Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších."— Transkript prezentace:

1 Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.

2 Posláním programu Centrum náhradní rodinné péče je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách východních Čech prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání.

3 Posláním programu Sanace rodiny je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodičům z Pardubického kraje při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje setrvání dítěte v jeho biologické rodině a nebo návrat z ústavní výchovy.

4 PŘÍPRAVA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ PŘÍPRAVA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE osobní, popř. telefonický kontakt s ostatními členy multidisciplinárního týmu, dohodnutí termínu a místa PK místo: pokud jsou děti umístěny v zařízení pro ÚV je vhodné se setkat v daném zařízení min. 1 týden před PK účastníkům rozeslat materiály (kazuistika, materiály o PK, co by mělo být cílem setkání) rozsah PK: 1,5 hod příprava, motivace a podpora klientů k účasti na PK

5 PRŮBĚH PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ PRŮBĚH PŘÍPADOVÉ KONFERENCE vzájemné představení se navození dobré atmosféry: aktivní zapojení rodičů při sestavování potřeb dětí se zapojili téměř všichni zúčastnění dále viz zápis z PK

6 ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE Případová konference – rodina Kopeckých    Přítomni: p. ředitelka DD sociální pracovnice OSPOD sociální pracovnice DD matka vychovatelka DD otec vychovatel DD klíčová pracovnice Sanace rodiny, Amalthea o.s. Po krátkém vzájemném představení a vysvětlení záměru setkání shrnula soc. pracovnice OSPOD důvody a okolnosti za kterých došlo před třemi lety k umístění Vojtěcha a Jakuba do dětského domova. Vyjádření OSPODu: Kluci by v DD dodělali základní vzdělání, až by přecházeli na učiliště, mohli by se vrátit domů.

7 ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE POTŘEBY Vojtěcha - potřebuje vědět, že ho rodiče mají rádi - potřebuje vědět, co se po něm chce - chybí mu JISTOTY: potřeba stability a přehlednosti prostředí - potřebuje získat pocit, že se může spolehnout na rodiče, rodiče musí dodržovat dohodnuté termíny (Vojtěch se stále doptává, zda opravdu pojede v určitý den domů) - chce si povídat o básničkách, které píše, je rád, když si je někdo přečte - zajímat se o jeho zájmy: např. fotbal, rád pomáhá v kuchyni - neumí si říci na rovinu, co chce, je třeba z jeho chování vypozorovat, co by chtěl: když se zavře do svého pokoje=chce, aby za ním někdo přišel - nemluví otevřeně o svých problémech

8 ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE Potřeby Vojtěcha - když se navrší více problémů, neví, jak je řešit=sklon ke zkratkovitému jednání (asi před měsícem se zavřel ve svém pokoji v DD, pokreslil se fixou a řezal se sklem na ruce): snažit se pomoci mu řešit jednotlivé problémy postupně, aby se nevršily a nestoupal přetlak z konfliktních situací (rodiče na dotaz ředitelky DD, zda pozorovali u Vojty tyto problémy také v minulosti nebo je to nyní problém v DD, odpovídají, že se od mala takto choval - Vojtěch vše prožívá více citlivě - má rád dotyky, pohlazení - měl velice rád babičku (matku otce), která asi před 4 lety zemřela - má rád babičku a dědu (rodiče matky) - jinak má pocit, že nemá blízkého kamaráda ani ve škole, ani v DD, ani na fotbale - trápí ho otázka, proč on s bratrem jsou v DD a sestra Kristýna zůstala doma u rodičů - potřebuje oceňovat, je rád chválen

9 ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE POTŘEBY Jakuba - dává málo najevo své city - má rád mazlení=pusu od rodičů na dobrou noc, ukládání do postele apod. - je rád, když s ním některý dospělý „blbne“ - chodí na ZvŠ, dobře se tam učí - potřebuje, aby mu byly pokyny sdělovány jasně a krátce - plní zadání doslovně, někdy nepochopí správně význam - fotbal je jeho vášeň, je v něm úspěšný Oba bratři bydlí spolu v DD v jednom pokoji, chovají se k sobě dobře.

10 ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE POSTUP PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ - říci klukům, jak budou probíhat prázdniny – termíny z DD jsou již předány rodičům, rodiče sdělí klukům, kdy přesně pojedou domů - náplň víkendu: rodiče dopředu naplánují, co budou o prázdninách s dětmi dělat, co se bude vařit apod., tak aby měli více času na děti – být co nejvíce spolu, dělat věci dohromady, pokusit se vtáhnout do plánování děti - s otcem dělat mužské práce: opravovat, dělat dřevo apod. (v DD není k tomuto příležitost) - Vojtěch může s matkou vařit - kluci vyjádřili přání, aby se rodiče zúčastnili fotbalového zápasu, kde hrají: tuto sezónu je však poslední zápas 15.6., kdy budou kluci doma: rodiče sdělí klukům, že na to nezapomněli a určitě přijedou na jejich zápas příští sezónu - klíčová pracovnice SR zorganizuje setkání rodičů, kluků a speciální pedagožky M. Š. Vojta byl v kontaktu s M.Š. - velmi otevřený, možná další spolupráce?, pomoc při zprostředkování sdělení klukům, proč je sestra doma a oni v DD - pí Kopecká se 16.6. staví na MÚ u pí XY a zažádá o mimořádné dávky (soc. pracovnice OSPOD se informovala, že je to možné) v nynější situaci, kdy byl exekutorem zablokován účet paní Kopecké. - p. Kopecký se pokusí příští výplatu získat od zaměstnavatele v hotovosti nebo složenkou - klíč. pracovnice SR pomůže sepsat pí Kopecké návrh na zastavení exekuce - pí Kopecká se zeptá na práci v Orlíku (lisovna), začne intenzivně shánět další možnosti zaměstnání

11 ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ ZÁPIS Z PŘÍPADOVÉ KONFERENCE STŘEDNĚDOBÝ PLÁN - pracovat na intenzivnějších vztazích mezi dětmi a rodiči (při technickém zabezpečení návštěv v DD a odvozů kluků jsou v krizových situacích ochotni pomoci OSPOD, DD i Amalthea, rodiče vědí, že mohou o pomoc požádat) - nadále pokračovat ve shánění lepšího bydlení (manželé Kopeckých), vzhledem k dluhům z předchozího bydlení v sociálních bytech není možná pomoc ze strany města - udržení práce: p. Kopecký - najít si práci: pí Kopecká - na podzim zorganizovat další případovou konferenci (G.P.) V závěru setkání jsme se krátce zmínili o možnosti pěstounské péče, paní ředitelka DD se podělila o osobní zkušenosti pěstounky. Rodiče na konci případové konference sdělili, že zde slyšeli pro ně přínosné a nové informace. Zapsala: Gabriela Pavlíková

12 velkým přínosem byla účast obou rodičů respektující atmosféra
ZKUŠENOSTI S PŘÍPADOVOU KONFERENCÍ SHRNUTÍ velkým přínosem byla účast obou rodičů respektující atmosféra chuť účastníků zopakovat podobné setkání při další PK by mohla být přínosem účast např. psychologa, učitele zápis z případové konference je používán jako individuální plán pomoci rodiny

13 W W W . A M A L T H E A . P A R D U B I C E . C Z


Stáhnout ppt "Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších."

Podobné prezentace


Reklamy Google