Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z PRÁVA O Č INNOSTI O KRESU H ODONÍN 2010 - 2013 O KRESNÍ S NĚM, 30. 11. 2013 Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Mgr. Karel Ryba – Mýval předseda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z PRÁVA O Č INNOSTI O KRESU H ODONÍN 2010 - 2013 O KRESNÍ S NĚM, 30. 11. 2013 Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Mgr. Karel Ryba – Mýval předseda."— Transkript prezentace:

1 Z PRÁVA O Č INNOSTI O KRESU H ODONÍN 2010 - 2013 O KRESNÍ S NĚM, 30. 11. 2013 Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Mgr. Karel Ryba – Mýval předseda OR

2 OBSAH Letem světem rokem 2013 Zpráva o činnosti Okresní rady 2010 – 2013 Poděkování

3 LETEM SVĚTEM ROKEM 2013 1. část

4 R EGISTRACE 2013 (OKRES 756 ČLENŮ ) K YJOV 168, Č EJKA 111, R ATÍŠKOVICE 194, M IKULČICE 111, P ŘÁTELSTVÍ 107, I CHTHYS 65

5 R EGISTRACE 2013 P ODÍL STŘEDISEK NA Č LENSKÉ ZÁKLADNĚ

6 R EGISTRACE 2013 P ODÍL DOSPĚLÝCH A DĚTÍ

7 OKRESNÍ AKCE 2013 Čekatelský kurz – 26 účastníků Rádcovský kurz Pyramida – 20 účastníků VM teambuilding aneb Free – 19 účastníků ZZA doškolovací kurz – 14 účastníků Kruh LK VM – 28 účastníků Tvůrčí dílna – 171 účastníků Svojsíkův závod – se střediskem Přátelství – 74 úč. NAŠROT – roverský tábor – 12 účastníků Adrenalinové odpoledne – Ratíškovice, Kyjov, Hodonín ČLK Velká Morava – 25 účastníků VLK Velká Morava – 17 účastníků

8 Z ČINNOSTI OR Schválila příspěvek středisku Ratíškovice ve výši 6000 Kč na krajské kolo Svojsíkova závodu Schválila příspěvek na zakoupení činovnických krojů Schválila vyhlášku k dotacím a vyhlášku k pořádání střediskových sněmů a okresního sněmu Schválila podporu prvního roverského okresního tábora NAŠROT Rozhodla o zřízení e-mailových konferencí Schválila akce na rok 2014 – ČLK a VLK VM Schválila RK Pyramida 2013 – 2014 Jmenovala pracovní skupinu Roverský odbor …

9 TÁBORY 2013 Číslo stř. Počet táborů Součet osobodnů Součet dětodnů Součet nákladů na tábory 625.02213061193165 055,00 Kč 625.034735480104 850,00 Kč 625.04411901379215 046,00 Kč 625.051846699127 270,00 Kč 625.063771529103 940,00 Kč 625.09138426443 400,00 Kč Celkem:1552324544759 561,00 Kč

10 ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRESNÍ RADY 2010 - 2013 2. část

11 R EGISTRACE V ÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY 2007 - 2013

12 R EGISTRACE V ÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY 2010 - 2013

13 R EGISTRACE V ÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY 2007 - 2013

14 POSLÁNÍ OKRESU a) podporuje skautskou výchovu dětí a mládeže v dané oblasti, zvyšuje její úroveň a kvalitu, b) poskytuje zázemí pro činnost ve střediscích a podporuje jejich vedení, c) sdružuje, organizuje a řídí střediska v okrese registrovaná.

15 PRIORITY OR 2010 - 2013 1. Výchova, úroveň a kvalita 2. Provoz, komunikace a personalistika 3. Vzdělávání

16 1. V ÝCHOVA, Ú ROVEŇ, K VALITA CO SE PODAŘILO ZÁVODY SZ 2011, 2013, ZVaS 2012 – vždy min. 3 hlídky v každé kategorii, zatraktivnění odměn pro vítěze OKRESNÍ JAMBOREE 2012 116 osob, v rámci něj Tvůrčí dílna (123 osob), symbolický rámec – 100 let českého skautingu TVŮRČÍ DÍLNA Se uskutečnila každý rok (2011 – 123, 2013 – 171 osob)

17 1. V ÝCHOVA, Ú ROVEŇ, K VALITA CO SE PODAŘILO VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ V roce 2011 (27 osob), 2012 (37 osob) Proběhlo školení na skautIS, zařazován nový program, prezentace akcí a středisek, vždy min. polovina vedoucích oddílů přítomna KRUH Uskutečněn 2011, 2012 i 2013; klesá však počet účastníků (49, 32, 28) OKRESNÍ AKCE Aktivní účast středisek podporována i v dotacích, vydána vyhláška o kontrolách akcí

18 1. V ÝCHOVA, Ú ROVEŇ, K VALITA CO SE PODAŘILO TÁBORY V každém roce navštíveny min. 3 tábory HODNOCENÍ KVALITY Okres, lesní kurzy VM i některá střediska se zapojila do HK 100 let skautingu – zapojení okresu i stř. do oslav R+R – jmenován zpravodaj, 1. okresní roverský tábor Ostatní Podpořena účast na Středoevropském jamboree, uskutečnila se akce OROS 2011

19 2. P ROVOZ, K OMUNIKACE, P ERSONALISTIKA CO SE PODAŘILO PROVOZ Aktualizována vyhláška k účetnictví a oběhu ÚD Pravidelná aktualizace vyhlášek k dotacím Proběhlo školení k pořádání střediskových sněmů Registrace, inventarizace, účetnictví, rozpočet, výroční zprávy, zprávy o hospodaření KOMUNIKACE Aktualizace webů, redakční systém Metodická podpora, google adresář, konference

20 2. P ROVOZ, K OMUNIKACE, P ERSONALISTIKA CO SE PODAŘILO PERSONALISTIKA Správce majetku, zahraniční zpravodajka, zpravodaj pro R+R Průběžné vzdělávání a semináře ZÁKLADNA VŘESOVICE Provedeno zateplení základny v roce 2011

21 3. V ZDĚLÁVÁNÍ CO SE PODAŘILO RK PYRAMIDA  2x RK 2011-12, 2012-13 a 1x Mini RK 2011  Rádcovské kompetence a hodnocení kvality ČEKATELSKÁ ZKOUŠKA  Pilotáž nové čekatelské zkoušky 2011 na ČLK  Experimentální ČZ 2012, nová ČZ 2013 na ČLK  Čekatelský kurz 2012, 2013 VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA  Jmenována nová zkušební komise pro VZ i ČZ  Zvyšování počtu komisařů  Nová VZ na VLK po celé volební období

22 3. V ZDĚLÁVÁNÍ CO SE PODAŘILO ZZA  2011 a 2013 – 8 h doškolovací ZZA  2011 – 39 h ZZA  2012 a 2013 – ZZA pod jiným pořadatelem (zdr. zpr.) JINÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE  Finanční podpora vzdělávání  Podpora účasti na seminářích (SLON, ÚLŠ …) KVALIFIKOVANÉ VEDENÍ  Na okrese, střediscích i v oddílech kvalifikované vedení  Občas potřebné výjimky

23 3. V ZDĚLÁVÁNÍ CO SE PODAŘILO ČLK a VLK Velká Morava  Zvyšování kvalifikace instruktorského sboru  ČLK 2011 – 26 frekventantů – z toho 23 absolventů 2012 – 24 frekventantů – z toho 23 absolventů 2013 – 25 frekventantů – z toho 22 absolventů  VLK 2011 – 17 frekventantů – z toho 11 absolventů 2012 – 14 frekventantů – z toho 10 absolventů 2013 – 17 frekventantů – z toho 8 absolventů  Každoroční teambuildingová a vzdělávací víkendová akce pro instruktorský sbor

24 DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ O KRESNÍ R ADU Provést další hodnocení kvality na začátku volebního období Více podporovat účast na vzdělávacích akcích, tématických seminářích a metodickou podporu výchovných jednotek Najít zpravodaje pro oblast „mediální“, „tajemník“ a „fundraiser“ Vytvářet finanční rezervu v hospodaření okresu, používat více-zdrojové financování Mít přehled o hospodaření základny Vřesovice Dořešit spisovnu

25 DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ O KRESNÍ R ADU Stanovit pravidla pro vypůjčování majetku Vyřešit aktualizace webů, google -kalendáře, propagaci okresu apod. Zlepšit komunikaci s dárci a sponzory Vyřešit pořádání zdravotnických kurzů Stanovit harmonogram pro organizaci akcí okresu Nastavit správně ochranu osobních údajů a přihlášky pro členy na střediscích Založit transparentní účet FIO; upravit dotační vyhl. Pokračovat v naplňování poslání okresu!

26 Č LENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2014 - AKTUALIZOVAT Okresní rada schválila členský příspěvek okresu Hodonín ve výši 75,- Kč na člena. S odběrem časopisu  230,- Kč za ústředí  25,- Kč za kraj  75,- Kč za okres  330,- Kč CELKEM Bez odběru časopisu  190,- Kč na ústředí  25,- Kč na kraj  75,- Kč na okres  290,- Kč CELKEM

27

28 PODĚKOVÁNÍ 3. část

29 OR PRACOVALA VE SLOŽENÍ Mýval, Čok, Žýžala, Hrach, Andy, Villda Ryša, Kokr, Palis, Danuša, Stano, Armin Zpravodajové:  Výchovní: Villda, Andy  Organizační: Delf  Hospodář: Žýžala  Zahraniční: Káťa  Zdravotní: Smerfetka  Správce majetku: Stano  Pro vzdělávání: Taťka  Pro rovery a rangers: Šmudla

30 V ÝCHOVNÝ O DBOR Ž ELVIČKY ( VEDOUCÍ : V ILLDA + A NDY ) Pracoval ve složení: Villda, Andy, Milka, Ryša Sketmen, Kiwi, Junior, Šmudla, Anička u výchovného odboru byla založena menší pracovní skupinu (Potěři) - Bubo, Flip, Kuli, Pírko, Miriss Na sklonku volebního období byl založen Roverský odbor (vedoucí Šmudla)

31 I NSTRUKTORSKÝ S BOR LK V ELKÁ M ORAVA FunkceJménoKvalifikaceStředisko stálý instruktorMgr. Martina RybováIK, HZRatíškovice stálý instruktorBc. Radomír StašIKBojkovice stálý instruktorMgr. Jan ŠvrčekIKRatíškovice stálý instruktorMgr. Karel RybaIK, OZ, HZPřátelství Hodonín stálý instruktor Ing. Stanislava Lingová IK, HZPřátelství Hodonín stálý instruktorIng. Petr ŠtipčákIK, OČKČejka Veselí n/M stálý instruktorBc. Martin HlaváčIKČejka Veselí n/M A DALŠÍCH 19 ČLENŮ TÝMU

32 Z KUŠEBNÍ K OMISE PRO ČZ A VZ FunkceJménoKvalifikaceStředisko předsedaMgr. Karel RybaIK, OZ, HZPřátelství Hodonín tajemníkMgr. Martina RybováIK, HZRatíškovice členMgr. Barbora NeuwirthováIK, OČKZvon Opava členMgr. Jan ŠvrčekIKRatíškovice členBc. Radomír StašIKBojkovice členIng. Stanislava LingováIK, HZPřátelství Hodonín členIng. Petr ŠtipčákIK, OČKČejka Veselí n. M. členMUDr. Evžen ŘezáčIK, OČKKyjov členMUDr. Milan TaušIK, OČKKyjov členMgr. Kateřina ŠablaturováOČKRatíškovice členBc. Martin HlaváčIKČejka Veselí n. M.

33

34

35 … A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ SPOUSTĚ DALŠÍCH ČINOVNÍKŮ STŘEDISEK A DALŠÍM PODPOROVATELŮM

36 HTTP://VELKAMORAVA.SKAUTING.CZ HTTP://ORJHODONIN.SKAUTING.CZ HTTP://VELKAMORAVA.SKAUTING.CZ HTTP://ORJHODONIN.SKAUTING.CZ DĚKUJI ZA POZORNOST Mýval


Stáhnout ppt "Z PRÁVA O Č INNOSTI O KRESU H ODONÍN 2010 - 2013 O KRESNÍ S NĚM, 30. 11. 2013 Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Mgr. Karel Ryba – Mýval předseda."

Podobné prezentace


Reklamy Google