Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Fyzická geografie NÁZEV DUMu: Všeobecná cirkulace atmosféry POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 10 KÓD DUMu: JK_FYZ_GEO_10 DATUM TVORBY: 24.11.2012 ANOTACE (ROČNÍK): Kvinta – DUM obsahuje informace o všeobecné cirkulaci atmosféry a jednotlivých vzduchových hmotách a tlakových útvarech METODICKÝ POKYN:

2 Všeobecná cirkulace atmosféry  Pravidelné pohyby vzduchových mas v planetárním měřítku Země způsobené jejich ohříváním a ochlazováním, rozdíly tlaku a rotací Země  Spolu s oceánskou cirkulací vyrovnávají teplotní rozdíly, rozvádějí energii slunečního záření po celé atmosféře a podílejí se na cirkulaci vody, spoluvytvářejí také klima i počasí

3 Všeobecná cirkulace atmosféry  Rovníková oblast – panuje bezvětří po celý rok – pás rovníkových tišin  Je zde intenzivní ohřívání vzduchu pouze výstupné vzdušné proudy  Ve výšce se vzduch ochlazuje kondenzace odpolední hodiny pravidelné srážky  Výstupné proudy dávají vzniknout pásmu stálého nízkého tlaku vzduchu

4 Všeobecná cirkulace atmosféry  Vzdušné proudy zvané antipasáty (8 000 – 12 000 km nad zemským povrchem) vanou směrem od rovníku směrem k obratníkům  V oblasti obratníků ochlazené vzduchové hmoty klesají k povrchu a vznikají zde subtropické pásy vysokého tlaku vzduchu  Chladný vzduch s minimem vodních par se otepluje – jasné suché počasí – na pevninách vznik pouští

5 Všeobecná cirkulace atmosféry  Ze subtropických TV vzduch proudí při zemském povrchu částečně na sever i na jih  Stálé vzduchové proudy směřující k rovníku pasáty  Vlivem Coriolisovy síly vane ne severní polokouli SV pasát a jižní JV pasát  Pasáty vanoucí z pevniny jsou suché, pasáty vanoucí na břehy přinášejí pasátové deště

6 Všeobecná cirkulace atmosféry  Část teplého vzduchu ze subtropických TV proudí k pásu TN, které jsou podél polárních kruhů  Vlivem zemské rotace mají vzduchové hmoty na obou polokoulích západní směr  Nejvíce jsou tyto západní větry vyvinuty na jižní polokouli převládá zde oceán minimalizace rušícího vlivu pevniny

7 Všeobecná cirkulace atmosféry  V okolí zemských pólů se vytváří těžký studený vzduch, který proudí do oblasti TN na polárních kruzích  Vlivem uchylující síly zemské rotace se na polárních mění ve stálý východní vítr

8

9 Monzun  je označení pro pravidelný vzdušný proud, který v některých částech světa mění směr se změnou ročního období  V létě přináší vlhký vzduch z oceánu nad pevninu, a v zimě suchý vzduch z pevniny nad oceán  Monzuny se objevují v Africe, Asii, Severní Americe, ale nikde nehrají tak důležitou roli, jako na Indickém subkontinentu

10  V důsledku rychlejšího zahřívání pevniny oproti vodě, je v květnu pevninská masa Asie až o 10 °C teplejší než Indický oceán  Ohřátý vzduch nad pevninou stoupá a rozpíná se  Vytváří tak oblast tlakové níže, která uvádí monzun do pohybu  Díky vyrovnání tlaku vzduchu, začne proudit nad pevninu chladný těžší vzduch z oceánu  Výpary mořské vody zvyšují jeho vlhkost, po dosažení pevniny vodní páry kondenzují a začíná pršet  Monzunová masa vzduchu odsouvá teplejší vzduch nad pevninou

11 Monzunová oblačnost v severní Indii

12 Monzun  V zimním období je tomu obráceně  Země se ochlazuje rychleji než oceán, takže monzun bez vlhkosti se žene z nitra kontinentu k moři  Pro Indii to znamená, že v době od října do května tu panuje stálé suché počasí  Monzuny do některých oblastí přinášejí až extrémní množství srážek, v některých částech Indie nebo Bangladéše může roční úhrn srážek dosáhnout až 10 m (10000 mm)

13 Mapa označující nástup monzunů nad územím Indického subkontinentu

14 Vzduchové hmoty  Jsou spousty vzduchu, které podle místa svého původu získaly stykem se zemským povrchem určité fyzikální vlastnosti – zejména teplotu a vlhkost  Podle geografického hlediska rozlišujeme 4 základní typy: 1. Arktická 2. Polární, neboli mírných šířek 3. Tropická 4. Rovníková  Uvedené typy se ještě dělí na oceánské a pevninské (podle místa vzniku)

15 Vzduchové hmoty  V případě postupu vzduchové hmoty do teplejšího prostředí – teplá vzduchová hmota  Opakem je studená vzduchová hmota  Vzduchové hmoty jsou od sebe odděleny úzkou přechodnou vrstvou - atmosférická fronta  Její šířka bývá několik desítek km a délka několik set km

16 Vzduchové hmoty  Základní typy vzduchových hmot jsou oddělené arktickou, polární a tropickou frontou 1. Arktická fronta od sebe odděluje arktickou a polární vzduchovou hmotu 2. Polární fronta od sebe odděluje polární a tropickou vzduchovou hmotu 3. Tropická fronta od sebe odděluje tropickou a rovníkovou vzduchovou hmotu  Vzduchové hmoty jsou v neustálém pohybu – s tím souvisí vznik, pohyb a zánik atmosférických front

17 Atmosférické fronty  Fronty mezi základními typy vzduchových hmot se nazývají hlavní atmosférické fronty  Vedle nich existují ještě podružné fronty, které vznikají mezi teplotně rozdílnými částmi stejných vzduchových hmot  V případě postupu studené vzduchové hmoty do teplejší hovoříme o jejich styčné ploše jako o studené frontě (SF) a naopak o teplé frontě (TF)

18 Schéma studené fronty

19 Atmosférické fronty  Za TF se obvykle pohybuje SF  SF se pohybuje rychleji než TF – dochází k setkání obou front – tento proces se nazývá okluze  Setkávají se spolu dvě SF, jedna která ustupuje před TF, a druhá, která postupuje za SF  Oblast styku dřívější teplé a studené fronty se nazývá okluzní fronta

20 Atmosférické fronty  Společným znakem všech atmosférických front je vytlačování teplého vzduchu do výšky – jeho ochlazování – kondenzace vodních par – atmosférické srážky  Na základě polohy a postupu atmosférických front lze předpovídat počasí

21 Meteorologická družice sloužící k určení hodnot, podle kterých lze předpovídat počasí

22 Meterologický radar na vrchu Praha v Brdech

23 Tlakové útvary  Teplý vzduch pronikající na sever a teplý na jih, odděluje fronta se zvlněným průběhem vznik rozsáhlých tlakových útvarů 1. Tlakové níže (cyklony) - TN 2. Tlakové výše (anticyklony) – TV  TN mají teplejší lehčí vzduch a TV chladnější těžší vzduch  Průměr těchto útvarů cca. 1 000 – 2 000 km  Typické pro pásy mírných šířek  Vlivem Z větrů (nejčastější v mírném pásu) se přemísťují TV a TN od Z k V a přináší výrazné změny v počasí

24 Tlakové útvary  Pro střední Evropu jsou tyto pohyblivé TV a TN nejdůležitějším povětrnostním prvkem  Kromě těchto pohybujících se cyklon a anticyklon ovlivňují střední Evropu ještě tzv. stabilní cyklony a anticyklony: 1. Islandská TN 2. Azorská TV 3. Sezónní sibiřská TV (v zimním období) 4. Íránská TV (v letním období)

25 Použité zdroje a literatura Literatura: Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS. Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Kašparovský, K. (2008): Zeměpis I v kostce. Praha: Fragment. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_cirkulace_atmo sf%C3%A9ry http://cs.wikipedia.org/wiki/Monzun http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9rick%C3%A1_fronta http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepl%C3%A1_fronta http://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%A1_fronta

26 Použité zdroje a literatura Obrazové materiály: NASA. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth_Global_Circulation.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth_Global_Circulation.jpg SUNNYORAISH AT EN.WIKIPEDIA. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Monsoon_clouds_Lucknow.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Monsoon_clouds_Lucknow.JPG SARAVASK. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:India_southwest_summer_monsoon_onset _map_en.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:India_southwest_summer_monsoon_onset _map_en.svg MOUAGIP. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Warmfront_no_language.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Warmfront_no_language.svg FLYING AT CS.WIKIPEDI. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Studena_fronta.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Studena_fronta.jpg NOAA PHOTO LIBRARY. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GOES_8_Spac0255.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GOES_8_Spac0255.jpg ME. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radar_na_Praze.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radar_na_Praze.jpg


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google