Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnovitelné zdroje energie P1.B SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnovitelné zdroje energie P1.B SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm"— Transkript prezentace:

1 Obnovitelné zdroje energie P1.B SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm
CO2 LIGA Obnovitelné zdroje energie P1.B SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

2 Co jsou to OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE ?
Obnovitelné zdroje energie jsou přístupné formy energie na Zemi, získané především z jaderných přeměn v nitru slunce. Ze Slunce je tato energie předávána na zem ve formě slunečního záření, které zapříčiňuje vznik už konkrétních obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelné zdroje energie

3 Rozdíl mezi OBNOVITELNÝMI a NEOBNOVITELNÝMI zdroji
Neobnovitelné zdroje energie se od obnovitelných zdrojů energie liší především tím, že se u nich sluneční energie akumulovala před delší dobou, poměrně zdlouhavým procesem. Mezi neobnovitelné zdroje patří například uhlí, ropa či zemní plyn. Obnovitelné zdroje energie

4 Vliv na životní prostředí
Neobnovitelné zdroje jsou vyčerpatelné, jejich těžbou devastujeme krajinu, zasahujeme do životního prostředí a tím pádem jej ničíme a jejich používáním znečišťujeme ovzduší. Obnovitelné zdroje energie ovlivňují životní prostředí minimálně a v tom spočívá rozdíl. Obnovitelné zdroje energie

5 Druhy obnovitelných zdrojů
Energie vody Geotermální energie Spalování biomasy Energie větru Energie slunečního záření Využití tepelných čerpadel Energie příboje a přílivu oceánu Obnovitelné zdroje energie

6 Obnovitelné zdroje energie
Energie vody Energie vody se uplatňuje ve VODNÍCH ELEKTRÁRNÁCH, které využívají přirozený spád a sílu vody. Obnovitelné zdroje energie

7 Obnovitelné zdroje energie
Geotermální energie Geotermální energie je energie získaná z nitra Země. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů nebo horké prameny. Obnovitelné zdroje energie

8 Obnovitelné zdroje energie
Spalování biomasy Spaluje se hmota organického původu, z níž je získávána energie. Obnovitelné zdroje energie

9 Obnovitelné zdroje energie
Energie větru Využívá se ve větrných elektrárnách, které využívají síly větru k roztočení vrtule, k ní je pak připojen elektrický generátor. Obnovitelné zdroje energie

10 Energie slunečního záření
Energie získávaná přímo ze slunečního záření. Představuje drtivou většinu energie, která se na Zemi nachází a využívá. Obnovitelné zdroje energie

11 Využití tepelných čerpadel
Tepelná čerpadla odjímají teplo okolnímu prostředí a převádí na vyšší teplotní stupeň. Obnovitelné zdroje energie

12 Energie příboje a přílivu oceánu
Využívá se toho, že hmota světových oceánů je v neustálém pohybu. Obnovitelné zdroje energie

13 Obnovitelné zdroje v našem okolí
Přímo v Rožnově pod Radhoštěm se nacházejí solární panely. Tyto panely zpracovávají sluneční energii a jsou umístěny na ZŠ pod Skalkou, ZŠ Videčská, ZŠ 5. května a na domově mládeže SŠIEŘ Rožnov p. R. Nedaleko Rožnova pod Radhoštěm stojí přehrada Bystřička na které je umístěna vodní elektrárna. Kotelny v Hoštíně, Roštíně a Hoštětíně se zabývají spalováním biomasy. V Kladrubech a na Hostýně jsou větrné elektrárny. Obnovitelné zdroje energie

14 Globální změna klimatu
Je to celosvětová změna klimatu v důsledku globálního oteplování způsobeného skleníkovými plyny. Globální změna klimatu se projevuje změnou oceánských proudů, změnou rozložení teploty v průběhu roku nebo změnou rozložení atmosférických srážek. Předpokládanými důsledky globálního oteplování u nás jsou mírnější zimy, teplejší léta a zánik málo odolných rostlinných a živočišných druhů. Obnovitelné zdroje energie

15 Snížení emise skleníkových plynů
Protože nejvíce skleníkových plynů v současné době produkuje doprava založená na principu spalovacích motorů spalujících naftu nebo benzín. Vhodným řešením by bylo vynalézt jiný typ spalovacích motorů například na vodík. Každý stát by měl mít stanoven určitý limit své produkce skleníkových plynů. Toto opatření již je zavedeno. Se stromy ve městech a deštnými pralesy se ve 21. století zachází nepříliš dobře. Jsou káceny a dobývány dřevařskými společnostmi. Tohoto bychom se měli vyvarovat a snažit se o jejich zachování a rozšíření. Ne nadarmo se deštným pralesům říká „plíce světa“. Obnovitelné zdroje energie

16 Snahy snížit emise CO2 u nás i ve světě
Emise CO2 se dají snížit mnoha způsoby a jedním z nich jsou u nás jaderné elektrárny – Temelín (24km od Českých Budějovic) a Dukovany (u města Třebíče). Ve světě jsou jaderné elektrárny stavěny ve velké míře díky svým lepším vlastnostem oproti tepelným elektrárnám. Jaderná elektrárna neprodukuje skoro žádný CO2. Obnovitelné zdroje energie

17 Obnovitelné zdroje energie
Projekt INTERREG IIIA Rozvoj solárního zdroje energie a podpora energetické efektivity pro zlepšení kvality ovzduší v Rožnově pod Radhoštěm. Realizován od srpna do listopadu roku 2006 na SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm. Realizoval: Zlínský kraj Obnovitelné zdroje energie

18 Popis projektu na SŠIEŘ R. p. R.
Výměna oken na budově školy – jižní strana. Zateplení fasády na budově školy – štítové fasády. Zateplení oken na objektu DM. Instalace 12 ks fotovoltaických článků o výkonu 1,2 kW. Obnovitelné zdroje energie

19 Spotřeba energie na SŠIEŘ R. p. R.
Na vytápění a ohřev teplé užitkové vody: Teplo do školy dodává teplárenská společnost Energoaqua a. s., která topí mazutem a zemním plynem (50:50). Celková spotřeba tepla na vytápění za rok 2006 činí kWh u budovy školy a kWh na domově mládeže SŠIEŘ Rožnov p. R. Na ostatní provoz: Spotřeba elektřiny za rok 2006 činí kWh na budově SŠIEŘ Rožnov p. R. a 34,786 kWh na domově mládeže SŠIEŘ Rožnov p. R. Obnovitelné zdroje energie

20 Emise CO2 na provoz školy
Vyprodukované emise za rok 2006 jsou 98,59 tun CO2 u budovy školy a 53,85 tun CO2 u domova mládeže SŠIEŘ (počítáno s údaji získanými ve firmě Energoaqua a. s.). Obnovitelné zdroje energie

21 Úspory energií a emisí CO2
Úspora k zimě 2006/2007 je sice znatelná, ale částečně zkreslená. Úspora oproti roku 2006 je kWh na budově školy a kWh na domově mládeže SŠIEŘ. Jako zdroj informací sloužila tabulka spotřebovaného tepla získaného ve škole. Úspora CO2 je 10,53 t na budově školy a 10,8 t na budově domova mládeže SŠIEŘ. Obnovitelné zdroje energie

22 Obnovitelné zdroje energie
Plány do budoucna V dalších letech je navržen projekt, který zahrnuje zateplení fasády a výměnu oken na severní straně budovy školy. Obnovitelné zdroje energie

23 Na projektu pracovali:
Jan Grepl Tomáš Kučerka Petr Mičkal Lubomír Pečiva Jakub Šenkeřík Jaroslav Štreit Filip Tvrdoň Jiří Válek Studenti P1.B SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm Obnovitelné zdroje energie


Stáhnout ppt "Obnovitelné zdroje energie P1.B SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm"

Podobné prezentace


Reklamy Google