Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální firma SANANIM Charity Services s.r.o. Sociální firma SANANIM Poslání podnikat a zaměstnávat obtížně zaměstnatelné osoby Motto - zaměstnání jako.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální firma SANANIM Charity Services s.r.o. Sociální firma SANANIM Poslání podnikat a zaměstnávat obtížně zaměstnatelné osoby Motto - zaměstnání jako."— Transkript prezentace:

1 Sociální firma SANANIM Charity Services s.r.o

2 Sociální firma SANANIM Poslání podnikat a zaměstnávat obtížně zaměstnatelné osoby Motto - zaměstnání jako základní kámen reintegrace klientů po léčbě závislosti Podnikání - transparentní, vlastník Therapy – o.s.SANANIM Cílem - detabuizovat téma závislostí, zlepšení společenského postavení a umožnění uplatnění na trhu práce bývalých uživatelů návykových látek Bariéry - SF není nijak legislativně ukotvena, zkušenosti s podnikáním, zaměstnanci (klienti) jsou obtížně zaměstnatelní na trhu práce (záznamy v rejstříku trestů, bez praxe, minimální vzdělání)

3 Sociální firma SANANIM Charity Services s.r.o realizace café Therapy trvala 4 roky Café Therapy – navazuje na britské standardy sociálních firem, inspirací též rakouský model sozialökonomische betrieb - transitarbeit Therapy se snaží o prosazování principů standardů SF v ČR Multifunkční prostor – (kavárna s nekuřáckou restaurací, dětský koutek, obchod s keramikou, prostory pro semináře, osvětové a informační aktivity, poradenství pro rodiče)

4 Prostory kavárny a restaurace – Praha 1,Školská ul.30 Pronájem – poskytnut MČ Praha 1 v kooperaci s magistrátem hl.m.Prahy Rekonstrukce – za pomoci M.Č. Praha 1 Zabezpečení vybavení, zařízení, nezbytných náležitostí pro otevření prostor a realizaci projektu sponzorské dary – Metrostav a.s., Nadace České spořitelny součást grantových projektů – MATRA/KAP (Ambasáda Nizozemského království), Equal (prostředky ESF), další drobní dárci

5 Služby Café Therapy: •snídaně, polední menu, minutková kuchyně, rauty, oslavy •kuřácká a nekuřácké část •v letních měsících zahrádka •dětský koutek •prodej keramických výrobků z chráněné dílny o.s. Sananim •výstavy •volný přístup k internetu – wi-fi •konferenční místnost až pro 40 osob •( dataprojektor, internet, flipchart, repro.) •poradenská činnost pro rodiče a blízké drogových uživatelů

6 30% zaměstnanců Café Therapy jsou stabilizovaní klienti po léčbě závislosti (optimální počet) Velký integrační potenciál a fungování našeho typu klientů v kavárnách je ověřen i v zahraničí (Holandsko). Spolupráce se střediskem pro mládež Klíčov – absolvování praxe (kuchař) Personál je speciálně proškolen Preventivní zaměření – harm reduction • otázka podávání a konzumace alkoholu, slučování s posláním organizace • propagace bezpečného užívání alkoholu na základě tzv. „Oxford Alcohol Codex“ – vytvoření 10 zásad rozumného a bezpečného užívání • propagace o.s. Sananim

7 Sociálně znevýhodnění zaměstnanci v Café Therapy • problematická klientela ( dlouhodobí uživatelé návykových látek, • matky s dětmi, klienti s duálními diagnózami, klienti se zápisem v trestním rejstříku) • klienti bez pracovní praxe • klienti s dlouholetou drogovou kariérou • o konečném přijetí rozhoduje vedení kavárny Typy zaměstnání Pracovní místa v kavárně a restauraci na pozici • kuchař, pomocný kuchař • obsluha, pomocný personál v kavárně, prodejně keramických výrobků • pracovník pro úklidové a další pomocné práce • rekvalifikace

8 Současná situace: •celkový počet zaměstnanců: 14-16, z toho klientů: 6-7 •2 x management, 5/7 x kuchyň, 6 x obsluha,1 x úklid •výběr klientů pro SF Therapy probíhá na základě doporučení DC Sananim nebo PSA a osobního pohovoru v Therapy •základní myšlenkou je aby klient prošel každou pracovní pozicí na daném pracovišti ( bar/obsluha/kuchyň ) •Pracovní místo je na dobu omezenou 5 až 12 měsíců, délka 12 ti měsíců je využívána většinou pro matky, bývalé uživatelky, nebo klienty s více handicapy na trhu práce nároky na zaměstnance / klienta: •osobní angažovanost na provozu Therapy •spolupráce a snaha klienta na osvojení si pracovních návyků

9 Výhody a nevýhody pro klienty (znevýhodněné ) zaměstnance Výhody: • odborné vedení při práci a absolvování praktického vyučování • rovnocenný pracovní vztah • tolerance k neprofesionalitě • osobní přístup • časová flexibilita – možnost přizpůsobit pracovní dobu dle programu DC Sananim • získání pracovních návyků Nevýhody: • časové omezení smlouvy • nemožnost finančního osobního ohodnocení

10 Ekonomická a provozní činnost: Výhody: •úleva na nájmu Nevýhody: •neprofesionální přístup klienta (znevýhodněného) k hostům •častá fluktuace zaměstnanců / klientů •delší doba pro zaučení klientů – nesamostatnost •nedostatek financí na odborný personál •náhlé „vypadnutí“ klienta z provozu •větší časová náročnost pro management v práci s klienty oproti profesionálním zaměstnancům •nezkušenost s fungováním SF na standardním trhu

11 Blízké cíle SF – café Therapy: •udržení finanční soběstačnosti •snížení poměru klientů vs. standardních zaměstnanců = větší profesionalita a lepší odborné vedení klientů •zlepšení PR •strukturalizace personálního obsazení a provozu

12 Zkušenosti a doporučení z 5 let fungování: • program absolvovalo za 5 let: téměř 60 klientů • nutná naprosto přesná definice pracovních náplní • odborný personál nejlépe se zkušeností s klienty • občasné vypadnutí klienta z programu/pracovního procesu • je dobré mít vypracovaný plán pro náhlé či dlouhodobé vypadnutí klienta • časté opakování a vysvětlování pracovních povinností • důsledně vybírat vhodné adepty na danou pracovní pozici • vybrat podnikatelský záměr dle cílové skupiny • dostatečnou finanční rezervu pro první rok fungování • věnovat dostatečné finanční prostředky na PR • založit vhodnou formu podnikatelského subjektu • nutná dobrá komunikace se zařízením kde je klient/znevýhodněný v léčbě či péči

13 Příklad dobré praxe Jana – 31 let, 3 roky ve výkonu trestu, bez klasické léčby 2 SŠ, praxe v bezpečnostních službách, poradce 6 let drogy – i.v., velké dluhy, podpora rodiny, obavy z přijetí Důležité faktory: SF – podpora, orientace na komunikaci a hosty, prodloužení smlouvy, pochvala funguje Jana – motivace ke změně životního stylu, přijetí pravidel, trpělivost, účast v Doléčovacím programu Současnost: po zapracování - spolehlivá, usměvavá/komunikující, kompetentní Budoucnost: podpora při vstupu na volný trh práce, v plánu dálkové studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity

14 Sociální firma SANANIM Výsledky, výstupy, co se daří a co ne… za 6 let existence ANO Dosud jsme zaměstnali cca 60 klientů, více jak 80% žije nyní standardně, pracuje (v Therapy rekvalifikace, posílení změny životního stylu, reference do dalšího zaměstnání) Stabilizovaný profi personál - + v podnikání, ve vztahu ke klientům NE Finanční samostatnost, bez zdrojů ESF je Therapy v posledních 2 letech v červených číslech (krize, jsme příliš multifunkční, doplácíme na to, že se neorientujeme na určitou „klientelu“) Spolupráce s veřejnou správou – SF není v „zorném úhlu“

15 Kontakty therapy@sananim.cz ambroz@sananim.cz tel: 284 825 515 www.cafe-therapy.cz www.sananim.cz


Stáhnout ppt "Sociální firma SANANIM Charity Services s.r.o. Sociální firma SANANIM Poslání podnikat a zaměstnávat obtížně zaměstnatelné osoby Motto - zaměstnání jako."

Podobné prezentace


Reklamy Google