Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy autistického spektra.  Jsme nezisková organizace (občanské sdružení, spolek)  Máme cca 50 rodin členů, převážně z Ústeckoorlicka,  Svitavska,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy autistického spektra.  Jsme nezisková organizace (občanské sdružení, spolek)  Máme cca 50 rodin členů, převážně z Ústeckoorlicka,  Svitavska,"— Transkript prezentace:

1 Poruchy autistického spektra

2  Jsme nezisková organizace (občanské sdružení, spolek)  Máme cca 50 rodin členů, převážně z Ústeckoorlicka,  Svitavska, Pardubicka a Královehradecka.  Našich akcí se účastní cca 80 rodin s dětmi s postižením ročně, vítány jsou rodiny z celé ČR.  Poradenství využije cca 150 rodin ročně z celé ČR. O nás

3  Dát šanci dětem, dospívajícím i dospělým s poruchami autistického spektra žít co nejkvalitnější život a prožívat pocit štěstí.  Pomáhat rodinám s dětmi s postižením.  Osvěta veřejnosti. Poslání

4  Jedná se nejspíš o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí.  Důsledkem poruchy je, že dítě, dospělý dobře nerozumí tomu co vidí, slyší a prožívá.  Vývoj dítěte je narušen v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti, emočního chování, porozumění, soustředění.  Jde o nevyléčitelné postižení. Vhodnými přístupy lze ale s dětmi s autismem pracovat, rozvíjet je. Autismus

5  Lidé s:  autismem, Aspergerovým syndromem  mentálním postižením  tělesným postižením  poruchami učení a chování, ADHD  kombinovaným postižením Cílová skupina

6 Poruchy autistického spektra (o.s., spolek) Mgr. Zuzana Poláková, DiS. – předsedkyně PAS číslo účtu: 237820867/0300,10.5. 2010, IČ: 22868810, adresa: Kostelní ulice č.19,Ústí nad Orlicí 1, 56201 email: zuzka.zuzu@seznam.cz, os-pas@seznam.czzuzka.zuzu@seznam.czos-pas@seznam.cz mobil: 777882337 web: proautisty.cz (ve výstavbě) facebook: Občanské sdružení Poruchy autistického spektra Kontakty: PAS

7  Honzíkova cesta- Osvěta autismu- Think big  Honzíkova cesta- osvěta autismu  Spolu to dokážeme  Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi s postižením.  Ozdravné pobyty pro děti autismem.  Pobyty pro rodiny s dětmi s postižením.  Herna a centrum pro děti s autismem  A další.. Projekty PAS v roce 2014

8 Aktivizační a volnočasové aktivity

9  den otevřených dveří  výlety  dětský den, karneval..  tvořivé dílničky a výstavy prací  přednášky a poradenství  setkávání rodin s dětmi  osvětové akce  benefiční akce na podporu klientů …. Rozpočet projektu: 94 000 Kč ročně Aktivizační a volnočasové aktivity

10 Ozdravné pobyty pro děti s postižením bez rodičů

11  Jsou to 7 denní pobyty pro dvě skupiny dětí  1 ) tábor pro děti s těžším postižením -mentálním postižením, autismem, kombinovaným postižením  -zpravidla pro 10 dětí a 10 asistentů-dobrovolníků  2) tábor pro děti s lehčím postižením- lehké mentální postižení, poruchy učení, poruchy chování, Aspergerovým syndromem.. 15 dětí a 10 asistentů Letní ozdravné pobyty pro osoby s postižením bez rodičů

12  Během pobytu je pro klienty připraven asistenty bohatý program plný her a soutěží, dle potřeb dětí.  Táborů se účastní: - osobní asistenti, pedagogičtí asistenti dětí s PAS -dobrovolníci, studenti VŠ, VOŠ oborů na praxi. - masér, canisterapeut, aromaterapeut - zdravotník, vedoucí tábora, speciální pedagog.. Bývají v letních měsících. Rozpočet 152 000 Kč ročně tábory

13  Jsou tří až sedmidenní pobyty. 2x-3x ročně  Jsou určeny rodinám s dětmi s autismem, mentálním, tělesným, kombinovaným postižením …  Rodiče zde získají informace, jak s dítětem pracovat (přednáška, poradenství) a odpočinou si.  Děti se účastní her, soutěží a canisterapie spolu s asistenty.  Asistenti pomáhají dětem se sebeobsluhou. Psychorelaxační pobyty pro rodiny s dětmi s postižením

14  Účastní se jich:  psycholog Přemysl Mikoláš  speciální pedagog  canisterapeut, masér, aromaterapeut  logoped, ergoterapeut  zdravotník, vedoucí asistentů a rodičů  osobní, pedagogičtí asistenti, dobrovolníci  Rozpočet cca 94 000 ročně Pobyty

15 Psychorelaxační pobyty

16  termín realizace: leden až prosinec 2014  rozpočet projektu – 66 000 Kč realizátoři projektu- o.s. PAS  Mgr. Zuzana Poláková, DiS.- koordinátor projektů  Iva Hájková- studentka UHK, učitelství Speciální pedagogiky, dobrovolník a asistentka o.s. PAS  Lucka Biu Thi Thou Huong - studentka gymnázia, dobrovolník a asistentka Honzíka a o.s. PAS  Soňa Šwajnochová, maminka Honzíka s autismem. HONZÍKOVA CESTA- osvěta autismu

17 Honzíkova cesta- osvěta autismu

18  Osvětu a porozumění rodinám s dětmi s autismem.  Chceme aby si lidé uvědomili, že i když dítě vypadá normálně, nemusí být jen rozmazlené, ale může být nemocné.  Chceme dosáhnout toho že budou mít lidé povědomí o autismu a dokážou tuto diagnózu tolerovat se vším všudy.  Informovat širokou veřejnost o autismu a o.s. PAS Vize projektu

19 1 ) leden, únor 2014,  - tvorba informačních letáků o projektu, o o.s. PAS,  - webové stránky..  - návrhy textů na trika  - facebooková stránka Honzíkova cesta osvěta autismu, trička pro autisty a další • Časový harmonogram projektu

20 2 ) březen 2014-  tisk modrých triček s nápisy a symboly pro děti s autismem, s postižením, rodiče, dobrovolníky  Šíření informací o projektu, osvěta studentů VŠ, VOŠ,  Šíření informací do škol pro děti s postižením. poradnám  Šíření informací k rodinám s dětmi s postižením  Navázání spolupráce s neziskovými organizacemi pečujícimi o autisty v ČR  Šíření informací v rámci komunitního plánování UO, Pardubice Harmonogram projektu

21 3) 16.2.- 13.3. výtvarná a foto soutěž pro osoby s autismem – téma doprava, cestování a Výstavy prací dětí s autismem – putují po ČR i s informacemi o autismu, o.s. PAS do konce roku 14 4)13.3. Přednáška v Sušici- Autismus 1 a další přednášky v jižních Čechách 5)18.3. Přednáška Zuzana Poláková, O autismu pro laiky – Ústí nad Orlicí Harmonogram projektu

22 6)29.3. Vlakový výlet do království železnic v Praze v modrých tričkách 7) 1-2.4. Světový den autismu, rozsvítit do modra jako symbol porozumění autismu města, budovy v ČR, modré oblečení 8) 26.4. Modrý dětský den, Vyhlášení výtvarné a foto soutěže, Ústí nad Orlicí Harmonogram projektu

23 9) 30.5.- 1.6. Pobyt pro rodiny s dětmi s postižením s psychologem Přemyslem Mikolášem 10) 19.9.- 21.9. Pobyt pro rodiny s dětmi s postižením s psychologem Přemyslem Mikolášem  Přednášky o autismu na různých místech v ČR  Prezentace o. s. PAS na Komunitních plánování pro neziskové organizace, na veletrhu sociálních služeb..  Osvětové a benefiční akce, rozhovory, články médiím. Harmonogram projektu

24  Město Ústí nad Orlicí 20 000 KČ  Sponzoři 25 000 Kč  Město Pardubice 18 000 Kč -3 000 Kč na kancelářské potřeby -5 000 Kč na propagační materiály, bannery, letáky - 10 000 Kč na OON mzdy na DPP  Klienti a drobní dárci 3 0000 Kč Zdroje financování

25  Kancelářské potřeby -8 000 Kč  Propagační materiál, bannery, letáky, trička- 22 000 Kč  Telefony 30 000 Kč  Ostatní náklady -8 000Kč  OON- mzdy na DPP-25 000 Kč  Celkem 66 000 Kč rok. Rozpočet projektu

26 Spolu to dokážeme

27  Termín realizace: leden až prosinec 2014  Rozpočet projektu: 157 000 Kč  Realizátor projektu: o.s. PAS -dobrovolníci, osobní a pedagogičtí asistenti -psycholog, speciální pedagog, logoped, ergoterapeut, masér, zdravotník, vedoucí dětí a rodičů, koordinátor asistentů, koordinátor dobrovolníků Spolu to dokážeme

28  Cílem projektu je získat co nejvíce financí na zaplacení jídla, ubytování, cestovného, zdravotních prohlídek, výpisů z rejstříku trestů, koordinátora dobrovolníků.  Získat finance za odvedenou práci na mzdy, pro psychologa, ergoterapeuta, speciálního pedagoga, maséra a další odborníky.  Získat finance za práci pro koordinátora asistentů, koordinátora rodičů a zdravotníka Vize projektu

29  Umožnit rodinám s dětmi s postižením účastnit se našich volnočasových aktivit, pobytů pro rodiny s dětmi.  Umožnit rodičům poslat dítě s postižením na tábor a odpočnout si od náročné péče.  Získat informace jak pracovat s dětmi s postižením, využít poradenství.  Aby se mohly účastnit celá rodina- nižší ceny pobytů Vize projektu

30  Aktivity- 20 dobrovolníků  Tábory- 25 dobrovolníků  Pobyty pro rodiny s dětmi – 20 dobrovolníků  Odborníci  Koordinátor dobrovolníků  Koordinátor rodin a projektu  Zdravotní dozor, účetní Počet osob ročně

31  Aktivity- 80 rodin ročně  Poradenství- 150 rodin ročně  Tábory- 20- 25 dětí ročně  Pobyty pro rodiny s dětmi- 30 dětí ročně s rodiči Účast klientů

32  Město Ústí nad Orlicí 68 000 Kč  Město Pardubice 38 000 Kč - 10 000 Kč - ubytování, strava -4 000Kč- cestovné zaměstnanci - 8000 Kč- terapie, masáže, přednášky -16 000 Kč- OON- mzdy koordinátorů a zdravotníka  Sponzoři, jiné zdroje 19 000 Kč  Pardubický kraj 10 000 Kč  Klienti 20 000 Kč Zdroje financování

33  70 000 Kč- ubytování a stravné pro dobrovolníky, odborníky a koordinátory projektů  14 000 Kč- cestovné zaměstnanců  4000 Kč- cestovné klientů  38 000 Kč- přednášky a terapie, masáže  26 000 Kč- OON pro koordinátory a zdravotníka  3000 Kč- pojištění  CELKEM 155 000 Kč Rozpočet projektu

34  Našim studentům, dobrovolníkům  Neziskovým organizacím Komunitních plánování sociálních služeb Města Ústí nad Orlicí, Pardubice  Školským zařízením, které pracují s klienty s autismem.  Speciálně pedagogická centra, Střediska rané péče, poradny.  Neziskovým organizacím pracujícím s autisty v ČR. Děkujeme za spolupráci:

35  Město Pardubice  Město Ústí nad Orlicí  Pardubický kraj  Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové  Konzum Ústí nad Orlicí  Dalším drobným sponzorům a dárcům Děkujeme za podporu

36 Těšíme se na spolupráci či na podporu našich projektů v tomto roce. Autor: Mgr. Zuzana Poláková, DiS. Speciální pedagog, koordinátor projektů, předsedkyně Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Poruchy autistického spektra.  Jsme nezisková organizace (občanské sdružení, spolek)  Máme cca 50 rodin členů, převážně z Ústeckoorlicka,  Svitavska,"

Podobné prezentace


Reklamy Google