Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 HYDROSFÉRA  created by: Wolf & Pipes ®.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " HYDROSFÉRA  created by: Wolf & Pipes ®."— Transkript prezentace:

1  HYDROSFÉRA  created by: Wolf & Pipes ®

2 Hydrosféra Ledovce pak se podílejí významnou měrou na formování
zemského povrchu a jsou perspektivními zdroji kvalitní pitné a užitkové vody Jezera původu ledovcového, sopečného, tektonického atd. významně zpestřují zemský povrch a rovněž hrají důležitou roli i v lidském životě je vodním obalem země, který zásadním způsobem ovlivňuje život na Zemi Zahrnuje moře a oceány, mající význam v dopravě, rybolovu i v těžbě nerostných surovin Řeky jsou naprosto nepostradatelnou součástí rozvoje průmyslu i zemědělství a hrají důležitou roli v dopravě.

3 pramen-začátek vodního toku, každý velký vodní tok začíná tímto způsobem, voda je zde dosud čistá

4 kaňon- doklad hloubkové erose, ve vápencovém terénu typický příklad erose

5 Mississippi - největší severoamerická řeka, pozoruhodná je šíře řeky, největší řeka Severní Ameriky

6 peřeje Vltavy s obřími hrnci, doklad erozivní síly řeky

7 typický obrázek říční nivy, tvořené sedimenty vynášenými z hloubi hor

8 zaklesnutý meandr, vzniká v místech odolných hornin, takže se musí zákrut přizpůsobit reliéfu

9 delta Nilu s vegetací, pěkně je vidět rozprostření vegetace podél toku Nilu

10 Ganga - indický veletok, malá rychlost proudu, značná sedimentace, podíl na tvorbě Indoganžské nížiny

11 meandry řeky Moravy, nádherný doklad boční erose řeky a budoucího vytváření mrtvých ramen

12 peřeje na Vltavě, které dokladují ohromnou erozivní sílu vody

13 unášený materiál při zátopách je strhávaný podél vodního toku a bývá příčinou dalších destrukcí krajiny

14 záplavy v povodí Moravy, pokud nejsou břehy chráněny, jsou škody na majetku obrovské

15 delta řeky Mississippi, unášené kaly každoročně prodlužují deltu o mnoho set metrů

16 jezero Titicaca - typ vysokohorského jezera, jezero pravděpodobně hrazeného typu, opředené legendami

17 tektonické jezero Bajkal, nejhlubší sladkovodní nádrž světa, hloubka 1634 m

18 arménské jezero Sevan, typ jezera s mimořádně čistou vodou ve vysokohorském prostředí Arménské vysočiny

19 Plitvická jezera krasového původu, v jejichž okolí se natáčel slavný Vinnetou

20 Balaton - zbytkové jezero v Maďarsku, zvaný též maďarským mořem

21 Štrbské pleso - ledovcové jezero, vytvoření za čelní morénou ze štěrkopísků, vyvlečených ledovcovým splazem z nitra hor

22 bludný balvan, který na naše území dovlekl pevninský ledovec ze Skandinávie

23 čelní moréna ledovce, seskupení úlomkovitého materiálu, tlačeného před sebou ledovcovým splazem

24 člověk v Antarktidě, ledový krunýř dosahující až několika km nedovolí větší rozsah lidské civilizace

25 drumliny z materiálu vymletého ledovcem, jde o seskupení drobných pohorků v severské krajině, daných rušivou činností ledovce

26 kar - místo původní základny ledovce, horní a nejhlubší část ledové masy, rodiště ledovce

27 grónské pobřeží v létě, odplouvající kusy ledu, odlamované z grónského pobřeží

28 ledovcová řeka, opouští konec ledovcového splazu ledovcovou branou, voda je neobyčejně studená

29 ledovcový splaz - údolní ledovec, ledová řeka, tekoucí desítky kilometrů a pokrytá svrchní morénou

30 novozélandský ledovec, typický horský ledovec v exotické krajině

31 Nunatak čnějící z ledového příkrovu, skalní podloží, které svou výškou vyčnívá z ledové masy

32 odtávání ledovců V Himalájích, svědčí o pokračujícím „skleníkovém efektu, a to i v nejvyšším pohoří světa

33 permafrost - stále zmrzlá půda, ledové klíny v půdě na Sibiři, tvoří se tam, kde průměrná roční teplota nestoupá nad nulu

34 plovoucí ledovec - zkáza Titaniku, obrázek svědčící o tom, že 8 devítin ledové hmoty je pod hladinou moře

35 plující ledovec, odtrhávají se od pobřeží Grónska a Antarktidy, a jsou velkým nebezpečím pro lodní dopravu

36 sněhová bouře v Jeseníkách, přichází v cyklonální situaci, ohrožuje turisty v nevhodném oblečení, velmi ztěžuje orientaci

37 tání ledovců v Alpách, tento snímek dokumentuje klesající tlouštku ledovcového splazu v Alpách pod Gross Glocknerem skleníkovým efektem

38 telení ledovců - odlamování těchto mas je způsobeno tlakem ledové hmoty z kořenové oblasti ve vnitrozemí

39 trvale zmrzlá půda, pokrývá značné území na Sibiři a v severní Kanadě, je příčinou toho, že voda v letním období nevsakuje do hloubky a tvoří bažiny

40 typický vzhled norského fjordu, fjordy jsou vlastně údolí tvaru písmene U, vytvořené erozivní činností ledovcového splazu a druhotně zaplavených vodou

41 ústup ledovců v horách, nákres dokumentující pozvolný ústup ledovcového splazu

42 výskyt permafrostu na severní polokouli, rozšíření permafrostu ve světě je obrovské, klesá však se současnými změnami světového klimatu

43 Angelské vodopády ve Venezuele, nejvyšší vodopády ve světě, téměř 1 km vysoké

44 atol - ostrovy v Tichém oceánu, ostrůvky kruhového obrysu, vznikají obrůstáním klesajícího sopečného ostrova korály

45 divoký mořský příboj, má významný erozivní účinek na pobřeží - abraze

46 Gibraltarský průliv, průliv mezi Afrikou a Evropou se silným mořským prouděním

47 Gibraltarský průliv z vesmíru, družicový snímek Gibraltaru, vstupního místa do Středozemního moře

48 Golfský proud, větvící se v severním Atlantiku v několik větví, které významně klimaticky ovlivňují přilehlá pobřeží

49 kanál La Manche v noci, má velmi silnou námořní dopravu a je místem častých námořních kolizí

50 limanové pobřeží - zálivy, chráněné písečnou kosou, typ pobřeží, kde písečné kosy odřezávají části moře a vytvářejí časem příbřežní jezera

51 Mrtvé moře s velkou hustotou solí, až 350 promile, což umožňuje netradižní možnost koupání

52 Panamský průplav, geniální technické dílo, spojující Atlantický a Tichý oceán. Uvažuje se o jeho modernizaci, případně doplnění paralelním

53 poldery - pozemky odebírané vodní ploše, pozemky, patřící v minulosti moři a postupně odvodňované

54 Princip vzniku tsunami, obrovské vlny, vznikající mořetřesením, rychle se šířící k pevnině s katastrofálními následky

55 profil Panamského průplavu, model Panamského průplavu, dokazující náročné práce,vedoucí k jeho uskutečnění

56 družicový snímek Mrtvého moře, moře, které nadále vysychá, přítok Jordánu v aridním podnebí je nedostatečný

57 Kaspické moře – jezero, zbytek daleko rozsáhlejší vodní plochy, patrný je i záliv Kara-Bogaz-gol

58 příboj na pláži, tříštění vln příboje o pobřežní skály s prokazatelnou erozivní činností

59 příliv na pobřeží Tuniska – slapové jevy dané přitažlivými i odstředivými silami, které působí na vodní masy

60 Suezský průplav, dílo, které podstatně zkracuje cestu do Asie, vybudované za velkých nákladů

61 P Pantanal - nejznámější bažina světa, bažinatá krajina ve vnitrozemí Brazílie, oplývající setrvalými a značnými srážkám

62 výrony co2 - postvulkanická činnost, dokladují ukončení sopečné činnosti a svědčící o značném geotermickém gradientu

63 Asuánská přehrada – diskutabilní vodní dílo v Egyptě – velký výpar, zábrana posunu sedimentů

64 letecký snímek přehrady, Slapská vodní nádrž je dokladem souladu mezi vodní plochou a okolní kulturní krajinou

65 Jinovatka na větvičce vzniká vysrážením vodních par při teplotách pod nulou

66 kaskádovité vodopády, svědčí stupňovité erozi vodního toku, za zmínku stojí i bohatá vegetace na kamenech

67 stalaktit a jeho nárůst, narůstání vrstviček uhličitanu vápenatého příjmem absorbcí CO2

68 stalaktity z Moravského krasu – masa uhličitanu vápenatého rostoucí směrem nahoru

69 koloběh vody, znázornění tzv
koloběh vody, znázornění tzv. velkého koloběhu vody mezi mořem a pevninou

70 mořské proudy – přehledná teplých a studených mořských proudů, vytvářejících koloběhy v jednotlivých částech oceánů

71 povodí významných vodních toků – povodí je plocha, ze které řeka odvádí své vody

72 teplota vody v listopadu, ukázka toho, jak teplota vodních mas klesá s rostoucí zeměpisnou šířkou

73 tsunami v Indickém oceánu, ničivé účinky mořetřesení s epicentrem severovýchodně od Sumatry


Stáhnout ppt " HYDROSFÉRA  created by: Wolf & Pipes ®."

Podobné prezentace


Reklamy Google