Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEA Centrum proti násilí. ITALSKÁ SITUACE V PROBLEMATICE NÁSILÍ PROTI ŽENÁM  Do roku 2008 neměla Itálie Národní akční plán. A ten který existuje nyní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEA Centrum proti násilí. ITALSKÁ SITUACE V PROBLEMATICE NÁSILÍ PROTI ŽENÁM  Do roku 2008 neměla Itálie Národní akční plán. A ten který existuje nyní."— Transkript prezentace:

1 GEA Centrum proti násilí

2

3 ITALSKÁ SITUACE V PROBLEMATICE NÁSILÍ PROTI ŽENÁM  Do roku 2008 neměla Itálie Národní akční plán. A ten který existuje nyní je neúčinný.  V roce 2007 proběhl v Itálii první celonárodní průzkum fenoménu násilí proti ženám.  V Itálii je jednou za 2,5 – 3 dny zabita jedna žena svým partnerem nebo bývalým partnerem.  Jen několik málo azylů dokáže poskytnout útočiště (asi 500 míst, tzn. 1 pro 140 000 namísto 1:10 000 dle doporučení C.o.E.).  Centrální vláda nikdy neposkytla finanční záruky organizacím, které bojují s násilím na ženách.

4 Centra/azylové domy v Itálii V Itálii je 130 center proti násilí (zhruba 40 z nich má i azylový dům) 99 je řízeno ženskými neziskovými organizacemi Ostatní jsou řízeny veřejnými institucemi nebo jinými soukromými orgány Celkově je k dispozici jen 500 míst v azylech (na 60 milionů)

5 D.i.Re Donne in Rete contro la violenza- italská nezisková organizace sdružující 60 center/azylů Sdružení D.i.Re bylo založeno v roce 2008, po 20 letech neformální spolupráce a aktivity mnoha italských center pro ženy/azylových domů, jehož kořeny sahají do feministického hnutí. Jedná se o první a jedinečnou zastřešující asociaci v současné době sdružující 60 center pro ženy (z toho asi 30 azylů) po celé Itálii.

6 D.i.Re jedná politicky se záměrem přinést kulturní změnu v problematice násilí proti ženám. Tento problém vnímá jako nerovnost moci mezi muži a ženami v typickém patriarchálním systému. D.i.Re neprovozuje žádné vlastní služby pro ženy, ale podporuje členské neziskové organizace.

7 ITALSKÁ SITUACE V PROBLEMATICE NÁSILÍ PROTI ŽENÁM  Z těchto důvodů se členové D.i.Re liší v rozměru a síle financování: od azylů (cca 30), kde pracují jen dobrovolníci, k ostatním (několika) organizacím, které zaměstnávají i 10 a více pracovníků; vždy však závisí na místní vládě a jejím přístupu k problému.  Vzhledem k probíhající italské krizi se omezilo financování regionálních vlád a mnoho azylových domů čelí hrozbě uzavření.

8 GEA Centrum proti násilí

9 Asociace (NGO) „Gea“ Bolzano Dvě samostatné struktury Centrum proti násilí Telefonická krizová linka 0 - 24 Azylový dům s utajenou adresou

10 Financování a řízení celého projektu • Projekt je financován vždy na období 3-5 let • Celkové (100%) veřejné financování (dle zákona z roku 1989) • Azylový dům je veřejným majetkem • Centrum GEA funguje od roku 2000 a v roce 2013 bude žádat již o čtvrtý grant

11 Statistika 2012 Služby nabízené ženám v roce 2012 Ženy, které centrum kontaktovaly poprvé 166 Ženy, které s centrem spolupracují opakovaně 47 Celkový počet žen, kterým byla poskytnuta pomoc v roce 2012 213

12 Zaměstnanci • TÝM: 6 plných úvazků (38h týdně) rozdělených mezi 8 pracovnic (6 pracuje se ženami, 1 s nezletilými a 1 koordinuje azylový dům) plus 1 administrativní asistentka • Tým pro noční služby: 14 polo-dobrovolníků (55€ za noc) • Dobrovolníci plní rozličné úkoly • Externí spolupracovníci – právnička, supervizor, kulturní mediátor

13 K RIZOVÁ TELEFONNÍ LINKA ( MÍSTNÍ ) N ONSTOP ZDARMA 800276433 K RIZOVÁ TELEFONNÍ LINKA ( NÁRODNÍ ) N ONSTOP ZDARMA 1522

14 •Pomoc a konzultace 0-24 •Krizová intervence 0-24 •Azyl 0-24

15 Centrum proti násilí Otevřeno pro veřejnost: • Pro ženy ohrožené IPV (intimate partnership violence = násilí mezi intimními partnery) • Pro všechny, kdo se zajímají o problematiku

16 Nabízené služby • Osobní nebo telefonický kontakt/konzultace • Socio-psychologická konzultace (krátkodobá nebo dlouhodobá) • Sociální pomoc • Svépomocná skupina • Právní poradenství • Informace o dalších službách v okolí • Spolupráce/síťování s dalšími službami • Informace a konzultace pro „třetí stranu“

17 Další nabídka • Vzdělávání (zdravotníci, sociální pracovníci, policie, školy – studenti a učitelé) • Nabídka vzdělávání pro vysokoškolské studenty • Výcvik pro dobrovolníky z nočních týmů • Zvyšování povědomí v komunitě • Síťování a spolupráce na projektech a/nebo se službami, které jsou zahrnuty v systému ochrany žen a dětí jako svědků násilí

18 Azyl (Dům pro ženy) • Ubytování pro ženy a jejich děti, které utíkají před násilím (utajená adresa)

19 Nabídka • Krizové ubytování • Azylové ubytování • Psycho-sociální konzultace • Svépomocná skupina • Specifická pomoc pro děti • Podpora síťování • Pomoc po opuštění azylu (přes Poradenské centrum) • Síťování a spolupráce s dalšími službami

20 Kritéria přijetí do azylu  Být obětí (nebo být v ohrožení z) fyzického, psychického, sexuálního nebo ekonomického násilí, bez ohledu na jazyk, eticko-nábožensko-kulturní přesvědčení, třídu a rasu;  Pouze na žádost samotné oběti;  Ženy starší 18 let (ne nezletilé);  Žádné ženy migrantky bez dokumentů;

21  Nepřijímáme ženy s neléčenou závislostí nebo psychiatrickou diagnózou;  Respektování ubytovacích pravidel azylového domu  Pobyt v max. délce 6 měsíců (Zákon L.P. 10/89).

22 Azyly v Alto Adige/Jižní Tyrolsko

23 Spolupráce proti násilí v Bolzanu Komunitní spolupráce proti genderovému násilí

24 Účastníci • Vedoucí partner: Město Bolzano • Partneři: Sociální služby a tři neziskové organizace (Gea, Donne Nissà, La Strada) • Koordinační komise a komise složená z externích odborníků Místí služby zahrnují: • Zdravotnictví • Sociální služby • Školství • Neziskové organizace v soukromém sektoru • Policejní složky a justice Tento projekt byl financován po dobu 2 let z vládního grantu z Oddělení pro rovné příležitosti žen a mužů.

25 Cíle • Boj proti genderovému násilí jako komplexnímu a rozšířenému jevu – všechny služby musí s touto problematikou jednat vhodným profesionálním způsobem • Vytvoření společného jazyku a povědomí – sdílení dobré praxe • Začlenění interkulturních hledisek

26 Aktivity • Vzdělávání a obnova interdisciplinárních kurzů (s místními a externími odborníky) • Pracovní stoly – síťování (poznání sebe navzájem a zlepšení spolupráce v zájmu oběti : protokoly) • Umožnění sběru dat • Příručka: obecná pro komunitu a jedna pro odborníky • Závěrečný kongres • Definice závazné etické charty pro všechny zainteresované služby

27 Městský maraton – listopad 2012

28 Bílá noc – červen 2012

29 D.i.Re Donne in Rete contro la violenza- italská nezisková organizace sdružující 60 center/azylů Sdružení D.i.Re bylo založeno v roce 2008, po 20 letech neformální spolupráce a aktivity mnoha italských center pro ženy/azylových domů, jehož kořeny sahají do feministického hnutí. Jedná se o první a jedinečnou zastřešující asociaci v současné době sdružující 60 center pro ženy (z toho asi 30 azylů) po celé Itálii.

30 Ženy, které využily pomoci azylů D.i.Re v roce 2011 - 13.337 žen - 68% Italek - 89,8% obětí domácího násilí - 20,8% obětí bývalého partnera

31 Ženy a děti, které využily pomoci center D.i.Re v roce 2011 počet dětí 407počet žen 464 celkový počet 871

32 Druhy násilí, které ženy zažívaly v roce 2011

33 Financování center/azylů D.i.Re Jen několik málo má dostatečné veřejné financování. Většina členů D.i.Re nemá jisté financování, jen několik soukromých sponzorů nebo nestabilní financování specifických projektů od místní vlády.

34 Organizace spojených národů v Itálii Zvláštní zpravodaj OSN Rashida Manjoo v roce 2011 vyzval italský stát, aby respektoval, naplňoval a implementoval Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen, jako je vykonávat své náležité povinnosti s ohledem na násilí páchané na ženách, předcházet, vyšetřovat, stíhat, trestat a kompenzovat násilí proti ženám, jakož i poskytovat služby ženám (obětem násilí) včetně azylových domů.

35 D.i.Re je členem Global Network of Women's shelters http://gnws.org/en/ WAVE: Women against violence Europe http://www.wave-network.org/ European Women's Lobby http://www.womenlobby.org/


Stáhnout ppt "GEA Centrum proti násilí. ITALSKÁ SITUACE V PROBLEMATICE NÁSILÍ PROTI ŽENÁM  Do roku 2008 neměla Itálie Národní akční plán. A ten který existuje nyní."

Podobné prezentace


Reklamy Google