Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání. Program • Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia • Informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání. Program • Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia • Informace."— Transkript prezentace:

1 Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání

2 Program • Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia • Informace od ředitele VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s pr. SJZ EKONOM, o.p.s., vedoucího konzultačního střediska • Kontakty • Školení BOZP a PO • Zápis studentů ke studiu, kteří podávali přihlášku po termínu (nemají výkaz, dopis o přijetí atd.) • Zahájení výuky 12:00 hod. - ukončení podle přednášejícího – Cizí jazyk – 1. ročník Bc. – Škola EKONOM, Aj (učebna 21), Nj (učebna 11) – Malé a střední podnikání na venkově– 1. ročník Ing. – Sál Gotického hradu • Program na neděli – zahájení výuky 8:00 hod. – ukončení výuky 11:15 hod. • Přehled konzultací v zimním semestru akademického roku 2013/2014

3 Kontakty  Provozovatelem konzultačního střediska je: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s.  Mgr. Miroslav Pokorný, ředitel školy 602 435 329, m.pokorny@skolaekonom.czm.pokorny@skolaekonom.cz  Bc. Jana Marková, asistentka ředitele školy 734 752 003, 774 832 552, j.markova@skolaekonom.czj.markova@skolaekonom.cz  studijní záležitosti vyřizuje Bc. Alena Lakomá, PEF ČZU Praha, 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz - konzultační hodinypo 9:00 – 11:00 hod.lakoma@pef.czu.cz út-st 8:30 – 11:00 hod. čt 13:00 – 15:00 hod.

4 www.skolaekonom.cz • V záložce „Studijní obory“ naleznete všeobecné i aktuální informace o studijních oborech jak bakalářského, tak i magisterského stupně studia.

5 Bakalářské studium PEF ČZU Zde naleznete veškeré informace o aktuálních změnách a aktuálním dění Zde naleznete základní informace o bakalářském studiu a rozvrh předmětů (konzultací) ……………………. Sledujte Úřední desku – tam naleznete nejdůležitější informace a změny!!!!

6 Magisterské studium PEF ČZU Zde naleznete veškeré informace o aktuálních změnách a aktuálním dění Zde naleznete základní informace o magisterském studiu a rozvrh předmětů (konzultací) ………………….. Sledujte Úřední desku – tam naleznete nejdůležitější informace a změny!!!!

7 Školení PO a BOZP hlavní dokumenty BOZP Směrnice k zajištění BOZP Opatření ke snížení úrazovosti Plán první pomoci Evidence úrazů PO Směrnice k zajištění PO Požární řád Požární evakuační plán Požární poplachové směrnice

8 Školení PO a BOZP Budovy, v nichž bude probíhat výuka a shromaždiště v případě požáru VOŠ, OA, SOŠ a JŠ Ekonom, o. p. s., Litoměřice Shromaždiště: před budovou školy Konferenční sály vedle budovy hotelu Koliba Shromaždiště: prostor před budovou Gotický hrad Litoměřice Shromaždiště: na Tyršově náměstí

9  zákaz vstupu do vyhrazených míst  stát pod zavěšenými břemeny  manipulovat s těžkými předměty  vyklánět se z oken  manipulovat s elektrickými přístroji  poskytnout první pomoc zraněnému  přivolat lékaře Školení BOZP Školení BOZP Co je nutné respektovat a podnikat v případě úrazu?

10 Školení PO Školení PO Co je nutné respektovat a podnikat v případě požáru?  zákaz kouření v celé budově  zákaz manipulace s hořlavinami  zachovávat pořádek na pracovním místě  je-li to možné, uhasit požár vlastními silami  přivolat požární hlídku  ohlásit požár na ohlašovně požáru  není-li možné požár uhasit, přivolat hasiče  požární poplach se vyhlašuje voláním „Hoří“

11 Organizační a studijní záležitosti – řeší fakulta • Informace o tom, jak se pohybovat a jak pracovat se systémy Moodle, Hroch a Student, naleznete na stránkách • www.pef.czu.cz www.pef.czu.cz • v sekci Návody/dokumentace

12 Organizační a studijní záležitosti Zde naleznete i prezentaci, která byla promítána v Praze na Imatrikulaci. V té naleznete návod na to, jak zacházet se stránkami www.pef.czu.cz, průvodce nového studenta, Informační brožurku studenta, plán ČZU a další. www.pef.czu.cz Dále kliknete na „Pro Studenty“

13 Zimní semestr - bakalářské studium Přehled konzultací v ZS akademického roku 2013/2014, KS Litoměřice • Konzultace se konají v sobotu od 9:00 do 16:30 hod. a v neděli od 8:00 do 11:15 hod. • 5. – 6.10.2013 Anglický jazyk/Německý jazyk – L.Kučírková/M. Dvořáková – Škola EKONOM (21/11) • 5. – 6.10.2013 Anglický jazyk/Německý jazyk – L.Kučírková/M. Dvořáková – Škola EKONOM (21/11) Termíny zkoušky: 9. 11. 2013 • 19. – 20.10.2013 Úvod do regionalistiky – J. Husák – Hotel Koliba Termín zkoušky: 23. 11. 2013 • 2. – 3.11.2013 Informační a komunikační technologie – V. Očenášek – Hotel Koliba • 16. - 17.11.2013 Základy právních nauk – D. Světlíková – Hotel Koliba • 30.11. – 1.12.2013 Matematické metody v ekonomii a managementu – J. Havlíček – Hotel Koliba • 14. – 15.12.2013 Politologie – M. Kubálek – Hotel Koliba

14 Zimní semestr – magisterské studium Přehled konzultací v ZS akademického roku 2013/2014, KS Litoměřice • Konzultace se konají v sobotu od 9:00 do 16:30 hod. a v neděli od 8:00 do 11:15 hod. • 5. – 6.10.2013 Malé a střední podnikání – P. Římovská – Gotický hrad • 26. – 27.10.2013 Chování člověka v krizových situacích – P. Michálek – Gotický hrad • 16. – 17.11.2013 Evropská integrace a environmentální ekonomika – M. Antoušková – Gotický hrad • 14. - 15.12.2013 Metody a techniky sociálního výzkumu – V. Majerová – Gotický hrad • 11.1. – 12.1.2014 Veřejná správa – M. Kubálek – Gotický hrad • 25.1. – 26.1.2014 Informační systémy – M. Ulman – Gotický hrad

15 VOŠ, OA,SOŠ A JŠ EKONOM, o.p.s. Gotický hrad LitoměřiceHotel Koliba

16

17 Vchod do kongresového sálu z Tyršova náměstí

18

19 Důležitá upozornění  Ke zkouškám choďte vhodně oblečeni.  V Litoměřicích máte nárok na první řádný termín zkoušky, ostatní dva jsou pořádány v Praze na fakultě (učitelé jsou většinou ochotní přijet i dvakrát).  Zkoušky probíhají na škole EKONOM.  Vždy před vstupem do budovy na informační tabuli zjistíte, ve které učebně bude probíhat Vaše zkoušení.  Dovolujeme si Vás požádat, abyste nestěhovali nábytek v prostorách školy!!!

20 •Přednášky probíhají v konferenčních prostorách vedle hotelu Koliba a v Gotickém hradě v Litoměřicích V sobotu probíhají přednášky od 9:00 – 16:30 hod. V neděli probíhají přednášky od 8:00 – 11:15 hod.

21 Důležitá upozornění  Platby školného vždy na správný účet s Vaším variabilním a specifickým symbolem, pokud máte problém s placením, kontaktujte e-mailem paní Lakomou s žádostí o … (formulář žádosti naleznete na stránkách www.skolaekonom.cz, v Bc. i Mgr. studiu na úřední desce).www.skolaekonom.cz  Potvrzení o zaplacení zasíláte e-mailem paní Lakomé.  Přihlašování ke zkouškám probíhá on-line v systému HROCH (pod Vaším heslem).  Hroch je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako „Vstup do studijní evidence (IS Studium)“.www.pef.czu.cz  1. ročník magisterského studia se v průběhu listopadu bude zapisovat ke konkurzům na Diplomové práce - přihlašování on-line přes IS BADIS, také pod Vaším heslem. Přesný termín se včas dozvíte na www.pef.czu.cz. Bude také vyvěšený na úřední desce!!! (úřední deska na www.skolaekonom.cz)www.pef.czu.cz  IS BADIS je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako „Správa bak. a dipl. prací (IS BADIS)“www.pef.czu.cz

22 Fórum www.e-sprtej.cz Základní potřeby studenta -Vyřešit vzájemnou komunikaci -Volba zástupce třídy -Přístup ke studijním materiálům VOLBA ANO - Služba privátní diskusní fórum NE - Veřejné portály (pouze jako doplněk komunikace)

23 Fórum www.e-sprtej.cz Výhody: • rychlá komunikace • seznámení se se spolužáky (foto v profilu na fóru) • výměna potřebných informací • úložiště materiálů ke studiu • přístup chráněn heslem Nabízíme: • bezpečnost přístupu (provozováno na vlastní technice v datovém centru v Praze) • materiály z předchozích ročníků • helpdesk provozu

24 Fórum registrace • registrace uživatelů – Osobně • Na místě první přednášky – Mailem • soukromý mail • fotografie v el. podobě (avatar) • student Bc. či Mgr. • odeslat na info@e-sprtej.cz http://www.e-sprtej.cz • poplatek za roční přístup Týmová spolupráce = vyšší šance na úspěch.

25 Děkujeme za pozornost a přejeme mnoho úspěchů při Vašem studiu.


Stáhnout ppt "Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání. Program • Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia • Informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google