Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Začátek individuálního lidského života a lidská důstojnost NEJMENŠÍ Z NÁS 2012 Konference o právní ochraně osob před narozením Brno 18. 10. 2012 Květoslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Začátek individuálního lidského života a lidská důstojnost NEJMENŠÍ Z NÁS 2012 Konference o právní ochraně osob před narozením Brno 18. 10. 2012 Květoslav."— Transkript prezentace:

1 Začátek individuálního lidského života a lidská důstojnost NEJMENŠÍ Z NÁS 2012 Konference o právní ochraně osob před narozením Brno 18. 10. 2012 Květoslav Šipr Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci sipr@bioetika.cz

2 Začátek lidského života Trojí pojetí: • Vznik života na Zemi Před více než 300 miliony let • Počátek života lidského individua Vznik nového jedince • Přiznání práva na život Od kdy je individuální lidský život chráněn

3 Přírodovědné poznatky Starověk i středověk: Sperma obsahuje vše nezbytné, menstruace poskytuje semeni výživu 1621 Fabricius popsal vaječníky 1672 de Graaf pozoroval folikuly, předpokládal v nich vajíčka 1827 objeveno vajíčko 1875 popis spojení spermie a vajíčka

4 Přírodovědné poznatky 1866 vyšla Mendelova práce 1888 Waldeyer: pojem chromozomy 1903 Sutton a Bovery: chromozomy jsou fyzikální nositelé dědičnosti 1953 James Watson a Francis Crick vysvětlili strukturu DNA (a rozpoznali její význam pro přenos dědičné informace, Nature, 1953, s. 737-738)

5 Přiznání práva na život Od kdy je individuální lidský život chráněn Listina základních lidských práv a svobod. Ústavní zákon 2/1992 Čl. 6 odst. 1: „Lidský život je hoden ochrany již před narozením“. Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Oviedo 4.4.1997 Čl. 2: Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy Čl.6: Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví může být proveden „pouze na osobě, která není schopna dát souhlas, pouze pokud je to k jejímu přímému prospěchu.“

6 Živé individuum jedinec, který se nemůže beze škody dělit, je koordinovaný a integrovaný Bohumil Sekla: Obecná biologie, 1962

7 Individuum - jedinec jedinečný = neopakovatelný Bohumil Sekla: Obecná biologie, 1962

8 „Organismus může pouze pokračovat ve svém životě a pak zaniknout; může se ovšem rozmnožit, ale tím vznikají nové, samostatné a individuální organismy, jež nikdy nejsou s předchozím (a se žádným jiným) totožné.“ Sekla B. Obecná biologie I, Praha: SZN, 1962

9 Individuum v terminologii současné genetiky •Individuum vzniká tehdy, když se poprvé objeví živý subjekt vybavený jedinečnou a neopakovatelnou kombinací molekul DNA v soustavě chromozomů. Petr Hach, 2002

10 Oplození v terminologii současné genetiky •Rekombinace hmotných nositelů dědičnosti obsažených v jádře vajíčka a spermie •Vznik nového jedince, který je neopakovatelný a nedělitelný Petr Hach, 2002

11 Početí „vznik zárodku živého tvora v matčině těle.“ Slovník spisovné češtiny

12 Další vývoj uplatňování zakódovaného vývojového návodu (žádný kvalitativní skok)

13 7. týden

14 8. týden

15 14. týden

16 4. měsíc

17 5. měsíc

18

19 Zkušenosti z IVF Embryo je •Autonomní má svůj vlastní genom •Autoregulativní samo řídí svůj vývoj •Autogenerativní má schopnost dát počátek nového života jemu podobné bytosti

20 Nezdůvodnitelné alternativy •14. den vývoje zárodku •dokončení nidace •vytvoření neurální ploténky

21 „Lidský plod, a to od prvního okamžiku své existence, bezpodmínečně musí být chráněn tak, jak morálně náleží každé lidské bytosti, a to v její naprosté tělesné i duševní celistvosti.“ Evangelium vitae, 60 (1995)

22 „Důstojnost osoby musí být přiznána každému člověku od početí až po přirozenou smrt.“ DIGNITAS PERSONAE Instrukce Kongregace pro nauku víry O některých otázkách bioetiky. 8. 9. 2008 Bioetika – Scripta bioethica, 2008, č. 3 HIPPOKRATES

23 I když přítomnost duchovní duše nelze dokázat experimentálně, přece však vědecké poznatky o lidském embryu poskytují „cenné informace, podle kterých je možno rozumem rozpoznat osobní přítomnost již v okamžiku prvních projevů lidského života: jak by tedy živý lidský jedinec mohl nebýt lidskou osobou?*“ Dignitas personae, 5 *Donum vitae, 1987, 1,1 (Vydal Hippokrates, 2007)

24 “Žádné ženě nepodám přípravek na vyvolání potratu.” Hippokratova přísaha 4. stol. př. Kr.

25 Utopení postižených a slabých dětí bezprostředně po narození je bráno jako všední jev, takové jednání je považováno za rozumné. Seneca, De ira, 1,15

26 Nezabíjej nenarozené ani narozené dítě. List Barnabášův 19,5

27 Křesťané nesmějí zabíjet ani plody. Apologie 9,8 Sv. Justin

28 Žena, která potratí svůj plod, dopouští se vraždy. Vychytralé rozlišování mezi formovaným a beztvarým plodem neuznáváme. Sv. Bazil, Dopisy 188

29 Aktuální problémy, je-li embryo osoba: 1.Umělé potraty 2.Umělé oplodnění 3.Prenatální diagnostika

30 Co proti potratům? • Výchova zdravotní škodlivost morální závažnost • Antikoncepce

31

32

33

34 Co proti potratům? Výchova zdravotní škodlivost morální závažnost • Antikoncepce •Sociální opatření

35 Počet UPT na 1 000 žen ve fertilním věku v okresech ČR v roce 2010

36 Co proti potratům? •Sociální opatření Podpora rodiny Anonymní porody (Baby-boxy?) Domy pro těhotné Adopce

37 Co proti potratům? • Výchova •Regulace početí (Antikoncepce) • Sociální opatření • Legislativa

38 1950 Nový trestní zákoník usnadnil umělé potraty ze zdravotní indikace

39 Zákon č. 68/1957 o umělém přerušení těhotenství •z důvodů zdravotních •z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných

40 Ministerské vyhlášky, prováděcí předpisy vládní nařízení č. 126 z r. 1962 interrupční komise. vládní nařízení č. 95 z r. 1964. stanovený poplatek

41 1973 Vyhláška 71/1973 MZd ČSR a 72/1973 MZd SSR

42 1986 zásadní změna Zákon 66/1986 Sb. Zákon České národní rady ze dne 20. října 1986 o umělém přerušení těhotenství

43 „Ženě se uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody.“

44 Vývoj obecných měr potratovosti na 1 000 žen ve věku 15–49 let

45 Vývoj počtu narozených dětí, UPT a samovolných potratů v tisících

46 David ČERNÝ Lidské embryo v perspektivě bioetiky Praha, Wolters, Kluver 2011

47 Pascal IDE Je zygota lidskou osobou? Praha, Triton 2012.

48 Marek VÁCHA, Radana KÖNIGOVÁ, Miloš MAUER: Základy moderní lékařské etiky Praha, Portál 2012

49 Marta Munzarová Zdravotnická etika od A do Z Praha, Grada 2005

50 William MAY Catholic Bioethics and the Gift of Human Life Huntington, Our Sunday Visitor 2008

51 Moira McQueen Bioethics matters Toronto, Novalis 2011

52 Anthony Fisher Catholic Bioethics for a New Millennium New York, Cambridge university Press 2012

53 MUDr. Jiří Presl, DrCs.: Nedomnívejte se, že gynekologové provádějí umělá přerušení těhotenství rádi. Jsem přesvědčen, že individuální lidský život začíná v okamžiku předání genetické informace.

54 Hovořit o umělých potratech je nepopulární, avšak nezbytné.

55 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Začátek individuálního lidského života a lidská důstojnost NEJMENŠÍ Z NÁS 2012 Konference o právní ochraně osob před narozením Brno 18. 10. 2012 Květoslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google