Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ropa Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková. VY_52_inovace_CH_9.53 Označení vzdělávacího materiálu (kód):VY_52_inovace_CH_9.53 Název školy: Základní škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ropa Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková. VY_52_inovace_CH_9.53 Označení vzdělávacího materiálu (kód):VY_52_inovace_CH_9.53 Název školy: Základní škola."— Transkript prezentace:

1 Ropa Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková

2 VY_52_inovace_CH_9.53 Označení vzdělávacího materiálu (kód):VY_52_inovace_CH_9.53 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: „Vzdělání pro život“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1994 Číslo a název šablony klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast - vzdělávací obor (předmět):Chemie Tematický okruh - téma:ionty Autor vzdělávacího materiálu/DUM:Ing. Martina Hrabáková Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 15. 9. 2013 Ověření vzdělávacího materiálu Třída: 9. Datum: 22. 11. 2013 Metodický list/anotace: Prezentace poskytuje žákům informace o vzniku ropy, o složení a těžbě. Slouží k práci s textem, žáci si samostatně vypisují do sešitu důležité informace.

3 Dokument o ropě • http://www.youtube.com/watch?v=9rbkwmA _JjA http://www.youtube.com/watch?v=9rbkwmA _JjA • 22 min 16 s • http://www.youtube.com/watch?v=9rbkwmA _JjA http://www.youtube.com/watch?v=9rbkwmA _JjA • 22 min 16 s

4 Teorie vzniku ropy • Anorganická • jednoduché uhlovodíky vznikají účinkem vody na karbidy některých kovů • Hydrolytickým rozkladem karbidu hliníku vzniká methan, z karbidu vápníku acetylen a z karbidu hořčíku propyn podle rovnic: • Anorganická • jednoduché uhlovodíky vznikají účinkem vody na karbidy některých kovů • Hydrolytickým rozkladem karbidu hliníku vzniká methan, z karbidu vápníku acetylen a z karbidu hořčíku propyn podle rovnic:

5 Teorie vzniku ropy • Organická • ropa nyní těžená, vznikla již před miliony let z organické hmoty • hlavním zdrojem organické hmoty pro vznik ropy byl mořský plankton • Organická • ropa nyní těžená, vznikla již před miliony let z organické hmoty • hlavním zdrojem organické hmoty pro vznik ropy byl mořský plankton

6 Organická teorie • Fytoplankton- zelené řasy, rozsivky, obrněnky, kokolitky, mořští bičíkovci • Zooplankton- společenstvo korýšků, dírkovců, mřížkovců, drobných mlžů a jiných prvoků a měkkýšů

7 Organická teorie • heterotrofní baktérie - specializované na rozklad odumřelých částí planktonu

8 Organická teorie • na mořském dně se vrstvy uhynulého planktonu hromadily • brzy byly překryty nánosy písku, jílu a bahna • část organického kalu se na dně moře rozložila bakteriální a chemickou oxidací • ve větší hloubce (bez přístupu vzduchu) v rozkladu pokračovaly bakterie anaerobní • eliminace N, O, S, zachován H a C

9 Organická teorie • Při sedimentaci zatlačují nové vrstvy svojí vahou spodní vrstvy pod mořské dno. • Sedimentace je pomalý proces (50 m za milion let). • Stlačením vrstev se zmenšuje mocnost vrstev, vytlačuje se z nich voda a snižuje se pórovitost materiálu.

10 Organická teorie • sedimenty se dostaly do hloubky 300 až 1300 m • organická hmota chemicky přeměněna • tlak 7 až 30 MPa, teplota max. 50 °C • Výsledkem vznik vysokomolekulární tuhé nerozpustné organické hmoty obsahující 86 % organicky vázaného C. • Hmota - pocházející hlavně z mořských řas, z planktonu s větším podílem bakteriálních zbytků a obsahující organickou hmotu ze suchozemských rostlin.

11 Organická teorie • Další stlačení hmoty do hloubky 2 až 5 km • Při teplotě okolo 180 °C a tlaku až 150 MPa • Termický rozklad- odštěpení molekul CO 2, H 2 S a H 2 O a vznik cyklických sloučenin • Z chemických přeměn převládalo otevírání kruhů cyklických sloučenin a odštěpování fragmentů z uhlovodíkových řetězců. • Výsledkem přeměn byla kapalina, lehčí než voda, složená převážně z uhlovodíků, tj. ropa.

12 Organická teorie • Čím déle byla ropa při svém zrání vystavena vysoké teplotě, tím více se vytvořilo krátkých uhlovodíkových řetězců • současně se vznikem ropy se odlučoval z kapalné fáze plyn obsahující převážně methan, tj. zemní plyn

13 Podmínky vzniku ropy • Přeměna organického materiálu na kapalnou ropu a zemní plyn závisela- na hloubce pohřbení matečné vrstvy a době, po kterou v určité hloubce setrvala – ta se počítá na miliony let • Stejný stupeň přeměny nastává v menší hloubce za delší čas, jako za kratší dobu ve větší hloubce (při vyšší teplotě). • Přeměna organického materiálu na kapalnou ropu a zemní plyn závisela- na hloubce pohřbení matečné vrstvy a době, po kterou v určité hloubce setrvala – ta se počítá na miliony let • Stejný stupeň přeměny nastává v menší hloubce za delší čas, jako za kratší dobu ve větší hloubce (při vyšší teplotě).

14

15 Složení ropy • Ropa je žlutohnědá až téměř černá olejovitá hořlavá kapalina • Hustota 700 až 850 kg/m 3 • Uhlovodík C a H • N, O, S • Ropa je žlutohnědá až téměř černá olejovitá hořlavá kapalina • Hustota 700 až 850 kg/m 3 • Uhlovodík C a H • N, O, S

16 Těžba ropy Těžba roponosných písků v Albertě, která kdysi byla považována za příliš nákladnou a devastující krajinu, je nyní byznysem v hodnotě miliard dolarů. Ložiska směsi lepkavého bitumenu smíchaného s pískem, jílem a vodu se ukrývají pod několika desítkami metru zeminy. Po odklizení svrchní zeminy obří rypadlo 24 hodin denně plní nákladní automobily převážející směs s bitumenem do úpravny. Horkou vodou se bitumen oddělí od písku a listí, vyplave na povrch a je dále poslán do rafinerie. Zbytky písku, vody a bitumenu se odvedou do odkaliště. Kvůli jedinému barelu ropy je nutno přemístit čtyři tuny zeminy.

17 Těžba ropy pomocí ropných vrtů • Razící hrot -osazen diamanty, nebo ocelovými hroty, koná rotační pohyb • Rychlost ražení - od 30 cm/hod. až po 60 m/hod • Na první razící tyč se postupně nasazují další • Aby ropa nekontrolovatelně nevystříkla na povrch, je v horní části vrtu speciální tlakový ventil. • Způsoby těžby- označovanými jako primární, sekundární a terciární. • Razící hrot -osazen diamanty, nebo ocelovými hroty, koná rotační pohyb • Rychlost ražení - od 30 cm/hod. až po 60 m/hod • Na první razící tyč se postupně nasazují další • Aby ropa nekontrolovatelně nevystříkla na povrch, je v horní části vrtu speciální tlakový ventil. • Způsoby těžby- označovanými jako primární, sekundární a terciární.

18 Primární způsob těžby • Zemní plyn, který se pod tlakem nachází nad ropou, ji vytlačuje z vrtu ven. • Tak se vytěží maximálně 20 % ropy v nalezišti. • Tlak plynu postupně klesá, takže je třeba přejít k dalšímu způsobu. • Zemní plyn, který se pod tlakem nachází nad ropou, ji vytlačuje z vrtu ven. • Tak se vytěží maximálně 20 % ropy v nalezišti. • Tlak plynu postupně klesá, takže je třeba přejít k dalšímu způsobu.

19 Sekundární způsob těžby • Klasické vahadlové pumpy. Do vrtu je vháněna voda, zemní plyn, vzduch, nebo CO 2. • Tak se dá vytěžit dalších 5–15 % z celkového množství ropy. • Klasické vahadlové pumpy. Do vrtu je vháněna voda, zemní plyn, vzduch, nebo CO 2. • Tak se dá vytěžit dalších 5–15 % z celkového množství ropy.

20 Terciální způsob těžby • Pomocí injekcí horké páry je snížena viskozita ropy a lze tak získat opět 5–15 % z celkového množství ropy.

21 Současnost x budoucnost • V současné době se denně vytěží 85 milionů barelů ropy. • V roce 2020 bude spotřeba ropy rovna dvojnásobku spotřeby současné • V současné době se denně vytěží 85 milionů barelů ropy. • V roce 2020 bude spotřeba ropy rovna dvojnásobku spotřeby současné

22 Svět bez ropy • Přestanou jezdit automobily, dojde ke kolapsu dopravy, zemědělství, průmyslu • Výrobní prostředky by se vrátily do doby někdy v půlce 19. století • Bohatou bude ta země, která bude vlastnit ropu, zcela určitě by došlo k válkám o ropu, potraviny a vodu a k zániku civilizace • Přestanou jezdit automobily, dojde ke kolapsu dopravy, zemědělství, průmyslu • Výrobní prostředky by se vrátily do doby někdy v půlce 19. století • Bohatou bude ta země, která bude vlastnit ropu, zcela určitě by došlo k válkám o ropu, potraviny a vodu a k zániku civilizace

23 Doprava ropy- sudy Barel (jednotka) Název vznikl z anglického slova barrel, které znamená mimo jiné významy i sud. Barel ropy se značí bbl, 1 bbl = 159 dm 3 = 42 US galonů. Barel (jednotka) Název vznikl z anglického slova barrel, které znamená mimo jiné významy i sud. Barel ropy se značí bbl, 1 bbl = 159 dm 3 = 42 US galonů.

24 Doprava ropy- ropovody • Roury o průměru 30–122 cm, uloženy na sloupech, někdy zakopány pod zem, někdy procházejí i po mořském dně • Ropovod Družba, Ingolstadt • Roury o průměru 30–122 cm, uloženy na sloupech, někdy zakopány pod zem, někdy procházejí i po mořském dně • Ropovod Družba, Ingolstadt

25 Doprava ropy- tankery

26 Zemní plyn • Těží se společně s ropou • Směs plynných uhlovodíků (až 90% methanu) • Topení, vaření, svícení, palivo • Doprava- plynovody, tankery • Nevýhody- nebezpečí výbuchu, požáru • Nedokonalým spalováním vzniká CO • CO se váže na hemoglobin • Těží se společně s ropou • Směs plynných uhlovodíků (až 90% methanu) • Topení, vaření, svícení, palivo • Doprava- plynovody, tankery • Nevýhody- nebezpečí výbuchu, požáru • Nedokonalým spalováním vzniká CO • CO se váže na hemoglobin

27 Použité zdroje • http://www.petroleum.cz/ropa/vznik-ropy.aspx http://www.petroleum.cz/ropa/vznik-ropy.aspx • http://www.petroleum.cz/ropa/slozeni-ropy.aspx http://www.petroleum.cz/ropa/slozeni-ropy.aspx • http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/tezba-ropy.html http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/tezba-ropy.html • https://www.google.cz/search?q=heterotrofn%C3%AD+bakterie&cli ent=firefox- a&hs=iLj&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ei=5sSIUo7UCqTm7AbWioBI&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih =443 https://www.google.cz/search?q=heterotrofn%C3%AD+bakterie&cli ent=firefox- a&hs=iLj&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ei=5sSIUo7UCqTm7AbWioBI&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih =443 • https://www.google.cz/search?q=methan&client=firefox- a&hs=jmO&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa= X&ei=bsaIUtI- pcPsBqz1gdAP&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443 https://www.google.cz/search?q=methan&client=firefox- a&hs=jmO&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa= X&ei=bsaIUtI- pcPsBqz1gdAP&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443 • https://www.google.cz/search?q=t%C4%9B%C5%BEba+ropy&ie=utf -8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox- a&gws_rd=cr&ei=B8eIUsKlApTQ7AbZ9oGACg https://www.google.cz/search?q=t%C4%9B%C5%BEba+ropy&ie=utf -8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox- a&gws_rd=cr&ei=B8eIUsKlApTQ7AbZ9oGACg

28 Použité zdroje • https://www.google.cz/search?q=barel&client =firefox- a&hs=YqO&rls=org.mozilla:cs:official&source= lnms&tbm=isch&sa=X&ei=W8eIUt6lD6HE7Ab 0_IC4DQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih =443 https://www.google.cz/search?q=barel&client =firefox- a&hs=YqO&rls=org.mozilla:cs:official&source= lnms&tbm=isch&sa=X&ei=W8eIUt6lD6HE7Ab 0_IC4DQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih =443


Stáhnout ppt "Ropa Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková. VY_52_inovace_CH_9.53 Označení vzdělávacího materiálu (kód):VY_52_inovace_CH_9.53 Název školy: Základní škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google