Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání

2 Program setkání Uvítání Základní informace o středisku
1) Bakalářské studium PEF ČZU 2) Magisterské studium PEF ČZU Školení PO a BOZP Organizační a studijní záležitosti Důležitá upozornění Informace k vnitřnímu studentskému webu

3 Program Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia Informace od ředitele VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, zástupce konzultačního střediska Kontakty Školení BOZP a PO Zahájení výuky 12:00 hod. - ukončení podle přednášejícího Základy právních nauk – 1. ročník Bc. – spodní sál Chování člověka v krizových situacích – 1. ročník Ing. – horní sál Program na neděli zahájení výuky 8:00 hod. ukončení výuky 16:00 hod. Přehled konzultací v zimním semestru akademického roku 2011/2012

4 Základní informace o středisku
Provozovatelem konzultačního střediska je: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Mgr. Miroslav Pokorný, ředitel školy Jana Marková, asistentka ředitele školy , Alena Lakomá, vyřizuje studijní záležitosti, kancelář E230 (2. patro) PEF ČZU Praha, , konzultační hodiny po – st 9:00 – 11:00 hod čt 13:00 – 15:00 hod Zdroj informací:

5 V záložce „Studijní obory“ naleznete všeobecné i aktuální informace o studijních oborech, jak Bc., tak i Mgr. stupně studia

6 1. Bakalářské studium PEF ČZU
Zde naleznete veškeré informace o aktuálních změnách a aktuálním dění Zde naleznete základní informace o bakalářském studiu a rozvrh předmětů (konzultací) Sledujte Úřední desku

7 Informace pro Bc. Studium PEF ČZU
Platby školného vždy na správný účet s Vaším variabilním symbolem, pokud máte problém s placením, kontaktujte em paní Lakomou s žádostí o … (formulář žádosti naleznete na stránkách v Bc. i Mgr. studiu na úřední desce). Potvrzení o zaplacení zasíláte em paní Lakomé. Přihlašování ke zkouškám probíhá on-line v systému HROCH (pod Vaším heslem). Hroch je na stránkách označen jako „Vstup do studijní evidence (IS Studium)“.

8 Zimní semestr - bakalářské studium
Přehled konzultací v ZS akademického roku 2011/2012, KS Litoměřice, 1. ročník Konzultace se konají v sobotu od 9 do 17 hod. a v neděli od 8 do 16 hod. datum konzultace vyučovaný předmět místo výuky Základy právních nauk Hotel Koliba - malý (spodní) sál Matematické metody Gotický hrad Litoměřice Info. a komunikační tech Gotický hrad Litoměřice Úvod do regionalistiky Gotický hrad Litoměřice Cizí jazyk odborný – Nj Škola EKONOM, učebna 13, Cizí jazyk odborný – Aj Hotel Koliba - velký (horní) sál Politologie Gotický hrad Litoměřice

9 Zde naleznete nejdůležitější termíny na ZS 2011/2012 pro Bc. studium

10 2. Magisterské studium PEF ČZU
Zde naleznete veškeré informace o aktuálních změnách a aktuálním dění Zde naleznete základní informace o magisterském studiu a rozvrh předmětů (konzultací) Sledujte Úřední desku

11 Informace pro Mgr. Studium PEF ČZU
1. ročník magisterského studia se v průběhu listopadu bude zapisovat ke konkurzům na Diplomové práce - přihlašování on-line přes IS BADIS, také pod Vaším heslem. Přesný termín je již zveřejněn na Termíny jsou také vyvěšené na úřední desce!!! (úřední deska na IS BADIS je na stránkách označen jako „Správa bak. a dipl. prací (IS BADIS)“

12 Zimní semestr – magisterské studium
Přehled konzultací v ZS akademického roku 2011/2012, KS Litoměřice, 1. ročník Konzultace se konají v sobotu od 9 do 17 hod. a v neděli od 8 do 16 hod. Datum výuky vyučovaný předmět místo výuky Chování člověka v krizových situacích Hotel Koliba velký (horní) sál Evropská integrace a envir. eko. Gotický hrad Litoměřice Informační systémy ve VS a samospr. Gotický hrad Litoměřice Veřejná správa Gotický hrad Litoměřice Metody a techniky soc. výzkumu Gotický hrad Litoměřice Malé a střední podnikání na venkově Gotický hrad Litoměřice

13 Zde naleznete nejdůležitější termíny na ZS 2011/2012 pro Mgr. studium

14 Školení PO a BOZP hlavní dokumenty
Směrnice k zajištění PO Požární řád Požární evakuační plán Požární poplachové směrnice BOZP Směrnice k zajištění BOZP Opatření ke snížení úrazovosti Plán první pomoci Evidence úrazů

15 Shromaždiště: před budovou školy
Školení PO a BOZP Budovy, v nichž bude probíhat výuka a shromaždiště v případě požáru Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola Ekonom, o. p. s., Litoměřice Shromaždiště: před budovou školy Konferenční sály vedle budovy hotelu Koliba Shromaždiště: prostor před budovou Gotický hrad Litoměřice Shromaždiště: na Tyršově náměstí

16 Školení BOZP Co je nutné respektovat a podnikat v případě úrazu?
zákaz vstupu do vyhrazených míst stát pod zavěšenými břemeny manipulovat s těžkými předměty vyklánět se z oken manipulovat s elektrickými přístroji poskytnout první pomoc zraněnému přivolat lékaře

17 Školení PO Co je nutné respektovat a podnikat v případě požáru?
zákaz kouření v celé budově zákaz manipulace s hořlavinami zachovávat pořádek na pracovním místě je-li to možné, uhasit požár vlastními silami přivolat požární hlídku ohlásit požár na ohlašovně požáru není-li možné požár uhasit, přivolat hasiče požární poplach se vyhlašuje voláním „Hoří“

18 Školení PO a BOZP Důležitá telefonní čísla:
112 – Integrovaný záchranný systém 150 – Ohlašovna požáru 155 – Záchranná služba 158 – Policie České republiky

19 Organizační a studijní záležitosti – řeší fakulta
Informace o tom, jak se pohybovat a jak pracovat se systémy Moodle, Hroch a Student, naleznete na stránkách v sekci Návody/dokumentace

20 Organizační a studijní záležitosti
Dále kliknete na „Pro Studenty“ Zde naleznete i prezentaci, která byla promítána dne v Praze na Imatrikulaci

21 Mapa města s výřezy – viz níže.
VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, o.p.s. Gotický hrad Litoměřice Hotel Koliba

22 VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, o.p.s., Palackého 730/1, Litoměřice

23 Gotický hrad Litoměřice – Litoměřický hrad, Tyršovo nám. 68, Litoměřice
Vchod do kongresového sálu z Tyršova náměstí

24 Hotel Koliba, Českolipská 2100, Litoměřice

25 Pro studenty, kteří nebyli na slavnostním zahájení studií v Praze
Student se přihlásí na moodle.czu.cz (přihlašovací údaje zjistí v přijímacím dopise případně na webu prubeh.prijimacky.czu.cz - POZOR před prvním přihlášením musí student provést změnu hesla na portálu: hroch.czu.cz) Po přihlášení zvolí PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA a následně kurz ÚVOD DO STUDIA PRO KONZULTAČNÍ STŘEDISKA (UDSKS). Pro tento kurz není třeba klíče k zápisu. Na konci kurzu je zápočtový test. Výsledky testů budou do systému zapsány koncem listopadu. Po zápise do systému studenti obdrží zápis do studijního výkazu od studijních referentek (v našem případě – paní Alena Lakomá)

26 Vzory otázek z testu Úvod do studia
Žádost o ubytovací stipendium si student může vytisknout pokud: a), b), c) Co je v případě požárního hydrantu hasivem? a), b), c) Jaká je přípustná vzdálenost pro přenášení břemene ženami o hmotnosti 5kg? a), b), c) Jednou z povinností studenta je: a), b), c) Elektronickou peněženku UEP si mohou na svém studentském průkazu aktivovat: a), b), c) Kde se nachází "Ústředna elektrické požární signalizace? a), b), c) Kdy nelze používat elektrické spotřebiče? a), b), c) Na portálu Student ( ) je po přihlášení možné nalézt: a), b), c)

27 Důležitá upozornění nebo také „přátelská rada“
Ke zkouškám choďte vhodně oblečeni. V Litoměřicích máte nárok na první řádný termín zkoušky, ostatní dva jsou pořádány v Praze na fakultě (učitelé jsou většinou ochotní přijet i dvakrát). Zkoušky probíhají na škole EKONOM. (Palackého 730/1 Litoměřice) Vždy před vstupem do budovy na informační tabuli zjistíte, ve které učebně bude probíhat Vaše zkoušení.

28 Důležitá upozornění Přednášky probíhají v konferenčních prostorách vedle hotelu Koliba a v Gotickém hradě v Litoměřicích V sobotu probíhají přednášky od 9:00 – 17:00 hod. V neděli probíhají přednášky od 8:00 – 16:00 hod.

29 a přejeme mnoho úspěchů při Vašem studiu.
Děkujeme za pozornost a přejeme mnoho úspěchů při Vašem studiu.


Stáhnout ppt "Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google