Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm."— Transkript prezentace:

1 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

2

3  Identifikační údaje muzea  Valašské muzeum v přírodě Palackého 147, Palackého 147, 756 51, Rožnov pod Radhoštěm 756 51, Rožnov pod Radhoštěm  Typ muzea – státní rozpočtová organizace  Zřizovatel muzea – Ministerstvo kultury ČR

4  Otevírací doba • Dřevěné městečko leden  od 12:00 do 16:00 (po = zavřeno) leden  od 12:00 do 16:00 (po = zavřeno) únor - březen  od 10:00 do 16:00 (po = zavřeno) únor - březen  od 10:00 do 16:00 (po = zavřeno) duben  od 9:00 do 17:00 (po = zavřeno) duben  od 9:00 do 17:00 (po = zavřeno) květen - červen  od 9:00 do 17:00 květen - červen  od 9:00 do 17:00 červenec - srpen  od 9:00 do 18:00 červenec - srpen  od 9:00 do 18:00 září  od 9:00 do 17:00 září  od 9:00 do 17:00 říjen - listopad  od 10:00 do 16:00 (po = zavřeno) říjen - listopad  od 10:00 do 16:00 (po = zavřeno) prosinec  otevřeno 5.12. (od 15:00 do 20:00) prosinec  otevřeno 5.12. (od 15:00 do 20:00) 12.12. (od 9:00 do 16:00) 12.12. (od 9:00 do 16:00) 19.-20.12. (od 15:00 do 18:00) 19.-20.12. (od 15:00 do 18:00) 26.-31.12. (od 9:00 do 16:00) 26.-31.12. (od 9:00 do 16:00)

5 • Valašská dědina leden  od 12:00 do 16:00 (po= zavřeno) únor - březen  od 10:00 do 16:00 (po = zavřeno) duben  od 9:00 do 17:00 (po = zavřeno) květen - červen  od 9:00 do 17:00 červenec - srpen  od 9:00 do 18:00 září  od 10:00 do 17:00 říjen – listopad  od 10:00 do 16:00 (po = zavřeno) prosinec  otevřeno 7.-11.12. (od 8:00 do 16:00) 12.12. (od 9:00 do 16:00) 12.12. (od 9:00 do 16:00) 14.-16.12.(od 8:00 do 16:00) 14.-16.12.(od 8:00 do 16:00) 26.-31.12.(od 9:00 do 16:00) 26.-31.12.(od 9:00 do 16:00)

6 • Mlýnská dolina leden – duben  zavřeno květen – červen  od 9:00 do 17:00 červenec – srpen  od 9:00 do 18:00 září  od 10:00 do 17:00 říjen – prosinec  zavřeno

7  Vstupné DřevěnéMlýnskáValašskáOkružníVýstavy městečkodolinadědina Základní60,- 100,-160,-30,- Snížené50,- 70,-120,-20,- Dětské30,- 50,-80,-15,- Rodinné120,- 200,-320,-60,-

8  Webové stránky skanzenu  www.vmp.cz www.vmp.cz  Nalezneme zde odkazy na :  informace k prohlídce muzea  informace k prohlídce muzea  programy muzea na rok 2009  programy muzea na rok 2009  informace o výstavách  informace o výstavách  Valašský Slavín  Valašský Slavín  aktuality  aktuality  muzeum a děti  muzeum a děti  provoz muzea 2009  provoz muzea 2009  návštěvní řády  návštěvní řády  publikace  publikace

9  partnerské muzeum  partnerské muzeum  z ministerstva kultury  z ministerstva kultury  sbírky muzea  sbírky muzea  správa muzea  správa muzea  ke koupi  ke koupi  AIMA (Mezinárodní asociace  AIMA (Mezinárodní asociace zemědělských muzeí) zemědělských muzeí)  Norský grant  Norský grant  ČSMP o. s. (Český svaz muzeí v přírodě)  ČSMP o. s. (Český svaz muzeí v přírodě)  volná místa  volná místa  spolupracujeme  spolupracujeme

10  svatební obřady  svatební obřady  nájmy prostor  nájmy prostor  nabídka majetku  nabídka majetku  tradiční rukodělná výroba  tradiční rukodělná výroba  archiv  archiv  kniha návštěv  kniha návštěv  zpráva za rok 2009  zpráva za rok 2009  Komunikace  skanzen na svých webových stránkách poskytuje telefonní čísla a emaily na všechny zaměstnance muzea

11  Webové stránky jsou:  přehledné  přehledné  obsáhlé  obsáhlé  zorganizované  zorganizované  aktualizované  aktualizované  v jazyku českém, anglickém a  v jazyku českém, anglickém a německém německém

12  Správa muzea  Etnografický útvar  Oddělení výzkumu a sbírkových fondů  Oddělení výzkumu a sbírkových fondů  Oddělení dokumentace  Oddělení dokumentace  Oddělení péče o sbírky  Oddělení péče o sbírky  Genealogické centrum Valašska  Genealogické centrum Valašska  Ekonomický útvar  Ekonomické oddělení  Ekonomické oddělení  prodejna LUV  prodejna LUV

13  Provozní útvar  Provozní podúsek  Provozní podúsek  Oddělení programů a propagace  Oddělení programů a propagace  Propagační oddělení  Propagační oddělení  Oddělení služeb návštěvníkům  Oddělení služeb návštěvníkům  Oddělení hospodářské správy  Oddělení hospodářské správy  Oddělení ostrahy muzea  Oddělení ostrahy muzea  Správce počítačové sítě  Správce počítačové sítě  Technický útvar  Oddělení obnovy památek a údržby  Oddělení obnovy památek a údržby  Oddělení stolařské výroby  Oddělení stolařské výroby  Oddělení dokumentace, energetiky, BOZP,  Oddělení dokumentace, energetiky, BOZP, PO, CO, majetkové správy PO, CO, majetkové správy

14  Charakter muzea  Skanzen lidové architektury  Nejstarší muzeum lidové architektury ve Střední Evropě  Nalezneme zde roubené dřevěné stavby a bohaté národopisné a folklórní pořady  Muzeum vzniklo v roce 1925 – Cílem muzea je uchovat historii pro budoucnost další generace a mládeže.

15  Charakter stálé expozice  stále areály jsou 3: DŘEVĚNÉ MEŠTĚČKO DŘEVĚNÉ MEŠTĚČKO MLÝNSKÁ DOLINA MLÝNSKÁ DOLINA VALAŠSKÁ DĚDINA VALAŠSKÁ DĚDINA – Nalezneme zde originální stavby, přeneseny z původních míst a kopie vypracované na základě terénních výzkumů. Součástí je prohlídka interiéru objektů, ve kterých jsou k vidění věci používané při každodenním způsobu života (nástroje, náčiní, nábytek, oděv, atd.).

16 Dřevěné městečko  Nejstarší a nejnavštěvovanější areál  Otevřen roku 1925  Reprezentuje způsob bydlení a životní úrovně fojta, měšťanů a řemeslníků, kteří představovali bohatší vrstvu obyvatelstva v období od poloviny 19.století až po první čtvrtinu 20.století

17

18 Rožnovská radnice

19 Billův měšťanský dům

20 Mlýnská dolina  Nejmladší areál  Otevřen roku 1982  Nalezneme zde dodnes funkční technické stavby převážně na vodní pohon  Stavby dokládají rozvoj specializace vesnických hospodářství a jejich sociální diferenciaci

21

22

23

24 Valašská dědina  Nejrozsáhlejší areál muzea budován od roku 1962  Nalezneme zde hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárnu umístěny v krajině, která připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd  Zachycuje způsob bydlení od poloviny 19.století v různých sociálních vrstvách

25

26

27

28  Charakter výstav – Nachází se v malém a velkém výstavním sálu budovy zvané „Sušák“ – Výstavy doplňují stálé expozice – Tématicky zapadají do obsahové koncepce muzea

29 – Probíhající výstava v malém výstavním sálu

30 – Probíhající výstava ve výstavním sálu  Chvála řemesla - Na výstavě jsou prezentována typická vesnická řemesla formou stylizovaných pracovních koutů - V každém koutě jsou uloženy nejrůznější nástroje a nářadí, potřebné pro provoz řemesla - Výstava je doplněna texty, které jednotlivá řemesla přibližují a také mnoha starými fotografiemi k přiblížení prostředí těchto řemesel

31

32

33  Pedagogická aktivity ve skanzenu - Probíhající programy - Příprava nových programů

34  Probíhající programy  Poznáváme Valašsko - náš kraj  Slabikář devatera řemesel  Jak se dříve…  Vánoce na dědině  Muzeum nabízí ročně čtyři programy, které jsou zaměřeny na práci s dětmi  Skupiny jsou v rámci těchto programů provázeny průvodci, kteří dovedou skupinu na místo určení, kde už na ně čeká lektor

35 •Poznáváme Valašsko - náš kraj  Výchovně vzdělávací program pro základní školy  Koná se v měsíci květen  Cílem je seznámit děti s historií Valašska, s historií města Rožnov pod Radhoštěm a s významnými osobami  Děti jsou seznámeny s tradičními řemesly či s podomáckou výrobou

36

37 • Slabikář devatera řemesel  Cílem programuje připomínat a oživovat tradiční řemesla  Koná se na přelomu měsíce květen a červen  Určen jak pro školy, tak pro rodiče s dětmi  Nalezneme zde devět minidílen (např. košíkářství, výroba svíček, hrnčířství, drátování, provaznictví, tkaní, předení), kde si děti mohou vyzkoušet jednotlivá řemesla a zhotovit si nějaký výrobek

38

39 •Jak se dříve…  Program určen pouze pro objednané skupinky  Koná se v měsíci září  Program je situován do Valašské dědiny  Děti zde uvidí praktické ukázky některých řemesel  Děti se seznámí s prostředím a způsobem vyučování ve staré škole  Z vyprávění se dozví, jak se žilo na Valašsku v dřívějších dobách

40

41 •Vánoce na dědině  Tradiční a nejnavštěvovanější program, připraven pouze pro objednané skupiny  Probíhá v areálu Valašské dědiny, kde v průběhu celého dne obchází Mikuláš s čerty  Děti mohou vidět zdobení perníčků, tkaní na stavu, předení na kolovraty, tajemné věštění z odlitků olova, pečení „pánů“ a další činnosti spjaty s vánočním časem

42

43  Příprava nových programů  Živý dům  Městečko pod Radhoštěm  V roce 2010 budou otevřeny dvě nové expozice a s nimi vytvořeny dva nové výchovně vzdělávací programy  Poprvé budou programy přizpůsobeny nejen rodinám a dětem, ale i seniorům a handicepovaným

44 •Živý dům  Tradiční interiérová expozice nabízí možnost seznámit návštěvníky s vedením domácnosti, péčí o oheň, přípravou pokrmů apod. prostřednictvím přímé účasti demonstrátora  Pro širokou veřejnost zde budou k dispozic kurzy, týkající se osvojování tradičních způsobů zpracování přírodních materiálů

45 Živý dům

46 •Městečko pod Radhoštěm  Přesné koncepce této expozice není zveřejněna, ale měla by se zabývat sektory:  historie města  historie města  rožnovský hrad  rožnovský hrad  řemesly, která se zde sdružovala  řemesly, která se zde sdružovala  významné osobnosti města  významné osobnosti města  historie valašského muzea v přírodě  historie valašského muzea v přírodě

47  Vytvoření záměrně vyčleněného prostoru pro organizované skupiny  Prostor bude univerzálně koncipován pro:  běžnou výuku  běžnou výuku  vyzkoušení si některých aktivit  vyzkoušení si některých aktivit  realizaci workshopů  realizaci workshopů  lekce, které by využívaly kombinaci  lekce, které by využívaly kombinaci prostoru a plochy vlastní expozice (lekce budou směřovány pro tématické výukové celky z lokální historie, regionální literatury, řemeslné výroby, atd.) prostoru a plochy vlastní expozice (lekce budou směřovány pro tématické výukové celky z lokální historie, regionální literatury, řemeslné výroby, atd.)

48  Služby pro návštěvníky – Občerstvení :  Dřevěné městečko – hostinec u Vašků a hospoda Na posledním groši  obě restaurační zařízení jsou v provozu)  Mlýnská dolina – zde občerstvení není k dispozici  Valašská dědina – Hospoda s kupeckým krámem ze Zděchova a Fojtská stodola z Hodslavic

49 – Prohlídky s průvodci:  Dřevěné městečko (výklad poskytují průvodci uvnitř objektů)  Dřevěné městečko (výklad poskytují průvodci uvnitř objektů)  Mlýnská dolina (prohlídka je možná jen s průvodcem)  Mlýnská dolina (prohlídka je možná jen s průvodcem)  Valašská dědina (prohlídka bez průvodce)  Valašská dědina (prohlídka bez průvodce) – k dispozici jsou průvodci hovořící cizími jazyky a se základy znakové řeči

50 – Přístupnost:  Dřevěné městečko – bezbariérový  Dřevěné městečko – bezbariérový přístup přístup  Mlýnská dolina – bezbariérový přístup  Mlýnská dolina – bezbariérový přístup  Valašské dědina – omezený přístup  Valašské dědina – omezený přístup – K dispozici:  knihovna  studovna  studovna  badatelna  badatelna  genealogické centrum  genealogické centrum

51 – Celoroční akce: tzv. „Oživlé objekty“ tzv. „Oživlé objekty“  Masopust  Masopust  Velikonoce na Valašsku  Velikonoce na Valašsku  Dožínky  Dožínky  Mikuláš  Mikuláš  Vánoce na Valašsku  Vánoce na Valašsku folklórní slavnosti folklórní slavnosti  Rožnovská Valašska  Rožnovská Valašska  Mistříňanka  Mistříňanka  Valašské folkrokování  Valašské folkrokování

52 – Publikace  Museum vivum - vědecký sborník Valašského muzea v přírodě určený odborné veřejnosti - vychází jedenkrát ročně - vychází jedenkrát ročně - uveřejňuje metodické, teoretické a materiálové práce, zprávy a studie ze společenskovědných a přírodovědných oborů - uveřejňuje metodické, teoretické a materiálové práce, zprávy a studie ze společenskovědných a přírodovědných oborů  prodej publikací - v prostorách muzea je prodejna suvenýrů a knih - knihy se týkají problematiky Valašska, muzeí v přírodě všeobecně, města Rožnov pod Radhoštěm či s řemeslnou výrobou - knihy se týkají problematiky Valašska, muzeí v přírodě všeobecně, města Rožnov pod Radhoštěm či s řemeslnou výrobou - autory prodávaných knih jsou převážně zaměstnanci muzea - autory prodávaných knih jsou převážně zaměstnanci muzea

53

54

55

56  Muzeum - hodnocení – Muzeum hodnotím velmi kladně, bez jakýchkoliv velkých a viditelných nedostatků – Jsou zde poskytovány všechny služby, které se od muzea očekávají – Přístup k návštěvníkům je víc než kladný

57 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm."

Podobné prezentace


Reklamy Google