Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genetika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genetika."— Transkript prezentace:

1 Genetika

2 Terminologie

3 Haplont Haplo-diplont Diplont

4 Hermafroditismus Gonochorie Partenogeneze

5 Autosóm Gonosóm

6 Genotyp Fenotyp Genom

7 Lokus Alela

8 Homozygot Heterozygot Hemizygot

9 Dominance úplná Dominance neúplná Recesivita Kodominance Pseudodominance

10 Inbrední linie

11 Hybrid Parentální generace Filiální generace

12 Alosóm Atavismus Pleiotropní efekt Polymérie

13 Po vzájemném křížení dlouhouchých ovcí dostaneme vždy dlouhouché potomky, zatímco křížení ovcí bez boltců mezi sebou dává vždy bezuchá mláďata. Kříženci mezi oběma typy mají potomky krátkouché Jaké bude potomstvo při křížení krátkouchých jedinců? Jaká jehňata získáme při křížení krátkouché a bezuché ovce?

14 U rajčat je gen řídící normální vzrůst dominantní nad genem pro zakrslost Jak bude vypadat F1 generace po zkřížení homozygotních normálních a zakrslých? Jaké potomstvo můžeme očekávat v F2? A co zpětné křížení F1 se zakrslíkem?

15 Bezrohost je u skotu dominantní nad rohatostí
Bezrohost je u skotu dominantní nad rohatostí. Křížíme rohatého býka s bezrohou čistokrevnou krávou (homozygotní) Jaká budou telata v F1 a v F2 generaci? Jaká telata získáme při křížení bezrohého býka z F2 s hybridní krávou z F1? Co očekávat po vzájemném zkřížení dvou rohatých jedinců z F2 generace?

16 Ranost je dominantní nad pozdní zralostí
Ranost je dominantní nad pozdní zralostí. Po zkřížení dvou rostlin se v F1 generaci objevil poměr raných versus pozdních 1: Jaký byl genotyp výchozích rostlin? O jaké genotypy by se jednalo v případě poměru 3:1? Při jakých fenotypech P generace dostaneme vždy fenotypově stejnorodé potomstvo? A při jakých genotypech?

17 Albinismus je podmíněn recesivní alelou a, normální pigmentace dominantní alelou A. Dva normální rodiče mají dítě s albinismem Jaký je jejich genotyp? Jaká je pravděpodobnost, že jejich další dítě bude albínem? Jaká je pravděpodobnost, že jejich dvě další děti budou albíni? Jaká je prst, žejejich dvě děti budou normální? Jaká je prst, že se jim narodí dvě děti a obě budou heterozygotní? Jaká je prst, že se jim narodí dvě děti – jedno zdravé a jedno albinotické?

18 Dvě černé samice myši se křížily s hnědým samcem
Dvě černé samice myši se křížily s hnědým samcem. Jedna samice měla 9 hnědých a 7 černých potomků, zatímco druhá samice měla 17 černých potomků. Jaká je dědičnost barev?

19 Předpokládejme, že hnědá barva očí je dominantní nad barvou modrou.
1-Děti hnědookého muže a modrooké ženy byly všechny hnědooké. Jaké byly genotypy všech členů rodiny? 2-Hnědooký muž, jehož rodiče měli hnědé oči se oženil s hnědookou ženou, jejíž otec měl hnědé oči, matka ale měla oči modré. Měli spolu jedno modrooké dítě. Jaké byly genotypy všech jedinců v rodině? 3-Jaká je pravděpodobnost, že dva heterozygotní hnědoocí rodiče budou mít dvě děti, z nichž jedno bude hnědooké a druhé modrooké.

20 Určete, jaké krevní skupiny lze očekávat u dětí rodičů skupin :
1 - AB x AB 2 - AB x 0 3 - A x 0 4 – B x 0

21 Vyloučení paternity – kdo nemůže býti otcem?
Str. 15 tabulka 2 – Matka 0, Rh- a MN dítě je O, Rh+ a MN 3 – Matka O, N dítě je A a MN

22 Oba rodiče mají krevní skupinu AB
Oba rodiče mají krevní skupinu AB. Mají-li dizygotní dvojčata, jaká je prst, že budou mít identickou krevní skupinu? A co dvojčata monozygotní?

23 AabbCCDdEe s aabbccddee
S jakou pravděpodobností vznikne jedinec s genotypem AabbCcddEe, křížíme-li AabbCCDdEe s aabbccddee

24 BbDdcc x BBDdCc - BBDDcc
Totéž – jen BbDdcc x BBDdCc BBDDcc AaBbDDrr x AaBbDdRr AabbddRr

25 Křížíme červenokvětý s bělokvětým a v F2 generaci dostanu tento výsledek
95 červených, 202 růžových , 89 bílých Jaký je genotyp P – generace? Co dominance? Co F1 generace – fenotyp i genotyp?

26 Černý bezrohý čistokrevný býk se kříží s červenou rohatou krávou, přičemž víme, že bezrohost je dominantní nad rohatostí a černá je dominantní nad červenou. 1 – Jak budou fenotypově vypadat potomci v F1? 2 – A co výsledek křížení hybridů – uveď genotypový i fenotypový štěpný poměr?

27 Antokyanové zbarvení rostliny je dominantní nad zbarvením zeleným a zároveň normální listy jsou dominantní nad listy celokrajnými. V F1 generaci dostaneme 276 antokyanových normálních, 92 antokyanových celokrajných, 294 zelených normálních a 101 zelených celokrajných. 1 – Zjisti genotyp i fenotyp P generace! BONUS!!!

28 70 anto+norm, 81 anto+celo, 83 zel+norm, 78 zel+celo
Totéž – jen 70 anto+norm, 81 anto+celo, 83 zel+norm, 78 zel+celo 714 anto+norm, 246 anto+celo

29 AB AB B B B AB

30 Kolik různých gamet (početně) tvoří jedinci uvedených genotypů?
DdRRBbnn DdrrKkUUNnYy

31 Hnědé oči dominantní nad modrými a praváctví nad leváctvím
Hnědé oči dominantní nad modrými a praváctví nad leváctvím. 1 – modrooký pravák, jehož otec byl levák, se oženil s hnědookou levačkou. Žena pocházela z inbrední linie hnědookých. Jaké budou mít děti? 2 – Hnědooký muž se oženil s modrookou ženou. Oba byli praváci. Jejich první dítě bylo modrooké a bylo levák. Jaké budou další děti z tohoto manželství? 3 – Modrooký pravák si vezme hnědookou pravačku. Mají dvě děti – hnědookého leváka a modrookého praváka. Muž se ožení podruhé – s jinou ženou stejného fenotypu, jaký měla žena první. Mají spolu 6 pravorukých, hnědookých dětí. Určete genotypy.

32 Dědičnost vázaná na pohlaví

33 Gen podmiňující v recesivní formě hemofilii se nachází na chromozomu X
Gen podmiňující v recesivní formě hemofilii se nachází na chromozomu X. Otec dívky je hemofilik, zatímco matka je zdráva a pochází z inbrední linie zdravých. 1 – Co můžeme očekávat od synů a dcer této dívky, jestliže se bude milovat se zdravým mužem.

34 Daltonismus je opět GR onemocnění
Daltonismus je opět GR onemocnění. Otec barvoslepý, zatímco matka a všichni předci rozlišují barvy normálně. Mohou být daltonismem postiženy synové této dívky, dcery i její vnoučata obojího pohlaví, jestliže jejich sexuálními partnery budou vždy zdraví jedinci?

35 Barva peří je vázána na chromozom X, kdy žíhaná je dominantní nad černou barvou. Pomiluje se žíhaný kohout s černou slepicí. Jak bude vypadat F1 generace?

36 Barva očí u Octomilky je vázána na X chromozóm a platí, že červená je dominantní nad bílou. Gen pro délku křídel je naopak autosomální, přičemž platí, že dlouhá křídla jsou dominantní nad křídly krátkými. 1- Jaké bude potomstvo v F1 generaci po křížení hybridní červenooké dlouhokřídlé samice s bělookým a zakrslým samcem?

37 Totéž – jen oba rodiče jsou hybridní červenoocí a dlouhokřídlí.

38 Žena, jejíž dědeček z matčiny strany má hemofilii se v poradně ptá na riziko pro své dítě. Jaké je riziko pro jejího syna?

39 Vazba genů

40 Kulový tvar plodu u rajčete je dominantní nad tvarem podlouhlým a lesklá slupka je dominantní nad slupkou matnou. Oba geny jsou lokalizovány na témže páru homologních chromozómů.Jaká je relativní vzdálenost mezi uvedenými geny jestliže po zpětném křížení gamet dihybrida vzniklo potomstvo o fenotypovém složení 108 kulatých lesklých, 13 kulatých matných, 12 podlouhlých lesklých, 117 podlouhlých matných.Jaké je původní uspořádání dominantních a recesivních alel na chromozómu hybridní rostliny?

41 Černá barva u Octomilky je recesivní oproti barvě šedivé a dlouhá křídla jsou dominantní nad krátkými.Geny jsou ve vazbě.Jaké je uspořádání alel na homologním chromozómu samice pokud křížení s černým krátkokřídlým samcem dalo toto potomstvo 822 šedých dlouhokřídlých, 158 šedých krátkokřídlých, 130 černých dlouhokřídlých a 690 černých krátkokřídlých. Jaká je relativní vzdálenost?

42 Zpětným křížením hybridního rajčete s kulatým a lesklým plodem byla získána B-generace o fenotypovém složení 108 kulatých lesklých, 13 kulatých matných, 12 podlouhlých lesklých, 117 podlouhlých matných. Jaký fenotypový štěpný poměr můžeme očekávat v F2 generaci po zkřížení 2 hybridních rostlin mezi sebou víme-li, že soubor potomstva bude obsahovat 800 rostlin? Bonus !!!

43 Antokyanové zbarvení rostliny je dominantní nad zbarvením zeleným a zároveň vysoký vzrůst je dominantní nad zakrslostí. Ze zpětného křížení hybridní rostliny bylo zjištěno, že síla vazby činí 20% rekombinací, a že na příslušném páru homologních chromozómů jsou geny v uspořádání trans. Jaký fenotypový štěpný poměr můžeme očekávat v F2 generaci po vzájemném křížení dvou hybridů, jestliže soubor potomstva čítá 400 rostlin?

44 Genetika populací

45 Máme panmiktickou populaci v níž je 9% jedinců recesivního fenotypu
Máme panmiktickou populaci v níž je 9% jedinců recesivního fenotypu.Uveď procentuální zastoupení heterozygotů a dominantních homozygotů.

46 U člověka je albinismus stav homozygotně recesivní
U člověka je albinismus stav homozygotně recesivní. V evropské populaci má výskyt albínů hodnotu zhruba 1 : Zjistěte frekvenci genotypového složení populace.

47 Populace obsahuje 16% jedinců s Rh- faktorem (recesivní fenotyp)
Populace obsahuje 16% jedinců s Rh- faktorem (recesivní fenotyp). Doplň frekvence gen. Složení populace.

48 V populaci s 9800 jedinci se objevil gen
V populaci s 9800 jedinci se objevil gen. podmíněný znak A (dominantní) či a (recesivní).Dominantní fenotyp mělo 4998 jedinců. Urči gen.frekvenci dominantní a recesivní alely.

49 U 200 osob byla vyšetřena krevní skupina
U 200 osob byla vyšetřena krevní skupina. V MN systému byly výsledky následující : 32 jedinců mělo skupinu M, 96 jedinců MN, 72 mělo skupinu N. Vypočtěte genové frekvence alel.

50 Která z populací je v HW rovnováze?
1. AA – 0,7, Aa – 0,21, aa – 0,09 2. krevní skupiny MN, M= 0,33, MN = 0,34, N = 0,33 3. AA = 0, 32, Aa = 0, 64, aa = 0, 04 4. AA = 0, 64, Aa = 0,32, aa = 0, 04

51

52

53

54

55

56

57

58


Stáhnout ppt "Genetika."

Podobné prezentace


Reklamy Google