Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ a MŠ, Loděnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ a MŠ, Loděnice."— Transkript prezentace:

1 ZŠ a MŠ, Loděnice

2 Slabé a silné stránky školy:
rodinné prostředí klidné prostředí nízký počet žáků(všichni se znají) prostředí důvěry přátelská atmosféra mezi žáky a učiteli Slabé: malý počet žáků(menší finanční prostředky) konkurenční škola v blízkém okolí

3 „Škola zdravého stylu“
Naše škola je škola rodinného typu s velmi přátelskými vztahy a sehraným kolektivem.

4 Vnitřní prostředí školy:
Změny ve vzhledu školy nastaly především tento školní rok. Změny se týkají především výmaleb. Avšak není tomu dávno, kdy se kupovaly nové lavice a skříně do některých ze tříd.

5

6 Vybavení školy, učeben:
V dubnu 2011 škola zakoupila 3 interaktivní tabule s mnoha zajímavými programy, které dokáží výborně zpestřit výuku. Ve škole máme celkem 20 počítačů a 4 notebooky.

7 Školní parlament: „ŽÁKOVSKÁ ŠKOLNÍ RADA“ se volí každý nový školní rok. V parlamentu jsou zástupci z každé třídy. Úkolem je rozhodovat o některých akcích, výletech a soutěžích, kterých by se mohla škola případně zúčastnit. O každém návrhu se hlasuje. Každý má právo vždy vyjádřit svůj vlastní názor…

8 Nabídka v rámci výuky

9 Cizí jazyky Anglický jazyk se naši žáci učí už od prvního ročníku.
Německý jazyk se naši žáci učí na druhém stupni od sedmého ročníku.

10 Volitelné předměty Na naší škole si žáci každý rok volí jeden z volitelných předmětů. Přírodopisný seminář Informatika Sportovní aktivity

11 Žáci s VPU,nadaní žáci  Naše škola zajišťuje dyslektický kroužek všem žákům se specifickými poruchami učení i těm, kteří jsou v učení jen zohledňováni. Nadaní žáci se účastní všelijakých soutěží, např.: Jazyková soutěž A♥School Olympiáda v českém jazyce Matematický a přírodopisný klokan

12 Dopravní výchova a plavání
Dopravní výchovy se účastní žáci prvního stupně, kteří již několikrát dosáhli dobrých výsledků. Plavání pro naše žáky je dobrovolné,po souhlasu s rodiči.

13 Průřezová témata osobnostní a sociální výchova
výchova demokratického občana výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech multikulturní výchova enviromentální výchova

14 Hory Naši žáci osmého a devátého ročníku se každý druhý rok účastní dobrovolného výukového programu na horách.

15 Prevence krizového chování

16 Rubikon - soutěž s heslem „Není ti 18, nesázej “

17 Besedy s policii Odborné přednášky

18 Barevné dny

19 Enviromentální výchova

20 Den za čistou Zemi Je to den, kdy do naší školy přijedou okolní školy a plní různé eko-úkoly.

21 Den stromů Den stromů, spočívá v tom, že 1. – 9. třída si zasadí svůj vlastní strom a do té doby co jsou na škole se o něho starají.

22 Výukové programy Tohle je jedna z budov Lipka Brno a sem jezdíme na výukové programy, kde se učíme více věcí o přírodě a zvířatech.

23 Projekty ve spolupráci s jinými subjekty

24 Jeden svět na školách Spolupráce se společností Člověk v tísni – dokumentární filmy Moje volba – Moje budoucnost Seznámení žáků 2. stupně s různými řemesly

25 Ekopolis Desková hra, která učí děti pochopit udržitelný rozvoj společnosti, jenž se opírá o 3 pilíře – sociální ekonomický ekologický

26 Ekoškola Ekoškola je mezinárodní projekt vedoucí k postupné ekologizaci provozu školy, na němž se společně podílejí žáci, učitelé a správní zaměstnanci. Ve škole pracuje EKO tým složený z žáků.

27 Vlastní školní projekty

28 Projektové vyučování Na naší škole probíhá čtyřikrát do roka projektové vyučování, které se týká všeobecných znalostí.

29 Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka je každoroční akce žáků 9. ročníku.

30 Školní akademie Do programu jsou zařazeny různé scénky, taneční vystoupení a zpěv místního sboru.

31 Školní družina Navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku.
Zabývá se výchovou a vzděláním v dobu mimo vyučování.

32 Nejdůležitější akce : Výtvarná soutěž Ahoj prázdniny Turnaj v dámě
Turnaj v přehazované

33 Celoroční hry Každý rok je motivovaný celoroční hrou. Tento rok: („Z pohádky do pohádky“)

34 Mimoškolní akce a zájezdy

35 Naše škola se zúčastňuje mnoha mimoškolních akcí a zájezdů
Naše škola se zúčastňuje mnoha mimoškolních akcí a zájezdů. Vždy přinesou žákům mnoho nových zkušeností, vědomostí a také zážitků.

36 Dětský karneval Dětský karneval je velmi oblíbenou dětskou akcí, protože si zde děti zatancují, předvedou své kostýmy, zasoutěží si a zahrají si mnoho her. Součástí karnevalu je i tombola, kde mohou děti vyhrát spoustu zajímavých věcí.

37 Spaní ve škole Škola podporuje čtenářskou gramotnost žáků akcí Noc s knihou, která se úspěšně uskutečnila již dvakrát. Žáci si formou zábavy a her přečtou pár knih. Dále mohou žáci spát ve škole při akci Noc světel, kde se podívají na film, zahrají si hry na téma Halloween a potom si pustí lampiónek štěstí.

38 Školní poznávací zájezdy
Polsko Naši žáci se v červnu 2010 podívali do Polska, kde si prohlédli krásné město Krakow, solné doly Wieliczka a nakonec koncentrační tábor Osvětim. Odnesli si s sebou mnoho silných zážitků a dojmů.

39 Londýn Na jaře 2011 se žáci mohli přihlásit na zájezd do Londýna. Zájezdu se nakonec zúčastnilo asi 20 žáků. V Londýně jsme navštívili mnoho krásných památek, muzeí, projeli jsme se po lodi na Temži a procvičili angličtinu v anglických rodinách, kde jsme byli ubytovaní. Všichni si odtud odvezli zážitky na celý život.

40

41

42 Minulý rok se žáci 8. ročníku přihlásili do televizní soutěže Bludiště, kde úspěšně vyhráli a odnesli si plno cen. Díky trojnásobné výhře si také mohli jet zasportovat do lanového centra Olomouc. Obě akce se žákům moc líbily. Bludiště

43

44

45

46 Školní jídelna

47 Zdravá výživa spíše domácí strava nepřipravujeme z prášků a polotovarů
ověření dodavatelé z hlediska hygieny HLÍDANÉ! pro naše žáky připravujeme obědy,ale i svačinky

48 Den zdravé výživy Dne byl na naší škole den zdravé výživy, kdy nás navštívil profesionální kuchař.

49 MATEŘSKÁ ŠKOLKA LODĚNICE

50 AKCE 1. Návštěvy divadelních představení a účast na školních akcích 2. Loutková a kouzelnická představení konané přímo v mš

51 HŘIŠTĚ PRO DĚTI DĚTI PŘI HRÁCH

52 PROGRAM NA PODZIM SE KONÁ AKCE S NÁZVEM ZAMYKÁNÍ ZAHRADY A NAOPAK JARO JE ČASEM PRO NACVIČOVÁNÍ NA DEN MATEK A KARNEVAL, KTERÝ JE SPOLEČNOU AKCÍ MATEŘSKÉ I ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

53 KONEC

54 Připravili pro Vás : Lukáš Dofek Michaela Kupská Kristýna Novotná Zdeněk Kotráš Tomáš Lang Kateřina Pánisová Jakub Popela Tereza Pavlíková Michal Vrzal Petra Slavíková Martina Geyerová Lenka Škárková Michaela Hnilicová Kateřina Václavíková Aneta Hřibová

55 DĚKUJEME ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "ZŠ a MŠ, Loděnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google