOSFÉRA = plynný obal Země = směs plynů, který nazýváme VZDUCH CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY N 2 – 78 % O 2 – 21 % Ar – 1 % vodní páry – 0,1 – 4% dále:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ATMOSFÉRA = plynný obal Země = směs plynů, který nazýváme VZDUCH CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY N 2 – 78 % O 2 – 21 % Ar – 1 % vodní páry – 0,1 – 4% dále:"— Transkript prezentace:

1 ATMOSFÉRA = plynný obal Země = směs plynů, který nazýváme VZDUCH CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY N 2 – 78 % O 2 – 21 % Ar – 1 % vodní páry – 0,1 – 4% dále: CO 2, Ne, He, CH 4, Kr, H 2, SO 2, O 3

2 Vertikální členění atmosféry • TROPOSFÉRA – • na pólech 8 – 9 km • na rovníku 17 – 18 km – • TROPOPAUZA • STRATOSFÉRA (50 – 55 km) – • STRATOPAUZA

3 • MEZOSFÉRA (80 – 85 km) – • MEZOPAUZA • TERMOSFÉRA (až 800 km) – • EXOSFÉRA (až 20 000 – 40 000 km) – –

4 Ozonová vrstva (25 – 35 km nad Zemí) OZONOVÁ DÍRA • • • co ji zvětšuje? – • • co způsobí? – • • kdy je největší? –

5 Skleníkový efekt • = vlastnost atmosféry odrážet odražené teplo, od zemského povrchu, zpět na zemský povrch

6 Obsah C0 2 ve vzduchu (‰) • obsah C0 2 v atmosféře se systematicky měří od roku 1958 a neustále stoupá • odhaduje se, že kolem roku 2030 bude v atmosféře 0,05 % CO 2, což způsobí rozsáhlé oteplení zemského podnebí

7 Meteorologie = věda o atmosféře, o její stavbě, vlastnostech a v ní probíhajících fyzikálních procesech • meteorologické družice Základní meteorologické prvky: – • sluneční záření – –

8 • teplota vzduchu – • tlak vzduchu (atmosférický tlak) – – – – • proudění vzduchu – – – • atmosférické srážky – – –

9 VŠEOBECNÝ OBĚH ATMOSFÉRY • proudící vzduch – vítr, proudí z oblastí tlakových výší do oblastí tlakových níží! • => celý soubor vzduchových proudů v planetárním měřítku tvoří VŠEOBECNÝ OBĚH (cirkulaci) ATMOSFÉRY – vyvolán: rozložením pevnin a moří, rotací Země, třením, Coriolisovy síly

10 VŠEOBECNÝ OBĚH ATMOSFÉRY

11 • pás rovníkových tišin – 200 – 300 km od rovníku – po většinu roku bezvětří – intenzivní teplo tvoří nad rovníkem výstupné vzdušné proudy, které se kolem poledne ve výšce ochlazují, vodní páry se srážejí a v odpoledních hodinách nastávají pravidelné každodenní srážky – vznik stále nízkého tlaku vzduchu

12 • antipasáty – vanou ve výškách 8000 – 12000 m nad zemským povrchem – vanou od rovníkových tišin k oběma obratníkům – v oblasti obratníků ochlazené vzduchové hmoty klesají k zemskému povrchu => subtropické pásy vysokého tlaku vzduchu – jasné a suché počasí (pevniny – pustiny)

13 • pasáty – vzduch proudí ze subtropických tlakových výší směrem k rovníku při zemském povrchu – vlivem Coriolisovy síly • na severní polokouli – severovýchodní pasát • na jižní polokouli – jihovýchodní pasát – pasáty vanoucí z pevniny jsou suché – pasáty vanoucí na východní břehy světadílů z oceánů jsou vlhké

14 • západní větry – část teplého vzduchu ze subtropických tlakových výší proudí k pásu tlakových níží podél polárních kruhů – proudí v uzavřeném kruhu kolem Země – západní – vlivem rotace Země • stálý východní vítr – v okolí zemských pólů – těžký studený vzduch proudí do oblasti tlakových níží na polárních kruzích

15 Regionální větrná proudění MONZUNY • • – LETNÍ: • – ZIMNÍ: •

16 Monzunové oblasti na Zemi

17 BRÍZA • • ve dne: • v noci:

18 FÉN •

19 Vzduchové hmoty a atmosférické proudy VZDUCHOVÉ HMOTY • spousty vzduchu, které získaly stykem se zemským povrchem určité fyzikální vlastnosti (teplota, vlhkost) – ARKTICKÉ popř. ANTARKTICKÉ – POLÁRNÍ nebo MÍRNÝCH ZEMĚPISNÝCH ŠÍŘEK – TROPICKÉ – ROVNÍKOVÉ • TEPLÁ vzduchová hmota (přináší oteplení) • STUDENÁ vzduchová hmota (přináší ochlazení) OCEÁNSKÉneboPEVNINSKÉ

20 ATMOSFÉRICKÉ FRONTY • přechodová vrstva oddělující od sebe jednotlivé vzduchové hmoty – šířka – několik desítek km – délka – i několik tisíc km • ARKTICKÁ FRONTA – odděluje arktickou a polární vzduch. hmotu • POLÁRNÍ FRONTA – odděluje polární a tropickou vzduch. hmotu • TROPICKÁ FRONTA – odděluje tropickou a rovníkovou vzduch. hmotu

21 STUDENÁ FRONTA • atmosférické rozhraní, kdy na místo teplé vzduchové hmoty přichází studený vzduch a vytlačuje ji vzhůru TEPLÁ FRONTA • rozhraní mezi ustupující chladnou vzduchovou hmotou a přicházejícím teplým vzduchem OKLUZE • setkání obou front • studená fronta se pohybuje rychleji než teplá

22

23 POČASÍ = okamžitý stav atmosféry v určitém místě, vyjádřený souborem hodnot meteorologických prvků – • • •

24

25 OBLAČNOST OBLAK = viditelný shluk nepatrných vodních kapiček či ledových krystalků v ovzduší • druhy oblaků – – – • oblaky v různých hladinách troposféry – nízké patro: stratus (St), stratocumulus (Sc) – střední patro: altocumulus (Ac) a altostratus (As) – vysoké patro: cirrus (Ci), cirrocumulus (Cc) a cirrostratus (Cs) – oblaka více pater: cumulonimbus (Cb), nimbostratus (Ns) a cumulus (Cu) • http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/oblacnost.php - přehled s obrázky http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/oblacnost.php

26 PODNEBÍ (klima) = dlouhodobý režim počasí v určité oblasti • relativně stálé • k posledním velkým výkyvům podnebí došlo ve starších čtvrtohorách (pleistocénu) – střídání dob ledových (glaciál) a teplejších dob meziledových (interglaciál) KLIMATOLOGIE = studuje zákonitosti podnebí, jeho formování, prostorovou diferenciaci, změny v čase a geografickou klasifikaci

27 Základní klimatogeografičtí činitelé • zeměpisná šířka • obecný oběh atmosféry (cirkulace atmosféry) • vzdálenost od oceánů a moří – stupeň oceanity – stupeň kontinenality • oceánské proudy • vlastnosti zemského povrchu • činnost člověka makroklima mikroklima

28 PODNEBNÉ PÁSY ZEMĚ = jsou oblasti zemského povrchu se stejným charakterem makroklimatu • ROVNÍKOVÝ • TROPICKÝ VLHKÝ • TROPICKÝ SUCHÝ • SUBTROPICKÝ VLHKÝ • SUBTROPICKÝ SUCHÝ • MÍRNÝ • SUBPOLÁRNÍ • POLÁRNÍ NAJDI NA MAPĚ! PRACUJ S ATLASEM!

29 • ROVNÍKOVÝ (0° - 10° j. š., s. š.) – Ø teplota 24° - 28° C – denní výkyvy nepřevyšují 10° - 15° C – roční úhrn srážek 1000 – 3000 mm • TROPICKÝ VLHKÝ (10° - 15° j. š., s. š.) – tropický monzunový, střídání vzduchové hmoty – letní monzun – vzrůstá vlhkost vzduchu, od moře na pevninu – vydatné srážky – zimní monzun – vlhkost nad pevninou klesá

30 • TROPICKÝ SUCHÝ (15° - 25° j. š., s. š.) – Ø teplota nejteplejšího měsíce 30° - 39° C – Ø teplota nejchladnějšího měsíce 10° - 25° C – Ø roční úhrn srážek pod 250 mm • SUBTROPICKÝ VLHKÝ (25° - 40° j. š., s. š.) – jihovýchodní pobřeží severní Ameriky a jihovýchodní pobřeží Číny – pasáty – pravidelné větry vanoucí z moře na pevninu

31 • SUBTROPICKÝ SUCHÝ (25° - 40° j. š., s. š.) – v oblasti pouští – léto jasné, suché, horké počasí; zima – proměnlivé počasí s možností srážek • MÍRNÝ (40° - 60° j. š., s. š.) – proměnlivost počasí – 4 roční období – vyrovnaný srážkový úhrn – kontinentální oblasti – sušší, větší rozdíly teplot – pobřežní oblasti – vlhčí, menší rozdíly teplot

32 • SUBPOLÁRNÍ (60° - 70° j. š., s. š.) – chladné dlouhé zimy, krátké léto • POLÁRNÍ (nad 70° j. š., s. š.) – úhrn srážek 100 – 200 mm – Ø teplota nejteplejšího měsíce 0° C REKORDY: ČR x SVĚT

33 Zdroje • http://www.ceskatelevize.cz/program/10096889904- skoro-jasno.html http://www.ceskatelevize.cz/program/10096889904- skoro-jasno.html • Karas, Zárybnická, Míková, (2007), Skoro Jasno, Edice ČT • Smolová, Vysoudil, (2000), Středoškolský zeměpis v přehledu, Olomouc • Kolektiv autorů, (2008), Příroda a lidé Země, Praha • Demek, Voženílek, Vysoudil, (2001), Geografie – fyzickogeografická část, Praha


Stáhnout ppt "ATMOSFÉRA = plynný obal Země = směs plynů, který nazýváme VZDUCH CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY N 2 – 78 % O 2 – 21 % Ar – 1 % vodní páry – 0,1 – 4% dále:"

Podobné prezentace


Reklamy Google