Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvyšování kvality půdy a rentability plodinových systémů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvyšování kvality půdy a rentability plodinových systémů"— Transkript prezentace:

1 Zvyšování kvality půdy a rentability plodinových systémů
Seminář ke zpracování půdy Karcag, September 8th 2009 Ing. Pavol Balla, PhD, Ing. František Václavík

2 Dopady špatného zacházení s půdou
Příčinou nižších výnosových výsledků ječmene jarního a jeho výnosových trendů lze z pohledu poruch půdní úrodnosti označit špatný fyzikální stav, nízkou kvalitu humusu, nízké zastoupení hořčíku na sorpčním komplexu a poruch biologické aktivity způsobené nedostatkem lehce rozložitelných organických látek. V takto porušeném prostředí klesá účinnost živin dodávaných v průmyslových hnojivech. Výnosová stabilita klesá v důsledku větší závislosti pěstovaného ječmene na počasí. V roce 1991 bylo na 1 kg NPK vyprodukováno 75 kg ječmene, v roce 2000 už jen 17 kg!!!!!!!!!! Doc. Ing. Eduard Pokorný.Ph.D, MZLU Brno,2002

3 Anaerobní mikroorganismy
Procesy v půdě ovlivňují její úrodnost 1/1 Anaerobní mikroorganismy Reduktory žijící v prostředí zbaveném vzduchu Škodlivé účinky H2S CH4 CO2 NH3 Atmosféra C – H – O - N H2O + minerály Organická hmota Voda Proteiny – Glycidy - Lipidy + Anaerobní bakterie Mineralizace + Anaerobní bakterie Fosilizace Celulóza - Lignin Uvolňování minerálů v půdním roztoku pro potřebu rostlin nevyužitých v ornici vyluhované Snížení hodnoty KVK Hydromorfie Udušení kořenů Zhutnění Okyselení

4 Aerobní mikroorganismy
Procesy v půdě ovlivňují její úrodnost 1/1 Aerobní mikroorganismy Jsou to oxidační fermentory, které potřebují k životu kyslík. Jejich role v zemědělství je nejčastěji zcela užitková C – H – O - N O2 H2O + minerály Organická hmota Vzduch Voda Proteiny + Glycidy - Lipidy + Aerobní mikroorganismy (Aerobní bakterie a houby) Mineralizace + Aerobní mikroorganismy (houby) Humifikace Celulóza a Lignin Humunivé kyseliny Humáty (s minerálními solemi) Humus mladý Humus stabilní Uvolňování chemické energie Rozpouštění minerálních solí Uvolňování dusíku Produkce bioaktivních organických substancí

5 Mikro a makrooorganismy Čerstvá organická hmota
Úrodnost půdy závisí na kvalitě organominerálního komplexu 3/6 PŮDA Rozklad matečné horniny je způsoben mikroorganismy a organickými kyselinami Obsah je proměnlivý a není závislý na dalších činitelích (s výjimkou vyplavení). Kvalita závisí na základních prvcích v matečné hornině Je výsledkem rozkladu organických látek (posklizňové zbytky, organická hnojiva …) HUMUS Mikro a makrooorganismy Čerstvá organická hmota Hniloba Mineralizace Humifikace

6 Původ a řešení půdních problémů
Utužená půdní vrstva brání rozvoji kořenů limituje příjem vody a živin zhoršuje zpracování půdy degraduje biologické vlastnosti půdy Na utužení půdy se významně podílí průběh srážek Doba efektu podrývání se zkracuje Náklady na kultivaci se zvyšují

7 Kvalita kultivice závisí na stavu půdy
OK

8 Kvalita kultivice závisí na stavu půdy
NE!!!

9 Statková hnojiva jsou cenný zdroj živin

10 Statková hnojiva jsou cenný zdroj živin
Obsah živin v posklizňových zbytcích rostlin (%) Plodina N P2O5 K2O CaO MgO Kukuřice 1,19 0,47 2,25 0,56 Pšenice jarní 0,62 0,25 1,31 0,36 0,12 Pšenice ozimá 0,60 0,24 1,26 0,37 0,14 Žito 0,54 1,20 0,33 Triticale 0,61 1,28 0,35 0,13 Ječmen 0,69 0,26 1,74 0,70 0,21 Oves 2,36 0,58 0,18 Řepka 0,76 0,29 1,80 2,06 0,20 Pří výnosu 8t suchého zrna kukuřice zůstane na poli 10, ,8 t slámy (podíl hmotnosti zrna a slámy – 1,0 : 1,3-1,6) 10,4 t kg N ,8 t slámy 152 kg N 49 kg P2O kg P2O5 234 kg K2O kg K2O

11 Původ a řešení půdních problémů

12 Stav zemědělských půd je alarmující
Příčinou nižších výnosových výsledků ječmene jarního a jeho výnosových trendů lze z pohledu poruch půdní úrodnosti označit špatný fyzikální stav, nízkou kvalitu humusu, nízké zastoupení hořčíku na sorpčním komplexu a poruchy biologické aktivity způsobené nedostatkem lehce rozložitelných organických látek. V takto porušeném prostředí klesá účinnost živin dodávaných v průmyslových hnojivech. Výnosová stabilita klesá v důsledku větší závislosti pěstovaného ječmene na počasí. V roce 1991 bylo na 1 kg živin NPK vyprodukováno 75 kg zrna ječmene, v roce 2000 už jen 17 kg!!!!!!!!!! Doc. Ing. Eduard Pokorný.Ph.D, MZLU Brno,2002

13 PRP® SOL – vracíme půdě život
PRP® SOL je pomocná půdní látka na bázi patentovaného obsahu a poměru makro a mikroprvků zlepšuje půdní vlastnosti zvyšuje infiltraci a retenci vody v půdě snižuje potřebu průmyslových hnojiv usnadňuje kultivaci půdy zvyšuje rentabilitu výroby Výběr surovin Patentované metody Kontrolované dávkování

14 PRP SOL – zlepšuje půdní vlastnosti
SHR Ing. Zdeněk Jakubčík Šakvice, okr. Břeclav Doc. Ing. Eduard Pokorný, CSc MZLU Brno Vracíme půdě život

15 PRP® SOL : Okamžitá a trvalá změna
VYUŽITÍ ŽIVIN PŘI KONVENČNÍM HNOJENÍ FOSFOR DRASLÍK

16 PRP® SOL : Okamžitá a trvalá změna
VYUŽITÍ ŽIVIN PŘI APLIKACI PRP SOL FOSFOR DRASLÍK

17 KLASICKÉ HNOJENÍ vůči HNOJENÍ s POUŽITÍM PRP
PRP SOL – zlepšuje půdní vlastnosti KLASICKÉ HNOJENÍ vůči HNOJENÍ s POUŽITÍM PRP Konvenční hnojení PRP SOL Hnojivo PK PRP SOL Eroze biologická aktivita pórovitost provzdušnění zapuštění kořenů 10% potřeb rostliny Absorpce 100% potřeb rostliny potřeb rostliny 90% Imobilizace Biodisponibilita Průměrné zásoby obsažené v orniční vrstvě od 3 do 30 T/ha de P2O5* od 10 do 160 T/ha de K2O** Průměrné zásoby obsažené v orniční vrstvě od 3 do 30 T/ha de P2O5* od 10 do 160 T/ha de K2O** Matečná hornina Matečná hornina * GEMAS ** SNIE

18 Aplikace PRP SOL v technologiích
Sklizeň plodin Kultivace a setí Aplikace PRP SOL na strniště po sklizni plodin bezprostředně po sklizni podpora rozkladu org. zbytků vyšší aktivita mikroorganismů zlepšení struktury půdy Zapravení PRP SOL do půdy klasické technologie s orbou minimalizační technologie promísení s půdou a posklizňovými zbytky Aplikace při setí ozimých plodin půdoochranné technologie přímé výsevy podpora rozvoje kořenů redukce dávky PRP SOL

19 Optimální podmínky pro aplikaci PRP SOL
srážky teplota Aplikace PRP SOL Aktivita půdních organismů zima jaro léto podzim zima Optimální půdní vláha a teplota stimulují činnost půdních mirkoorganismů v průběhu vegetačního období.

20 PRP SOL – zvýšení využitelnosti živin

21 PRP SOL – zvýšení využitelnosti živin

22 PRP SOL – zvýšení využitelnosti živin

23 PRP SOL – zvýšení obsahu humusu

24 PRP SOL – zlepšení půdní reakce

25 PRP SOL – zvýšení zasakování vody

26 Aplikace produktů PRP v plodinových systémech
Řepka ozimá

27 Výsledky výzkumu a praxe Řepka ozimá
Výsledky výzkumu a praxe Řepka ozimá

28 Výsledky výzkumu a praxe Řepka ozimá
Výsledky výzkumu a praxe Řepka ozimá

29 Výsledky výzkumu a praxe Řepka ozimá
Výsledky výzkumu a praxe Řepka ozimá

30 Aplikace produktů PRP v plodinových systémech
Obiloviny

31 Výsledky výzkumu a praxe Obiloviny
Výsledky výzkumu a praxe Obiloviny

32 Výsledky výzkumu a praxe Obiloviny
Výsledky výzkumu a praxe Obiloviny

33 Výsledky výzkumu a praxe
Obiloviny

34 Kukuřice na zrno, na siláž, množitelské porosty
Aplikace produktů PRP v plodinových systémech Kukuřice na zrno, na siláž, množitelské porosty

35 Výsledky výzkumu a praxe Kukuřice
Výsledky výzkumu a praxe Kukuřice

36 Výsledky výzkumu a praxe
Kukuřice

37 Výsledky výzkumu a praxe Kukuřice
Výsledky výzkumu a praxe Kukuřice

38 PRP EBV – snížení dopadu stresu na rostliny

39 PRP EBV – snížení dopadu stresu na rostliny

40 „Úrodná půda je největším bohatstvím hospodáře”
Cíl našeho servisu a nabídky řešení Uvést do rovnováhy biologické systémy v zájmu optimální půdní činnosti pomocí produktů se specifickým poměrem minerálních látek a stopových prvků Optimalizovat růst a vývoj rostlin v zájmu zvýšení efektu fotosyntézy, zlepšení zdravotního stavu a využití růstového potenciálu „Úrodná půda je největším bohatstvím hospodáře”

41 PRP EBV aplikace TANK-MIX společně s listovými přípravky
Vinice PRP SOL 300 kg/ha nebo x 150 kg/ha PRP EBV aplikace TANK-MIX společně s listovými přípravky PRP EBV 6x1 l/ha

42 - výsledky výzkumu a praxe
Vinice - výsledky výzkumu a praxe Víno Osička 2008 Tramín červený SOL SOL/EBV EBV Kontrola Výnos v kg/keř 1,60 Výnos v kg/ha 7 200,00 Cukernatost ( % ) 23,00 24,00 22,00 21,00 Cena v Kč za 1 kg 16,00 Tržba v Kč/ha ,00 ,00 Zlepšení ( Kč/ha ) 43 200,00 0,00 Náklady ( Kč/ha ) 5 100,00 7 260,00 2 160,00 Výsledek ( Kč/ha ) 38 100,00 35 940,00 41 040,00 Rulandské šedé SOL SOL/EBV EBV Kontrola Výnos v kg/keř 1,80 1,70 Výnos v kg/ha 8 100,00 7 650,00 Cukernatost ( % ) 22,50 23,00 22,00 21,50 Cena v Kč za 1 kg 16,00 Tržba v Kč/ha ,00 ,00 ,00 Zlepšení ( Kč/ha ) 55 800,00 7 200,00 0,00 Náklady ( Kč/ha ) 5 100,00 7 260,00 2 160,00 Výsledek ( Kč/ha ) 50 700,00 48 540,00 5 040,00

43 Ovocné sady PRP SOL 300 kg/ha nebo 2x 150 kg/ha
PRP EBV aplikace TANK-MIX společně s listovými přípravky PRP EBV 5x1,5-2 l/ha dle stáří ovocných stromů

44 - výsledky výzkumu a praxe
Ovocné sady - výsledky výzkumu a praxe MZLU Lednice – Rubinola Praxe VSUO Holovousy - Elsanta


Stáhnout ppt "Zvyšování kvality půdy a rentability plodinových systémů"

Podobné prezentace


Reklamy Google