Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“"— Transkript prezentace:

1 Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“

2 SOPEČNÁ ČINNOST

3 Havaj tekutá láva vytéká klidně puklinami; vznikají mocné pokryvy láv Stromboli stratovulkány, vzniklé postupným vrstvením tefry; láva je vyvrhována plynnými explozemi jako struska; krátkodobé lávové výlevy; střídá se období silnější a slabší činnosti Vulcan stratovulkán s centrálním kráterem; hustá láva ucpává přívody; tlak plynů po čase proráží jícen, nastává výbuch a vývrh tefry; po explozi klidně vytéká láva Vesuv (pliniovský) z hluboko uloženého magmatického krbu se na povrch dostává láva bohatá na plyny, silnými explozemi je vyvrhována do atmosféry (několik km) a dopadá zpět jako popel; Mt. Pelée velmi hustá láva ucpává přívod a vytváří vulkanický dóm; tvoří se žhavá mračna

4 Mezi základní prvky morfologie sopky patří vlastní sopečný kužel budovaný vulkanickými horninami, kráter, místo erupční činnosti a sopouch, jakýsi přívodní kanál hlavního kráteru. Pod povrchem musí být sopka spojena s magmatickým krbem, který představuje zdroj energie i materiálu pro sopečnou činnost. Magmatický krb je zpravidla umístěn v hloubce 30 - 100 km

5 • V magmatickém krbu se horniny nacházejí v tekutém stavu, který se nazývá magma. • Magma, které se dostává na zemský povrch, označujeme termínem láva •. Při erupci mohou ale sopky vyvrhovat i množství pevných částic, které označujeme jako pyroklastika • Pyroklastický materiál, který opět dopadá na povrch nazýváme souhrnně pojmem tefra

6 Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" (Ring of Fire), které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země.

7 • Primární hazardy zahrnují - lávové proudy, - výbuchy spojené se spádem tefry, - žhavá mračna, - exhalace plynných látek - vznik sopečných zemětřesení. Sekundární hazardy zahrnují - deformace povrchu - ukládání vrstev pyroklastik, - sesuvy svahového materiálu, - laharové proudy (tj. sopečné bahnotoky) - tsunami. - vznik kyselých dešťů,. Sopečné erupce mohou způsobit i povodně v důsledku tání ledovců. Tento proces bývá označován islandským termínem jäkulhlaups. Za sekundární můžeme považovat i rizika hladomorů, které bývají spojené s ničením zemědělské půdy a plodin v souvislosti se spadem pyroklastického materiálu nebo kyselých dešťů.

8 • Na území naší republiky máme několik dokladů dávné minulé sopečné aktivity, která dozněla přibližně před 800 000 let. Tehdy vyhasla sopka Komorní hůrka v západních Čechách. • Ve stejné oblasti se nacházejí i o trochu starší Železná hůrka a Příšovská homolka • Na Moravě se nacházejí dvě sopky, které svým stářím spadají na hranici třetihor a čtvrtohor - Venušina sopka a Uhlířský vrch. Ještě starší jsou dvě sopečná pohoří ČR, Doupovské hory a České středohoří.

9 VESUV • VESUV • Vesuv začal projevovat známky života již několik dní před samotnou erupcí, a to sérií zemětřesných rojů v okolí sopky. Osudný den se však hora probudila mohutnou explozí. Pyroklastický oblak, který obsahoval až 4 km3 materiálu, byl vynesen do výše 32 km a na občany Pompejí začala dopadat žhavá tefra. Ta nakonec zapříčinila i zánik tohoto města. Většina obětí zemřela v důsledku otravy toxickými plyny, na následky inhalace popele a závalů uvnitř staveb. Pyroklastický materiál následně celé město pohřbil vrstvou o mocnosti 3 m Při archeologickém průzkumu bylo objeveno přibližně 1100 těl zakonzervovaných pod nánosy tefry. Ačkoli všichni obyvatelé těchto měst při katastrofě jistě nezemřeli, počet obětí byl jistě mnohonásobně vyšší.

10 Ostrov Krakatau • Erupce sopečného ostrova Krakatau proběhla v několika fázích. Pyroklastický oblak dosáhl výšky 27 km a objem vyvržené tefry asi 25 km 3. Tato událost bývá považována za vůbec nejsilnější vulkanickou explozi, která byla slyšitelná až ve vzdálenosti 4800 km poblíž ostrova Mauritius. Erupce generovala i několik vln tsunami které byly zaznamenané i na Britských ostrovech. Celkový počet obětí spojených s katastrofou přesáhl 36 000o erupci se propadem do magmatického krbu.

11 Mt. Pellé • Katastrofa pod vulkánem Mt. Pelée 8. května 1902 je největší neštěstí způsobené žhavým mračnemV ranních hodinách vypustil vulkán žhavé mračno, které mělo u kráteru teplotu 1000°C. Za několik minut se rychlostí kolem 160 km přihnalo do města a díky teplotě 700°C zničilo téměř vše. Zahynulo 30 000 lidí a celá oblast byla pokryta 30 cm vrstvou popela.


Stáhnout ppt "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“"

Podobné prezentace


Reklamy Google