Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Celostátní kampaň – Miroslava Němcová •Billboardy •Tiskové konference •Programová „startovací“ konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Celostátní kampaň – Miroslava Němcová •Billboardy •Tiskové konference •Programová „startovací“ konference."— Transkript prezentace:

1 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Celostátní kampaň – Miroslava Němcová •Billboardy •Tiskové konference •Programová „startovací“ konference •Významná data a akce kampaně •Výjezdy členů grémia •Inzerce •Mediální výstupy •Pomůcky, propagační předměty •Tiskoviny, plakáty •Filmové klipy Filipa Renče

2 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb billboardy 1. fáze – ODS plus + •právě probíhá •jednotlivé profese a jejich zvýšené příjmy pod vládou ODS •zdravotní sestra, dělník, důchodci, živnostník, hasič, rodiny, zaměstnanec státní správy 2. fáze – ODS plus + Společně •začátek dubna •jednotlivé profese se spojí a vytvoří se skupiny s heslem: „Společně“ •zdravotní sestra s dělníkem, senioři s mladou rodinou apod.

3 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb billboardy 4. fáze – závěr kampaně 3. fáze – „Tváře ODS“ •konec května •billboardy orientovány na předsedu ODS Mirka Topolánka •podpora známých osobností (Bílá, Jágr, Baroš, Nedvěd atd.) •konec dubna •skupinová fota lídr, hejtman, předseda ODS •heslo „Společně“ + možné krajské logo : „Tady jsme doma“

4 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Billboardy - úkoly pro RVŠ Vysočina •pohlídat najaté plochy dle seznamu HK •dokoupit další plochy z prostředků RS Vysočina •zajistit výlepy na plochách sympatizantů Za provedení a předání informace pro RVŠ zodpovídají Jaroslav Makovec, Pavel Hájek (PHM), Petra Matysová

5 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Tiskové konference •je jich celkem pět •TK mají speciální grafiku a prezentaci •na základě obsáhlého výzkumu, který si nechala ODS zpracovat jsou k jednotlivým tématům přiřazeni členové vedení, které si veřejnost s příslušným tématem nejvíce spojuje •TK jsou v následujících dnech propojeny s články na dané téma v denním tisku Velké programové

6 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Plus pro ekonomiku a podnikání •proběhla 27.3. 2006 •nositel tématu Vlastimil Tlustý •pomůcka daňové kolečko •rodiny si mohou jednoduše vypočítat kolik získají na daňových reformách ODS

7 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Plus pro Vaši rodinu a vzdělání •proběhla 4.4. 2006 •nositel tématu Petr Nečas •pomůcka CD Abeceda •formou hry se děti učí abecedu a práci s počítačem •texty namluvil Martin Štěpánek

8 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Plus pro Vaše zdraví a důstojné stáří •bude představena 11.4. 2006 •nositelem tématu Miroslava Němcová •pomůcka se připravuje

9 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Plus pro Vaši bezpečnost a vymahatelnost práva •bude představena 18.4. 2006 •nositel tématu Ivan Langer •pomůcka se připravuje

10 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Plus pro Českou republiku •bude představeno 25.4. 2006 •nositelem bude předseda ODS Mirek Topolánek •shrnutí předcházejících témat •zahraničně-EU téma

11 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Tiskové konference •konají se zhruba dvakrát týdně •je na nich představen resortní volební program ODS v podobě tezí •výstupy ze všech TK jsou na webových stránkách www.ods.cz www.ods.cz •příklad již uskutečněných tiskovek: –živnostencká patnáctka (Martin Říman) –patnáct tezí pro zdravý život (Bedřich Moldán) –legislativní manifest: dvanáctero pro kvalitní a funkční právní řád (Jiří Pospíšil) Průběžné TK stínových ministrů

12 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Tiskové konference – úkoly pro RVŠ Vysočina •ve spolupráci s jednotlivými lídry vypracovat plán tiskových konferencí na Vysočině •určit termíny, místa konání a obsah •termíny zařadit do povinného programu oblastních jedniček •vedle účasti oblastních jedniček rozhodnout o přizvání našich specialistů na konkrétní téma z řad kandidátů na dalších místech •dohodnout s oblastními jedničkami téma, kterému se chtějí v prezentaci programu ODS nejvíce věnovat

13 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Tiskové konference – úkoly pro RVŠ Vysočina •připravit jednotnou grafiku pro výstupy z těchto tiskovek •zajistit média •předem připravit text tiskového prohlášení, které bude předáno novinářům •rozhodnout se pro případné pomůcky (předměty na rozdávání) Za provedení a předání informace pro RVŠ zodpovídají: Miroslava Němcová, Miloš Vystrčil, Jaroslav Makovec, Pavel Hájek (PHM), Petra Matysová

14 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Programová „startovací“ konference ODS •termín: 2. 5. 2006 •Praha, místo není určeno •vystoupí jednotliví krajští lídři a podporovatelé ODS •podrobnosti pro RVŠ (počet účastníků, celková režie apod.) se dokončují

15 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Programová konference – úkoly pro RVŠ Vysočina •termín zanést do povinného přehledu akcí kandidátů, hejtmana, předsedů MS a OS ODS na Vysočině •vytipovat další osoby, které by se konference měly zúčastnit (PHM, někteří starostové…) Za provedení a předání informace pro RVŠ zodpovídají Jaroslav Makovec, Petra Matysová ve spolupráci s Miroslavou Němcovou a Milošem Vystrčilem

16 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Významná data a akce kampaně •t•termíny nelze měnit, je možné, že budou ještě doplněny 28.3.06 první programová TK Praha 4.4.06 druhá programová TK Praha 11.4.06 třetí programová TK Praha 18.4.06 čtvrtá programová TK Praha 21.4.06 15 let od založení ODS – oslavy v Olomouci celodenní výjezd členů grémia na OL 22.4.06 VR v Olomouci 25.4.06 pátá programová TK Praha Centrální akce – duben

17 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Významná data a akce kampaně •t•termíny nelze měnit, je možné, že budou ještě doplněny 1.5.06 konfederace politických vězňů – Praha, Letná protestní shromáždění proti komunistům (nutná účast členů ODS) 2.5.06 programová volební konference ODS – Praha 12.5.06 celodenní výjezd členů grémia, Ústecký kraj 13.5.06 VR v Ústí nad Labem 19.5.06 celodenní výjezd členů grémia, Jihomoravský kraj 23.5.06 celodenní výjezd členů grémia, Karlovarský kraj Centrální akce - květen

18 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Významná data a akce kampaně •t•termíny budou ještě doplněny o akce v OS 29.4. konference komunálních politiků v H. Brodě 4.5. otázky VM v Jihlavě 24.5. koncert pro M. Topolánka v Jihlavě 27.5. pochod na Javořici Významné akce v Kraji Vysočina

19 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Akce – úkoly pro RVŠ Vysočina •zanést termíny do povinných akcí M. Němcové (CVŠ) a kandidátů ODS (region) •zajistit účast členů ODS z Vysočiny 1.5. (Praha, Letná) a 2.5. (programová konference, Praha) Za provedení a předání informace pro RVŠ zodpovídají Jaroslav Makovec, Petra Matysová ve spolupráci s Miroslavou Němcovou a Milošem Vystrčilem

20 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Akce Miroslavy Němcové – úkoly pro RVŠ Vysočina •rozdělit volné termíny k dispozici oblastem •připravit program •programu se zúčastní oblastní jednička a další osoby dle rozhodnutí OVŠ •všechny OS budou plánovat akce na určené dny •program na každý den bude podrobně rozepsán s určením účastníků, zodpovědných osob a kontaktů •harmonogram vždy obdrží hejtman, manažeři, předsedové OS, řidič, účastníci, organizátoři, PHM a V. Němec Za provedení a předání informace pro RVŠ zodpovídají Jaroslav Makovec, Petra Matysová,oblastní manažeři, předsedové OS

21 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Výjezdy členů grémia •dokončení projektu „hvězdicovitých“ výjezdů a o návštěvu členů vedení v krajích na podporu kandidátů •na Vysočině je plánován pouze výjezd Miroslavy Němcové a předsedy ODS Mirka Topolánka •bude-li zájem o další členy grémia – je nezbytné rychle dojednat termín jejich návštěvy

22 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Výjezdy grémia – úkoly pro RVŠ Vysočina •rozhodnout o pozvání dalších členů grémia či významných poslanců (Dostálová, Říman atd.) •okamžitě a závazně dohodnout termíny, které musí být shodné s volnými termíny Miroslavy Němcové •bez doprovodu Miroslavy Němcové bude návštěva významných představitelů ODS jen výjimečně – nutné projednat Za provedení a předání informace pro RVŠ zodpovídají Jaroslav Makovec, Petra Matysová ve spolupráci s Miroslavou Němcovou a Milošem Vystrčilem, předsedy OS a manažery

23 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Inzerce ve volební kampani •inzerce v celostátních denících je zajišťována z HK ODS •tematicky odpovídá billboardům •v regionálních a lokálních médiích je zajišťována RVŠ (PHM) •veškeré mediální výstupy musí být konzultovány s Miroslavou Němcovou, Milošem Vystrčilem a PHM

24 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Inzerce – úkoly pro RVŠ Vysočina •připravit podrobný mediaplán inzerce i tiskových výstupů ODS na Vysočině •rozhodnout o formě a obsahu inzerce •připravit rozpočet finančních nákladů Za provedení a předání informace pro RVŠ zodpovídají Pavel Hájek (PHM), Jaroslav Makovec

25 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Mediální výstupy 16.04. TV NOVA (Sedmička) + Škromach 23.04. ČT1 (Otázky VM) + Buzková, Marvanová, Chytilová 04.05. ČT2 (Otázky VM – vol. speciál), Jihlava + lídři politických stran na Vysočině 14.05. TV Prima (Partie) + Škromach Dojednané termíny M. Němcové

26 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Mediální výstupy – úkoly pro RVŠ Vysočina •zajistit výstupy do médií na Vysočině (tištěné, elektronické) •zpracovat návrhy obsahů výstupů •zapojit všechny jedničky oblastí Za provedení a předání informace pro RVŠ zodpovídají Pavel Hájek (PHM), Jaroslav Makovec, Petra Matysová ve spolupráci s Miroslavou Němcovou, jedničkami OS a Milošem Vystrčilem

27 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Pomůcky a reklamní předměty •daňová kolečka •DVD klipy Indiána Jonese – ODS, profily lídrů •CD daňová páska •trička „po modré společně“ •odznáček „modrá šipka“ Zajištěné z HK ODS

28 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Pomůcky a reklamní předměty •CD Abeceda - 10,- Kč /ks •tužky •malá mýdla •bločky •kuchařka •pexeso •tašky •polštářky k vodě •voňavé kuličky do koupele Zajištěné z regionu - návrhy •návod na pěstování květin •pivní tácky •balónky

29 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Pomůcky a reklamní předměty – úkoly pro RVŠ •rozhodnout o typech a množství předmětů •rozpočet nákladů na výrobu •prověřit možnosti financování z HK Za provedení a předání informace pro RVŠ zodpovídají Pavel Hájek (PHM), Jaroslav Makovec, Petra Matysová ve spolupráci s Miroslavou Němcovou a Milošem Vystrčilem

30 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Tiskoviny, plakáty •podrobný volební program •souhrnný volební program •resortní volební program •volební magazín – regionální mutace •magazín lifestyle •volební noviny •volební časopis (pravé ženy) Zajištěné z HK ODS

31 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Tiskoviny, plakáty •kalendáříky •plakáty lídra Vysočina •plakáty M. Němcová + lídr OS •dopis členům •ženský magazín Zajištěné z RVŠ

32 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Tiskoviny, plakáty – úkoly RVŠ Vysočina •rozhodnout o našich tiskových materiálech •stanovení rozpočtu •obsah, forma (oblastní materiály vždy schvaluje RVŠ) •náklad •distribuce Za provedení a předání informace pro RVŠ zodpovídají Němcová a Milošem Vystrčilem, oblastní jedničky, Pavel Hájek (PHM), Jaroslav Makovec, Petra Matysová

33 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Filmové klipy krajských lídrů •klipy natočil režisér Filip Renč •každý krajský lídr je představen v různých situacích v minutovém sestřihu •klipy budou promítány v TV •budou na propagačním DVD •součástí klipů je i třídílná série (Modrá cesta, finanční úřad, úřad vlády) Indiana Jonese •poprvé budou všechny klipy představeny na programové konferenci v Praze 2.5. 2006

34 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Regionální volební kampaň – Pavel Hájek (PHM) •Cílené kampaně •Magazín – příprava •Billboardy •Inzerce a mediaplán •Dofocení kandidátů •Otázky V. Moravce •Tiskové konference •Tiskoviny •E-mailová výzva, závěr •Pochod Javořice •Závěrečná plakátovací kampaň •Závěrečné výjezdy •Povolební poděkování

35 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Cílené kampaně •domluvit postup s PM pro magazín, Z: PHM •7.4. fotografie Pacov •4.5. den hasičů vymyslet program •4.5. den hasičů, blahopřání - inzerce •najít fotografie v hasičské uniformě, Z: P. Matysová Hasiči Vlasta Korec •zjistit akce, kdy je na Vysočině •dojednat prezentaci Jsem tady doma

36 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Cílené kampaně •vytvoření a spuštění internetových stránek www.miroslavanemcova.czwww.miroslavanemcova.cz •umístění odkazu na další stránky členů a příznivců ODS Prvovoliči

37 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Cílené kampaně Ženský magazín pro Vysočinu, formát A4 překlad na třetiny – celkem 6 stran •počet kusů 5000 – 10 000 •sestavení obsahu, Z: PHM •kalkulace, Z: PHM •veselá věta kandidátky, recepty od žen na kandidátce, Z: JM •foto kandidátek, Z: PHM Ženy Lékaři a pacienti •seznam sympatizujících lékařů, Z: JM •výběr plakátů a materiálů, Z: M. Němcová, M. Vystrčil •rozeslání plakátů, Z: JM

38 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Cílené kampaně Akce hospody – kontaktní kampaň •seznam obcí •termíny Hink, Šmíd, Kafoňková, Šoposká •kalkulace na pivní tácky •výroba tácků Malá města Věznice Světlá •domluvit termín návštěvy, Z: M. Vystrčil •zajistit fotoservis, Z: PHM •medializace po zvážení, Z: PHM, M. Vystrčil, M. Němcová

39 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Cílené kampaně 4. května - Den hasičů •grafika blahopřání pro magazín hasičů a VLP •vybrat akci, které se MN zúčastní, Z: PHM •medializace akce 15. května - Mezinárodní den rodiny 18. května - Mezinárodní den muzeí •návštěva muzea, Z: P. Matysová (vybrat termín a zajistit místo) •dopis s blahopřáním, Z: M. Němcová (text), P. Matysová (rozeslání) 1. června - Den dětí •inzerce •výběr akcí Svátky v kalendáři

40 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Cílené kampaně Termíny: •30. dubna Jiřice 17 hod • 6. května Chotěboř 14 hod •21. května Třešť 14 hod Sportovci – Fotbalový tým ODS Úkoly: •seznam hráčů, Z: JM •zajistit žáky a míč na předání, Z: JM •fotoservis, Z: PHM •medializace, Z: PHM •slavnostní výkop M. Němcová, Z: P. Matysová

41 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Cílené kampaně •květen 2006 •seznam osobností, Z: JM ve spolupráci s manažery •seznam publikování a seznam akcí, kde nás podpoří Osobnosti proti levici Města, obce •blahopřání městysům •seznam nových městysů, Z: J. Kaleta •článek s přáním, Z: M. Němcová, P. Matysová •seznam obecních novin, publikování, Z: PHM

42 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Cílené kampaně •termín: 28. květen 2006 •návaznost na celorepublikovou akci •promyslet formu a průběh v koordinaci s HK, Z: PHM, JM, M. Vystrčil, M. Němcová Akce pro mládež Individuální kampaně lídrů •konzultace programů jednotlivých oblastních lídrů s RVŠ •volební diář lídrů oblastí, Z: manažeři

43 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Billboardy •výběr fotografie, Z: PHM •Nordeko seznam billboardů a jejich dokoupení, Z: JM, PHM •vlastní billboardové plochy seznam v oblastech, Z: JM •návrh řešení polepů a kalkulace, Z: PHM •kontrola billboardů a ploch, Z: JM

44 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Volební magazín – regionu Vysočina •seznam otázek pro M. Němcovou •titulní strana •seznam otázek pro oblastní jedničky •fotografie oblastní jedničky •grafika •korektura •pozvánka na Javořici, pozvánky na závěrečné výjezdy

45 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Inzerce a mediaplán – region Vysočina Mediaplán okresní média Tituly: •Týdeník Pelhřimovska •Horácké Noviny Třebíč •Jihlavské Listy •Cesta Vysočiny HB •Novinky Úkoly: •sestavení mediaplánu •akce ze kterých pošleme foto •fakturace na oblasti

46 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Inzerce a mediaplán – region Vysočina •seznam inzerce •grafika inzerce Vltava Labe Press Inzerce v obchodních médiích •grafika – motiv závěrečné výzvy Trojka se sloganem Jsme tady doma •seznam médií •kontaktovat a zadat inzerci

47 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Dofocení kandidátů •sumarizace obludárka •oblastní jedničky – schválení fotografií •M. Němcová + oblastní jedničky – termín focení •výběr hlavní fotografie MN pro kampaň

48 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Otázky Václava Moravce z Jihlavy •příprava témat pro pořad, Z: MV, MN, PHM •stručný argumentář (popis reálií Vysočiny), Z: MV •termín přípravy, Z: MV, MN, PH, PM •zajištění publika, Z: JM •E-mail – aktivizace základny: JM rozešle, PHM text •transparenty se sloganem •novináři, kdo bude osloven

49 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Tiskové konference na Vysočině •stanovit termíny •vybrat témata •připravit TZ •seznam médií •pozvánky

50 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Tiskoviny zajišťované z regionu •billboardy •poutače se sloganem Jsme tady doma •hlavičkový papír •plakát M.Němcová •plakát oblasti – 5 mutací •plakát závěrečná výzva •závěrečná výzva – pohlednice •ženský magazín pro Vysočinu

51 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb E-mailová výzva, závěr •text •grafika pro mail •rozeslání manažery na adresy

52 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Závěrečné výjezdy •seznam výjezdů •seznam účastníků •blokace prostranství •polep aut •auta k výjezdům •materiály k rozdávání •pozvánky v médiích

53 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Pochod na Javořici •pozvánky pro média grafika, Z: PHM •zajištění akce, Z: JM a manažeři •batůžky s potiskem pro Topolánka •medializace, Z: PHM (regionální média v okresech)

54 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Závěrečná plakátovací kampaň •výlepy ve městech jsou zajištěny u společnosti RENGL •příspěvek na výlepy pro OS •seznam plakátovačů, Z: JM •příprava plakátů pro závěrečný výlep

55 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Povolební poděkování voličům •nutno rozhodnout o formě •tisk •letáčky •rádio Vysočina •plakáty – výlep

56 Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Volby jsou od toho, aby se vyhrály Podklady: •Petra Matysová •Zápisy CVŠ •Oblastní manažeři Centrální volební kampaň Miroslava Němcová Regionální volební kampaň: Pavel Hájek, PH-média


Stáhnout ppt "Volební kampaň 2006 podklad pro volební štáb Celostátní kampaň – Miroslava Němcová •Billboardy •Tiskové konference •Programová „startovací“ konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google