Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy autistického spektra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy autistického spektra"— Transkript prezentace:

1 Poruchy autistického spektra

2 O nás Jsme nezisková organizace (občanské sdružení, spolek)
Máme cca 50 rodin členů, převážně z Ústeckoorlicka, Svitavska, Pardubicka a Královehradecka. Našich akcí se účastní cca 80 rodin s dětmi s postižením ročně, vítány jsou rodiny z celé ČR. Poradenství využije cca 150 rodin ročně z celé ČR.

3 Poslání Dát šanci dětem, dospívajícím i dospělým s poruchami autistického spektra žít co nejkvalitnější život a prožívat pocit štěstí. Pomáhat rodinám s dětmi s postižením. Osvěta veřejnosti.

4 Autismus Jedná se nejspíš o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem poruchy je, že dítě, dospělý dobře nerozumí tomu co vidí, slyší a prožívá. Vývoj dítěte je narušen v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti, emočního chování, porozumění, soustředění. Jde o nevyléčitelné postižení. Vhodnými přístupy lze ale s dětmi s autismem pracovat, rozvíjet je.

5 Cílová skupina Lidé s: autismem, Aspergerovým syndromem
mentálním postižením tělesným postižením poruchami učení a chování, ADHD kombinovaným postižením

6 Kontakty: PAS Poruchy autistického spektra (o.s. , spolek) Mgr. Zuzana Poláková, DiS. – předsedkyně PAS číslo účtu: /0300, , IČ: , adresa: Kostelní ulice č.19,Ústí nad Orlicí 1, mobil: web: proautisty.cz (ve výstavbě) facebook: Občanské sdružení Poruchy autistického spektra

7 Projekty PAS v roce 2014 Honzíkova cesta- Osvěta autismu- Think big
Spolu to dokážeme Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi s postižením. Ozdravné pobyty pro děti autismem. Pobyty pro rodiny s dětmi s postižením. Herna a centrum pro děti s autismem A další..

8 Aktivizační a volnočasové aktivity

9 Aktivizační a volnočasové aktivity
den otevřených dveří výlety dětský den, karneval.. tvořivé dílničky a výstavy prací přednášky a poradenství setkávání rodin s dětmi osvětové akce benefiční akce na podporu klientů …. Rozpočet projektu: Kč ročně

10 Ozdravné pobyty pro děti s postižením bez rodičů

11 Letní ozdravné pobyty pro osoby s postižením bez rodičů
Jsou to 7 denní pobyty pro dvě skupiny dětí 1 ) tábor pro děti s těžším postižením -mentálním postižením, autismem, kombinovaným postižením -zpravidla pro 10 dětí a 10 asistentů-dobrovolníků 2) tábor pro děti s lehčím postižením- lehké mentální postižení, poruchy učení, poruchy chování, Aspergerovým syndromem.. 15 dětí a 10 asistentů

12 tábory Během pobytu je pro klienty připraven asistenty bohatý program plný her a soutěží, dle potřeb dětí. Táborů se účastní: - osobní asistenti, pedagogičtí asistenti dětí s PAS -dobrovolníci, studenti VŠ, VOŠ oborů na praxi. - masér, canisterapeut, aromaterapeut - zdravotník, vedoucí tábora, speciální pedagog.. Bývají v letních měsících. Rozpočet Kč ročně

13 Psychorelaxační pobyty pro rodiny s dětmi s postižením
Jsou tří až sedmidenní pobyty. 2x-3x ročně Jsou určeny rodinám s dětmi s autismem, mentálním, tělesným, kombinovaným postižením … Rodiče zde získají informace, jak s dítětem pracovat (přednáška, poradenství) a odpočinou si. Děti se účastní her, soutěží a canisterapie spolu s asistenty. Asistenti pomáhají dětem se sebeobsluhou.

14 Pobyty Účastní se jich: psycholog Přemysl Mikoláš speciální pedagog
canisterapeut, masér, aromaterapeut logoped, ergoterapeut zdravotník, vedoucí asistentů a rodičů osobní, pedagogičtí asistenti, dobrovolníci Rozpočet cca ročně

15 Psychorelaxační pobyty

16 HONZÍKOVA CESTA- osvěta autismu
termín realizace: leden až prosinec 2014 rozpočet projektu – Kč realizátoři projektu- o.s. PAS Mgr. Zuzana Poláková, DiS.- koordinátor projektů Iva Hájková- studentka UHK, učitelství Speciální pedagogiky, dobrovolník a asistentka o.s. PAS Lucka Biu Thi Thou Huong - studentka gymnázia, dobrovolník a asistentka Honzíka a o.s. PAS Soňa Šwajnochová, maminka Honzíka s autismem.

17 Honzíkova cesta- osvěta autismu

18 Vize projektu Osvětu a porozumění rodinám s dětmi s autismem.
Chceme aby si lidé uvědomili, že i když dítě vypadá normálně, nemusí být jen rozmazlené, ale může být nemocné. Chceme dosáhnout toho že budou mít lidé povědomí o autismu a dokážou tuto diagnózu tolerovat se vším všudy. Informovat širokou veřejnost o autismu a o.s. PAS

19 Časový harmonogram projektu
1 ) leden, únor 2014, - tvorba informačních letáků o projektu, o o.s. PAS, - webové stránky.. - návrhy textů na trika - facebooková stránka Honzíkova cesta osvěta autismu, trička pro autisty a další

20 Harmonogram projektu 2) březen tisk modrých triček s nápisy a symboly pro děti s autismem, s postižením, rodiče, dobrovolníky Šíření informací o projektu, osvěta studentů VŠ, VOŠ, Šíření informací do škol pro děti s postižením. poradnám Šíření informací k rodinám s dětmi s postižením Navázání spolupráce s neziskovými organizacemi pečujícimi o autisty v ČR Šíření informací v rámci komunitního plánování UO, Pardubice

21 Harmonogram projektu 3) výtvarná a foto soutěž pro osoby s autismem – téma doprava , cestování a Výstavy prací dětí s autismem – putují po ČR i s informacemi o autismu, o.s. PAS do konce roku 14 4)13.3. Přednáška v Sušici- Autismus 1 a další přednášky v jižních Čechách 5)18.3. Přednáška Zuzana Poláková, O autismu pro laiky – Ústí nad Orlicí

22 Harmonogram projektu 6)29.3. Vlakový výlet do království železnic v Praze v modrých tričkách 7) Světový den autismu, rozsvítit do modra jako symbol porozumění autismu města, budovy v ČR, modré oblečení 8) Modrý dětský den, Vyhlášení výtvarné a foto soutěže, Ústí nad Orlicí

23 Harmonogram projektu 9) Pobyt pro rodiny s dětmi s postižením s psychologem Přemyslem Mikolášem 10) Pobyt pro rodiny s dětmi s postižením s psychologem Přemyslem Mikolášem Přednášky o autismu na různých místech v ČR Prezentace o. s. PAS na Komunitních plánování pro neziskové organizace, na veletrhu sociálních služeb.. Osvětové a benefiční akce, rozhovory, články médiím.

24 Zdroje financování Město Ústí nad Orlicí 20 000 KČ Sponzoři 25 000 Kč
Město Pardubice Kč Kč na kancelářské potřeby Kč na propagační materiály, bannery, letáky Kč na OON mzdy na DPP Klienti a drobní dárci Kč

25 Rozpočet projektu Kancelářské potřeby -8 000 Kč
Propagační materiál, bannery, letáky, trička Kč Telefony Kč Ostatní náklady Kč OON- mzdy na DPP Kč Celkem Kč rok.

26 Spolu to dokážeme

27 Spolu to dokážeme Termín realizace: leden až prosinec 2014
Rozpočet projektu: Kč Realizátor projektu: o.s. PAS dobrovolníci, osobní a pedagogičtí asistenti psycholog, speciální pedagog, logoped, ergoterapeut, masér, zdravotník, vedoucí dětí a rodičů, koordinátor asistentů, koordinátor dobrovolníků

28 Vize projektu Cílem projektu je získat co nejvíce financí na zaplacení jídla, ubytování, cestovného, zdravotních prohlídek, výpisů z rejstříku trestů , koordinátora dobrovolníků. Získat finance za odvedenou práci na mzdy, pro psychologa, ergoterapeuta, speciálního pedagoga, maséra a další odborníky. Získat finance za práci pro koordinátora asistentů, koordinátora rodičů a zdravotníka

29 Vize projektu Umožnit rodinám s dětmi s postižením účastnit se našich volnočasových aktivit, pobytů pro rodiny s dětmi. Umožnit rodičům poslat dítě s postižením na tábor a odpočnout si od náročné péče. Získat informace jak pracovat s dětmi s postižením, využít poradenství. Aby se mohly účastnit celá rodina- nižší ceny pobytů

30 Počet osob ročně Aktivity- 20 dobrovolníků Tábory- 25 dobrovolníků
Pobyty pro rodiny s dětmi – 20 dobrovolníků Odborníci Koordinátor dobrovolníků Koordinátor rodin a projektu Zdravotní dozor, účetní

31 Účast klientů Aktivity- 80 rodin ročně Poradenství- 150 rodin ročně
Tábory dětí ročně Pobyty pro rodiny s dětmi- 30 dětí ročně s rodiči

32 Zdroje financování Město Ústí nad Orlicí 68 000 Kč
Město Pardubice Kč Kč - ubytování, strava -4 000Kč- cestovné zaměstnanci Kč- terapie, masáže, přednášky Kč- OON- mzdy koordinátorů a zdravotníka Sponzoři, jiné zdroje Kč Pardubický kraj Kč Klienti Kč

33 Rozpočet projektu Kč- ubytování a stravné pro dobrovolníky, odborníky a koordinátory projektů Kč- cestovné zaměstnanců 4000 Kč- cestovné klientů Kč- přednášky a terapie, masáže Kč- OON pro koordinátory a zdravotníka 3000 Kč- pojištění CELKEM Kč

34 Děkujeme za spolupráci:
Našim studentům, dobrovolníkům Neziskovým organizacím Komunitních plánování sociálních služeb Města Ústí nad Orlicí, Pardubice Školským zařízením, které pracují s klienty s autismem. Speciálně pedagogická centra, Střediska rané péče, poradny. Neziskovým organizacím pracujícím s autisty v ČR.

35 Děkujeme za podporu Město Pardubice Město Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Konzum Ústí nad Orlicí Dalším drobným sponzorům a dárcům

36 Děkuji za pozornost Těšíme se na spolupráci či na podporu našich projektů v tomto roce. Autor: Mgr. Zuzana Poláková, DiS. Speciální pedagog, koordinátor projektů , předsedkyně


Stáhnout ppt "Poruchy autistického spektra"

Podobné prezentace


Reklamy Google