Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace manažer - rozhodčí 11. Horská klinika 21. ledna 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace manažer - rozhodčí 11. Horská klinika 21. ledna 2011"— Transkript prezentace:

1 Komunikace manažer - rozhodčí 11. Horská klinika 21. ledna 2011

2 Komunikace manažer - rozhodčí
Před zápasem (v areálu, technický mítink) Při zápase (signalizace, střídání, při sporném rozhodnutí „Několik zásad rozhodčího“) Po zápase (podepsání Zprávu o utkání, vyplácení odměny)

3 1. Před zápasem (v areálu, technický mítink)

4 2. Signalizace

5 2. Signalizace Hra, play, play ball:
Spolu se strajkem a bólem je toto vyhlášení nejčastěji používáno hlavním rozhodčím ve hře. Signalizuje se ukázáním prstem pravé ruky na nadhazovače (či na domácí metu) a zvoláním "play!" Toto vyhlášení je důležité pro pálkaře a chytače. Gesto je důležité pro nadhazovače, obranu a útok. Ve všech případech v pravidlech (kapitola 5) se jednoznačně jedná o verbální signál: "....rozhodčí vyhlásí "Play". Velmi důležitý je tento signál pro všechny účastníky zápasu. Za zahájení hry se dá také považovat, když jsou všichni hráči připravení a nadhazovač zaujme postavení na nadhazovací metě.

6 2. Signalizace Strike: Strajk je vždy signalizován pravou rukou a každý rozhodčí si vytváří svůj osobní systém vyhlašování strajků. Někteří signalizují tradičně "bouchnutí pěstí do dveří", ostatní zase ukazují prstem stranou. Někteří vyhlásí strajk a pak signalizují, jiní to dělají současně. Jeden ze základních bodů, zvláště při systému dvou rozhodčích je neodvracet se od hry, jelikož by hlavní rozhodčí mohl přehlédnout případnou rozehru a to nejen na domácí metě. Na rozhodcovských klinikách se učí vyhlašovat strajky a při tom stále sledovat míč.

7 2. Signalizace Ball: Ból se nesignalizuje. Při vyhlašování zůstávají ruce u těla. U verbálního vyhlašování se můžete rozhodnout, buď nebudete verbálně vyhlašovat nebo vyhlásíte "ball" tak, aby to slyšely obě lavičky, ale ne s takovou razancí jak se vyhlašuje strajk. Nikdy se neukazuje ani neříká, proč byl nadhozený míč ból, např.: "vysoký ball„. Čtvrtý ból - ball four: "Ball four" se ohlašuje zřetelně. NIKDY neukazujte na první metu ani levou rukou. Jen řekněte "ball four". Pokud rozhodčí bude ukazovat na první metu po nadhozu, obrana si může myslet, že jste vyhlásil třetí strajk a na hřišti vznikne chaos. Může se také stát, že po čtvrtém bólu ukážete na první metu a rozhodčí na první metě si může myslet, že ho vyzýváte o pomoc při zadrženém švihu a může vaše rozhodnutí změnit na strajk. Profesionální rozhodčí nikdy neukazují po čtvrtém bólu na první metu.

8 2. Signalizace TIME! Zvednou se obě ruce nad hlavu a hlasitě a důrazně se zvolá "TIME!" Všichni rozhodčí na by měli okamžitě odpovědět stejným signálem. Někdy musí být vyhlášení opakováno několikrát po sobě, aby se zastavila rozběhlá hra. I když je time vyhlášen s nejvyšším úsilím musí se někdy zapojit všichni rozhodčí, aby dokázali zastavit probíhající hru.

9 2. Signalizace Stav na pálce:
Bóly se vždy ukazují na levé ruce a strajky se signalizují pravou rukou. Obě ruce se dají mírně před sebe o něco výše než ramena a ve stejný okamžik. Plný stav se vždy signalizuje jako "tři bóly", "dva strajky". Nesignalizujete planý stav se sevřenými dlaněmi v pěst. Stav je signalizován nadhazovači po každém nadhozu a s verbálním vyhlášením po druhém či třetím nadhozu. Stav se vyhlašuje nahlas jako "Two balls, two strikes" a ne "two and two" apod.

10 2. Signalizace Safe: Obě ruce předpaží současně do úrovně ramen a pak hmitnou dozadu, aby byly v jedné přímce a současně rovnoběžně se zemi, dlaněmi dolů. Může být verbálně vyhlášeno "safe". Po vyhlášení ruce připaží. Aby jste dobře "prodali" toto vyhlášení v těsné situaci můžete celý signál dvakrát nebo třikrát rychle zopakovat. Není to nezbytné dělat při každém vyhlášení. uto situaci musíte poznat sami. Out: Dlaň je sevřená v pěst a signalizuje se jako kdyby jste bušili na dveře. Většina rozhodčích má svůj osobní styl vyhlašování. Je důležité se před vyhlášením opravdu ujistit, že polař drží pevně míč a běžec je opravdu aut. Signál by se měl doprovodit verbálním vyhlášením "He's out!" Proč verbálně, jelikož hráč běží na metu, soustředí se na hru a nesleduje rozhodčího. Proto je důležité nahlas vyhlásit situaci, aby byl hráč informován a nemusel se na vás stále dívat.

11 2. Signalizace "Strike three, You're out!"
Každého rozhodčího povzbudí, když může ukázat něco ze svého repertoáru. Ale pozor! Ne vždy po třetím strajku je pálkař aut. Na to si musí dát rozhodčí velký pozor. Pokud není nadhozený třetí strajk chycen vyhlásí rozhodčí pouze "Strike three!" a pokud si je opravdu jistý, že míč je chycen a pálkař se opravdu aut muže vyhlásit "StrikeOut!" nebo "Strike three, You're out!"  Nechycený třetí strajk: Tento signál může provést také metový rozhodčí, který má většinou lepší postavení pro sledování nechyceného míče než hlavní rozhodčí. Jedná se pouze o signalizace, nejde o verbální projev. Pokud je míč chycen nenápadně signalizuje hlavnímu rozhodčímu. Signál se provádí nataženou pravou rukou směřující k zemí a když je míč chycen tak je dlaň sevřená v pěst. Někteří rozhodčí používají spíše verbální projev "míč je na zemi, míč je na zemi!" několikráte po sobě. Záleží na domluvě mezi rozhodčími před hrou.

12 2. Signalizace Aut na tečování:
Prstem levé ruky se ukáže na běžce a pravou rukou se provede klasický signál autu. K signálu můžete provést i verbální projev "On the tag, he's out!". Běžec netečován: Toto vyhlášení se používá v případech, kdy většinou běžec slajduje a tečování ho mine. Situaci vyhlásíte jako sejf s verbálním vyhlášením "Safe, he missed the tag!" Po tomto vyhlášení bude každý vědět, že jste minutí tečování viděl a nebude nikdo nic namítat. Správný odpal: Pravá ruka ukazuje do pole směrem k nadhazovacímu kopci. Rozhodně se nevyhlašuje "fair!".

13 2. Signalizace Chybný odpal (po lajně, do pálkaře):
Vyhlašuje se stejně jako "Time", ale s vyhlášením "Foul!" Rozhodčí pak většinou ještě ukáže jednou rukou do zázemí. Většinou stačí jedno verbální vyhlášení. Jen ve výjimečných případech se musí toto zvolání několikráte zopakovat. Rozhodčí na metách by měli věnovat zvláštní pozornost odpáleným míčům, které se dotknou pálkaře v pálkařském území. Pokud se pálkař z území nepohne, měli by okamžitě vyhlásit "Foul." Jestliže je pálkař již v pohybu a odpálený míč ho zasáhne, musí metový rozhodčí s vyhlášením počkat a sledovat hlavního rozhodčího, zda se nechystá k nějakému vyhlášení. Pokud je hlavní rozhodčí potichu a metový rozhodčí si je jist že odpálený míč zasáhl pálkaře když byl už mimo pálkařské území, tak vyhlásí "Time, that's interference, tha batter is out!", v opačném případě vyhlásí "Foul!"

14 2. Signalizace Nenadhozeno:
Stejný signál jako "Time", ale se slovy "No pitch." Pokud jste hlavní rozhodčí odstupte stranou od domácí mety. Tento bod se počítá: Tato situace se signalizuje ukázáním prstem pravé ruky na domácí metu poté co běžec proběhl přes metu. Tato signalizace se nepoužívá pokaždé, jen v případech "časové hry" nebo při třetím autu. Bod se nepočítá: Tato signalizace se používá v případech, kdy běžcův bod neplatí a aby koučové a zapisovatele byli o této skutečnosti informováni. Signál provádí hlavní rozhodčí překřížením rukou, do písmene "X", před tělem a pak ruce přejdou do signálu "Time." Signál doprovází slovní projev "The runner does not score!"

15 2. Signalizace Další signály pro hráče a diváky: Pálkař prošvihnul:
Prstem levé ruky se ukáže na pálkaře a pravá ruka vyhlásí klasický strajk. Je dobré použít i verbální projev "He went - strike!" nebo "Yes, he did - strike!"  Zadržený švih nebo vyhlásit strajk Hlavní rozhodčí nemusí čekat na žádost o pomoc, může se zeptat sám. Zkušený chytač vás ihned bude žádat o pomoc při zadrženém švihu, když vyhlásíte ból. V baseballu může pouze chytač nebo manažer požádat hlavního rozhodčího o pomoc při zadrženém švihu. Musíte být vždy připravení, že žádost o pomoc při zadrženém švihu může přijít kdykoliv. Žádost o pomoc při zadrženém švihu by neměla být nikdy odmítnuta …

16 2. Signalizace Rozhodčí odstoupí od mety, sundá si masku. Rukou ukaže na příslušného metového rozhodčího a zeptejte se "Did he swing?" nebo "Did he go?„ Jestliže je odpověď kladná metový rozhodčí signalizuje stejně jako aut a říká "Yes, he went!" nebo "Yes, he did!" Pokud je odpověď záporná signalizuje to stejně jako sejf a říká "No, he did not go!„ Hlavní rozhodčí po odpovědi metového rozhodčího oznámí výsledek, Jestliže to byl strajk tak "Then that's a strike, the count is ..." nebo při bólu "The count is ...„ Tečovaný odpal - foul tip: Signál se skládá ze dvou částí. Natáhnete ruce před sebe, dlaněmi dolů, do výšky ramen. Nataženými prsty pravé ruky lehce přejedete přes horní část natažených prstu levé ruky, jako kdyby jste chtěli něco setřít. Tuto část signálu uděláte dvakrát nebo třikrát. Druhá část signálu je vyhlášení strajku. Jelikož míč je v této situaci stále ve hře a běžci mohou postupovat, nevyhlašujte "Foul tip." Slovo "foul" by mohlo někoho mást.

17 2. Signalizace Vyhlášení vnitřní chycení - infield fly:
Všichni rozhodčí ukazují pravou rukou nahoru do nebe. Signalizaci by mělo doprovázet verbální vyhlášení "Infield fly!" i několikrát po sobě.  Homerun nebo pouze "dvojmeťák„: V obou případech je míč mrtvý. Ujistěte se, že se obrana nesnaží o žádnou hru hlavně v případech, kdy se míč odrazí zpět do hřiště. Signálem pro homerun je obtahování pomyslného kruhu ukazováčkem pravé ruky nad hlavou. Signalizace dvoumetového odpalu (dle územních pravidel) se většinou provádí ukázáním dvou prstu na levé ruce. Přidělení mety: Mety se přidělují zřetelným ukázáním na běžce levou rukou a vyhlášením "You, second base" nebo "You, third base", "You, score!„ Míč může být stále ve hře a běžec je chráněn pouze po cestu k přidělené metě.

18 2. Signalizace To je balk - That's a Balk!:
Když vyhlásíte balk, tak míč je stále ve hře. Pamatujte si, jestliže nadhazovač dokončí nadhoz nebo přihraje na metu, musíte s vyhlášením postihů počkat do dokončení této rozehry. Balk se signalizuje následovně: ukážete na nadhazovače a vyhlásíte "That's a balk" ... pokud nadhazovač zaváhá nebo zastaví nadhoz či příhoz vyhlásíte "Time, that's a balk" a přidělíte mety "You, second base." apod. Pokud nadhazovač nadhodí či přihraje, necháte rozehru dohrát a postupujete podle pravidel.

19 2. Signalizace Chycení/nechycení míče - catch/no catch
Když se signalizuje chycení, signál se podobá signálu aut. Verbální projev není zapotřebí. Signalizace nechycení míče je shodná se signalizací safe, pouze s tím, že zřetelně vyhlásíte "No catch." Někdy je dobré toto vyhlášení několikráte zopakovat. Při rychlých hrách ve vnitřním poli se stává že polař s míčem žongluje či mu upadne na zem. Pokud polaři upadne míč na zem, rozhodčí signalizuje sejf a pak ukáže na míč ležící na zemi a vyhlásí "on the ground, on the ground." Míč může upadnut i ve vnějším poli, ale zde stačí vyhlásit "No catch", jelikož dodatečná vyhlášení by přes hluk diváky nebyla slyšet…

20 2. Signalizace … Verbální vyhlášení nemusí být pokaždé, většinou se používají v složitých situacích, například: míč je chytán ve skoku či ve slajdu. Jednoduché a zřetelné míče mohou být i nemusí být vyhlašovány, záleží na domluvě rozhodčích. Jestliže bude polař chytat míč u pomezní čáry, prioritou je vyhlášení fair/foul a pote se vyhlašuje catch/no catch. Signály mezi rozhodčími Poslední kapitolou jsou "tajné" signály mezi rozhodčími. Tyto signály jsou jednoduché a používají je všichni rozhodčí. Záleží na domluvě rozhodčích. Kolik je autů? Jsou dva signály pro zjištění počtu autů: 1) hlazení krku nebo častější 2) pěst pravé ruky přejíždí po nohavici pravé nohy. Odpovědi 1) prsty pravé ruky směřující k zemi ukazují počet autů nebo 2) podle autů se příslušný počet prstů dotýká kšiltu čepice (nula autů signalizuje dlaň sevřená v pěst). Hlavní rozhodčí často signalizuje auty prsty na masce, pěst (0 autů), jeden prst (1 aut), dva prsty (2 auty).

21 2. Signalizace Jaký je stav pálkaře?
Rychlé ťukání prstem na vrchol čepice nebo na její kšilt. Alternativní a častěji používaný signál je přejíždění oběmi dlaněmi po hrudi rozhodčího. Odpovědí je ukázání počtu bólu na levé ruce a počet strajků na pravé ruce. Ruce jsou přitom položeny na hrudi. Odpovědí na odezvu je, že rozhodčí vyhlásí stav nahlas, tím si pak může pomáhající rozhodčí být jist, že jeho kolega jeho signál přečetl správně. Signalizace možného Infield fly: Signálem pro možnou situaci infeild fly je položená dlaň pravé ruky na vrcholu čepice. Více používaným signálem je položená dlaň pravé ruky na levém ramení, kde lze také signalizovat počet autů (pěst - 0 autů, jeden prst - 1 aut). Dalším hodně používaným signálem je pěst na přední hraně kšiltu čepice při žádném autu a ukazováček při jednom autu.

22 2. Signalizace Rušení možného Infield fly:
Signál je podobný signalizaci foul tipu. Pravá dlaň hladí horní část zápěstí levé ruky ve výšce mezi rameny a pasem. Potřebuji pomoc! Když manažer vychází z lavičky většinou směřuje k rozhodčímu, který udělal sporné či těsné rozhodnutí. Dobrý rozhodčí přijde svému kolegovi na pomoc. Pokud se tak nestane, je dobré mít smluvený signál, kterým si přivoláte kolegu, aniž by jste na něj museli pokřikovat. Většinou se používá signál, kdy si dá rozhodčí ruce v bok a tzv. s nimi "pumpuje". To signalizuje kolegům, že potřebuje pomoc. Kolega by měl přijít a klidně říct kouči: "OK kouči, vrátíme se k hraní baseballu, diskuse je ukončena, jdeme hrát."

23 2. Signalizace Při komunikaci mezi rozhodčími je velmi důležitá zpětná vazba, proto musí být všichni rozhodčí stále ve střehu. Není nic horšího než, když rozhodčí signalizuje žádost o pomoc a kolega místo sledování hry sleduje „kde co poletuje“. Správně by měl kolega odpovědět stejným signálem, případně signálem odpovědi, pokud ho jeho kolega o něco žádá!

24 2. Několik zásad rozhodčího
Následující zásady byly aplikovány s úspěchem po mnoho let a stále mají respekt! Vyhnout se úšklebkům a netrvat na posledním slově. Jestliže chce hráč či manažer z nějakého důvodu odejít, tak ho jít necháme. Nikdy jej nenásledujeme! Zdržet se prudkých gest během sdělování důvodů. Slyšet jen to, co by rozhodčí slyšet měl. Ignorovat vše, co s tím nesouvisí. Držet si svůj charakter, nenechat se ovlivnit situací a být stále nad věcí (např. kouč na metách safe, out apod.).

25 2. Několik zásad rozhodčího
Dávat si pozor na jazyk! Tón, kterým jedná rozhodčí směrem k hráčům, kaučům a manažerům. Jestliže manažer má vážný důvod přít se s rozhodčím o porušení pravidel, je vaší povinností ho vyslechnout. Toto může rozhodčí udělat beze ztráty důstojnosti vážnosti. Rozhodčí je soudce hry a z toho pro něj vyplývá povinnost udržet důstojnost zápasu a všech zúčastněných. !Rozhodovat a hrát na vysoké úrovni znamená - vyslechnout, porozumět a vysvětlit!

26 3. Po zápase „report“

27 3. Po zápase „report“


Stáhnout ppt "Komunikace manažer - rozhodčí 11. Horská klinika 21. ledna 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google