Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání. Program setkání • Uvítání • Základní informace o středisku 1) Bakalářské studium PEF ČZU 2) Magisterské studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání. Program setkání • Uvítání • Základní informace o středisku 1) Bakalářské studium PEF ČZU 2) Magisterské studium."— Transkript prezentace:

1 Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání

2 Program setkání • Uvítání • Základní informace o středisku 1) Bakalářské studium PEF ČZU 2) Magisterské studium PEF ČZU • Školení PO a BOZP • Organizační a studijní záležitosti • Důležitá upozornění • Informace k vnitřnímu studentskému webu

3 Program  Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia  Informace od ředitele VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, zástupce konzultačního střediska  Kontakty  Školení BOZP a PO  Zahájení výuky 12:00 hod. - ukončení podle přednášejícího  Základy právních nauk – 1. ročník Bc. – spodní sál  Chování člověka v krizových situacích – 1. ročník Ing. – horní sál  Program na neděli  zahájení výuky 8:00 hod.  ukončení výuky 16:00 hod.  Přehled konzultací v zimním semestru akademického roku 2011/2012

4 Základní informace o středisku  Provozovatelem konzultačního střediska je: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s.  Mgr. Miroslav Pokorný, ředitel školy 416 732 995  Jana Marková, asistentka ředitele školy 416 732 996, skolaekonom@skolaekonom.czskolaekonom@skolaekonom.cz  Alena Lakomá, vyřizuje studijní záležitosti, kancelář E230 (2. patro) PEF ČZU Praha, 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz - konzultační hodinypo – st 9:00 – 11:00 hod čt13:00 – 15:00 hodlakoma@pef.czu.cz  Zdroj informací: www.skolaekonom.cz

5 www.skolaekonom.cz V záložce „Studijní obory“ naleznete všeobecné i aktuální informace o studijních oborech, jak Bc., tak i Mgr. stupně studia

6 1. Bakalářské studium PEF ČZU Zde naleznete základní informace o bakalářském studiu a rozvrh předmětů (konzultací) Zde naleznete veškeré informace o aktuálních změnách a aktuálním dění Sledujte Úřední desku

7 Informace pro Bc. Studium PEF ČZU  Platby školného vždy na správný účet s Vaším variabilním symbolem, pokud máte problém s placením, kontaktujte e-mailem paní Lakomou s žádostí o … (formulář žádosti naleznete na stránkách www.skolaekonom.cz, v Bc. i Mgr. studiu na úřední desce).www.skolaekonom.cz  Potvrzení o zaplacení zasíláte e-mailem paní Lakomé.  Přihlašování ke zkouškám probíhá on-line v systému HROCH (pod Vaším heslem).  Hroch je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako „Vstup do studijní evidence (IS Studium)“.www.pef.czu.cz

8 Zimní semestr - bakalářské studium Přehled konzultací v ZS akademického roku 2011/2012, KS Litoměřice, 1. ročník  Konzultace se konají v sobotu od 9 do 17 hod. a v neděli od 8 do 16 hod. ◦ datum konzultacevyučovaný předmětmísto výuky ◦ 1. - 2. 10. 2011 Základy právních nauk Hotel Koliba - malý (spodní) sál ◦ 15. - 16. 10. 2011 Matematické metody Gotický hrad Litoměřice ◦ 29. - 30. 10. 2011 Info. a komunikační tech. Gotický hrad Litoměřice ◦ 12. - 13. 11. 2011Úvod do regionalistikyGotický hrad Litoměřice ◦ 19. - 20. 11. 2011 Cizí jazyk odborný – NjŠkola EKONOM, učebna 13, ◦ 19. - 20. 11. 2011 Cizí jazyk odborný – Aj Hotel Koliba - velký (horní) sál ◦ 3. - 4. 12. 2011 Politologie Gotický hrad Litoměřice

9 Zde naleznete nejdůležitější termíny na ZS 2011/2012 pro Bc. studium

10 2. Magisterské studium PEF ČZU Zde naleznete základní informace o magisterském studiu a rozvrh předmětů (konzultací) Zde naleznete veškeré informace o aktuálních změnách a aktuálním dění Sledujte Úřední desku

11 Informace pro Mgr. Studium PEF ČZU  1. ročník magisterského studia se v průběhu listopadu bude zapisovat ke konkurzům na Diplomové práce - přihlašování on-line přes IS BADIS, také pod Vaším heslem. Přesný termín je již zveřejněn na www.pef.czu.cz. Termíny jsou také vyvěšené na úřední desce!!! (úřední deska na www.skolaekonom.cz) www.pef.czu.cz  IS BADIS je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako „Správa bak. a dipl. prací (IS BADIS)“www.pef.czu.cz

12 Zimní semestr – magisterské studium Přehled konzultací v ZS akademického roku 2011/2012, KS Litoměřice, 1. ročník  Konzultace se konají v sobotu od 9 do 17 hod. a v neděli od 8 do 16 hod. Datum výukyvyučovaný předmětmísto výuky ◦ 1. - 2. 10.2011 Chování člověka v krizových situacích Hotel Koliba - velký (horní) sál ◦ 22. - 23.10.2011Evropská integrace a envir. eko.Gotický hrad Litoměřice ◦ 5. - 6.11.2011 Informační systémy ve VS a samospr.Gotický hrad Litoměřice ◦ 10. - 11. 12.2011 Veřejná správaGotický hrad Litoměřice ◦ 19. - 20. 11. 2011 Metody a techniky soc. výzkumuGotický hrad Litoměřice ◦ 26. - 27.11.2011 Malé a střední podnikání na venkověGotický hrad Litoměřice

13 Zde naleznete nejdůležitější termíny na ZS 2011/2012 pro Mgr. studium

14 Školení PO a BOZP hlavní dokumenty BOZP  Směrnice k zajištění BOZP  Opatření ke snížení úrazovosti  Plán první pomoci  Evidence úrazů PO  Směrnice k zajištění PO  Požární řád  Požární evakuační plán  Požární poplachové směrnice

15 Školení PO a BOZP Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola Ekonom, o. p. s., Litoměřice Shromaždiště: před budovou školy Konferenční sály vedle budovy hotelu Koliba Shromaždiště: prostor před budovou Gotický hrad Litoměřice Shromaždiště: na Tyršově náměstí Budovy, v nichž bude probíhat výuka a shromaždiště v případě požáru

16 Školení BOZP Co je nutné respektovat a podnikat v případě úrazu? BOZP  zákaz vstupu do vyhrazených míst  stát pod zavěšenými břemeny  manipulovat s těžkými předměty  vyklánět se z oken  manipulovat s elektrickými přístroji  poskytnout první pomoc zraněnému  přivolat lékaře

17 Školení PO Co je nutné respektovat a podnikat v případě požáru? PO  zákaz kouření v celé budově  zákaz manipulace s hořlavinami  zachovávat pořádek na pracovním místě  je-li to možné, uhasit požár vlastními silami  přivolat požární hlídku  ohlásit požár na ohlašovně požáru  není-li možné požár uhasit, přivolat hasiče  požární poplach se vyhlašuje voláním „Hoří“

18 Školení PO a BOZP Důležitá telefonní čísla:  112 – Integrovaný záchranný systém  150 – Ohlašovna požáru  155 – Záchranná služba  158 – Policie České republiky

19 Organizační a studijní záležitosti – řeší fakulta Informace o tom, jak se pohybovat a jak pracovat se systémy Moodle, Hroch a Student, naleznete na stránkách www.pef.czu.cz v sekci Návody/dokumentace

20 Organizační a studijní záležitosti Dále kliknete na „Pro Studenty“ Zde naleznete i prezentaci, která byla promítána dne 7.9.2011 v Praze na Imatrikulaci

21 Mapa města s výřezy – viz níže. VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, o.p.s. Gotický hrad LitoměřiceHotel Koliba

22 VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, o.p.s., Palackého 730/1, Litoměřice

23 Vchod do kongresového sálu z Tyršova náměstí Gotický hrad Litoměřice – Litoměřický hrad, Tyršovo nám. 68, Litoměřice

24 Hotel Koliba, Českolipská 2100, Litoměřice

25 Pro studenty, kteří nebyli na slavnostním zahájení studií v Praze  Student se přihlásí na moodle.czu.cz (přihlašovací údaje zjistí v přijímacím dopise případně na webu prubeh.prijimacky.czu.cz - POZOR před prvním přihlášením musí student provést změnu hesla na portálu: hroch.czu.cz)  Po přihlášení zvolí PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA a následně kurz ÚVOD DO STUDIA PRO KONZULTAČNÍ STŘEDISKA (UDSKS).  Pro tento kurz není třeba klíče k zápisu.  Na konci kurzu je zápočtový test. Výsledky testů budou do systému zapsány koncem listopadu.  Po zápise do systému studenti obdrží zápis do studijního výkazu od studijních referentek (v našem případě – paní Alena Lakomá)

26 Vzory otázek z testu Úvod do studia  Žádost o ubytovací stipendium si student může vytisknout pokud: a), b), c)  Co je v případě požárního hydrantu hasivem? a), b), c)  Jaká je přípustná vzdálenost pro přenášení břemene ženami o hmotnosti 5kg? a), b), c)  Jednou z povinností studenta je: a), b), c)  Elektronickou peněženku UEP si mohou na svém studentském průkazu aktivovat: a), b), c)  Kde se nachází "Ústředna elektrické požární signalizace? a), b), c)  Kdy nelze používat elektrické spotřebiče? a), b), c)  Na portálu Student (http://student.czu.cz/ ) je po přihlášení možné nalézt: a), b), c)http://student.czu.cz/

27 Důležitá upozornění nebo také „přátelská rada“  Ke zkouškám choďte vhodně oblečeni.  V Litoměřicích máte nárok na první řádný termín zkoušky, ostatní dva jsou pořádány v Praze na fakultě (učitelé jsou většinou ochotní přijet i dvakrát).  Zkoušky probíhají na škole EKONOM. (Palackého 730/1 Litoměřice)  Vždy před vstupem do budovy na informační tabuli zjistíte, ve které učebně bude probíhat Vaše zkoušení.

28 Důležitá upozornění  Přednášky probíhají v konferenčních prostorách vedle hotelu Koliba a v Gotickém hradě v Litoměřicích V sobotu probíhají přednášky od 9:00 – 17:00 hod. V neděli probíhají přednášky od 8:00 – 16:00 hod.

29 Děkujeme za pozornost a přejeme mnoho úspěchů při Vašem studiu.


Stáhnout ppt "Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání. Program setkání • Uvítání • Základní informace o středisku 1) Bakalářské studium PEF ČZU 2) Magisterské studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google