Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zvyšování kvality půdy a rentability plodinových systémů Seminář ke zpracování půdy Karcag, September 8th 2009 Ing. Pavol Balla, PhD, Ing. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zvyšování kvality půdy a rentability plodinových systémů Seminář ke zpracování půdy Karcag, September 8th 2009 Ing. Pavol Balla, PhD, Ing. František."— Transkript prezentace:

1 1 Zvyšování kvality půdy a rentability plodinových systémů Seminář ke zpracování půdy Karcag, September 8th 2009 Ing. Pavol Balla, PhD, Ing. František Václavík

2 2 Příčinou nižších výnosových výsledků ječmene jarního a jeho výnosových trendů lze z pohledu poruch půdní úrodnosti označit špatný fyzikální stav, nízkou kvalitu humusu, nízké zastoupení hořčíku na sorpčním komplexu a poruch biologické aktivity způsobené nedostatkem lehce rozložitelných organických látek. V takto porušeném prostředí klesá účinnost živin dodávaných v průmyslových hnojivech. Výnosová stabilita klesá v důsledku větší závislosti pěstovaného ječmene na počasí. V roce 1991 bylo na 1 kg NPK vyprodukováno 75 kg ječmene, v roce 2000 už jen 17 kg!!!!!!!!!! Doc. Ing. Eduard Pokorný.Ph.D, MZLU Brno,2002 Dopady špatného zacházení s půdou

3 3 Anaerobní mikroorganismy Procesy v půdě ovlivňují její úrodnost + Anaerobní bakterie Fosilizace Celulóza - Lignin C – H – O - N H2OH2O + minerály Organická hmota + Voda Proteiny – Glycidy - Lipidy + Anaerobní bakterie Mineralizace •Reduktory žijící v prostředí zbaveném vzduchu •Škodlivé účinky • Snížení hodnoty KVK • Hydromorfie • Udušení kořenů • Zhutnění • Okyselení Uvolňování minerálů v půdním roztoku  pro potřebu rostlin  nevyužitých v ornici  vyluhované H 2 S CH 4 CO 2 NH 3 Atmosféra 1/1

4 4 Aerobní mikroorganismy •Jsou to oxidační fermentory, které potřebují k životu kyslík. •Jejich role v zemědělství je nejčastěji zcela užitková + Aerobní mikroorganismy (houby) Humifikace Celulóza a Lignin C – H – O - N O2O2 H2O H2O + minerály Organická hmota + Vzduch + Voda Proteiny + Glycidy - Lipidy + Aerobní mikroorganismy (Aerobní bakterie a houby) Mineralizace • Uvolňování chemické energie • Rozpouštění minerálních solí • Uvolňování dusíku • Produkce bioaktivních organických substancí • Humunivé kyseliny • Humáty (s minerálními solemi) • Humus mladý • Humus stabilní 1/1 Procesy v půdě ovlivňují její úrodnost

5 5 Úrodnost půdy závisí na kvalitě organominerálního komplexuPŮDA Rozklad matečné horniny je způsoben mikroorganismy a organickými kyselinami Obsah je proměnlivý a není závislý na dalších činitelích (s výjimkou vyplavení). Kvalita závisí na základních prvcích v matečné hornině Je výsledkem rozkladu organických látek (posklizňové zbytky, organická hnojiva …)HUMUS Mikro a makrooorganismy Čerstvá organická hmota Hniloba Mineralizace Humifikace 3/6

6 6 Utužená půdní vrstva - brání rozvoji kořenů - limituje příjem vody a živin - zhoršuje zpracování půdy - degraduje biologické vlastnosti půdy Původ a řešení půdních problémů Na utužení půdy se významně podílí průběh srážek Doba efektu podrývání se zkracuje Náklady na kultivaci se zvyšují

7 7 Kvalita kultivice závisí na stavu půdy OK

8 8 Kvalita kultivice závisí na stavu půdy NE!!!

9 9 Statková hnojiva jsou cenný zdroj živin

10 10 Obsah živin v posklizňových zbytcích rostlin (%) PlodinaNP2O5P2O5 K2OK2OCaOMgO Kukuřice1,190,472,250,560,47 Pšenice jarní0,620,251,310,360,12 Pšenice ozimá0,600,241,260,370,14 Žito0,540,241,200,330,12 Triticale0,610,251,280,350,13 Ječmen0,690,261,740,700,21 Oves0,690,332,360,580,18 Řepka0,760,291,802,060,20 Pří výnosu 8t suchého zrna kukuřice zůstane na poli 10,4 - 12,8 t slámy (podíl hmotnosti zrna a slámy – 1,0 : 1,3-1,6) 10,4 t 124 kg N 12,8 t slámy 152 kg N 49 kg P 2 O 5 61 kg P 2 O 5 234 kg K 2 O 288 kg K 2 O Statková hnojiva jsou cenný zdroj živin

11 11 Původ a řešení půdních problémů

12 12 Příčinou nižších výnosových výsledků ječmene jarního a jeho výnosových trendů lze z pohledu poruch půdní úrodnosti označit špatný fyzikální stav, nízkou kvalitu humusu, nízké zastoupení hořčíku na sorpčním komplexu a poruchy biologické aktivity způsobené nedostatkem lehce rozložitelných organických látek. V takto porušeném prostředí klesá účinnost živin dodávaných v průmyslových hnojivech. Výnosová stabilita klesá v důsledku větší závislosti pěstovaného ječmene na počasí. V roce 1991 bylo na 1 kg živin NPK vyprodukováno 75 kg zrna ječmene, v roce 2000 už jen 17 kg!!!!!!!!!! Doc. Ing. Eduard Pokorný.Ph.D, MZLU Brno,2002 Stav zemědělských půd je alarmující

13 13 PRP ® SOL – vracíme půdě život Patentované metody Výběr surovin Kontrolované dávkování PRP ® SOL je pomocná půdní látka na bázi patentovaného obsahu a poměru makro a mikroprvků - zlepšuje půdní vlastnosti - zvyšuje infiltraci a retenci vody v půdě - snižuje potřebu průmyslových hnojiv - usnadňuje kultivaci půdy - zvyšuje rentabilitu výroby

14 14 SHR Ing. Zdeněk Jakubčík Šakvice, okr. Břeclav Doc. Ing. Eduard Pokorný, CSc MZLU Brno PRP SOL – zlepšuje půdní vlastnosti Vracíme půdě život

15 15 FOSFOR DRASLÍK VYUŽITÍ ŽIVIN PŘI KONVENČNÍM HNOJENÍ PRP ® SOL : Okamžitá a trvalá změna

16 16 FOSFOR DRASLÍK VYUŽITÍ ŽIVIN PŘI APLIKACI PRP SOL PRP ® SOL : Okamžitá a trvalá změna

17 17 KLASICKÉ HNOJENÍ vůči HNOJENÍ s POUŽITÍM PRP Hnojivo PK Eroze Matečná hornina 90% 10% potřeb rostliny PRP SOL biologická aktivita pórovitost provzdušnění zapuštění kořenů 100% potřeb rostliny Biodisponibilita Průměrné zásoby obsažené v orniční vrstvě od 3 do 30 T/ha de P 2 O 5 * od 10 do 160 T/ha de K2O** * GEMAS 1991 ** SNIE Konvenční hnojení PRP SOL Absorpce potřeb rostliny Matečná hornina Imobilizace Průměrné zásoby obsažené v orniční vrstvě od 3 do 30 T/ha de P 2 O 5 * od 10 do 160 T/ha de K2O** PRP SOL – zlepšuje půdní vlastnosti

18 18 Aplikace PRP SOL v technologiích Sklizeň plodinKultivace a setí Aplikace PRP SOL na strniště po sklizni plodin - bezprostředně po sklizni - podpora rozkladu org. zbytků - vyšší aktivita mikroorganismů - zlepšení struktury půdy Zapravení PRP SOL do půdy - klasické technologie s orbou - minimalizační technologie - promísení s půdou a posklizňovými zbytky Aplikace při setí ozimých plodin - půdoochranné technologie - přímé výsevy - podpora rozvoje kořenů - redukce dávky PRP SOL

19 19 Optimální podmínky pro aplikaci PRP SOL zimalétojaropodzimzima teplota srážky Aktivita půdních organismů Aplikace PRP SOL Optimální půdní vláha a teplota stimulují činnost půdních mirkoorganismů v průběhu vegetačního období.

20 20 PRP SOL – zvýšení využitelnosti živin

21 21 PRP SOL – zvýšení využitelnosti živin

22 22 PRP SOL – zvýšení využitelnosti živin

23 23 PRP SOL – zvýšení obsahu humusu

24 24 PRP SOL – zlepšení půdní reakce

25 25 PRP SOL – zvýšení zasakování vody

26 26 Aplikace produktů PRP v plodinových systémech Řepka ozimá

27 27 Výsledky výzkumu a praxe Řepka ozimá

28 28 Výsledky výzkumu a praxe Řepka ozimá

29 29 Výsledky výzkumu a praxe Řepka ozimá

30 30 Aplikace produktů PRP v plodinových systémech Obiloviny

31 31 Výsledky výzkumu a praxe Obiloviny

32 32 Výsledky výzkumu a praxe Obiloviny

33 33 Výsledky výzkumu a praxe Obiloviny

34 34 Aplikace produktů PRP v plodinových systémech Kukuřice na zrno, na siláž, množitelské porosty

35 35 Výsledky výzkumu a praxe Kukuřice

36 36 Výsledky výzkumu a praxe Kukuřice

37 37 Výsledky výzkumu a praxe Kukuřice

38 38 PRP EBV – snížení dopadu stresu na rostliny

39 39 PRP EBV – snížení dopadu stresu na rostliny

40 40 Uvést do rovnováhy biologické systémy v zájmu optimální půdní činnosti pomocí produktů se specifickým poměrem minerálních látek a stopových prvků Optimalizovat růst a vývoj rostlin v zájmu zvýšení efektu fotosyntézy, zlepšení zdravotního stavu a využití růstového potenciálu Cíl našeho servisu a nabídky řešení „Úrodná půda je největším bohatstvím hospodáře ”

41 41 Vinice PRP EBV aplikace TANK-MIX společně s listovými přípravky PRP EBV 6x1 l/ha PRP SOL 300 kg/hanebo 2x 150 kg/ha

42 42 Vinice - výsledky výzkumu a praxe Tramín červenýSOLSOL/EBVEBVKontrola Výnos v kg/keř1,60 Výnos v kg/ha7 200,00 Cukernatost ( % )23,0024,0022,0021,00 Cena v Kč za 1 kg22,00 16,00 Tržba v Kč/ha158 400,00 115 200,00 Zlepšení ( Kč/ha )43 200,00 0,00 Náklady ( Kč/ha )5 100,007 260,002 160,000,00 Výsledek ( Kč/ha )38 100,0035 940,0041 040,000,00 Rulandské šedéSOLSOL/EBVEBVKontrola Výnos v kg/keř1,80 1,70 Výnos v kg/ha8 100,00 7 650,00 Cukernatost ( % )22,5023,0022,0021,50 Cena v Kč za 1 kg22,00 16,00 Tržba v Kč/ha178 200,00 129 600,00122 400,00 Zlepšení ( Kč/ha )55 800,00 7 200,000,00 Náklady ( Kč/ha )5 100,007 260,002 160,000,00 Výsledek ( Kč/ha )50 700,0048 540,005 040,000,00 Víno Osička 2008

43 43 Ovocné sady PRP EBV aplikace TANK-MIX společně s listovými přípravky PRP EBV 5x1,5-2 l/ha dle stáří ovocných stromů PRP SOL 300 kg/hanebo 2x 150 kg/ha

44 44 Ovocné sady - výsledky výzkumu a praxe MZLU Lednice – Rubinola Praxe VSUO Holovousy - Elsanta


Stáhnout ppt "1 Zvyšování kvality půdy a rentability plodinových systémů Seminář ke zpracování půdy Karcag, September 8th 2009 Ing. Pavol Balla, PhD, Ing. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google