Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NA ZELENÝ ČTVRTEK ZELENÝM PIVEM ZA ZELENOU ŠUMAVU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NA ZELENÝ ČTVRTEK ZELENÝM PIVEM ZA ZELENOU ŠUMAVU"— Transkript prezentace:

1 NA ZELENÝ ČTVRTEK ZELENÝM PIVEM ZA ZELENOU ŠUMAVU
Jiří Mánek

2 Lesy Národního parku Šumava:
Národní park Šumava se rozkládá na ha, při lesnatosti % je zde ha převážně smrkového lesa. Při průměrném počtu 350 stromů na hektar to je cca 18,9 milionů stromů. Z toho pro kůrovce atraktivního lesa, tj. ve věku nad 60 let se zastoupením SM nad 30% , je ve správě NP Šumava ha, tj. 11,7 milionů stromů. Od roku 2007, po nevhodně zvoleném managementu, kůrovec napadl a usmrtil na (7000ha) vzrostlých a zelených smrků v bezzásahových oblastech. Aby se postup kůrovce zastavil, tak za stejné období muselo být v zásahových oblastech vykáceno více než hektarů lesa. To znamená, že jen za poslední 4 roky v NP Šumava zmizelo cca 26,5% všech smrků, které mohl kůrovec napadnout. Zelené lesy byly odedávna symbolem Šumavy. Odtud název „Zelená střecha Evropy“. Zelených lesů, které jsou pýchou Národního parku Šumava, ale ubývá. „Střecha děraví“.

3 Funkce lesa:  Stromy při fotosyntéze odebírají ze vzduchu oxid uhličitý a vracejí do něj kyslík.  Průměrný strom spotřebuje za svůj život na 24 mil. m3 oxidu uhličitého CO2 je skleníkový plyn, který přispívá ke globálnímu oteplování  Les v našich podmínkách váže ročně v průměru přes 5 t CO2/ha, což činí t CO2/rok za celou Šumavu

4 Funkce lesa:  Jeden hektar lesa odpaří za hodinu až 350 litrů vody. Tím se v parných letních dnech ochlazuje teplota i o několik stupňů.  Horské lesy vážou srážky. Tím významně přispívají ke snížení rizika povodní v údolích. Stromy svými kořeny čerpají z půdy vodu v množství v průměru 550 litrů na 1 m2 lesní půdy za rok.  Odumřelé lesy po kůrovcové kalamitě, bez dospělých smrků a vykácené lesy takovou schopnost nemají.

5 Suchý les nemůže v tomto směru plnit svou funkci v rámci ekosystému
Suchý les nemůže v tomto směru plnit svou funkci v rámci ekosystému. Ztrátou ha šumavského lesa se za poslední 4 roky se snížila roční spotřeba CO2 o tun, lesy propouští do údolí o l vody ( m3) více a adekvátně se sníží i roční produkce O2. Současně se snížil výpar vody nad odlesněnou částí o l ročně ( m3), což citelně ovlivňuje klima na Šumavě.  

6 Za účelem snížení všech těchto negativních vlivů kůrovcové kalamity je i v letošním roce prioritou Správy NP Šumava zastavit úbytek životodárného lesa a zároveň vracet do šumavské přírody buky a jedle, které byly vždy její přirozenou součástí.

7 Výsadby na území NP Šumava:
V roce 2011 bylo vysázeno: * celkem cca 537 tis. sazenic * z nich na počet bylo cca 25% jedlí a 44 % buků * dále to byly jeřáby, smrky, borovice, javory, jilmy, břízy a olše V roce 2012 : * je k dispozici a plánováno k výsadbě celkem cca 574 tis. sazenic * z nich cca 34% jedle, 39% buk * smrk tvoří pouze cca 8% z počtu všech sazenic

8 Výsadby stromků v rámci akcí pro veřejnost v roce 2012:
* Akce pro veřejnost budou probíhat od května do října dle zájmu veřejnosti * Výsadby schopné sazenice v obalech budou připraveny na každé lokalitě * Připraven bude odborný dozor Správy s pracovním nářadím včetně doprovodu z místa srazu na místo výsadby * Výsadba je plánována pouze do II. zón NP, je odsouhlasena oddělením ekologie lesa i příslušnými pracovníky odboru péče o lesní ekosystémy. Využívány budou vždy místně příslušné dřeviny

9 Územní pracoviště Srní: - Lesní porosty managementu B (zásahové území), výsadba obalovaných sazenic jedle, buku a jeřábu, připraveno kusů na plochu 0,85 ha - Místo srazu: parkoviště u IS Rokyta, GPS , Čas: 9:00 sraz, výsadba do cca 15:00 - Místo výsadby: lokalita Vchynice-Tetov: Nad Keilovnou - PSK 104El36, GPS , (cca 3 km od místa srazu)

10 Územní pracoviště Modrava: - Lesní porosty managementu B a A (zásahové území), výsadba obalovaných sazenic jedle, buku a javoru, připraveno cca kusů na plochu 1,29 ha - Místo srazu: centrální parkoviště Modrava, GPS , Čas: 9:00 sraz, výsadba do cca 15:00 - Místo výsadby I: lokalita Starobřeznická cesta – Modravská stráň (cca 1,5 km od místa srazu), PSK 61Bb08, GPS , Místo výsadby II: lokalita Na Ztraceném (cca 8 km od místa srazu), PSK 45Dd06, GPS ,

11 Územní pracoviště České Žleby: - Lesní porosty managementu B (zásahové území), výsadba obalovaných sazenic jedle a buku, připraveno cca 1000 kusů na plochu 0,25 ha - Místo srazu: IS Stožec, GPS , Čas: 9:00 sraz, výsadba do cca 15:00 - Místo výsadby: Za bývalou rotou PS u Stožce nad Jelením potokem (ze Stožce směr Nové Údolí, do 2 km od místa srazu), PSK 44Bb08, 44Dd10, 44Dd11, GPS ,

12 Pojďte si s námi připít na ZELENOU ŠUMAVU

13 Pojďte si s námi připít na ZELENOU ŠUMAVU zeleným pivem

14 Pojďte si s námi připít na ZELENOU ŠUMAVU zeleným pivem:
Podrobné informace o této akci i o ZELENÉM PIVU najdete na našem webu, facebookovém profilu, v tiskových zprávách a na plakátech Můžete se zúčastnit fotografické soutěže o nocleh na Březnické hájence Na našem webu můžete vyplnit anketu o Šumavě nebo si stáhnout banner „PODPORUJEME ZELENOU ŠUMAVU“ …DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "NA ZELENÝ ČTVRTEK ZELENÝM PIVEM ZA ZELENOU ŠUMAVU"

Podobné prezentace


Reklamy Google