Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOŽENÍ ČLENĚNÍ PODNEBÍ POČASÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOŽENÍ ČLENĚNÍ PODNEBÍ POČASÍ"— Transkript prezentace:

1 SLOŽENÍ ČLENĚNÍ PODNEBÍ POČASÍ
ATMOSFÉRA SLOŽENÍ ČLENĚNÍ PODNEBÍ POČASÍ

2 Co je to atmosféra? Je rozčleněná do vrstev podle fyzikálních a chemických vlastností Mírní teplotní extrémy – omezuje ve dne pronikání slunečního záření na povrch a v noci jeho ochlazování Plynný obal země, spojený s ní přitažlivou silou Umožňuje život na Zemi – chrání povrch před dopadem kosmických těles

3 Složení atmosféry Atmosféra je tvořena směsí plynů a vodní páry  vzduchem 78 % dusíku 21 % kyslíku 1 % vzácných plynů 0,03 % CO3

4 Členění atmosféry Podle složení vzduchu: Homosféra Hemopauza
Heterosféra Podle teploty vzduchu: Troposféra Stratosféra Mezosféra Termosféra (Iono) Exosféra

5 Členění podle složení vzduchu
helium a vodík:  Jsou ve vesmíru nejčastějšími prvky.  Tvoří Slunce a ostatní hvězdy  Na Zemi ale patří mezi vzácné. Menší tělesa jako Měsíc mají tak malou přitažlivost, že na svém povrchu neudrží vůbec žádné plyny. Homosféra:  Do 100 km  Intenzivní promíchávání způsobuje rovnoměrné zastoupení plynů Heterosféra:  Do km  Přechází v meziplanetární prostor  Kromě dusíku a kyslíku obsahuje větší množství lehkých plynů – helia a vodíku Hemopauza:  Přechodná vrstva

6 Členění podle teploty vzduchu
Exosféra: Leží v ní oběžné dráhy umělých družic Ve výšce km přechází v meziplanetární prostor Troposféra 7-9 km nad póly, km nad rovníkem Připadá na ni 80 % hmotnosti atmosféry Teplota s přibývající vzdáleností od Země klesá asi o 6°C, až na –55°C Mezosféra: Do 80 km Stratosféra Do 50 km Teplota se zde příliš nemění, naopak se zvyšuje na 0 – 20°C To souvisí s přítomností ozónu Termosféra: Od 80 do 800 km

7 Ozonosféra Leží ve stratosféře, je to tenká část atmosféry s vysokým obsahem ozonu Ozón je namodralý plyn (O3), pohlcuje většinu škodlivého UV záření Přispívá ke skleníkovému efektu Ozónová díra  narušení ozónové vrstvy (freony)

8 Skleníkový efekt Přirozený jev nezbytný pro život
Je způsobený hromaděním tzv. skleníkových plynů v atmosféře Atmosféra propouští sluneční záření, ale nepropouští dlouhovlnné tepelné záření odražené od povrchu Dochází ke globálnímu oteplování

9 Počasí

10 Počasím se zabývá METEOROLOGIE
 Každodenní stav atmosféry (tlak vzduchu, teplota a vlhkost, sluneční záření, oblačnost, směr a rychlost větru, srážky aj.) Počasí ovlivňuje náš život. Všechny nesčetné podoby života jsou výsledkem přizpůsobení se rozmanitosti počasí. Tvaruje pevninu kolem nás. Vznik – ze vzájemného působení hydrosféry atmosféry a zemského povrchu I v dnešní vyspělé společnosti ovlivňuje získávání potravin

11 Srážky Druh závisí na procesech probíhajících v oblaku a na teplotě vzduchu. Déšť Mrholení Zmrzlý déšť Sníh Mokrý sníh Mlha Rosa Kroupy Jinovatka Sníh s deštěm

12 Vítr  Proudění vzduchu je ovlivněné tlakem.
 Vzduch se přesouvá z míst s vyšším tlakem do míst s nižším tlakem vzduchu.  Síla je ovlivněna překážkami.

13 Fén: Teplý a výsušný vítr
Bóra Studený prudký vítr vanoucí z hor – přichází ochlazení Fén: Teplý a výsušný vítr Vzduch stoupá po svahu – vodní páry se vysráží  důsledek je oblast srážkového stínu (podkrkonoší)

14 Pobřežní vánek (bríza)
Nerovnoměrné zahřívání a ochlazování pevniny a vody Cyklón Vítr ve tvaru nálevky, točí se, oblast nízkého tlaku vzduchu. Rychlost až 200km/h.  Tornádo - na pevnině  Tajfun – Tichý oceán  Hurikán - Atlantik

15 mraky Mraky se třídí podle výšky:
Oblaka vysokého patra nad 5000m, předpona cirro- Nízké patro pod 2000m, názvy cumulus a stratus Střední patro m, předpona alto-

16 5000 m 2000 m Hladina moře

17 Pro jemnější rozlišení mraků se používají např.:
Undulatus – uspořádaný do vln Lenticularis – tvaru čočky cirrus Fibratus – vláknitý Humilis - sploštělý Nebulosus – mlhovitý, bez zřetelné struktury Castellanus – vytvářející věžičky aj. cumulus

18 Atmosférické fronty Studený vzduch vytlačuje teplý, který stoupá vzhůru, vzniká vysoká oblačnost, přeháňky, bouřky, kroupy a průtrže mračen. Studená fronta postupuje rychleji než teplá.

19 Teplá fronta Teplý vzduch vytlačuje studený, vzniká souvislá rozsáhlá oblačnost, nízké mraky, často dlouhodobě prší, sněží nebo mrholí. Okluzní fronta vzniká při střetu dvou různě studených front

20 Tlak vzduchu Atmosféra je hmotná  působí na předměty tlakem
Tlak je různý podle teploty vzduchu, nad póly je studený a těžký a proto jsou zde oblasti vysokého tlaku vzduchu Jsou to stálé tlakové útvary

21 Proměnlivé tlakové útvary
Cyklona – oblast nízkého tlaku vzduchu, vzduch proudí proti pohybu hodinových ručiček Anticyklona – oblast vysokého tlaku, vzduch se točí po směru hodinových ručiček

22 Podnebím se zabývá KLIMATOLOGIE
- Dlouhodobý režim počasí - Příliš se nemění, většími výchylkami byly doby ledové. Podnebím se zabývá KLIMATOLOGIE

23 Klimatické pásy - pásy jsou rozmístěny přibližně podél rovnoběžek
 - tropický pás  - subtropický pás  - mírný pás  - subpolární pás  - polární oblasti - pásy jsou rozmístěny přibližně podél rovnoběžek

24 Podnebí v ČR Přechodný typ mezi kontinentálním a oceánským podnebím
Střídá 4 roční období Nejvíce srážek je od června do července Nejméně v lednu ø teplota: cca 10°C ø množství srážek: 450 – 1500 mm

25 Znečištění ovzduší Znečištění atmosféry a ničení životního prostředí je vážné ohrožení veškerého života na Zemi. Bohužel se to nenávratně děje den co den.


Stáhnout ppt "SLOŽENÍ ČLENĚNÍ PODNEBÍ POČASÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google