Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Workshop W 3 8. 12. 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Workshop W 3 8. 12. 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."— Transkript prezentace:

1 Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Workshop W 3 8. 12. 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 1.Informační produkt pro vzdělavatele (P3); 2.Informační produkt pro poradenství v DV (P4); 3.Společný informační produkt pro obě tyto cílové skupiny (P5)

3 1.Pracovní setkání a elektronické konzultace výstupů se zástupci cílové skupiny (analýza potřeb) 2.Analýza zahraničních přístupů k zpracování obdobných produktů: 3.Analýza dostupných dat a informačních vstupů pro zpracování informačních produktů 4.Výstupy Aktivity „Monitoring dalšího vzdělávání“, zpracovávané NVF v projektu Koncept

4 1.Informační produkt pro vzdělavatele (P3); „Regionální analytický produkt“, pilotován v Libereckém kraji 2.Informační produkt pro poradenství v DV (P4); „Informační podpora pro výběr směru rekvalifikace/rozšíření kvalifikace“, pilotován na profesích v textilní výrobě 3.Společný informační produkt pro obě tyto cílové skupiny (P5) „Analýza trendů v zaměstnanosti a v DV“

5  Každý informační produkt má dvě části  1. část: metodika tvorby produktu („manuál“)  Účel, struktura a vnitřní logika informačního produktu  Způsob konstrukce jednotlivých ukazatelů  Odkazy na zdroje dat  Návod na interpretaci výstupů  Doporučení pro aktualizace  2. část: pilotní ověření  Příklady zpracování informačního produktu,  Ukázka práce s daty, interpretace výstupů

6 Požadavky cílových skupin Dostupné zdroje na zpracování Dostupná data Ideál, nebo kompromis, který nevyhoví nikomu? Datové zdroje o trhu práce a DV často málo podrobné a spolehlivé Požadavek na vysokou podrobnost profesní, regionální i odvětvovou Nejlepším zdrojem jsou primární šetření (hloubkové rozhovory, dotazníková šetření) = drahé, obtížná udržitelnost

7 1.P3 – Produkt pro vzdělavatele  Pracovní verze hotova k 30.9.2011  Hledají se možnosti využití podrobných dat o rekvalifikacích z evidence ÚP a z monitoringu DV  Metodika a finální verze produktu v 1Q.2012 2.P4 – Produkt pro poradce  Pracovní verze hotova k 30.11.2011  Metodika a finální verze produktu v 1Q.2012 3.P5 – Společný produkt  Pracovní verze bude hotova k 15.12.2011  Struktura a rozsah se ještě dolaďuje  Hledají se možnosti využití podrobných dat z monitoringu DV  Metodika a finální verze produktu v 1Q.2012

8 KONCEPCE INFORMAČNÍHO PRODUKTU:  Analýza vývoje trhu práce a jeho největších nerovnováh v regionech ČR  Vzhledem k malé mobilitě na českém trhu práce potřebují vzdělavatelé regionálně a lokálně zaměřené informace  Důraz na aktuální situaci, pro vzdělavatele je současnost důležitější, než budoucnost  Největší nerovnováhy trhu práce = priority a příležitosti rozvoje DV Dosavadní vývoj trhu práce v kraji Rovnováha na trhu práce: nabídka a poptávka Výhled budoucího vývoje Shrnutí: klíčové problémy trhu práce Zaměření a priority dalšího vzdělávání v kraji

9 TRH PRÁCE  Jaké jsou hlavní změny trhu práce v kraji?  Které profese jsou na vzestupu, které ztrácejí uplatnitelnost?  Kde jsou největší nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po práci  Jak se daří klíčovým odvětvím v kraji?  Co se dá usuzovat o budoucím vývoji trhu práce? VZDĚLÁVÁNÍ  Dostupnost absolventů škol  Vzdělávací obory a jejich kapacita dnes a v budoucnu  Zaměření kurzů DV a účast profesních skupin na DV  Poptávka po rekvalifikacích SYNTÉZA  Vliv zhoršování věkové struktury pracovníků  Nerovnováhy trhu práce vs. zaměření DV  Příležitosti a hrozby

10 Účast na dalším vzdělávání pro profesní skupiny

11 Dosavadní a budoucí vývoj počtu absolventů učebních oborů s výučním listem

12 Struktura kurzů DV (profesně- specifické = přiřaditelné konkrétní profesi)

13 KONCEPCE INFORMAČNÍHO PRODUKTU:  Poskytnout informace o profesních skupinách, ohrožených nízkou uplatnitelností na trhu práce  Identifikace vhodných směrů rekvalifikace a zvýšení kvalifikace pro pracovníky v těchto profesních skupinách Analýza profesních skupin na trhu práce, výběr priorit pro zpracování produktu Stanovení převažujícího oboru a stupně vzdělání pro vybranou profesní skupinu Zpracování vývoje celkové, odvětvové a regionální zaměstnanosti, analýza klíčových problémů Stanovení profesních skupin, kde se v rostoucí míře uplatňují osoby s daným oborem a stupněm vzdělání V rámci takto vymezených profesních skupin vybrat ty nejvíce perspektivní a dobře placené

14 Co by mělo ovlivnit volbu rekvalifikace nebo směru zvýšení kvalifikace? Úroveň a směr dosaženého vzdělání Dosavadní pracovní zkušenosti Osobnostní předpoklady a zdravotní stav Vlastní představy o profesním růstu Situace na trhu práce a perspektivy vzdělávacích oborů a profesí

15 Výběr toho nejzajímavějšího z dostupných dat o trhu práce:

16 Cesty trhem práce: obor textilní výroba, výuční list 2003

17 Cesty trhem práce: obor textilní výroba, výuční list 2003

18 Profesní skupina Počet osob na trhu práce Celkový počet VPM na trhu Uchazeči/VPM Šance na budoucí uplatnění Průměrná mzda Montážní dělníci montující elektronická zařízení149611920,7PRŮMĚRNÉ16682 Obsluha šicích a vyšívacích strojů118543711,6PRŮMĚRNÉ16923 Obchodní zástupci6800419053,0VELMI DOBRÉ32737 Montážní dělníci montující výrobky z kovů, plastů1311699,6PRŮMĚRNÉ16351 Švadleny, vyšívači1118030010,0ŠPATNÉ12701 Montážní dělníci montující mechanická zařízení2614346413,3PRŮMĚRNÉ20359 Kuchaři77758114713,6PRŮMĚRNÉ14301 Číšníci, servírky5722572016,3PRŮMĚRNÉ15050 Pečovatelé v zařízení sociální péče2807010125,3VÝBORNÉ14445 Prodavači v obchodech213060106037,1PRŮMĚRNÉ14231 Dámští a pánští krejčí a kloboučníci66912666,0ŠPATNÉ13353

19 Co by mělo ovlivnit volbu rekvalifikace nebo směru zvýšení kvalifikace? Úroveň a směr dosaženého vzdělání Dosavadní pracovní zkušenosti Osobnostní předpoklady a zdravotní stav Vlastní představy o profesním růstu Situace na trhu práce a perspektivy vzdělávacích oborů a profesí

20 KONCEPCE INFORMAČNÍHO PRODUKTU:  Širší pojetí  Komplementarita k ostatním produktům ČÁSTI INFORMAČNÍHO PRODUKTU: Kapitola I: Základní trendy, současná situace a výhled trhu práce  Celkové trendy v zaměstnanosti a DV  Zaměstnanost a účast na DV z hlediska vzdělanostní, profesní a odvětvové struktury, včetně předpokládaného vývoje  Podrobnější pohled na profesní skupiny Kapitola II: Regionální komparace  Celkové trendy v zaměstnanosti a DV  Zaměstnanost z hlediska vzdělanostní, profesní a odvětvové struktury  Nerovnováhy regionálních trhů práce

21 20052011 Změna 2005-11Podíl 2005Podíl 2011 CZ010 Hlavní město Praha74354140552 189% 23%21% CZ080 Moravskoslezský kraj2890184889 294% 9%13% CZ020 Středočeský kraj2328556230 241% 7%8% CZ042 Ústecký kraj1989554294 273% 6%8% CZ032 Plzeňský kraj1446347877 331% 5%7% CZ072 Zlínský kraj1573340955 260% 5%6% CZ064 Jihomoravský kraj3982936886 93% 13%6% CZ052 Královéhradecký kraj2140236571 171% 7%5% CZ031 Jihočeský kraj1446135513 246% 5% CZ063 Vysočina1828134992 191% 6%5% CZ053 Pardubický kraj1466832799 224% 5% CZ071 Olomoucký kraj1606225391 158% 5%4% CZ051 Liberecký kraj923423584 255% 3%4% CZ041 Karlovarský kraj715319152 268% 2%3% Celkem 317721669685211%100% Porovnání krajů: Účast na DV

22  V rámci KONCEPTU: metodiky, pilotní ověření  Pilotní ověření: jen omezený rozsah  Nutné hledat zdroj financování pro aktualizace a rozšíření nabídky aplikací (počet, pokryté profese, regiony) informačních produktů a jejich sdílení  V rámci KONCEPTU: metodiky, pilotní ověření  Pilotní ověření: jen omezený rozsah  Nutné hledat zdroj financování pro aktualizace a rozšíření nabídky aplikací (počet, pokryté profese, regiony) informačních produktů a jejich sdílení

23  Struktura informačních produktů  Kdo má být tvůrce produktů?  Požadavky cílových skupin  Dostupnost a sdílení dat  Nákladnost produktů a zdroj financování  Aktualizace a rozsah  Distribuce informačních produktů

24 Děkujeme Vám za pozornost a Vaše názory Ing. Martin Bakule, PhD. Ing. Jiří Braňka bakule@nvf.czbranka@nvf.cz Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání www.nvf.cz


Stáhnout ppt "Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Workshop W 3 8. 12. 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google