Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ministra obrany České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ministra obrany České republiky"— Transkript prezentace:

1 ministra obrany České republiky
Ministerstvo obrany České republiky TISKOVÁ KONFERENCE ministra obrany České republiky Jiřího ŠEDIVÉHO Praha, 6. listopadu 2006

2 Tisková konference MO, 6. listopadu 2006
Ministerstvo obrany České republiky Téma Rozpočet kapitoly Ministerstva obrany – vývoj a trendy Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

3 Tisková konference MO, 6. listopadu 2006
Ministerstvo obrany České republiky Obsah Vývoj rozpočtu MO Dopad rozpočtových omezení Rozpočtové priority MO Budoucí řešení rozpočtu Závěr Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

4 Vládní usnesení k rozpočtu 1996 - 2003
Ministerstvo obrany České republiky Vládní usnesení k rozpočtu Usnesení vlády č. 478/1996 k návrhu státního rozpočtu na rok 1997 schválen záměr postupného zvyšování podílu vojenských výdajů na hrubém domácím produktu zhruba o 0,1 % ročně tak, aby v roce 2000 dosáhl tento podíl zhruba 2,0 % Usnesení vlády č. 560/D/1999 ke koncepci výstavby resortu obrany podíl celkových výdajů resortu obrany na hrubém domácím produktu nepoklesne v jednotlivých letech do roku 2004 pod hranici 2,2 % Usnesení vlády č. 1140/2002 ke Koncepci výstavby profesionální AČR a mobilizace OS ČR celkové výdaje resortu obrany nepoklesnou v období do dosažení cílových operačních schopností pod úroveň 2,2 % hrubého domácího produktu Usnesení vlády č. 1154/2003 ke Koncepci výstavby profesionální AČR a mobilizace OS ČR, přepracované na změněný zdrojový rámec celkové výdaje rozpočtové kapitoly MO státního rozpočtu ČR neklesnou v období do dosažení cílových operačních schopností pod úroveň: rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mld. Kč 53,8 58,4 61,3 64,2 67,4 70,3 Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

5 Tisková konference MO, 6. listopadu 2006
Ministerstvo obrany České republiky Rozhodnutí vlády – 2006 22. února snížení výdajů vybraným kapitolám státního rozpočtu České republiky na rok 2006 celkem o tis. Kč, z toho kapitole Ministerstva obrany o tis. Kč. Usnesení vlády č. 179/2006 o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu České republiky na rok 2006 Snížení rozpočtu MO ve vazbě na usnesení vlády ze dne č. 970/2006 vláda schválila celkové výdaje kapitoly Ministerstvo obrany pro léta 2007 až 2009: rok tis. Kč rok tis. Kč rok tis. Kč Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

6 Grafy vývoje rozpočtu MO
Ministerstvo obrany České republiky Grafy vývoje rozpočtu MO v letech Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

7 Rozhodnutí vlády – září 2006
Ministerstvo obrany České republiky Rozhodnutí vlády – září 2006 Vývoj limitů výdajů pro kapitolu MO na léta 2007 až 2009 rok limit stanovený vládou (UV č. 970) po zasedání vlády (UV č. 1082) po zasedání vlády (UV č. 1090) navýšení rozpočtu 2007 2008 2009 Celkem Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

8 Rozpočtové dopady snížení výdajů MO
Ministerstvo obrany České republiky Rozpočtové dopady snížení výdajů MO Původní návrh výdajů 58,300 mld. Kč, snížení celkem 4, mld. Kč Výdaje roku 2007 v oblasti programového financování sníženy o 2,056 mld. Kč z toho: a) nemovitá infrastruktura 1,1 mld. Kč, například ohrožení těchto akcí: b) realizace projektů vyzbrojování 0,9 mld. Kč, například ohrožení těchto akcí: Běžné výdaje k zabezpečení výcviku a provozu kráceny o 2,342 mld. Kč, příklady dopadu: Bechyně tis. Kč Jince tis. Kč Strašice tis. Kč Přenosný protitankový raketový komplet tis. Kč Přístroje nočního vidění tis. Kč Výstavba simulačních center AČR tis. Kč Nákup ošacení vojáků tis. Kč Pohonné hmoty a maziva tis. Kč Služby k zabezpečení nem. infrastruktury tis. Kč Opravy a udržování techniky tis. Kč Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

9 Tisková konference MO, 6. listopadu 2006
Ministerstvo obrany České republiky Rozpočtové priority Mezinárodní závazky ČR v oblasti obrany Zahraniční operace s účastí AČR Kvalita života vojáků a jejich sociální jistoty Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

10 Tisková konference MO, 6. listopadu 2006
Ministerstvo obrany České republiky Zahraniční mise 2007 Mise = obrana ČR = hlavní úkol AČR KFOR, Kosovo (operace NATO): do 660 osob ČR bude jednat o možném opětovném převzetí role rámcového státu EUFOR-ALTHEA (operace EU), Bosna a Hercegovina: do 70 osob ISAF-PRT a ISAF-KAIA (operace NATO), Afghánistán: do 225 osob ČR bude v uvedeném období vykonávat v rámci ISAF roli vedoucí země v oblasti OPZHN MNF (I), Irák: do 100 osob NRF (NATO Response Force): až 400 osob (mezi 1.1. do ) a až 35 osob v období od do Systém UNSAS: do 50 osob Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

11 Dlouhodobá vize resortu MO
Stanoví rámec pro další transformaci OS ČR v horizontu příštích let, tj. do roku Časový rámec stanovený v "Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky přepracované na změněný zdrojový rámec", kterou schválila vláda ČR usnesením č ze dne 12. listopadu 2003, již nestačí pro usměrnění střednědobého plánování. Poskytne výchozí bod pro systém efektivního obranného plánování a využití omezených disponibilních zdrojů k budování takových vojenských schopností, které budou relevantní a nezbytné pro plnění úkolů OS ČR v daném časovém horizontu. Resortu MO chybí vize dlouhodobého rozvoje. Dlouhodobá vize vytvoří jednotnou resortní představu dalšího vývoje a povede ke sjednocení východisek a zaměření nižších koncepčních a plánovacích dokumentů. Dlouhodobá vize a navazující dokumenty by měla vést ke zvýšení: využitelnosti prostředků a sil AČR pro budoucí pravděpodobné operace; souladu a zaměření dlouhodobého a střednědobého plánování rozvoje schopností; souladu rozvoje vojenských schopností OS ČR se záměry NATO (CPG) a představou EU (LTV). Text bude charakterizovat budoucí vývoj globálního prostředí, jeho dopad na způsob nasazení OS ČR a definovat vojenské schopnosti, které budou v OS ČR potřebovat pro své budoucí efektivní působení. Půjde o velmi obecný dokument, který bude konkretizován ve svém rozpracování do Směrnice MO a plánovacích dokumentů. Stav zpracování - dokončuje se záměr dokumentu. Dlouhodobá vize bude zpracována do poloviny příštího roku, aby tak mohla poskytnout východisko pro zpracování nebo aktualizaci dalších navazujících dokumentů, jako je například Směrnice MO apod. Ministerstvo obrany České republiky Dlouhodobá vize resortu MO Stanoví rámec pro další transformaci OS ČR v horizontu příštích let, tj. do roku Poskytne vstup pro systém efektivního obranného plánování Bude charakterizovat budoucí vývoj globálního prostředí Stav dokumentu – dokončuje se Dlouhodobá vize resortu MO Stanoví rámec pro další transformaci OS ČR v horizontu příštích let, tj. do roku Časový rámec stanovený v "Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky přepracované na změněný zdrojový rámec", kterou schválila vláda ČR usnesením č ze dne 12. listopadu 2003, již nestačí pro usměrnění střednědobého plánování. Poskytne výchozí bod pro systém efektivního obranného plánování a využití omezených disponibilních zdrojů k budování takových vojenských schopností, které budou relevantní a nezbytné pro plnění úkolů OS ČR v daném časovém horizontu. Resortu MO chybí vize dlouhodobého rozvoje. Dlouhodobá vize vytvoří jednotnou resortní představu dalšího vývoje a povede ke sjednocení východisek a zaměření nižších koncepčních a plánovacích dokumentů. Dlouhodobá vize a navazující dokumenty by měla vést ke zvýšení: využitelnosti prostředků a sil AČR pro budoucí pravděpodobné operace; souladu a zaměření dlouhodobého a střednědobého plánování rozvoje schopností; souladu rozvoje vojenských schopností OS ČR se záměry NATO (CPG) a představou EU (LTV). Text bude charakterizovat budoucí vývoj globálního prostředí, jeho dopad na způsob nasazení OS ČR a definovat vojenské schopnosti, které budou v OS ČR potřebovat pro své budoucí efektivní působení. Půjde o velmi obecný dokument, který bude konkretizován ve svém rozpracování do Směrnice MO a plánovacích dokumentů. Stav zpracování - dokončuje se záměr dokumentu. Dlouhodobá vize bude zpracována do poloviny příštího roku, aby tak mohla poskytnout východisko pro zpracování nebo aktualizaci dalších navazujících dokumentů, jako je například Směrnice MO apod. Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

12 Zákon o obranných výdajích
Ministerstvo obrany České republiky Zákon o obranných výdajích Záměr zákona: výdaje stanovit bez časového omezení, případně na 6 let ve vazbě na plánovací proces NATO (Defence Planning Questionaire) výši výdajů stanovit procentním podílem na hrubém domácím produktu (zajištění přímé vazby na vývoj ekonomiky státu) zajištění stability výdajového rámce zabezpečení úkolů v rámci jednotného plánovacího systému Aliance financování víceletých finančně náročných modernizačních projektů ve vazbě na vyčleněné zdroje ve střednědobém horizontu plánování s ohledem na životní cyklus zbraňových systémů Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

13 Právní úprava obranného rozpočtu
Ministerstvo obrany České republiky Právní úprava obranného rozpočtu v jiných zemích Francie - Loi de programmation militaire (zákon o vojenském programování) stanovuje pětiletý program rozvoje ozbrojených sil Francie (nyní pro léta 2003 – 2008) vychází se ze strategických střednědobých dokumentů schvaluje Parlament Dánsko - Danish Defence Agreement(dohoda o obraně) jedná se o fixní plán výstavby ozbrojených sil (nyní pro léta ) je výsledkem dohody politických stran zastoupených v Parlamentu Příklady právní úpravy obranného rozpočtu v zahraničí Ve Francii existuje "Loi de programmation militaire" (zákon o vojenském programování), který stanovuje pětiletý program rozvoje ozbrojených sil Francie. Aktuálně se jedná o třetí zákon v pořadí, který platí pro období Při sestavování programu se vychází ze strategických dokumentů stran střednědobé vize. V souladu s tímto zákonem schvaluje Parlament obranný rozpočet na nadcházející rok. Pokud by nedošlo k vyčlenění odpovídajících finančních prostředků a jejich schválení, znamenalo by to nedodržení litery zákona. V Dánsku existuje "Danish Defence Agreement" (dohoda o obraně). *Jedná se o fixní plán výstavby ozbrojených sil, který platí i v případě, že v průběhu jeho realizace vyhraje volby jiná politická strana. Platí pro léta Dohoda o obraně není zákonem, ale dohodou napříč politickým spektrem - dohodou politických stran zastoupených v Parlamentu - o dalším vývoji obrany Dánska. Dohoda o obraně by měla do roku 2009 zaručit ministerstvu obrany odpovídající finanční objemy. Tisková konference MO, 6. listopadu 2006

14 Tisková konference MO, 6. listopadu 2006
Ministerstvo obrany České republiky Závěr Rozpočet na obranu je v ČR dlouhodobě neřešený problém Je ohroženo fungování armády Řešením – analýzy budoucích bezpečnostních potřeb a potřebných schopností armády Zahraniční operace jsou prioritou – jsou smyslem její existence, novodobou formou obrany naší země a pomáhají stabilitě světa Shrnutí Současný globální a asymetrický charakter bezpečnostních hrozeb potvrzuje skutečnost, že bezpečnost ČR je nedělitelná od bezpečnosti spojenců v euroatlantické oblasti. Aktivní působení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích je tedy nezbytnou součástí preventivních opatření zvyšujících bezpečnost v euroatlantickém regionu, bezpečnost státu a je tak plně v souladu s obranou životních a strategických zájmů ČR. ČR nemůže být pouhým pasivním konzumentem bezpečnosti, ale v rámci svých mezinárodních závazků a svého postavení v mezinárodním demokratickém společenství musí svým dílem přispívat k utváření mezinárodní stability a bezpečnosti. Nezanedbatelným přínosem zapojení ČR do mezinárodních operací je dobré jméno ČR v zahraničí a získání řady neocenitelných zkušeností především ve vojenské oblasti. Účast AČR v mezinárodních operacích je rovněž katalyzátorem probíhající reformy ozbrojených sil, protože cílem reformy je vytvořit moderní profesionální armádu vybavenou kapacitami a schopnosti nezbytnými pro zvládání novodobých bezpečnostních výzev. Tisková konference MO, 6. listopadu 2006


Stáhnout ppt "ministra obrany České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google