Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Začátek individuálního lidského života a lidská důstojnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Začátek individuálního lidského života a lidská důstojnost"— Transkript prezentace:

1 Začátek individuálního lidského života a lidská důstojnost
Nejmenší z nás 2012 Konference o právní ochraně osob před narozením Brno Květoslav Šipr Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2 Začátek lidského života
Trojí pojetí: Vznik života na Zemi Před více než 300 miliony let Počátek života lidského individua Vznik nového jedince Přiznání práva na život Od kdy je individuální lidský život chráněn

3 Přírodovědné poznatky Starověk i středověk: Sperma obsahuje vše nezbytné, menstruace poskytuje semeni výživu Fabricius popsal vaječníky de Graaf pozoroval folikuly, předpokládal v nich vajíčka objeveno vajíčko popis spojení spermie a vajíčka

4 Přírodovědné poznatky vyšla Mendelova práce Waldeyer: pojem chromozomy Sutton a Bovery: chromozomy jsou fyzikální nositelé dědičnosti James Watson a Francis Crick vysvětlili strukturu DNA (a rozpoznali její význam pro přenos dědičné informace, Nature, 1953, s )

5 Přiznání práva na život Od kdy je individuální lidský život chráněn Listina základních lidských práv a svobod. Ústavní zákon 2/1992 Čl. 6 odst. 1: „Lidský život je hoden ochrany již před narozením“. Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Oviedo Čl. 2: Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy Čl.6: Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví může být proveden „pouze na osobě, která není schopna dát souhlas, pouze pokud je to k jejímu přímému prospěchu.“

6 Bohumil Sekla: Obecná biologie, 1962
Živé individuum jedinec, který se nemůže beze škody dělit, je koordinovaný a integrovaný Bohumil Sekla: Obecná biologie, 1962

7 Individuum - jedinec jedinečný = neopakovatelný
Bohumil Sekla: Obecná biologie, 1962

8 Sekla B. Obecná biologie I, Praha: SZN, 1962
„Organismus může pouze pokračovat ve svém životě a pak zaniknout; může se ovšem rozmnožit, ale tím vznikají nové, samostatné a individuální organismy, jež nikdy nejsou s předchozím (a se žádným jiným) totožné.“ Sekla B. Obecná biologie I, Praha: SZN, 1962

9 Individuum v terminologii současné genetiky
Individuum vzniká tehdy, když se poprvé objeví živý subjekt vybavený jedinečnou a neopakovatelnou kombinací molekul DNA v soustavě chromozomů. Petr Hach, 2002

10 Oplození v terminologii současné genetiky
Rekombinace hmotných nositelů dědičnosti obsažených v jádře vajíčka a spermie Vznik nového jedince, který je neopakovatelný a nedělitelný Petr Hach, 2002

11 „vznik zárodku živého tvora v matčině těle.“
Početí „vznik zárodku živého tvora v matčině těle.“ Slovník spisovné češtiny

12 uplatňování zakódovaného vývojového návodu (žádný kvalitativní skok)
Další vývoj uplatňování zakódovaného vývojového návodu (žádný kvalitativní skok)

13 7. týden

14 8. týden

15 14. týden

16 4. měsíc

17 5. měsíc

18 5. měsíc

19 Autonomní Autoregulativní Autogenerativní Embryo je Zkušenosti z IVF
má svůj vlastní genom Autoregulativní samo řídí svůj vývoj Autogenerativní má schopnost dát počátek nového života jemu podobné bytosti

20 Nezdůvodnitelné alternativy
14. den vývoje zárodku dokončení nidace vytvoření neurální ploténky

21 „Lidský plod, a to od prvního okamžiku své existence, bezpodmínečně musí být chráněn tak, jak morálně náleží každé lidské bytosti, a to v její naprosté tělesné i duševní celistvosti.“ Evangelium vitae, 60 (1995)

22 „Důstojnost osoby musí být přiznána každému člověku od početí až po přirozenou smrt.“
DIGNITAS PERSONAE Instrukce Kongregace pro nauku víry O některých otázkách bioetiky Bioetika – Scripta bioethica, 2008, č. 3 HIPPOKRATES

23 I když přítomnost duchovní duše nelze dokázat experimentálně, přece však vědecké poznatky o lidském embryu poskytují „cenné informace, podle kterých je možno rozumem rozpoznat osobní přítomnost již v okamžiku prvních projevů lidského života: jak by tedy živý lidský jedinec mohl nebýt lidskou osobou?*“ Dignitas personae, 5 *Donum vitae, 1987, 1,1 (Vydal Hippokrates, 2007)

24 “Žádné ženě nepodám přípravek na vyvolání potratu.”
Hippokratova přísaha 4. stol. př. Kr.

25 Utopení postižených a slabých dětí bezprostředně po narození je bráno jako všední jev, takové jednání je považováno za rozumné. Seneca, De ira, 1,15

26 Nezabíjej nenarozené ani narozené dítě.
List Barnabášův 19,5

27 Křesťané nesmějí zabíjet ani plody. Apologie 9,8
Sv. Justin Křesťané nesmějí zabíjet ani plody. Apologie 9,8

28 Žena, která potratí svůj plod, dopouští se vraždy
Žena, která potratí svůj plod, dopouští se vraždy. Vychytralé rozlišování mezi formovaným a beztvarým plodem neuznáváme. Sv. Bazil, Dopisy 188

29 Aktuální problémy, je-li embryo osoba:
Umělé potraty Umělé oplodnění Prenatální diagnostika

30 Výchova zdravotní škodlivost morální závažnost Antikoncepce
Co proti potratům? Výchova zdravotní škodlivost morální závažnost Antikoncepce

31

32

33

34 Výchova zdravotní škodlivost Antikoncepce Sociální opatření
Co proti potratům? Výchova zdravotní škodlivost morální závažnost Antikoncepce Sociální opatření

35 Počet UPT na 1 000 žen ve fertilním věku v okresech ČR v roce 2010

36 Sociální opatření Podpora rodiny Anonymní porody Domy pro těhotné
Co proti potratům? Sociální opatření Podpora rodiny Anonymní porody (Baby-boxy?) Domy pro těhotné Adopce

37 Co proti potratům? Výchova Regulace početí (Antikoncepce)
Sociální opatření Legislativa

38 Nový trestní zákoník usnadnil umělé potraty ze zdravotní indikace
1950 Nový trestní zákoník usnadnil umělé potraty ze zdravotní indikace

39 Zákon č. 68/1957 o umělém přerušení těhotenství
z důvodů zdravotních z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných

40 Ministerské vyhlášky, prováděcí předpisy vládní nařízení č. 126 z r
Ministerské vyhlášky, prováděcí předpisy vládní nařízení č. 126 z r interrupční komise. vládní nařízení č. 95 z r stanovený poplatek

41 1973 Vyhláška 71/1973 MZd ČSR a 72/1973 MZd SSR

42 1986 zásadní změna Zákon 66/1986 Sb. Zákon České národní rady ze dne 20. října o umělém přerušení těhotenství

43 „Ženě se uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody.“

44 Vývoj obecných měr potratovosti na 1 000 žen ve věku 15–49 let

45 Vývoj počtu narozených dětí, UPT a samovolných potratů v tisících

46 v perspektivě bioetiky
David ČERNÝ Lidské embryo v perspektivě bioetiky Praha, Wolters, Kluver 2011

47 Je zygota lidskou osobou?
Pascal IDE Je zygota lidskou osobou? Praha, Triton 2012.

48 Základy moderní lékařské etiky
Marek VÁCHA, Radana KÖNIGOVÁ, Miloš MAUER: Základy moderní lékařské etiky Praha, Portál 2012

49 Zdravotnická etika od A do Z
Marta Munzarová Zdravotnická etika od A do Z Praha, Grada 2005

50 and the Gift of Human Life
William MAY Catholic Bioethics and the Gift of Human Life Huntington, Our Sunday Visitor 2008

51 Moira McQueen Bioethics matters Toronto, Novalis 2011

52 Catholic Bioethics for a New Millennium
Anthony Fisher Catholic Bioethics for a New Millennium New York, Cambridge university Press 2012

53 MUDr. Jiří Presl, DrCs.: Nedomnívejte se, že gynekologové provádějí umělá přerušení těhotenství rádi. Jsem přesvědčen, že individuální lidský život začíná v okamžiku předání genetické informace.

54 Hovořit o umělých potratech je nepopulární, avšak nezbytné.

55 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Začátek individuálního lidského života a lidská důstojnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google