Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm"— Transkript prezentace:

1 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

2

3 Identifikační údaje muzea
Valašské muzeum v přírodě Palackého 147, 756 51, Rožnov pod Radhoštěm Typ muzea státní rozpočtová organizace Zřizovatel muzea Ministerstvo kultury ČR

4 Otevírací doba Dřevěné městečko
leden  od 12:00 do 16:00 (po = zavřeno) únor - březen  od 10:00 do 16:00 (po = zavřeno) duben  od 9:00 do 17:00 (po = zavřeno) květen - červen  od 9:00 do 17:00 červenec - srpen  od 9:00 do 18:00 září  od 9:00 do 17:00 říjen - listopad  od 10:00 do 16:00 (po = zavřeno) prosinec  otevřeno (od 15:00 do 20:00) (od 9:00 do 16:00) (od 15:00 do 18:00) (od 9:00 do 16:00)

5 Valašská dědina leden  od 12:00 do 16:00 (po= zavřeno)
únor - březen  od 10:00 do 16:00 (po = zavřeno) duben  od 9:00 do 17:00 (po = zavřeno) květen - červen  od 9:00 do 17:00 červenec - srpen  od 9:00 do 18:00 září  od 10:00 do 17:00 říjen – listopad  od 10:00 do 16:00 (po = zavřeno) prosinec  otevřeno (od 8:00 do 16:00) (od 9:00 do 16:00) (od 8:00 do 16:00) (od 9:00 do 16:00)

6 Mlýnská dolina leden – duben  zavřeno květen – červen  od 9:00 do 17:00 červenec – srpen  od 9:00 do 18:00 září  od 10:00 do 17:00 říjen – prosinec  zavřeno

7 Vstupné Dřevěné Mlýnská Valašská Okružní Výstavy městečko dolina
Dřevěné Mlýnská Valašská Okružní Výstavy městečko dolina dědina Základní 60,- 100,- 160,- 30,- Snížené 50,- 70,- 120,- 20,- Dětské 80,- 15,- Rodinné 200,- 320,-

8 Webové stránky skanzenu
Nalezneme zde odkazy na :  informace k prohlídce muzea  programy muzea na rok 2009  informace o výstavách  Valašský Slavín  aktuality  muzeum a děti  provoz muzea 2009  návštěvní řády  publikace

9  z ministerstva kultury
 partnerské muzeum  z ministerstva kultury  sbírky muzea  správa muzea  ke koupi  AIMA (Mezinárodní asociace zemědělských muzeí)  Norský grant  ČSMP o. s. (Český svaz muzeí v přírodě)  volná místa  spolupracujeme

10  svatební obřady  nájmy prostor  nabídka majetku  tradiční rukodělná výroba  archiv  kniha návštěv  zpráva za rok 2009 Komunikace  skanzen na svých webových stránkách poskytuje telefonní čísla a y na všechny zaměstnance muzea

11 Webové stránky jsou:  přehledné  obsáhlé  zorganizované
 aktualizované  v jazyku českém, anglickém a německém

12 Správa muzea Etnografický útvar Ekonomický útvar
 Oddělení výzkumu a sbírkových fondů  Oddělení dokumentace  Oddělení péče o sbírky  Genealogické centrum Valašska Ekonomický útvar  Ekonomické oddělení  prodejna LUV

13 Provozní útvar  Provozní podúsek Technický útvar
 Oddělení programů a propagace  Propagační oddělení  Oddělení služeb návštěvníkům  Oddělení hospodářské správy  Oddělení ostrahy muzea  Správce počítačové sítě Technický útvar  Oddělení obnovy památek a údržby  Oddělení stolařské výroby  Oddělení dokumentace, energetiky, BOZP, PO, CO, majetkové správy

14 Charakter muzea Skanzen lidové architektury
Nejstarší muzeum lidové architektury ve Střední Evropě Nalezneme zde roubené dřevěné stavby a bohaté národopisné a folklórní pořady Muzeum vzniklo v roce 1925 Cílem muzea je uchovat historii pro budoucnost další generace a mládeže.

15 Charakter stálé expozice
stále areály jsou 3: DŘEVĚNÉ MEŠTĚČKO MLÝNSKÁ DOLINA VALAŠSKÁ DĚDINA Nalezneme zde originální stavby, přeneseny z původních míst a kopie vypracované na základě terénních výzkumů. Součástí je prohlídka interiéru objektů, ve kterých jsou k vidění věci používané při každodenním způsobu života (nástroje, náčiní, nábytek, oděv, atd.).

16 Dřevěné městečko Nejstarší a nejnavštěvovanější areál
Otevřen roku 1925 Reprezentuje způsob bydlení a životní úrovně fojta, měšťanů a řemeslníků, kteří představovali bohatší vrstvu obyvatelstva v období od poloviny 19.století až po první čtvrtinu 20.století

17

18 Rožnovská radnice

19 Billův měšťanský dům

20 Mlýnská dolina Nejmladší areál Otevřen roku 1982
Nalezneme zde dodnes funkční technické stavby převážně na vodní pohon Stavby dokládají rozvoj specializace vesnických hospodářství a jejich sociální diferenciaci

21

22

23

24 Valašská dědina Nejrozsáhlejší areál muzea budován od roku 1962
Nalezneme zde hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárnu umístěny v krajině, která připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd Zachycuje způsob bydlení od poloviny 19.století v různých sociálních vrstvách

25

26

27

28 Charakter výstav Nachází se v malém a velkém výstavním sálu budovy zvané „Sušák“ Výstavy doplňují stálé expozice Tématicky zapadají do obsahové koncepce muzea

29 Probíhající výstava v malém výstavním sálu

30 Probíhající výstava ve výstavním sálu
Chvála řemesla Na výstavě jsou prezentována typická vesnická řemesla formou stylizovaných pracovních koutů V každém koutě jsou uloženy nejrůznější nástroje a nářadí, potřebné pro provoz řemesla Výstava je doplněna texty, které jednotlivá řemesla přibližují a také mnoha starými fotografiemi k přiblížení prostředí těchto řemesel

31

32

33 Pedagogická aktivity ve skanzenu
Probíhající programy Příprava nových programů

34 Probíhající programy Poznáváme Valašsko - náš kraj
Slabikář devatera řemesel Jak se dříve… Vánoce na dědině Muzeum nabízí ročně čtyři programy, které jsou zaměřeny na práci s dětmi Skupiny jsou v rámci těchto programů provázeny průvodci, kteří dovedou skupinu na místo určení, kde už na ně čeká lektor

35 Poznáváme Valašsko - náš kraj
Výchovně vzdělávací program pro základní školy Koná se v měsíci květen Cílem je seznámit děti s historií Valašska, s historií města Rožnov pod Radhoštěm a s významnými osobami Děti jsou seznámeny s tradičními řemesly či s podomáckou výrobou

36

37 Slabikář devatera řemesel
Cílem programuje připomínat a oživovat tradiční řemesla Koná se na přelomu měsíce květen a červen Určen jak pro školy, tak pro rodiče s dětmi Nalezneme zde devět minidílen (např. košíkářství, výroba svíček, hrnčířství, drátování, provaznictví, tkaní, předení), kde si děti mohou vyzkoušet jednotlivá řemesla a zhotovit si nějaký výrobek

38

39 Jak se dříve… Program určen pouze pro objednané skupinky
Koná se v měsíci září Program je situován do Valašské dědiny Děti zde uvidí praktické ukázky některých řemesel Děti se seznámí s prostředím a způsobem vyučování ve staré škole Z vyprávění se dozví, jak se žilo na Valašsku v dřívějších dobách

40

41 Vánoce na dědině Tradiční a nejnavštěvovanější program, připraven pouze pro objednané skupiny Probíhá v areálu Valašské dědiny, kde v průběhu celého dne obchází Mikuláš s čerty Děti mohou vidět zdobení perníčků, tkaní na stavu, předení na kolovraty, tajemné věštění z odlitků olova, pečení „pánů“ a další činnosti spjaty s vánočním časem

42

43 Příprava nových programů
Živý dům Městečko pod Radhoštěm V roce 2010 budou otevřeny dvě nové expozice a s nimi vytvořeny dva nové výchovně vzdělávací programy Poprvé budou programy přizpůsobeny nejen rodinám a dětem, ale i seniorům a handicepovaným

44 Živý dům Tradiční interiérová expozice nabízí možnost seznámit návštěvníky s vedením domácnosti, péčí o oheň, přípravou pokrmů apod. prostřednictvím přímé účasti demonstrátora Pro širokou veřejnost zde budou k dispozic kurzy, týkající se osvojování tradičních způsobů zpracování přírodních materiálů

45 Živý dům

46 Městečko pod Radhoštěm
Přesné koncepce této expozice není zveřejněna, ale měla by se zabývat sektory:  historie města  rožnovský hrad  řemesly, která se zde sdružovala  významné osobnosti města  historie valašského muzea v přírodě

47 Vytvoření záměrně vyčleněného prostoru pro organizované skupiny
Prostor bude univerzálně koncipován pro:  běžnou výuku  vyzkoušení si některých aktivit  realizaci workshopů  lekce, které by využívaly kombinaci prostoru a plochy vlastní expozice (lekce budou směřovány pro tématické výukové celky z lokální historie, regionální literatury, řemeslné výroby, atd.)

48 Služby pro návštěvníky
Občerstvení : Dřevěné městečko – hostinec u Vašků a hospoda Na posledním groši obě restaurační zařízení jsou v provozu) Mlýnská dolina – zde občerstvení není k dispozici Valašská dědina – Hospoda s kupeckým krámem ze Zděchova a Fojtská stodola z Hodslavic

49 Prohlídky s průvodci:  Dřevěné městečko (výklad poskytují průvodci uvnitř objektů)  Mlýnská dolina (prohlídka je možná jen s průvodcem)  Valašská dědina (prohlídka bez průvodce) – k dispozici jsou průvodci hovořící cizími jazyky a se základy znakové řeči

50 Přístupnost:  Dřevěné městečko – bezbariérový přístup  Mlýnská dolina – bezbariérový přístup  Valašské dědina – omezený přístup K dispozici:  knihovna  studovna  badatelna  genealogické centrum

51 Celoroční akce: tzv. „Oživlé objekty“  Masopust
 Velikonoce na Valašsku  Dožínky  Mikuláš  Vánoce na Valašsku folklórní slavnosti  Rožnovská Valašska  Mistříňanka  Valašské folkrokování

52 Publikace  Museum vivum - vědecký sborník Valašského muzea v přírodě určený odborné veřejnosti - vychází jedenkrát ročně - uveřejňuje metodické, teoretické a materiálové práce, zprávy a studie ze společenskovědných a přírodovědných oborů  prodej publikací - v prostorách muzea je prodejna suvenýrů a knih - knihy se týkají problematiky Valašska, muzeí v přírodě všeobecně, města Rožnov pod Radhoštěm či s řemeslnou výrobou - autory prodávaných knih jsou převážně zaměstnanci muzea

53

54

55

56 Muzeum - hodnocení Muzeum hodnotím velmi kladně, bez jakýchkoliv velkých a viditelných nedostatků Jsou zde poskytovány všechny služby, které se od muzea očekávají Přístup k návštěvníkům je víc než kladný

57 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm"

Podobné prezentace


Reklamy Google