Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Produkční účinnost krmiv v návaznosti na konzervační proces.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Produkční účinnost krmiv v návaznosti na konzervační proces."— Transkript prezentace:

1

2 Produkční účinnost krmiv v návaznosti na konzervační proces

3  Siláž je krmivo vzniklé konzervací čerstvé nebo zavadlé píce kyselinotvorným, především mléčným, kvašením, nebo přídavkem látek, které inhibují bakteriální činnost.  Senáž je neodborné označení siláže vzniklé konzervací píce po jejím zavadnutí.  Silážování je výrobní proces, při kterém je píce za stálého dusání ukládána do prostoru, který je pak vzduchotěsně uzavřen. ZÁKLADNÍ DEFINICE

4  Silážovatelnost je schopnost krmiva zfermentovat s nízkými ztrátami jeho hmotnosti, kvality a dietetických vlastností.  Aerobní degradace je proces, při kterém se znehodnocuje siláž biochemickými pochody za přístupu vzduchu.  Aerobní stabilita je vlastnost krmiva udržet za přístupu vzdušného kyslíku svoji kvalitu co nejdelší dobu a s co nejnižšími ztrátami. ZÁKLADNÍ DEFINICE

5 -jakou hmotu chcete získat? -jak dosáhnout kýženého cíle? -jak s hotovou siláží zacházet? Kdy bude fermentační proces úspěšný? Když dokážete odpovědět na tři otázky!

6 - vhodná sušina silážovaného materiálu - potřebné mechanické narušení hmoty - dostatek homofermentativních LAB - dostatečné množství energie pro LAB - málo tlumivých (pufrujících) látek - důkladná a rychle nastolená anaerobita Kdy bude fermentační proces úspěšný?

7 Když siláž a silážování budete posuzovat nejen podle výsledné známky kvality, ale i podle toho, jak a s jak nízkými ztrátami se podařilo zachovat původní krmnou hodnotu silážované hmoty. Kdy bude fermentační proces úspěšný?

8 Když před tím, než se začne silážovat, budete mít jasnou představu o tom, kam se bude silážovaná hmota ukládat, po jakou dobu se bude skladovat a po jakou dobu, komu a v jaké krmné dávce se bude zkrmovat. Kdy bude fermentační proces úspěšný?

9 Ze všeho nejdůležitější je, když vystihnete co je v danou dobu důležité, správně sestavíte linku konzervace a pak ji dokážete udržet v chodu po celou dobu silážování. Kdy bude fermentační proces úspěšný?

10 Na co dát při plánování dávky pozor ? Sušina (%)2025303540 a vyšší pH4,24,354,454,64,75 a nižší Kritické hodnoty pH pro tvorbu kyseliny máselné Při nevhodných podmínkách, a velmi nízkých dávkách aditiv, může dojít i ke zvrhnutí siláže, a to i za anaerobních podmínek

11 Jak se bránit nárůstu klostridií? - vyvarovat se znečištění píce při sklizni - přidat zdroj lehce dostupné energie - vytvořit zdroj energie přídavkem enzymů - přidat vhodný konzervační přípravek - píci rychle naskladnit při patřičném dusání - píci rychle a důkladně izolovat - co nejdříve podezřelou siláž zkrmit

12 Nároky mikroorganismů na prostředí  - na sušinu, resp. vodní aktivitu  - na hodnotu pH  - na vzdušný kyslík  - zdroj potravy, resp. energie  - metabolické produkty (H 2 O 2 )

13 SušinaSilážovatelnost (WSC. 10 / TK) %0,40,81,21,62,02,42,8 403,2 364,83,2 326,04,63,21,8 286,75,54,33,11,9 246,05,04,02,91,9 205,24,43,52,71,8 184,83,72,92,1 Doporučené dávky kyseliny mravenčí

14 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - I. Téměř všechno souvisí se vším, jedno ovlivňuje druhé, nebo dokonce navazuje na druhé. Když někde něco přibývá, na druhé straně něco musí ubývat

15 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - II. Výsledná kvalita siláží je přímo úměrná - kvalitě substrátu (silážovaného materiálu), - vhodnému použití konzervačních přípravků, - rychlosti a způsobu naskladňování píce, - vytěsnění vzduchu z naskladňované píce, - rychlému a dokonalému anaerobnímu utěsnění hmoty a uchování anaerobního prostředí po celou dobu skladování.

16 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - III. Ze špatně připravené hmoty k silážování - s příliš vysokou nebo nízkou sušinou, - s nízkým obsahem živin, resp. energie, - s vysokým obsahem pufrujících látek, - nedostatečně mechanicky zpracované, nelze připravit siláž vysoké kvality ani s použitím konzervačních přípravků, ani s novými stroji a technologiemi.

17 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - IV. I velmi kvalitní siláž po určité době ztrácí svoji výživnou a dietetickou hodnotu, zvláště, začne-li do ní pronikat kyslík. Rozkladné procesy jsou tím intenzivnější, - čím menší je objemová hmotnost siláže, - čím vyšší je teplota a vlhkost prostředí, - čím delší dobu kyslík do siláže proniká, - čím je substrát bohatší na látky lehce využitelné nevhodnými mikroorganismy.

18 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - V. Ani velmi kvalitní siláž nezajistí zdraví a vysokou užitkovost zvířat, - pokud nebude součástí vyrovnané, vyvážené a plnohodnotné krmné dávky, - pokud budou nedostatky v technice krmení, ustájení a manipulaci se zvířaty, - pokud nebude zvířatům věnována patřičná individuální péče.

19 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - VI. Je třeba vyhovět zákonům a vyhláškám: - krmivářský zákon, - o veterinární péči, - o ochraně zvířat, - o vodách, - o nečistotách na silnicích, - o bezpečnosti práce, - o likvidaci či recyklaci použitých fólií. Je třeba řídit se návody na obsluhu strojů, na použití přístrojů, pomůcek a přípravků.

20 - zvolená technologie, - silážovaný materiál, - sklady a jímky, - stroje, přístroje, pomůcky, přípravky, - počasí, - krmená zvířata, - pracovní síly, - zákony a místní zvyklosti. Co ovlivňuje výsledný efekt silážování

21 Jak se s hotovou siláží zachází! Výsledná kvalita siláže bude přímo úměrná: - uchování dokonalého anaerobního prostředí, - způsobu vybírání siláže ze silážních prostor, - pořádku a čistotě v silážním prostoru, - manipulaci se silážní hmotou, - způsobu jejího zkrmování zvířatům. Co ovlivňuje výsledný efekt silážování

22 Zlepšení technologií ? •struktura zemědělských plodin ? •stav zemědělské techniky ? •stav skladovacích prostor ? •vybavení přístroji a pomůckami ? •pracovní síly, legislativa ? •přípravky ke konzervaci ?

23 Struktura zemědělských plodin PlodinaRokPlochaVýnosProdukce (tis. ha) (t/ha) (tis. t) Kukuřice 1989414,2175 (zrno) 2000476,4304 Jednoleté 198958729,017 003 pícniny 200030328,48 594 Víceleté 19894639,84 533 pícniny 20004155,62 341 Louky 19897058,83451 a pastviny 20009405,22548 Pramen: ČSÚ (Kreysová, Salamánková, VÚZE), zkráceno

24 Struktura zemědělských plodin podle plochy 1Jetel luční 2Vojtěška setá 3Ostatní víceleté pícniny na o. p. 4Louky 5Pastviny

25 Struktura zemědělských plodin podle produkce 1Jetel luční 2Vojtěška setá 3Ostatní víceleté pícniny na o. p. 4Louky 5Pastviny

26 Struktura zemědělských plodin podle plochy a produkce

27 Struktura zemědělských plodin podle plochy 1Kukuřice na zrno 2Kukuřice na zeleno a siláž 3Ostatní jednoleté

28 Struktura zemědělských plodin podle produkce 1Kukuřice na zrno 2Kukuřice na zeleno a siláž 3Ostatní jednoleté

29 Struktura zemědělských plodin podle plochy a produkce

30 Druh strojeCelkem Struktura stáří (%) Průměr ks do 4 let 4-88-12nad 12 Traktory celkem79 304 4 85038 11,6 Sklízecí řezačky 6 467 4 75039 11,7 Sklízecí mlátičky12 836 7 54840 11,6 Přívěsy traktorové63 045 1 54846 12,6 Návěsy traktorové7 599 5104638 11,5 Samosběrací návěsy18 345 2104839 11,7 Pramen: ČSÚ (Abrham, VÚZT), zkráceno, stav k 1. 2. 1999 Stáří zemědělské techniky

31 Stav skladovacích prostor •silážní žlaby •silážní věže •hromady •vaky z PE •obří balíky

32 Vybavení přístroji a pomůckami PŘÍSTROJE  aplikátory  měření sušiny  pH metr  laboratorní  výbava POMŮCKY  plachty, fólie  speciální sítě  zátěže, pytle  zipy, ventily,  lepicí pásky

33 Pracovní síly, legislativa  Pracovní síly - jejich hlavním úkolem je plně zabezpečit fungování linky sklizně a konzervace  Legislativa - jejím hlavním úkolem je chránit zemědělce před nekalými praktikami obchodníků § 4 a 8 zákona o krmivech č. 91/1996 Sb., ve znění zákona č. 244/2000 Sb., § 15 vyhlášky MZe ČR č. 451/2000 Sb., ve znění novely č. 343/2001 Sb.

34 Přípravky ke konzervaci - příznivě ovlivnit průběh fermentace - omezit ztráty během fermentace - stabilizovat siláž během skladování - omezit ztráty aerobní degradací - nesnížit dietetickou hodnotu siláže Jejich hlavní úkoly:

35 Přípravky ke konzervaci Jejich rozdělení podle: - druhu (biologické, chemické) - formy (tekuté, rozpustné, granule) - využití (objemná, jadrná krmiva) - vlastností (korozivnost, agresivita) - ceny (levné, tak akorát, moc drahé)

36 Přípravky ke konzervaci Výhody při jejich použití: - řízená fermentace, nižší ztráty živin - snížení ztrát aerobní degradací - lze slevit z dodržování technologie - lze lépe využít nové technologie - lze konzervovat nová krmiva

37 Přípravky ke konzervaci - být řádně zaregistrován na ÚKZÚZ Praha - mít srovnatelnou kvalitu se zahraničními - přesné dávkování s využitím aplikátorů - být otestován nezávislou institucí - mít deklarované parametry během záruky - cena aplikační dávky ne příliš vysoká Základní požadavky na přípravek

38 Požadované p arametry biologických přípravků - biologické - tolerantní vůči nízkému pH, k extrémní sušině a k vysokým teplotám; vhodný cukerný profil; rychlé množení; žádná proteolytická aktivita; nižší ztráty - technologické - vydržet výrobní proces; stabilita při skladování; vhodné balení; nenáročná příprava aplikační dávky

39 Požadované p arametry chemických přípravků - biochemické - méně agresivní k technice, lidem i zvířatům, snížení korozívnosti, snížení zápachu; snížení pH; vázání vody; redukce růstu nežádoucí mikroflóry; nízká produkce metabolitů; nižší ztráty - technologické - nutné větší rozptýlení, distribuce - doprava menšího objemu

40 Rozdíly mezi biologickými a chemickými přípravky - ve způsobu a rychlosti fermentace - v provozní jistotě, ve způsobu využití - v uchování cukrů, v aerobní stabilitě - ve specifických vlastnostech, bezpečnosti - v aplikaci, manipulaci a skladování - v ceně aplikační dávky, v ceně dopravy

41 Rozdíly mezi tekutými a granulovanými přípravky - v rovnoměrnosti rozptýlení přípravku - v rychlosti začátku působení - ve specifických vlastnostech - v manipulaci při přípravě dávky - v provozní jistotě, ve způsob využití - v ceně aplikační dávky, v ceně dopravy

42 Přípravky ke konzervaci Trendy v používání konzervantů - podle počtu přípravků - podle množství konzervované hmoty - podle kvality přípravků

43 Přípravky ke konzervaci Možnosti v používání konzervantů - v konzervaci objemné píce - v konzervaci jadrných krmiv

44  má v nabídce širší sortiment přípravků ?  nabízí přístroje na jejich aplikaci ?  poskytuje i kvalitní poradenský servis ?  drží firma krok se světovým trendem ?  jak často inovuje svoji nabídku ?  jak dlouho působí na českém ? Výběr přípravku podle firmy

45 Kdy přípravky použít ? - silážovatelnost pícniny0 - 3 - podmínky v době sklizně0 - 3 - sušina řezanky a způsob jejího dosažení0 - 3 - kvalita řezanky a způsob jejího dusání0 - 3 - způsob konzervace a uskladnění píce0 - 3 Kritérium: Bodové hodnocení:

46 Kdy přípravky použít ? - nevyhovující podmínky, nesilážovat0 - 3 - silážovat s pomocí chemických aditiv4 - 6 - s enzymaticko-bakteriálními přípravky 7 - 9 - použít bakteriální přípravky10-12 - silážovat bez aditiv13-15 Vhodnost použití: Dosažený počet bodů:

47


Stáhnout ppt "Produkční účinnost krmiv v návaznosti na konzervační proces."

Podobné prezentace


Reklamy Google