Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLITICKÉ SYSTÉMY ANTICKÉHO ŘECKA II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLITICKÉ SYSTÉMY ANTICKÉHO ŘECKA II."— Transkript prezentace:

1 POLITICKÉ SYSTÉMY ANTICKÉHO ŘECKA II.
Jak se stalo, že se z Theseových (královských) Athén staly Athény demokratické.

2 Co už víme Co si představíme pod pojmem vláda aristokracie?
Co si představíme pod pojmem vláda oligarchie? Co si představíme pod pojmem tyranida? Co si představíme pod pojmem vláda demokracie?

3 Co už víme Kdo to byl Lýkurgos? Co je to apellá? Kdo to byli efoři?
Co to je gerúsiá? Jak byste tedy charakterizovali politický systém Sparty?

4 Co už víme Jaké bylo složení obyvatelstva starověké Sparty?
Co znamená tzv. krypteia? Proč byli Sparťané považováni za nejlepší vojáky Řecka? Jak vypadala výchova Sparťana? Jaké postavení měly ve společnosti ženy?

5 OBYVATELSTVO ATHÉN Athéňané Metoikové (spolubydlící) Otroci

6 OBYVATELSTVO ATHÉN Athéňané narození občanům Atén jmenováni sněmem
Athéňané jsou plnoprávní občané – muži, kteří se mohou zúčastnit politického života

7 ATHÉNY Drakón – asi 621 př.n.l. dal Athéňanům první zákony – drakónské (drakonické). Solón 638? – 559? př.n.l. Ze zchudlé aristokratické rodiny, potomek králů. Solón byl pozdější tradicí zařazen mezi 7 mudrců: Thalés z Milétu, Pittakos z Mytilény, Biás z Priény, Solón, Kleobúlos z Lindu, Myson z Chén, Chilón z Lakedaimonu

8 SOLÓN Politicky se proslavil vítězstvím nad Megarou a ziskem Salamíny.
594/3 př.n.l. byl zvolen archontem se zvláštní pravomocí a pověřen sepsáním ÚSTAVY. Jaká by měla být?

9 Vede ke snižování počtu plnoprávných občanů Např. oslabování armády
SOLÓN Co bylo nejpalčivějším problémem Athén před Solónem? Dlužní otroctví Proč zrovna otroctví pro dluhy? Vede ke snižování počtu plnoprávných občanů A jaký je v tom problém? Např. oslabování armády a tím pádem i státu

10 SOLÓN Nejprve vyhlásil amnestii pro vyhnance.
Zrušil otroctví pro dluhy. Není to nespravedlivé? Tito otroci byli vykoupeni za státní peníze. Dále bylo zakázáno za dluhy ručit tělem.

11 SOLÓN Zakázal vývoz obilí.
Protekcionisticky chtěl udržet potraviny v Athénách a zabránit hladu nejchudších. Nechal razit kvalitní stříbrné mince. Podpořil tím obchod. Změnil systém měr a vah.

12 SOLÓN Pak vypracoval ÚSTAVU:
Rozdělil obyvatelstvo do 4 tříd podle velikosti majetku. Příslušníci dvou nejbohatších skupin se mohli ucházet o nejvyšší úřady. Přetvořil RADU, do které mohli být zvoleni i bezzemci (4. skupina).

13 SOLÓN Každý občan se může zastat toho, komu se stala křivda. Proti rozhodnutí kteréhokoliv úřadu je možné se odvolat k soudu. Nechal vytesat zákony na mramorové hranoly, vzdal se úřadu a odešel z Athén na cesty.

14 SOLÓN Po návratu (10 let) nalezl systém v rozkladu, moc postupně získal Peisistratos. V Athénách je vytvořena TYRANIDA. Solón se pokoušel dál bojovat proti tyranidě, ale neúspěšně. Zemřel všemi ctěn asi r. 559 př.n.l.

15 PEISISTRATOVCI Roku 561 př.n.l. obsadil Peisistratos se svými stoupenci Akropol a stal se tyranem. Byl 2x vyhnán a vždy se vrátil. Třetí návrat byl triumfální. K získání moci využil vlastního bohatství ze stříbrných dolů. Jeho vláda pak trvala až do jeho smrti.

16 PEISISTRATOVCI Dodržoval Solónovy zákony. Razil kvalitní mince.
Vedl expanzivní zahraniční politiku. Zabavil půdu statkářům a rozdal ji bezzemkům. Ustanovil putující soudce, kteří obcházeli vesnice a řešili soudní pře.

17 PEISISTRATOVCI Uspořádal první PANATHÉNSKÉ HRY.
Roku 534 př.n.l. se v rámci Panathénají poprvé předváděla tragedie. Roku 527 př.n.l. Peisistratos zemřel oplakáván všemi Athéňany.

18 PEISISTRATOVCI Roku 527 př.n.l. nastoupili Peisistratovi synové:
Hippiás – držel moc Hipparchos – se staral o kulturu (nový chrám na Akropoli, básníci – Anakreont) Zhoršování ekonomické situace, rozmařilost a mnohé drahé kulturní počiny vedou k narůstání odporu.

19 PEISISTRATOVCI Roku 514 př.n.l. je Harmonidiem a Aristogeitonem zabit Hipparchos. Hippiás rozpoutal teror. V čele odporu stojí rodina Alkmeonovců. Jejím představitelem se stal Kleisthenes, který zastupoval demokraty. S pomocí Spartského vojska roku př.n.l. svrhl Hippia. Ten skončil na dvoře perského krále.

20 Neodstranily moc aristokracie Aby odstranila moc a zvůli aristokracie
KLEISTHENOVY REFORMY Co předchozí reformy Solónovy nevyřešily? Neodstranily moc aristokracie Kvůli čemu byla ustavena v Athénách tyranida? Aby odstranila moc a zvůli aristokracie A učinila tak? Jak vládli synové Peisistratovi?

21 KLEISTHENOVY REFORMY Co a jak musí tedy učinit Kleisthenes? Vypracovat novou ÚSTAVU. Jak rozbít moc tradiční rodové aristokracie? Rozbít tradiční rody! Odstranit tradiční rodové vazby, v nichž aristokracie hraje roli.

22 KLEISTHENOVY REFORMY Základní jednotkou organizace je démos (obvykle vesnice a okolí – „občina“). Démy jsou sdružovány do trittyí – z Athén, 10 z vnitrozemí a 10 z pobřeží. Vždy 3 trittye (athénská, vnitrozemská a pobřežní) tvoří fýlu (rod). Původní 4 rody jsou tak nahrazeny 10 rody.

23 ZÁKLAD ATHÉNSKÉ DEMOKRACIE
KLEISTHENOVY REFORMY Z každé fýly bylo každoročně losem vybráno 50 mužů z prvních tří majetkových tříd do RADY – búlé. ZÁKLAD ATHÉNSKÉ DEMOKRACIE

24 POLITICKÝ SYSTÉM ATHÉN
LIDOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ ARCHONTI AREOPAG RADA

25 LIDOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ SNĚM - EKKLÉSIÁ
Pahorek Pnyx Béma = řečniště Každých 9 dní Přítomno alespoň občanů (občas nutno přehradit ulice a „dovléci“ potřebný počet z Agory) Předsedá prytanos

26 LIDOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ SNĚM
Volí členy rady (na 1 rok z občanů starších 30 let) Volí archonty Volí stratégy Projednává důležité zákony Je nástrojem moci lidu

27 POLITICKÝ SYSTÉM ATHÉN
RADA – BÚLÉ - vláda Je vytvořena za Drakóna – 400 členů. Za Kleisthéna zvýšen počet členů na 500 (50 z každé fýly). Zasedá denně, dohlíží na vše Členové placeni Projednává všechny návrhy, které jsou předkládány sněmu. Je nástrojem demokracie – vlády lidu (démos)

28 POLITICKÝ SYSTÉM ATHÉN
ARCHONTI Voleni z řad aristokracie Zprvu jsou tři: archón epónymos – hlavní, nazývá se podle něj rok, soudnictví archón basileus – uctívání bohů archón polemarchos – nejvyšší velitel Nakonec bylo archontů 9

29 POLITICKÝ SYSTÉM ATHÉN
AREOPAG Je nástrojem moci aristokracie. Skládá se z vysloužilých archontů. Funkce člena je doživotní. Počet členů je pohyblivý. Má správní a soudní pravomoci, posléze řeší jen hrdelní a nejtěžší zločiny.

30 SNĚM 9 ARCHONTŮ RADA AREOPAG 10 STRATÉGŮ SOUD 500 členů
losují 9 ARCHONTŮ 1 rok + správce pokladu RADA 500 členů 1 rok AREOPAG doživotně 10 STRATÉGŮ 1 rok SOUD 6000 členů volí losuje volí SNĚM


Stáhnout ppt "POLITICKÉ SYSTÉMY ANTICKÉHO ŘECKA II."

Podobné prezentace


Reklamy Google