Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Produkční účinnost krmiv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Produkční účinnost krmiv"— Transkript prezentace:

1 Produkční účinnost krmiv
v návaznosti na konzervační proces

2 ZÁKLADNÍ DEFINICE  Siláž je krmivo vzniklé konzervací čerstvé nebo zavadlé píce kyselinotvorným, především mléčným, kvašením, nebo přídavkem látek, které inhibují bakteriální činnost.  Senáž je neodborné označení siláže vzniklé konzervací píce po jejím zavadnutí.  Silážování je výrobní proces, při kterém je píce za stálého dusání ukládána do prostoru, který je pak vzduchotěsně uzavřen.

3 ZÁKLADNÍ DEFINICE  Silážovatelnost je schopnost krmiva zfermentovat s nízkými ztrátami jeho hmotnosti, kvality a dietetických vlastností.  Aerobní degradace je proces, při kterém se znehodnocuje siláž biochemickými pochody za přístupu vzduchu.  Aerobní stabilita je vlastnost krmiva udržet za přístupu vzdušného kyslíku svoji kvalitu co nejdelší dobu a s co nejnižšími ztrátami.

4 Kdy bude fermentační proces úspěšný?
Když dokážete odpovědět na tři otázky! jakou hmotu chcete získat? jak dosáhnout kýženého cíle? jak s hotovou siláží zacházet?

5 Kdy bude fermentační proces úspěšný?
- vhodná sušina silážovaného materiálu - potřebné mechanické narušení hmoty - dostatek homofermentativních LAB - dostatečné množství energie pro LAB - málo tlumivých (pufrujících) látek - důkladná a rychle nastolená anaerobita

6 Kdy bude fermentační proces úspěšný?
Když siláž a silážování budete posuzovat nejen podle výsledné známky kvality, ale i podle toho, jak a s jak nízkými ztrátami se podařilo zachovat původní krmnou hodnotu silážované hmoty.

7 Kdy bude fermentační proces úspěšný?
Když před tím, než se začne silážovat, budete mít jasnou představu o tom, kam se bude silážovaná hmota ukládat, po jakou dobu se bude skladovat a po jakou dobu, komu a v jaké krmné dávce se bude zkrmovat.

8 Kdy bude fermentační proces úspěšný?
Ze všeho nejdůležitější je, když vystihnete co je v danou dobu důležité, správně sestavíte linku konzervace a pak ji dokážete udržet v chodu po celou dobu silážování.

9 Na co dát při plánování dávky pozor ?
Při nevhodných podmínkách, a velmi nízkých dávkách aditiv, může dojít i ke zvrhnutí siláže, a to i za anaerobních podmínek Kritické hodnoty pH pro tvorbu kyseliny máselné Sušina (%) a vyšší pH 4,2 4,35 4,45 4,6 4,75 a nižší

10 Jak se bránit nárůstu klostridií?
- vyvarovat se znečištění píce při sklizni - přidat zdroj lehce dostupné energie - vytvořit zdroj energie přídavkem enzymů - přidat vhodný konzervační přípravek - píci rychle naskladnit při patřičném dusání - píci rychle a důkladně izolovat - co nejdříve podezřelou siláž zkrmit

11 Nároky mikroorganismů na prostředí
 - na sušinu, resp. vodní aktivitu  - na hodnotu pH  - na vzdušný kyslík  - zdroj potravy, resp. energie  - metabolické produkty (H2O2)

12 Sušina Silážovatelnost (WSC . 10 / TK)
Doporučené dávky kyseliny mravenčí Sušina Silážovatelnost (WSC . 10 / TK) % 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 40 3,2 36 4,8 3,2 32 6,0 4,6 3,2 1,8 28 6,7 5,5 4,3 3,1 1,9 24 6,0 5,0 4,0 2,9 1,9 20 5,2 4,4 3,5 2,7 1,8 ,8 3,7 2,9 2,1

13 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - I.
Téměř všechno souvisí se vším, jedno ovlivňuje druhé, nebo dokonce navazuje na druhé. Když někde něco přibývá, na druhé straně něco musí ubývat

14 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - II.
Výsledná kvalita siláží je přímo úměrná - kvalitě substrátu (silážovaného materiálu), - vhodnému použití konzervačních přípravků, - rychlosti a způsobu naskladňování píce, - vytěsnění vzduchu z naskladňované píce, - rychlému a dokonalému anaerobnímu utěsnění hmoty a uchování anaerobního prostředí po celou dobu skladování.

15 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - III.
Ze špatně připravené hmoty k silážování - s příliš vysokou nebo nízkou sušinou, - s nízkým obsahem živin, resp. energie, - s vysokým obsahem pufrujících látek, - nedostatečně mechanicky zpracované, nelze připravit siláž vysoké kvality ani s použitím konzervačních přípravků, ani s novými stroji a technologiemi.

16 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - IV.
I velmi kvalitní siláž po určité době ztrácí svoji výživnou a dietetickou hodnotu, zvláště, začne-li do ní pronikat kyslík. Rozkladné procesy jsou tím intenzivnější, - čím menší je objemová hmotnost siláže, - čím vyšší je teplota a vlhkost prostředí, - čím delší dobu kyslík do siláže proniká, - čím je substrát bohatší na látky lehce využitelné nevhodnými mikroorganismy.

17 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - V.
Ani velmi kvalitní siláž nezajistí zdraví a vysokou užitkovost zvířat, - pokud nebude součástí vyrovnané, vyvážené a plnohodnotné krmné dávky, - pokud budou nedostatky v technice krmení, ustájení a manipulaci se zvířaty, - pokud nebude zvířatům věnována patřičná individuální péče.

18 HLAVNÍ ZÁSADY SILÁŽOVÁNÍ - VI.
Je třeba vyhovět zákonům a vyhláškám: - krmivářský zákon, - o veterinární péči, - o ochraně zvířat, - o vodách, - o nečistotách na silnicích, - o bezpečnosti práce, - o likvidaci či recyklaci použitých fólií. Je třeba řídit se návody na obsluhu strojů, na použití přístrojů, pomůcek a přípravků.

19 Co ovlivňuje výsledný efekt silážování
- zvolená technologie, - silážovaný materiál, - sklady a jímky, - stroje, přístroje, pomůcky, přípravky, - počasí, - krmená zvířata, - pracovní síly, - zákony a místní zvyklosti.

20 Co ovlivňuje výsledný efekt silážování
Jak se s hotovou siláží zachází! Výsledná kvalita siláže bude přímo úměrná: - uchování dokonalého anaerobního prostředí, způsobu vybírání siláže ze silážních prostor, pořádku a čistotě v silážním prostoru, manipulaci se silážní hmotou, způsobu jejího zkrmování zvířatům.

21 Zlepšení technologií ? struktura zemědělských plodin ?
stav zemědělské techniky ? stav skladovacích prostor ? vybavení přístroji a pomůckami ? pracovní síly, legislativa ? přípravky ke konzervaci ?

22 Struktura zemědělských plodin
Plodina Rok Plocha Výnos Produkce (tis. ha) (t/ha) (tis. t) Kukuřice ,2 175 (zrno) ,4 304 Jednoleté , pícniny , Víceleté , pícniny , Louky , a pastviny , Pramen: ČSÚ (Kreysová, Salamánková, VÚZE), zkráceno

23 Struktura zemědělských plodin podle plochy
Jetel luční Vojtěška setá Ostatní víceleté pícniny na o. p. Louky Pastviny

24 Struktura zemědělských plodin podle produkce
Jetel luční Vojtěška setá Ostatní víceleté pícniny na o. p. Louky Pastviny

25 Struktura zemědělských plodin podle plochy a produkce

26 Struktura zemědělských plodin podle plochy
Kukuřice na zrno Kukuřice na zeleno a siláž Ostatní jednoleté

27 Struktura zemědělských plodin podle produkce
Kukuřice na zrno Kukuřice na zeleno a siláž Ostatní jednoleté

28 Struktura zemědělských plodin podle plochy a produkce

29 Stáří zemědělské techniky
Druh stroje Celkem Struktura stáří (%) Průměr ks do 4 let nad 12 Traktory celkem ,6 Sklízecí řezačky ,7 Sklízecí mlátičky ,6 Přívěsy traktorové ,6 Návěsy traktorové ,5 Samosběrací návěsy ,7 Pramen: ČSÚ (Abrham, VÚZT), zkráceno, stav k

30 Stav skladovacích prostor
silážní žlaby silážní věže hromady vaky z PE obří balíky

31 Vybavení přístroji a pomůckami
PŘÍSTROJE aplikátory měření sušiny pH metr laboratorní výbava POMŮCKY plachty, fólie speciální sítě zátěže, pytle zipy, ventily, lepicí pásky

32 Pracovní síly, legislativa § 4 a 8 zákona o krmivech č. 91/1996 Sb.,
 Pracovní síly - jejich hlavním úkolem je plně zabezpečit fungování linky sklizně a konzervace  Legislativa - jejím hlavním úkolem je chránit zemědělce před nekalými praktikami obchodníků § 4 a 8 zákona o krmivech č. 91/1996 Sb., ve znění zákona č. 244/2000 Sb., § 15 vyhlášky MZe ČR č. 451/2000 Sb., ve znění novely č. 343/2001 Sb.

33 Přípravky ke konzervaci
Jejich hlavní úkoly: - příznivě ovlivnit průběh fermentace - omezit ztráty během fermentace - stabilizovat siláž během skladování - omezit ztráty aerobní degradací - nesnížit dietetickou hodnotu siláže

34 Přípravky ke konzervaci Jejich rozdělení podle:
- druhu (biologické, chemické) - formy (tekuté, rozpustné, granule) - využití (objemná, jadrná krmiva) - vlastností (korozivnost, agresivita) - ceny (levné, tak akorát, moc drahé)

35 Přípravky ke konzervaci Výhody při jejich použití:
- řízená fermentace, nižší ztráty živin - snížení ztrát aerobní degradací - lze slevit z dodržování technologie - lze lépe využít nové technologie - lze konzervovat nová krmiva

36 Přípravky ke konzervaci Základní požadavky na přípravek
- být řádně zaregistrován na ÚKZÚZ Praha - mít srovnatelnou kvalitu se zahraničními - přesné dávkování s využitím aplikátorů - být otestován nezávislou institucí - mít deklarované parametry během záruky - cena aplikační dávky ne příliš vysoká

37 Požadované parametry biologických přípravků
- biologické - tolerantní vůči nízkému pH, k extrémní sušině a k vysokým teplotám; vhodný cukerný profil; rychlé množení; žádná proteolytická aktivita; nižší ztráty - technologické - vydržet výrobní proces; stabilita při skladování; vhodné balení; nenáročná příprava aplikační dávky

38 Požadované parametry chemických přípravků
- biochemické - méně agresivní k technice, lidem i zvířatům, snížení korozívnosti, snížení zápachu; snížení pH; vázání vody; redukce růstu nežádoucí mikroflóry; nízká produkce metabolitů; nižší ztráty - technologické - nutné větší rozptýlení, distribuce - doprava menšího objemu

39 Rozdíly mezi biologickými
a chemickými přípravky - ve způsobu a rychlosti fermentace - v provozní jistotě, ve způsobu využití - v uchování cukrů, v aerobní stabilitě - ve specifických vlastnostech, bezpečnosti - v aplikaci, manipulaci a skladování - v ceně aplikační dávky, v ceně dopravy

40 a granulovanými přípravky
Rozdíly mezi tekutými a granulovanými přípravky - v rovnoměrnosti rozptýlení přípravku - v rychlosti začátku působení - ve specifických vlastnostech - v manipulaci při přípravě dávky - v provozní jistotě, ve způsob využití - v ceně aplikační dávky, v ceně dopravy

41 Přípravky ke konzervaci
Trendy v používání konzervantů - podle počtu přípravků - podle množství konzervované hmoty - podle kvality přípravků

42 Přípravky ke konzervaci Možnosti v používání konzervantů
- v konzervaci objemné píce - v konzervaci jadrných krmiv

43 Výběr přípravku podle firmy
má v nabídce širší sortiment přípravků ? nabízí přístroje na jejich aplikaci ? poskytuje i kvalitní poradenský servis ? drží firma krok se světovým trendem ? jak často inovuje svoji nabídku ? jak dlouho působí na českém ?

44 Kdy přípravky použít ? Kritérium: Bodové hodnocení:
- silážovatelnost pícniny - podmínky v době sklizně - sušina řezanky a způsob jejího dosažení 0 - 3 - kvalita řezanky a způsob jejího dusání 0 - 3 - způsob konzervace a uskladnění píce 0 - 3

45 Kdy přípravky použít ? Dosažený počet bodů: Vhodnost použití:
- nevyhovující podmínky, nesilážovat 0 - 3 - silážovat s pomocí chemických aditiv 4 - 6 - s enzymaticko-bakteriálními přípravky - použít bakteriální přípravky - silážovat bez aditiv

46


Stáhnout ppt "Produkční účinnost krmiv"

Podobné prezentace


Reklamy Google